SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Ahogy a Mennyei Egyház szellemileg közeledik a bolygóhoz, úgy lesznek nagyobbak a belső és fizikai mozgások az emberiségben.

Olyan ez, mintha egy nagy Fény lépne be az emberiség mélységébe és sötétségébe, hogy az éjszakát nappallá változtassa.

A világnak ezen a fordulópontján még több léleknek kell teljes szívéből arra törekednie, hogy a Mennyei Egyház megszabadítsa őket a tévedés és a szenvedés láncaitól.

A Mennyei Egyház Teremtő Erővel száll alá, és arra ösztönzi azokat, akik befogadják, hogy megvallják hitüket és bizalmukat az Örökkévaló Istenben.

Amikor a Mennyei Egyház elkezdi megnyitni fő kapuit, angyalok tűnnek fel a belsejében, leszállnak a földre, és felkészülnek az ünnepélyes érkezésre.

De nektek, gyermekeim, ezt a pillanatot is fenn kell tartanotok, mert a Fény és a sötétség találkozni fog, és ezután megnyílik a csata végső ciklusa, amely meghatározza az emberiség szeretetét vagy közömbösségét.

Minél több ima és jó cselekedet történik a világban, annál nagyobb lesz a Mennyei Egyház szellemi és belső hatása; és olyan lelkek is figyelmet kapnak, amelyeknek nem volt esélyük az üdvösségre.

Ebben a pillanatban mindazok, akik az Oltáriszentséget imádják, tudatosan együttműködnek, hogy a Mennyei Egyház minél több szívhez eljusson.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Megáldalak benneteket.

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZERZETES SZÁMÁRA

Gyermekem!

Ahhoz, hogy megtanuld, hogy hogyan lehet kijutni a sivatagból, nagyon fontos, hogy imádkozz és tudj hallgatni, mert a legszárazabb pillanatban egy szó megmenthet egy helyzetből.

Fiam 40 napot élt a sivatagban, és emberként tudta, milyen a földi élet, és milyen nehéz, de nem lehetetlen meghaladni az emberi állapotot.

Ha egy sivatagban vagy, akkor hiányzik a víz, ami a túléléshez elengedhetetlenül szükséges. Ez a víz a Krisztusban való élet, amely lehetőséget ad arra, hogy bátorsággal és elszántsággal átkelhess a sivatagon.

És amikor eljutsz a sötétség pillanatához a pusztában, akkor van lehetőséged arra, hogy megismerd a valóságot és elhatározd magadat. Ezen a csúcsponton Fiam figyelmes a tekintetével, mert arra vár, hogy legyőzd a valóságot, és így felbátorodj egy új lépésre.

A sivatag sötétsége a legfájdalmasabb, de a legfontosabb pillanat, mert ekkor az egészvilágegyetem arra vár, hogy a romokból előbukkanjon az új Krisztus fénye.

Ez nem költői, ez egy minden sejtünkben érzett igazság, egy olyan tapasztalat, amelynek arra kell vezetnie, hogy túllépjünk önmagunkon, hogy lássuk, hogyan lehetséges túlmutatni lehetőségeinken egyetlen ügyért, a szeretetért.

Soha se hagyd abba azt, hogy kérd, hogy eljöjjön a fény a sivatagba, most van itt az ideje.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Megáldalak benneteket.

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Harminckilencedik vers

Anya,
szeretnénk ezen a napon
a Karodban maradni,
hogy megteljünk
Szereteteddel és Irgalmasságoddal.

Azt akarjuk, hogy azok a legártatlanabb gyerekek,
akik veszélyben vannak,
ma Karodban legyenek,
hogy Isteni Kegyelmed megvédje őket.

Anya,
szeretnénk, ha a meg nem születettek
biztonságos helyen lennének, a Te védelmed alatt,
hogy legyen Kegyelmük arra,
hogy újra felfedezzék a Fény útját,
amely elvezeti őket az Örök Atyához.

Anya,
szeretnénk, ha azok az e világi nők és férfiak,
akik eladják testüket mások javára,
a Karodban lehetnének,
hogy biztonságban legyenek és meglássák
valamikor a kijárati ajtót ahhoz,
hogy elhagyhassák a sötétséget.

Anya,
azt szeretnénk, ha ma a szegények legszegényebbje,
és a családjuk által elhagyott idősek
lennének a Karodban,
hogy méltónak érezzék magukat
meleg és gyengéd Szereteted fogadására,
amely belsőleg meggyógyítja őket.

Anya,
azt szeretnénk, ha az összes menekült
és az országaikból száműzöttek
a Karodban lehetnének,
hogy érezhessék életük újjáépítésének örömét,
és találják meg a reményt
ebben a döntő időben.

Anya,
szeretnénk, ha a bolygó
ma a Karodban lehetne,
hogy a Föld tudata megkönnyebbüljön,
és többé ne érezze az egyedül létet.

Anya,
ma jobban, mint valaha,
szeretnénk megtanulni igazán szeretni,
ahogy Te szeretsz minket, feltétel nélkül.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Huszonkettedik vers

Erőteljes és legyőzhetetlen Asszony,
taposd el a Lábaddal azt,
ami fájdalmat és sötétséget okoz.

Az erőteljes sugarakon keresztül,
amelyeket legtisztább Szíved áraszt,
szabadíts meg minket a veszedelemtől.

Szakítsd el tudatunkban
az illúzió láncait.

Vágd el fénykardoddal a köteléket a gonosszal,
hogy Krisztus Vérének ereje által,
amely kiömlött a Föld felszínére,
a lelkek újra támadjanak fel
és így megtalálják Krisztus Lábnyomait.

A világ hatalmas Anyja,
A Fény és a Bölcsesség Mennyei Tükre,
Vezess minket szabadságunk nagy kapujához,
hogy megválthassuk magunkat,
amint azt a Szent Ige jelzi.

Krisztus apostolai akarunk lenni,
és arra törekszünk,
hogy Misztikus Testének alapvető része legyünk;
így képesek leszünk arra, hogy képviseljük Őt ebben a világban,
fenn fogjuk tudni tartani felelősséggel és ragaszkodással
a Megváltás Művét és az Isteni Irgalmasságot;
Krisztus nagy Tervét a bolygón.

A Fény Anyja,
tudatosíts bennünk minden lépést,
amelyet Fiad felé teszünk.

Anyánk,
tegyél méltóvá bennünket
Istennek a világ iránti szeretetére.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Tizenkettedik vers

A hit Őrzője és Védelmezője,
szabadíts meg minket ezeknek az időknek a sötétségéből,
válassz el minket a pusztulás ösvényétől.

Szeplőtelen Szíved Szent Lángja
legyen életünk vezetője.

Mennyei Anya,
kísérd el lépéseinket
amíg meg nem találjuk Krisztust.

Fényes és szerető Szíved ereje
vezessen minket a Mennyei Atya házába,
mert Isten gyermekeinek ismerjük el magunkat,
Megváltó Tervének kifejezései,
Irgalmas Művének alapvető részei.

Soha se fáradjunk bele
a Mennyek Királyságával való egyesülés keresésébe.

A hála és a tisztelet
segítsen az isteni valóság érzékelésében,
amely nap mint nap a szemünk előtt van.

Hogy be tudjuk tartani Isten szent Akaratát
a Te isteni segítségeddel,
Isten Anyja.

Így megtanulunk
a saját magunk ürességében maradni,
akárcsak Te, kedves Anyánk,
anélkül, hogy bármit is várnánk cserébe.

Ébreszd fel bennünk feltétel nélküli Szeretetedet,
hogy mi is feltétel nélküliek legyünk,
és így életünk Istené lesz.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, SAN PABLOBAN, CAMPINAS VÁROSÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Jézus Krisztus Dicsősége, Kegyelme és Békéje legyen a szívetekben, és semmi és senki se akadályozza meg a béke terjedését; mert eljön a szellemi háborúk megszűnésének ideje, és a szívek buzgón támogatják majd Krisztus zászlaját, hogy a népek megbékéljenek, hogy a lelkek egyetemes megbocsátásban és feloldozásban részesüljenek.

Semmi sem marad befejezetlen, ellenkezőleg, szeretett Fiam eljön a világra Isten szuverén hatalma alatt, hogy megdöntse az ellenség birodalmát. Csakhogy ez a szent vereség meg fogja lepni, mert a Világegyetem Ura a gonoszság lényegébe temeti el kardját, és pillanatok alatt feloldódik minden sötétség.

Higgyetek ebben, mert Jézus szent Neve győzni fog a bolygó életében.

Köszönöm, hogy válaszoltatok alázatos hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Mária, a Béke Rózsája

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT