SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁNTOK SZERZETES SZÁMÁRA

Ázsia szívének hatalmas aranyló földjeitől a sivatag mély, ismeretlen falvaiig, Én vagyok Mongólia Asszonya.

A parasztok szívétől a zarándokokig és a nomádokig, Én vagyok Mongólia Asszonya.

A legősibb dialektustól a legszentebb kultúráig, Én vagyok Mongólia Asszonya.

Az Együttérzés Szent Templomának kifejezésétől a vallások és a népek közötti egységig, Én vagyok Mongólia Asszonya.

A legszárazabb sivatagoktól az ország utolsó erdejéig, Én vagyok Mongólia Asszonya.

Az ősök Isteni szellemétől azokig a népekig, amelyek teljes pusztaságban jártak, Én vagyok Mongólia Asszonya.

Az utolsó harcosok győzelmétől a keleti szerzetesek empátiájáig, Én vagyok Mongólia Asszonya és Anyja.

Én vagyok Mongólia Asszonya és Anyja, Én vagyok a túlélés és a hit örökségének őrzője mindazok számára, akik Isten Jelenlétét hívták segítségül Mongólia kiterjedt és hatalmas területein.

Én vagyok Mongólia Anyja, mert láttam azokat a  színeket, amelyek kifejezik ennek a népnek a szentségét és áldását, amely egy nagy sivatagban él.

Én vagyok Mongólia Asszonya, mert Én vagyok Shambhala kapujának őre. Én vagyok egy, a jelenlegi emberiség előtti kultúrának a Szűz Teráfja.

Én vagyok Mongólia Asszonya, mert Én őrzöm és védem azokat a kulcsokat, amelyek kinyitják Shambhala Kapuit.

Én vagyok Mongólia Asszonya, mert egy olyan nép aranytükrét tükrözöm, amely ismerte a szív ébredését, és amely tisztasága és névtelensége révén egységben élt a világegyetemmel.

Mongólia Asszonya és Anyja vagyok, hogy az emberiség ne veszítse el a szent szellemiség és az egyszerűség értékeit.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Figueira Szent Fájáról származó kedves gyermekeim!

A nemzetek és népek közötti durva konfrontációk és konfliktusok idején, amikor nem számít az ártatlan vér, amely kiömlik, amikor sok ember életében a büntetlenség nyerte el a fő helyet; gyermekeim, most szemléljétek a megtérés és a megújult hit szent gyümölcseit, hogy ebben a ciklusban, amelyben a Végső Ítélet közeledik, életetek hű példája legyen annak a megváltásnak, amelyet Isten Szent Kegyelmének közbelépése ér el.

Minden alkalom, amikor Mennyei Édesanyátok megérkezik Figueirára, egy lehetőség arra, hogy helyrehozzuk Krisztus, Mária és Szent József felháborodott Szívét, egy lehetőség arra, hogy Anyai Szívemben az Enyéimmel való újra találkozás szeretetét, örömét és megkönnyebbülését érezzem figueirai gyermekeim hitén és reményén keresztül.

Ezért, szeretett gyermekeim, emlékezzetek és éljetek át újra minden olyan pillanatot, amelyben  Mennyei Édesanyátok előtt lehettek. Érezzétek ezt azok számára, akiknek ebben a bizonytalan időben nincs meg az a Kegyelme, hogy érezze vagy hallja Isten Anyját.

Arra kérlek benneteket, hogy tartsátok fenn a megingathatatlan hit szellemét, azt a hitet, amely segíti Brazília tudatát és lelkét, hogy ez a föld ne csak az Élővilágával együtt nyerje el a megváltást, hanem hogy a lelkek újra felfedezhessék az ehhez a szeretett országhoz való hozzátartozásuk örömét és értelmét.

Egyesüljetek Velem az állandó imádkozásban, és arra hívlak benneteket, hogy erősítsétek meg az ima seregeinek szellemét, hogy Szent Mihály Arkangyal győzelmes fényének fáklyája égjen minden brazil gyermek szívében.

Szálljon alá minden szükséges Kegyelem Isten Királyságából Brazília e szeretett nemzete számára!

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és Figueira Asszonya.
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, RIO DE JANEIROBAN, A GYERMEK JÉZUS MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN KÖZVETÍTETT ESÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Szenteljétek oda a mai estét és a holnapi napot az 1000 Üdvözlégy Mária által az éberség és az ima belső állapotának, hogy Brazília lelkei és különösen Őrangyalaik vezessék a tudatokat a megkülönböztetés és az Isteni Bölcsesség útján.

Eközben gyermekeim, a ti Mennyei Édesanyátok a Megváltó Krisztussal együtt holnap elkíséri a holnapi napot, és a Menny Angyalainak imáin keresztül könyörögnek Istenhez, hogy Brazília Angyala és egész népe oltalmazást kapjon, és kövesse a hit, a remény és az igazságszolgáltatás útját.

Ezért, kedves gyermekek, az 1000 Üdvözlégy Máriának szentelt nap lesz a csúcspont Brazília számára.

Annak ellenére, ami történik, gyermekeim, ne felejtsétek el, hogy mindig Én leszek az Édesanyátok, Brazília Asszonya és a szívek Őrzője.

Tartsuk égve a hit lángját.

Hálát adok, hogy válaszoltatok a hívásomra.

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET ARGENTÍNÁBAN, BUENOS AIRESBEN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves argentínai gyermekeim!

Itt vagyok, Én vagyok az Édesanyátok, Luján Anyja, Szent Miklós Rózsafüzérének Szent Szűze.

Jöjjetek Hozzám, szeretett és sebesült argentínai gyermekeim. Itt vagyok, és visszatértem, hogy megvigasztaljalak, hogy elmondjam, hogy Édesanyátokként végigkísértem életetek minden pillanatát, valamint az ország minden helyzetét.

Gyermekeim, fogjátok meg a Kezem, Jézushoz akarlak vinni benneteket, ezen az új találkozón az Ő Kifürkészhetetlen Irgalmas Szívével.

Gyerekek, tárjátok ki a karjaitokat a Számomra. Meg akarlak szorítani benneteket, szeretném, ha újra éreznétek Szívem anyai melegét.

Gyermekeim, ne háborodjatok fel. A gyűlölet alakuljon át reménnyé, az igazságtalanság, amelynek szemtanúi vagytok, alakuljon át együttérzéssé.

Gyermekeim, nincs más kiút, mint Istenhez fordulni és bízni, mert a bolygónak ezen a sebzett és megtépázott felszínén nem találtok tökéletességet vagy átlátszóságot.

Drága gyermekeim, ne adjátok meg magatokat, emeljétek fel hangotokat Szeretett Fiam felé, hogy Ő Irgalma teljességével vezessen benneteket, és irányítson benneteket Békéjének és Nyugalmának Királysága felé.

Azért jöttem, hogy emlékeztesselek arra, hogy szeretlek.

Azért jöttem, hogy megkérjek benneteket, hogy őszintén imádkozzatok, mert népeteknek sok imára van szüksége, mivel az éleslátás és az átláthatóság eltűnt.

Azért vagyok itt, hogy támogassam nemzeteteket ebben a döntő és feszült pillanatban, amelynek az Atyába vetett hit és bizalom által vissza kell tudnia állítani céljának eredeti alapelveit.

Ne felejtkezzetek el, gyermekeim, a szent ereklyékről, amelyeket Argentína a bolygó legmélyén őriz.

Forduljatok az igaz és a lényeges felé, és vissza fog térni ide a béke.

Mint az Irgalmasság Anyja, Békességemet adom nektek, amely Krisztus örök és változhatatlan Békéje.

Köszönetet mondok mindazoknak, akik lehetővé tették ezt az új és régóta várt viszontlátást Szeretett Fiammal. Ő is köszönetet mond nektek.

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET ANGOLÁBAN, LUANDÁBAN, A SANTA ISABEL HÁZBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Örömmel és ujjongva érkezem meg ismét a Mennyországból. Ezúttal a Szívem és a ti szívetek várható találkozására.

Mennyei Anyátok már itt van egész Angolával és egész Afrikával.

Ma Afrika Anyjaként jövök. Egy korszakokon át megbélyegzett kontinensért jövök. Egy diszkriminált és kizsákmányolt faj miatt jövök.

Itt vagyok, és Én vagyok az Édesanyátok. Gyertek a Karomba, hogy ismét megvigasztalhassalak és Anyai Karomban üdvözölhesselek.

Ma tele vagyok Kegyelemmel, Szeretettel és Irgalommal.

A Santa Isabel Házban lakó gyermekeim és  egész Afrika számára ígért Kegyelmeket ma a szívetekbe öntöm, hogy a közömbösség, a büntetlenség és a rossz bánásmód nehéz láncait elszakíthassam Szent Mihály Arkangyal erős kardjának hatékony vágása által.

Gyermekeim, legyen hitetek és bízzatok. Ennek a fogságnak a vége közel van, mert Fiam visszatér, és Dicsőségében először értetek tér vissza, az egész drága és szeretett Afrikámért.

Az elkövetkező napokban továbbra is el fogok jönni, ahogy egykor Kibehoba jöttem, hogy elmondjam a világnak, hogy Afrika Anyai Szívemben van.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld és szeret benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és egész Afrika Anyja

SZŰZ MÁRIA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves Gyermekeim!

Higgyetek, és soha sem kételkedjetek, mert Fiam Szent Terveit soha sem lehet megszakítani; de ha valami hasonló történik, az annak a jele, hogy a Terv közel van, de nagyon közel van a valósággá váláshoz.

Tanuljátok meg Fiamtól, hogy apostolaival együtt a viharral szemben a csónak elsüllyedni látszott, és Fiam Legszentebb Szívének szelídsége és békéje által parancsot adott, hogy álljanak meg a szelek és a tenger.

Ne veszítsétek el a kedveteket, és legyen minden tanulási alkalom egy új lendület a növekedéshez.

Ha Fiam elküld titeket az Ő Szent Nevében, dicsérjétek az Urat, mert az ajtók és a szívek meg fognak nyílni a megfelelő időben, és ennek mindannyian tanúi lehettek.

Kedves gyermekeim, ez az apostolkodás útja.

Ez annak a szolgának az útja, aki soha sem kételkedik a nehézségek miatt, és a viszontagságok miatt sem szorong, mert mindenekelőtt hisz Krisztusban és az Ő Akaratában.

Ez az apostolok útja, azoké, akik nem hátrálnak meg, hanem haladnak előre; azoké, akik készek válaszolni Világegyetem Urának és készek szolgálni Őt; mert Krisztus apostolainak szívében a bizalom található mindenek felett, amely eltörli a kétséget és a középszerűséget.

Gyermekeim, Fiam átadta nektek a Szentlelket, és Szellemével mindnyájatokat megáldott, mert tudta, hogy társai találkozni fognak az ártatlan bárányokkal a vad farkasok között.

Lássátok meg, hogy Jézus Szívének Sugarai alatt vagytok. Ott soha sem semmi sem fog történni, amely Isteni Akaratával ellentétben lenne.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Fiam!

Feltétlenül higyj abban, hogy felülkerekedhetsz önmagadon Isten Szeretete által.

Hidd el, hogy a legmélyebb nyomorúságod ellenére Fiam Szeretete és Irgalma képes egy másik valóságba helyezni.

Hidd el, hogy az önmagadon való felülkerekedés által megtanulod átélni a teljes lényed megváltását, és tudod, hogyan kell megtenni azokat a lépéseket, amelyek Isten Akaratának teljesítéséhez vezetnek.

Hidd el, hogy minden nap egy kicsit jobban legyőzve magad feloldod az emberiséget megkötöző nehéz láncokat.

Hidd el, hogy önmagad legyőzésével megteremted azt a feltételt, hogy a szenvedés eltűnjön a Föld színéről.

Ezért feltétlenül higyj abban, hogy felülkerekedhetsz önmagadon Isten Szeretete által; mert így újjáteremted a Teremtést, és a belső helyzetek megváltoznak. Legyen hited ahhoz, hogy minden nap felülkerekedhetsz önmagadon. Küzd le a tudat félelmeinek korlátait.

Tégy mindent újjá, és ne büntetésként éld át ezt a megtisztulási időt, hanem önmagad legyőzésének a nagy pillanataként, hogy az emberiség önmagán felül tudjon kerekedni, és egyszer és mindenkorra felhagyjon a közömbösséggel és a hidegséggel.

Higgy az önmagadon való felülkerekedés  erejében, és helyezd tudatodat egy másik állapotba, a pozitívba, a Szeretet egyetemes áramlatába.

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Építsetek magatokban, minden nap, a szív imája és a szeretet tettei által megerősített belső teret Isten számára.

Jelenleg nincs más módja annak, hogy biztonságos kiutat találjunk. Csak a szeretet belső tere építése által engeditek meg, hogy az Élő Isten, Aki az Ő képére és hasonlatosságára teremtett titeket, éljen bennetek.

Gyermekeim, az alkotó világegyetem részeként, amely ez az emberiség, ezen a napon arra hívlak benneteket, hogy emlékezzetek arra, hogy a hitben, imában és szeretetben megerősített belső világ nélkül a lelkek nem rendelkeznek a szükséges eszközökkel.

Ezért olyan Anyaként, Aki szeret titeket, és az egész emberiség javát akarja, jelentsétek be mindenkinek, hogy ezen a módon lehet megtalálni Istent a szívben.

Köszönöm, hogy válaszoltok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Érezd a szívedben azt a bizalmat, hogy minden nap Istenben lehetsz, és azt a megújulást, amelyet a pillanatoktól és a körülményektől függetlenül megtapasztalhatsz.

Ezek az idők lehetővé teszik, hogy próbára tedd a hitedet, a hitet, amit az imádságod, a szolgálatod és a felszentelésed fog ösztönözni.

Ezért, gyermekem, nézz a valóság mögé, és világosan meglátod Isten Szándékainak határtalan felépítését ebben az emberiségben és ezen a bolygón.

Meghívlak téged, hogy láss a tényeken vagy a látszaton túl.

Meghívlak téged, hogy találd meg minden pillanat értelmét, hogy bölcsességben, hálában és szeretetben növekedhess.

Tudatosítsd Isten céljának megvalósítását, amit életed megváltása révén teljesítesz szolgálatként, így megnyitod az ajtókat az isteni kegyelem előtt, hogy lényed a megtérés eszköze és példája legyen.

Miután ezek az elvek nagyon világosak, a lelked képes lesz uralkodni, és a megfelelő időben megtudod, melyik utat kell követned, hogy mindig találkozhass a Fiammal, aki csendjében rád vár, hogy a Szeretet és a Bölcsesség Forrásával élj mély szellemi közösséget.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a felhívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Fiam és lányom:

Ebben a végső időben építsd erődet és hitedet Szeplőtelen Szívemben.

Én leszek a menedéked, Én leszek, aki Istenhez visz. És bár Isten Anyja visszavonul, az örök ima lesz az a híd, amely egyesít bennünket a Menny és a Föld között.

Az élet mindent megmutat, amit még át kell alakítanod. A nyomorúságok és a sivatagok benned vannak azért, hogy azokat lépésről lépésre magad mögött hagyd és megválthasd a tudatodat.

Ezekben a rendellenes utolsó időkben mindaz, amely mindig rejtve és Törvényen kívül volt, látható lesz.

Imádkozz tovább a világ békéjéért, hogy az emberiség bensőleg felkészülhessen mindarra, ami már a küszöbön van.

Bizzál. Isten Anyja soha sem hagyja el az imádkozó lelket.

Ajánld fel magadat áldozatul és kárpótlásul Isten megbántott Szívéért; a világ számos bűnének kiengeszteléséért.

Emlékezz az őrangyalodra.

Szeretetem benned lehet, haladj tovább előre.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a felhívásomra!

Áld titeket,

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Ötvenedik vers

Béke Királynője,
Vigasztaló Anya,
a szívek Őrzője,
járj közben ezért a bolygóért és ezért az emberiségért,
járj közben az Élővilágért.

Hozd el minden lélek számára
Szereteted erejét és végtelenségét,
hogy ebben az utolsó időben
gyermekeid tudják, merre kell menniük,
és így találják meg az utat
Fiad Szent Szívéhez.

Béke Királynője,
visszhangozzon a Békéd
minden szív belső univerzumában.

Az egész emberiség érezze magát testvériségben
a felebarátok között.

Ne legyen többé gyűlölet, viszontagság, igazságtalanság,
sem embercsempészet.
és találják meg az utat Istenhez,

Ébredjenek fel a szívek,
és találják meg az utat Istenhez,
hatalmas Atyánkhoz.

Béke Anyja, az egész világ vesse el
hit által a reményt és a belső gyógyulást,
hogy a szenvedőknek legyen Kegyelme,
hogy Szíved anyai Sugarai megérintsék őket.

Engedd meg, Szentséges Asszonyom,
hogy Szereteted és Békéd nagykövetei legyünk.

Legyünk méltók Legfelsőbb Kegyelmedre.

Épüljön újjá minden élet,
hogy megtörténjen a megbékélés,
és hogy a megbocsátás hozza el mindenki számára
a széthúzásnak és a közönynek a végét.

Szerezze vissza összes gyermeked
azt a hitet, amelyre szüksége van a továbblépéshez,
amíg, mint a fény madarak,
egyszer visszatérhessünk
a Mennyei Atya Lakhelyére.

Béke Királynője,
Remény Anyja,
mérhetetlen Szeretet,
készíts fel minket most és mindig
Krisztus alig várt Visszatérésére.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRAUGUAY, TO THE VISIONARY FRIAR ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Negyvennyolcadik vers

Isten Igazságosságának Tükre,
járj közben az egész világért,
könyörögj földi gyermekeidért,
hogy a lelkek időben ráébredjenek
az igazi tudatállapotra,
és így a világban létező életek változzanak meg,
amely annyira szükséges ebben az időben.

Az Isteni Szeretet Közvetítője,
helyezd el gyermekeid szívében
Isten Ajándékait és Erényeit,
hogy a lelkekben tudatosuljon
az Istenhez fordulás fontossága,
és békítsék ki az életüket
az Isteni Irgalmasságon keresztül.

A Hit Őre,
segíts megvédeni a tisztaságot,
amit Isten a szívünkbe helyez.

Újíthassuk meg belső fogadalmainkat az Örök Atyával
a jótékonyság és a szeretet cselekedetein keresztül.

Áldott Anya, segíts,
hogy eltűnjön a tudatunkból
az illúzió minden jele.

Találjuk meg az igazságot, amire azért van szükségünk,
hogy Fiadban szellemi szabadságot nyerjünk.

A Mennyei angyalok
Törjék szét kardjukkal a veszedelem bilincseit,
és találják meg a lelkek
a földi jelenlét értelmét és okát.

A tudatlanság engedje át helyét a bölcsességnek,
és találjuk meg a bölcsességben azt a békét és szeretet,
hogy az Isteni Terv szerint élünk.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Negyvenhetedik vers

Kedves Fény  Asszonya!
Az elhívások Szűz védelmezője,
ébreszd fel bennünk az Isten szolgálatának változatlan örömét,
ébreszd fel bennünk a megingathatatlan hitet,
amelyet a Teremtő Tervéért éltél.

Remény Asszonya,
ébreszd fel bennünk azt az állandó meggyőződést,
hogy teljesítjük Isten Akaratát,
ébreszd fel bennünk a belső megújulást,
hogy fáradhatatlanul szolgáljuk szeretett Fiadat.

Fény és feltétel nélküli Szeretet Asszonya,
ébreszd fel bennünk a Szeretet és az Irgalom
egyre mélyebb cselekedeteit,
hogy mi is megérdemeljük a békét.

Fény és Engedelmesség Asszonya,
segíts, hogy megszabaduljunk önmagunktól és mindattól,
amit a magunkénak tekintünk.
Adjuk át magunkat és nyíljunk ki,
hogy megtanuljuk a követelőzés nélkül engedelmességet,
és szeretettel kövessük csupán azokat a lépéseket,
amelyeket Fiad mutat.

Anyánk, száműzd a tudatunkból
a saját akaratunkat, hogy békében éljünk.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Negyvenhatodik vers

Örökkévaló Segítség Erős Asszonya,
segíts nekünk a nagy nehézségek órájában.

Ments meg minket bármely veszélytől,
és küldd el hozzánk Angyali Fény Seregeidet,
hogy megnyissák az utat Isten felé.

Örökkévaló Segítség Erős Asszonya,
tégy minket a Palástod alá,
hogy a viszontagságokkal szemben láthatatlanná váljunk,
és így térjünk vissza a szolgálat és a béke útjára.

Örökkévaló Segítség Erős Asszonya,
Te, Aki tudod, kik vagyunk,
irányítsd életünket, hogy elérjük a Szent Akaratot,
ami elvezet bennünket ahhoz, hogy az életünk
teljes mértékben  Isten erényeinek kifejezése legyen,
így Fiad apostolai lehetünk,
hogy segítsünk az Örökkévaló Atya Szeretettervének a megvalósításában.

Örökkévaló Segítség Erős Asszonya,
védj meg minket minden veszélytől,
védj meg minket minden nehézségtől,
mert reméljük, hogy mindenkor
meg tudunk felelni Krisztusnak.

Isteni Asszony, erősítsd meg hitünket,
hogy teljesen megbízzunk
a bennünk lévő Isten jelenlétében.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRASZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Negyvenötödik vers

Anyám,
adj egyszerű szívet,
hogy felismerjem
Isten Szeretetének mérhetetlenségét.

Anyám,
adj szelíd szívet,
hogy megtanuljam megtalálni a békét.

Anyám,
adj alázatos szívet,
hogy lássam minden testvér arcán
Krisztus tükörképét.

Anyám,
adj erős szívet,
hogy a kísértésekkel és megpróbáltatásokkal szemben
csak Krisztusra gondoljak.

Anyám,
adj üres szívet,
hogy megfoszthassam magamat saját énemtől,
hogy Krisztusnak legyen hol laknia bennem.

Anyám,
adj jótékony és szolgáló szívet,
hogy rájöhessek
a szükségletekre minden helyen.

Anyám,
adj hálás szívet,
hogy ne essek sem a kritika,
sem az értékítélet próbájába,
hanem hogy mindig hálás legyek,
még az élet apró részleteiben is.

Anyám,
adj hittel teli szívet,
hogy mindig bízzak abban, ami ismeretlen,
és csendesen megnyíljak, hogy Fiad megváltson.

Anyám,
adj hű szívet,
hogy Te és Krisztus bízzhassatok lelkemben,
aki igyekszik majd teljesíteni küldetését a Földön.

Ámen.


Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

 

 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Harminchetedik vers

A Rózsafüzér Legszentebb Asszonya,
az emberiség feltétlen támogatója,
mennyei és mély Szeretet,
értesd meg velünk szolgálatod és odaadásod titkát.

Késztess minket, hogy szolgáljunk és adjuk oda magunkat,
hogy méltók legyünk a Menny Kegyelmére.

Legyünk képesek felismerni testvéreinkben
Krisztus élő Arcát
a feltétel nélküli önátadás útján,
mert nőnünk kell a szeretetben,
és életünk átláthatóságában.

Tudasd velünk, örök imádság Asszonya,
a belső ima felbecsülhetetlen értékét.

Gyúljon fel hitünk lángja,
és könyörgéseink emelkedjenek fel
az Atya Szívéhez.

Ne engedjük, hogy illúzióba vagy közömbösségbe essünk.

Legyen nyitva a szívünk,
hogy felismerjük a szolgálat és az imádság
sürgős szükségletét ebben az időben.

A Rózsafüzér Legszentebb Asszonya,
láthassuk és érezhessük,
ahogyan Te érzed és látod a világban élő gyermekeidet.

Ébredjünk tudatára annak,
hogy mit jelent Isten Akaratának teljesítése.

Bővüljön a valóság érzékelése bennünk,
hogy ne maradjunk a kicsiben,
hanem a nagyban,
az Istennek való válaszadás csodálatosságában.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Harmincharmadik vers

Hajnalcsillag,
Aki elhozod a Szeretet és az Igazság Fényét,
vezess minket a megváltás útján.

Szemünk Krisztusra szegeződjön,
hogy újjászülethessünk, és belsőleg kigyógyulhassunk
mindabból, amiben szüségünk van gyógyulásra.

A Vigasztalás Asszonya és Anyja,
ölelj át minket és helyezz Védőpalástod alá.

Anyaságod ébressze fel bennünk
az egységet az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel.

Mennyei Anya,
arra törekszünk, hogy Fénykoronád
megváltott csillagai lehessünk.

Segíts, hogy Szíved tulajdonságai szerint éljünk.

Taníts meg minket, hogy a Fiad Utasításait
naponta gyakoroljuk,
mert így leszünk az Úr apostolai,
megváltói Munkájának
a szolgálói és együttműködői.

Anyánk,
adj nekünk erőt és bátorságot
azokban a pillanatokban, amikor a legnagyobb szükségünk van erre,
hogy kitartóak legyünk és legyen hitünk
minden pillanatban.

Tégy minket igaz keresztényekké,
Fiad Szeretetének a tanítványaivá,
mert reméljük, hogy szolgálhatjuk és megtalálhatjuk Őt
az élet minden lépésében,
hogy Krisztusban teljesíthessük
Isten Akaratát.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Harmincegyedik vers

Isten alázatos Szolgája,
A szenvedés enyhítésének Szeplőtelen Anyja,
most vegyél minket a Karodba,
hogy érezhessük
a szeretetteljes védelmedet.

Szabadítsd meg szívünket minden elhagyatottságtól.

Te vagy a hatalmas Anya,
Aki fenntart minket és aki örökké szeret.

Találjuk meg az utat vissza Isten Szívéhez
a Kiengesztelődés Szentségében.

Szent Anya,
vezess minket Koronád Fénye által.

Taposs el
mindent, ami fájdalmat és kétségbeesést okoz;
enyhítsd a szenvedést.

Újuljon meg minden pillanatban a hitünk.

Lelkünk legyen úton
a Mennyei Királyság felé,
hogy amíg itt a Földön szolgálunk
embertársainknak,
tanuljunk meg úgy szeretni, ahogy Te szereted
Isten Akaratát.

Szabadíts meg minket a láncoktól és az illúzióktól,
amelyek bebörtönöznek minket.

Tudatosítsd bennünk az emberiség iránti
szeretetteljes, odaadó szolgálatunkat.

Javítsd ki az útjainkat,
hogy csak Fiad szent útján járjunk,
amelyben meg fogjuk élni Vele a Szellemi Közösséget,
mint Mennyei Királyságának részét.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

 

Rendkívüli üzenet
SPECIÁLIS ÜZENET AZ ISTENI IRGALOM 82. MARATONJÁRA, AMELYET ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES KAPOTT MEG A MEGDICSŐÜLT KRISZTUSTÓL FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN, MINAS GERAISBAN, BRAZÍLIÁBAN

Legyen a Szentlélek az elmétekben és a szívetekben.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Ma azért jöttem le a Mennyből, hogy itt legyek ezen a találkozón, hogy elmondjam a világnak, hogy ebben a ciklusban minden megengedett. Atyám így döntött. Az emberiségnek belsőleg kell növekednie ahhoz, hogy kifejezze, mi célból jött erre a világra.

Szükségem van arra, hogy Velem legyetek éber állapotban, mert ebben az ébrenlétben mindig meg fogjátok találni a békét, és bölcsen fogtok tudni döntéseket hozni.

A bolygó olyan, mint egy törékeny kristály, amely a törés pontján van, akárcsak az összes benne található.

De irgalmas imátok és hitetek által megtanultátok, hogy hogyan erősítsétek meg magatokat, és ez az erősség nem lehet langyos, hanem szilárd, amelynek azon kell alapulnia, amiben hisztek és amit megtapasztaltok, amit gyakoroltok és amit szolgálatként felajánlotok a világnak valamint a testvéreiteknek.

Ezért minden megengedett, hogy az emberiség megtanulja azt, amit még nem tanult meg. Ez nem azt jelenti, hogy továbbra is szenvedni fogtok, mert továbbra is egy alaptörvény irányít titeket, amely a szabad akarat. Az emberiség eme választásában van az ítélet, az elveszettség és a sötétség.

De ma felszólítlak titeket, hogy kerekedjetek ezen a törvényen felül, és egyesüljetek az Isteni Ismeretemmel, Szavammal, hogy a Szeretet és az Igazság révén megtanuljatok bölcsen és éleslátással dönteni, anélkül, hogy a szabad akarat törvénye ítélete alá esnétek.

Tudom, hogy nem mindenkinek sikerül ezt megtennie, de még mindig van időtök, hogy lekűzdjétek a kettősséget. Ez nem fog megtörténni a Visszajövetelemig, és a szíveknek meg kell tapasztalniuk azt, amit meg kell tapasztalniuk ahhoz, hogy valódi szolgálókká válhassanak, feltéve, ha úgy döntötök, hogy követitek azt az utat, amelyet nemcsak nektek, hanem az egész világnak felajánlok, minden népnek és minden vallásnak, mivel nemcsak a keresztények Krisztusa vagyok, hanem minden lélek Mestere és Ura.

A lelkekben nincs vallás, nincs tan; van hit, bizalom és egység az Örökkévaló Atyában; ott ahol Én vagyok. És ezért arra törekszem, hogy mindig a szívetetekben és az életetekben legyek, hogy tükrözhessétek azokat az ajándékokat, amelyeket jó ideje adtam nektek.

Kincseim, amelyek belsőek, mélyek és nem anyagiak, soha nem vesznek el. Amikor a lelkek nem élnek azokkal a tehetségekkel, amelyeket adok nekik, az ajándékokat és az erényeket visszaveszem azokból a szívekből, amelyek nem teljesítik a Célom, és ez nem azt jelenti, hogy elhagyom őket.

Magányban és csendben figyellek titeket, egészen addig a pillanatig, amikor megtanultok lépéseket tenni, úgy, ahogy a Gecsemáné kertjétől a Keresztig tanítottam.

Az életetek minden pillanatában megtapasztalhatjátok a megváltást.

Az életetek minden lépésében lehetőségetek van a szabadságra, amikor a Szeretet és az Igazság Törvénye alatt vagytok.

Ez a világ szenved, és fájdalomban és bánatban van, nem csak a tudatosságban, hanem a lélekben is, mert a bolygó részeteket képezi, és mindnyájan együtt a bolygó nagy tudatának része vagytok, amely beteg és gyógyításra szorul.

Fenntartva a hiteteket és a Bennem való bizalmatokat, hidak mindig léteznek, amelyeken keresztül le tudok szállni, hogy segítsek nektek, annak ellenére, hogy nem érzékelitek, nem veszitek észre a Jelenlétemet, és csendben vagyok.

Mivel ez egy olyan meghatározott pillanat, amikor a bolygó egy kiszámíthatatlan esemény előtt áll, bizonytalan sors előtt, anélkül, hogy tudnánk, hogyan fog folytatódni az eljövendő idő.

De ti, akik a Szavaim és a Bölcsességem szeretetében nőttetek fel, nem kell arra összpontosítanotok az eszeteket, hogy mi fog történni, hanem inkább arra, ami most történik. Ebben van az a lecke, amelyre szükségetek van ahhoz, hogy növekedjetek, tanuljatok és képesek legyetek legyőzni az akadályokat és a megpróbáltatásokat a Szívem által felkínált végtelen bizalom által.

Talán azt, amit ma elmondok nektek, társaim, már hallottátok valamikor más Szavakkal, amelyeket már kimondtam. De a tudomásotokra hozom, hogy mindenben, amit ma mondok nektek, ott van a válasz, amire minden lénynek szüksége van az oktatás és a megtisztulás pillanatának megfelelően.

Ne higgyétek, hogy nem látom, mi történik bennetek, az eszetekben, hogy mit él át a lelketek, mire törekszik a szellemetek annak érdekében, hogy megtalálja az igazságot.

Ezért a Hierarchia egyhangúan egyesül ebben a pillanatban, Engedélyem és Tekintélyem alatt, hogy nyilvánosságra hozza az egész világ számára az utolsó impulzusokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az emberiség tudata még jobban felébredjen, és észrevegye, hogy nem tölti be a törvényt, és hogy be kell azt töltenie.

Ilyen módon a bizonytalanság, a szenvedés, és a járvány ideje véget ér. Ilyen módon nyitottak lesztek arra, hogy fogadjatok Engem visszatérésem rendkívüli pillanatában, amely nincs messze, amely minden nap elteltével egyre közelebb van, és amelyet szem előtt kell tartanotok, mert nem fogom figyelmeztetni sem a világot, sem titeket. A legszükségesebb és legsürgősebb pillanatban érkezem, annak ellenére, hogy minden nyugodtnak látszik.

Ebben a pillanatban visszatérhetek, hogy úgy tegyem ezt a világot a helyes útra, ahogyan sohasem történt eddig. Ilyen módon fog eljönni a szeretetteljes ítélet, és mindenki tudomásul fogja venni, nem számít, hogy hisztek-e vagy sem, hogy ismeretetek van vagy semmi ismeretetek sincs. Az Atya Színe előtt mindenki egyenlő lesz.

Soha sem fogok büntetést hozni rátok, hanem az Igazságot fogom megmutatni nektek a Szereteten keresztül, amely örökre megszabadít titeket.

És azzá lesztek, amire Nekem szükségem van, amit annyira várok, amit annyira remélek több, mint 2000 éve, mert ha ma itt vagyok, az azért van, mert Atyám ezt kérte Tőlem, és világosan megmutatta Nekem mindezt a Gecsemáné kertjében, mielőtt a kereszthalálra szántam volna Magamat.

Még mindig vannak Irgalommal teljes Kelyheim, hogy a lelkek ihassanak belőlük.

Az a Szeretet, amelyet mindegyik Kehelyben elhelyeztem, annyira bőséges, hogy kicsordul Vérem Fénye Erejétől. Ezek a kelyhek, abban az esetben, ha a lelkek nem isznak belőlük, és még csak figyelembe sem fogják azokat venni,  el fogják árasztani a világot a szenvedésem és a fájdalmam kódjával.

Ez az az áldozat, amit szeretném, ha Velem együtt tudnátok átélni; valami, amely túlmutat saját magatokon és tudatotokon, ismereteteken és szándékotokon.

Az áldozatok kelyhei fogják megmenteni a világot, és a büntetések rendkívüli szellemi megbocsátását fogják megengedni az emberiség legnagyobb részének, az odaszentelt életmód, a papi és misszionárius életmód által.  

Tehát minél nehezebb a pillanat, annál nehezebbek  a próbák, és annál fájdalmasabb számotokra a valódi igazság megismerése.

Ez az az idő és a nagy lehetőség arra, hogy odaadjatok mindent a mindenért, ahogyan Én is tettem, anélkül, hogy egy pillanatra gondoltam volna a visszavonulásra vagy a lemondásra. Mert tudtam, társaim, mi fog jönni. Nem volt olyan emberi fájdalom, érzés vagy gondolat, amely megakadályozta volna azt, hogy elvégezzem feladatomat a világért, éppúgy, mint ma töltöm be ezt a feladatot értetek és veletek.

Befejeződik szavaim Isten Könyvébe való írása, és ti ennek a történetnek a részei vagytok, amely Munkálkodásom nyomán íródik.

Az Isteni Irgalom eme Maratonján kiáltsunk az isteni megértésért, az egyetemes bölcsességért, hogy mindenki jó döntéseket hozhasson ebben a kritikus időben, amikor az ima és a szolgálat lesz a pajzs, amely megvéd titeket, és az az impulzus, amely arra a döntésre for titeket vezetni, hogy feltétel nélkül az Én oldalamon legyetek.

Ma nem azért jövök, hogy a tévedéseiteket, sérüléseiteket, sivatagjaitokat lássam, mert ezeket már ismerem.

Azért jövök, hogy értéket és hatalmat adjak minden egyes Fénykódnak, Szeretetkódnak és Igekódnak, amelyet a szívetekbe helyeztem, mert hiszem, hogy alkalmazni fogjátok azokat, és felelősséget fogtok vállalni azokért, tudva, hogy tükrökre, szolgálókra és misszionáriusokra van szükségem a Földön. hogy meggyógyítsák a fájdalmat a Szeretet által, amelyet nekik adtam, és amelyet félelem nélkül mindig fogtok tudni adni.

Merjetek szeretni, jobban, mint ahogy Én szeretlek titeket.

Merjétek megadni magatokat, jobban, mint amennyire Én adtam meg magam.

Még senki sem lépett túl Rajtam a Szeretetben, és remélem, hogy ez majd valamikor megvalósul.

Ma a világból a szenvedését viszem Magammal, amelyet átél, hogy meggyógyuljon, felszabaduljon, átalakuljon és szublimálódjon, és hogy ezen a Maratonon tanítványaim, barátaim és társaim, megújítsátok Velem a belső fogadalmat.

Június e hónapjában, a Jézus Szent Szívének hónapjában, a lelkek emlékezzenek arra, hogy a Szívemben mindegyikőtök számára van hely, egy olyan hely, amely arra vár, hogy elfoglaljátok azt.

Köszönöm, hogy Velem imádkoztok, hogy a világért imádkoztok, hogy Megváltótok Terve megvalósulhasson az emberiségben. Ámen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Harmincadik vers

Remény Anyja,
a reggeli Fény Harmatja,
Azoknak a megváltozhatatlan támogatója, akik hívnak Téged,
távolítsd el szemünkről az illúzió fátylait,
hogy a Szellemi Világegyetem
uralkodjon az életünkben.

Legyen bátorságunk ahhoz, hogy a múlt szentjeit utánozzuk.

Lássuk az átalakulás útjának a  megvalósulását
Krisztus apostolainak a példájában.

Szent Anya,
hogy minden lehetséges legyen,
adj nekünk alázatos és igaz szívet,
amely képes átölelni a bolygót.

Taníts meg minket kitartóan járni a hitben,
hogy feloldódjanak
tudatunk korlátai.

Anyánk,
szabadíts meg minket az emberi állapot rabságából,
hogy elérhetőek és nyitottak legyünk arra,
hogy válaszoljunk a hívásodra.

Vezess minket mindig a Fiad felé.
Arra törekszünk, hogy örökkévaló közösségben éljünk
Irgalmas Szívével.

Legszentebb Anya, add meg nekünk ezt a Kegyelmet,
hogy áhítattal és szeretettel
lépjünk be a belső tisztaság Templomába,
arra a helyre, ahol a mi Atya Istenünk
rávezet minket arra, hogy megértsük,
hogy mi az oka annak, hogy itt vagyunk, ebben a világban.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

Oldalak

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT