A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS MEGJELENÉSE A NAGYHÉT NYOLCADIK NAPJÁN BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERIASBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN A LÁTNOK ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZERZETES SZÁMÁRA

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

A Feltámadott Lába megérinti a Föld felszínét, hogy megáldja, meggyógyítsa és megváltsa. Ma az a különleges Kegyelem is megadatott Nekem, hogy szellemileg szemléljem azoknak az útját, akik úgy döntöttek, hogy a Megváltó Lábnyomát követik bárhol a bolygón, jelenlétemet hordozva az emberi szívben, amelyet Fény- és Szeretetkódexeim átlényegítenek.

Szeretném, ha ma Velem együtt szemlélnétek a Szeretet csodájának nagyságát az életetekben; még ha érzitek is a tökéletlenséget, szemléljétek egy pillanatra mindezeken túl azt, amit Mesteretek és Uratok lát.

Nézzétek mögöttem a Mennyek Országát angyalaival és arkangyalaival, különösen a mennyei kórusokkal, amelyek ma körülveszik a megdicsőült és feltámadt Urat, valamintmindannyiótok tudatát; hogy az Élet Könyvén keresztül, amelyet a Szent Szövetség Ládájában drágán őriznek, feljegyezzék a szeretet tapasztalatait, amelyeket ezen az utolsó Szent Héten élhettetek meg, és mindenekelőtt a testvérek közötti kiengesztelődést és megbocsátást.

Mert bizony mondom nektek, hogy ha senki sem akar megbékélni és megbocsátani önmagának vagy másoknak, hogyan fog folytatódni ennek az emberiségnek a sorsa, annyi katasztrófa, háború és szenvedés közepette?

Utoljára jövök ide, a Szent Hét utolsó napján, hogy Jelenlétem tanúi lehessetek a világban és a szívekben.

Nagy és ismeretlen ennek a jelenlegi világnak az adóssága, de nagyobb és hatalmasabb lehet az Irgalmasság munkája azokban a szívekben, amelyek a tiétekhez hasonlóan válaszolnak Hívásomra.

Ma Izrael Ura, a megdicsőült és feltámadt Úr nemcsak Jeruzsálemet siratja, mint a múltban, hanem az ártatlanokat és azokat is siratja, akiket szellemi, erkölcsi és emberi fogságban gyötörnek.

Könnyeim Fénnyé válnak az ártatlanokért, és ma a ti imáitok, nemcsak a mai nap, hanem az egész Szent Hét imái, mint az Imádság, az Áhítat és a Szemlélődés szellemi trilógiája, fontos szellemi ügy lett a marginalizáltak, az ártatlanok és a szegények legszegényebbjei számára, akiket segíteni kell ebben a következő ciklusban. Így az imáitok rózsákká válnak a Teremtő Lábánál.

Lelketek leborul a Mennyek Országa előtt, ahogyan a szent angyalok teszik ebben a pillanatban, hogy Isten Fia megdicsőüljön a Mennyben és a Földön, és különösen azokban a szívekben, amelyek enyhülést keresnek a szenvedéstől és békét, ahogyan Jeruzsálem kapujában volt.

Ma, a világ és az emberiség fájdalmas forgatókönyve előtt újra eljövök, hogy emlékeztesselek benneteket a szeretet fontosságára, és eljövök, hogy imádkozzam azokért, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, hogy gyógyító és megváltó Kezem megérintse mindazok fejét, akiknek szeretetre és megváltásra van szükségük.

Az Úr meghallgatja azoknak az imáit, akik kiáltanak. Az Úr szemléli a szenvedők fájdalmát, és az Ő isteni és kifürkészhetetlen irgalma csillapítja az emberi nyomorúságokat, hogy minden megváltássá és megbocsátássá alakuljon át.

Ma azért jöttem, hogy meghagyjam nektek a Velem való egyesülésetek szellemi pecsétjét és Szívemnek a szívetekkel való egyesülését, hogy ragaszkodhassatok az Úr Jelenlétéhez, aki a béke és a jóság útján akar vezetni benneteket.

Szellemi feladatom nem ér itt véget ezen a Nagyhéten. Az elkövetkező idők kihívásokat hoznak mindenki számára, de ígéretes lehetőségeket is a növekedésre, az önátadásra és az adakozásra, hogy az emberiség által ebben azidőben elkövetett súlyos sérelmeket a következetes adakozás és önátadás igazolja, és az igazságosság kiáradása helyett az irgalom áradjon ki.

Példaként az egész emberiség számára, vannak ma itt jelenlévő lelkek, akik egy fontos példázatot teljesítenek, a tékozló fiú példázatát; mert az Örök Atya nem szigorú azzal, aki tudatlanságból vagy öntudatlanságból téved, az Ő Irgalma és Szeretete átalakítja a tévedő szívet.

Az Atya úgy, mint a tékozló fiú apja, nyitott karral helyezi vissza nyomorult és tévelygő Fiát az Ő Szívéhez vezető útra, ahol eltörli az összes sérelmet és hibát, és a lélek elnyeri a megbocsátást és az Irgalmat, és újra nulláról indul, mint mindegyikőtök.

Az elkövetkező napokban bátorságot, merészséget és erőt kell gyűjtenetek ahhoz, hogy minden nap újrakezdjétek, ahogyan Mesteretek és Uratok is tette a Golgota minden lépcsőfokán. Minden pillanatban, bár Én nem tudtam, mégis újrakezdtem, mert az Istennel egyesült szellem ereje olyan nagy, hogy nincs olyan rossz ebben a világban, amely megdönthetné a szívek izzó törekvéseit.

De mindennek megvan a maga ideje. Isten Szeretetének a lelkekben való diadalának is megvan a maga ideje; ezért nem szabad többé keseregnetek vagy szomorkodnotok; megújulva kell átlépnetek ennek a helynek a kapuján, azzal a teljes meggyőződéssel, hogy megdicsőítettétek a Világegyetem és a Béke Urát, és hogyéleteteket újra Istenre bíztátok, ahogyan Én Vagyok az Élet a magát az Úrnak átadó szívekben.

Szeretném, ha magatokkal vinnétek a legdrágább dolgot, amim van, a legdrágábbat az összes kincs, ajándék vagy Kegyelem közül. Azt akarom, hogy a szellemi közösségben hordozzátok magatokkal a Megváltó Szeretetét, ami segít nektek előrehaladni ezekben az ismeretlen időkben; ez az, ami a megújulás reményét hozza el nektek; ez az, ami segít nektek, még az önbecsülésben is, mert a ti és a világban élő testvéreitek lelkének nem szabad többé lehangoltnak lennie.

Még ha ez a nehéz időszak nem is segít az emberiségnek, mert az emberiség megalkuszik azzal, ami kívül esik Isten Törvényén, éreznetek kell a megújulást, amit hozok nektek, és azt a teljes bizonyosságot, hogy megtaláltátok Krisztust, mint az Utat, az Igazságot és az Életet.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik erőfeszítéseket tettek, hogy felkészüljenek ezekre a találkozókra. A tudat síkjain, még az anyagi síkon is, mindennek a Megváltó Céljához kell igazodnia.

Nagyon nagy jutalom vár azokra, akik valóban együttműködnek ezen a Szent Héten. De a legnagyobb dolog az, társaim, hogy Szeretetem olyanná alakítson át benneteket, amilyennek annyira remélem és amire annyira törekszem.

Ezért, mielőtt befejeznénk ezt a Szent Hetet, a Szent és Isteni Áldozáson keresztül azért jövök, hogy Lelkem által még egyszer megkenjelek benneteket, hogy magatokban hordozzátok aMegváltó Keresztjének látható jelét, amely elkísér benneteket a napok végéig, amíg el nem jön az ideje annak, hogy befejezzétek ezt a földi tapasztalatot.

Ne feledjétek, hogy amit Én adok nektek, az megváltoztathatatlan, mert ez egy örök és kiszámíthatatlan Kegyelem.

Békém bátorítson benneteket arra, hogy az Én Békémben éljetek, hogy a Békém legyen bennetek, és a Kegyelmem legyen bennetek, hogy ez a világban élő testvéreitekben is jelen legyen.

Érezzétek, hogy felkenlek benneteket a Fényemmel.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 

Elías del Sagrado Corazón de Jesús testvér:

Krisztus kérésére ezúttal fejezzük be, amit ezen a Nagyhéten elkezdtünk, bizalommal és megújulva az Ő Jelenlétében, átalakulva az Ő vigasztaló és megváltó Szeretetében, megtisztulva lélekben, szellemben és tudatban, felkenve az Ő Kegyelmével, az Ő Fényével és Megváltónk minden egyes érdemével.

Ezért María de los Inocentes éneke által fogunk egyesülni, és mindannyian szívből kérjük, hogy Jézus Kenetének a Kegyelme eljusson azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, és akik a legjobban szenvednek.

Ebben a pillanatban a mi Urunk azt mondja,hogy mindenki tudni fogja a szíve csendjében, hogy melyik ismert léleknek van szüksége az Ő szellemi Kenetének a Kegyelmére.

Ezért egy hangon és egy szívvel fogunk énekelni, hálát adva az Úr Jelenlétéért ezen a nyolc napon.

Az Úr közeledik barátaihoz és társaihoz.

Énekeljünk.
 

Dal: "Lelkem Gyógyítója"
 

A Fény, a Kegyelem és az Irgalom a Fény különleges Keneteként kísérjen el minden egyes szívet.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.