SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Jézus Békéje legyen szívetekben és lelketekben.

Ezen a napon ismét egy drága Édesanya kérésével jövök, hogy a következő 1000 Üdvözlégy Mária által Isten Fénye és Szeretete töltse be az egész világot.

Szeretném, ha az Üdvözlégy Mária minden egyes szemét a sürgős helyzetekért ajánlanátok fel; hogy az 1000 Üdvözlégy Mária szellemi gyakorlatán keresztül Mennyei Édesanyátok elküldhesse angyalait a világba, és így maga az Istenanya Keze oldhassa fel a bolygó gonoszságának csomóit.

Gyermekeim buzgó és szeretetteljes imádságának szüntelen szellemén keresztül ez a következő 1000 Üdvözlégy Mária ne csak a háború által kiváltott tűz megszűnését jelképezze, hanem ajánljátok fel a meggyalázott Élővilág  pusztulása miatt is.

Drága gyermekeim, a virrasztás és a Teremtő Isten imádásának szellemében szeretném, ha továbbra is imádkoznátok a Szent Rózsafüzért az értelmetlen háború végéért Kelet-Európában és a világ más részein.

Az 1000 Üdvözlégy Mária napján figyelni fogok gyermekeim könyörgésére, mert csak az ima teremtő ereje által tudja a világ helyrehozni a büntetlenség, a gyűlölet és a mártíromság súlyos hibáit.

Drága gyermekeim, szeretném, ha tudnátok, hogy Isteni Édesanyátok a Kezében tartja a bolygó tudatának csomóit, és Én, mint a Csomóoldó Asszony, kioldom a csomókat gyermekeim imádságos hangján keresztül, hogy a Szeplőtelen Szívemet betöltő Kegyelem kiáradhasson a világra és szeretett gyermekeimre.

Köszönöm, hogy ismét válaszoltatok anyai hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és a Csomóoldó Boldogasszony
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, NAZARÉBEN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Miközben a világ és különösen néhány nemzet szembesül a gonoszsággal és a káosszal ezekben az időkben, arra hívlak benneteket, hogy legyetek Békém hordozói.

Miközben a háborúk félelmetes hasznot hoznak azoknak, akik a fegyvereket népszerűsítik, és megmagyarázhatatlan szenvedést okoznak gyermekeim többségének, Én arra hívlak benneteket, hogy legyetek Békém nagykövetei.

Miközben a büntetlenség sok ambiciózus elmét és szívet vakká tesz, és fájdalmat és gyötrelmet okoz sok népnek és családnak, Én arra hívlak benneteket, hogy legyetek Békém eszközei.

Miközben az abortusz és az újszülöttek és a meg nem született gyermekek elvetése normális, közömbös és sötét szokássá válik, arra hívlak benneteket, hogy legyetek Krisztus Irgalmasságának Fénye.

Miközben egész régiók száradnak ki egyik napról a másikra, és városokat és településeket pusztít el az éghajlatváltozás dühe, arra hívlak benneteket, hogy legyetek a Teremtés nagykövetei és védelmezői.

Miközben a felháborodás, az éhség és a nyomor aláássa az emberi és szellemi méltóság ajándékát, arra hívlak benneteket, hogy legyetek Isten földi értékeinek képviselői és őrzői.

Miközben a lelkek nagyon nehéz megpróbáltatásokkal néznek szembe, és sokan felfedezik gyengeségeiket, nyomorúságukat és betegségüket, arra hívlak benneteket, hogy legyetek a szeretet és a gyógyulás hídjai e szenvedő emberiség számára.

Miközben lezárják az utakat, a határokat és az óceánokat a menekültek és a száműzöttek előtt, érzéketlenné és közömbössé téve a világot mások szenvedése iránt, arra hívlak benneteket, hogy legyetek a Béke és az Irgalom közbenjárói; mert ha nincsenek eszközök a Kezemben, Mennyei Édesanyátok nem lesz képes közbenjárni.

Egyesüljön az összes hang és az összes szív egyetlen imában, mondván: "Uram, kegyelmezz és irgalmazz meg nékünk!"

Én mindig imádkozni fogok értetek.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Ma az Irgalmasság Anyjaként és Fiam Irgalmasságának végtelen óceánja előtt összegyűjtöm a szívekből a Krisztushoz intézett felajánlásokat és imákat, hogy ebben az időben az emberi nyomorúságot Irgalommá és Könyörületességgé változtassa.

Gyermekeim, ezért mindegyikőtök élete és szelleme ismét az Isteni Irgalmasság küszöbe előtt áll, és várja, hogy az Engesztelés törvénye cselekedjen az emberiségben a világ oly sok eseményével szemben.

Legyen a lelketek Fiam Szeretetének és kifürkészhetetlen Irgalmának tárháza.

Legyenek irgalmasak tetteitek, gesztusaitok és cselekedeteitek, hogy a mai kor civilizációja újra kapcsolatba kerüljön a Szeretet-Bölcsesség lényegével, hogy a gonoszság, a gyűlölet, a bosszú és a büntetlenség feloldódjon az emberi szívekben, és hogy az összes gyermekem emlékezzen arra, hogy visszatérhet Istenhez és hogy belsőleg megismerheti Őt a csend és a könyörgő ima mélységeiben.

Drága gyermekek, szükséges, hogy a világ megismerje az Isteni Irgalmasságot, szükséges, hogy mindenki gyakorlatba tegye és átélje; mert amíg nincsenek irgalmas lelkek, addig nem lesz béke a világban, nem szűnik meg a háború.

Az irgalom az üdvösség ajtaja, amelyet Fiam nyitott meg az Ő Oldalán, ahol a Víz és a Vér folyama a kiengesztelés és a megbocsátás misztériumai azok számára, akik átadják magukat Jézus Szeretetének.

Gyermekeim, legyen az Irgalmasság a remény és a béke hirdetője a sebzett világ számára.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

A Szívem jelen van azok számára, akik kiáltanak.

A Szívem jelen van azok számára, akik a háború rettegésében élnek.

A Szívem jelen van azok számára, akiket elítélnek és akik meghalnak e világ törvényei büntetlensége alatt.

A Szívem jelen van azok számára, akik száműzetésben kényszerülnek élni, és kivetik őket.

A Szívem jelen van azok számára, akiket hitük és Krisztus iránti szeretetük miatt üldöznek.

A Szívem jelen van azok számára, akik elveszítették a születés jogát.

A Szívem jelen van azok számára, akik hazugság, büntetlenség és ellenőrzés alatt állnak.

A Szívem jelen van a csendben szenvedő Élővilág számára, amelyet lemészárolnak és feláldoznak anélkül, hogy tudnák, mi történik valójában.

Szívem mindazokért imádkozik és jelen van, akiknek már nincs jövőjük, azokért, akik egyik napról a másikra elveszítették mindenüket, családjukat, otthonukat, reményüket és örömüket.

Hol van gyermekeim szíve ebben a pillanatban?

A ti szívetek jelen van ezekben a helyzetekben, akárcsak Anyai Szívem?

Ahhoz, hogy szívetek mindenben jelen legyen, érett szívre kell törekednetek, olyan szívre, amely képes úgy szeretni, ahogyan Krisztus szeretett a Kereszten, ahogyan Ő szeretett minden lépésnél.

Ha jelen van a szívetek, tudni fogjátok, hogyan kell megérteni az élet leckéit, tudni fogjátok, hogyan lépjetek ki magatokból mindazokért, akik nem teszik meg, és akik abszolút azt hiszik, hogy a Fiammal vannak.

Ma azt kéri Isten a világtól, hogy szívetek legyen jelen mindenütt, hogy szívetek képes legyen arra, hogy szeressen és hogy elviselje az idők végét.

Imádkozni fogok azért, hogy érjen meg a szívetek, és jelen legyetek mindenhol, ahol a megpróbáltatás eme idejében segíteni kell.

Köszönöm, hgy válaszoltok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és az az Anya, Akinek jelen van a Szíve

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET ANGOLÁBAN, LUANDÁBAN, A SANTA ISABEL HÁZBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Örömmel és ujjongva érkezem meg ismét a Mennyországból. Ezúttal a Szívem és a ti szívetek várható találkozására.

Mennyei Anyátok már itt van egész Angolával és egész Afrikával.

Ma Afrika Anyjaként jövök. Egy korszakokon át megbélyegzett kontinensért jövök. Egy diszkriminált és kizsákmányolt faj miatt jövök.

Itt vagyok, és Én vagyok az Édesanyátok. Gyertek a Karomba, hogy ismét megvigasztalhassalak és Anyai Karomban üdvözölhesselek.

Ma tele vagyok Kegyelemmel, Szeretettel és Irgalommal.

A Santa Isabel Házban lakó gyermekeim és  egész Afrika számára ígért Kegyelmeket ma a szívetekbe öntöm, hogy a közömbösség, a büntetlenség és a rossz bánásmód nehéz láncait elszakíthassam Szent Mihály Arkangyal erős kardjának hatékony vágása által.

Gyermekeim, legyen hitetek és bízzatok. Ennek a fogságnak a vége közel van, mert Fiam visszatér, és Dicsőségében először értetek tér vissza, az egész drága és szeretett Afrikámért.

Az elkövetkező napokban továbbra is el fogok jönni, ahogy egykor Kibehoba jöttem, hogy elmondjam a világnak, hogy Afrika Anyai Szívemben van.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld és szeret benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és egész Afrika Anyja

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT