SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, NAZARÉBEN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Miközben a világ és különösen néhány nemzet szembesül a gonoszsággal és a káosszal ezekben az időkben, arra hívlak benneteket, hogy legyetek Békém hordozói.

Miközben a háborúk félelmetes hasznot hoznak azoknak, akik a fegyvereket népszerűsítik, és megmagyarázhatatlan szenvedést okoznak gyermekeim többségének, Én arra hívlak benneteket, hogy legyetek Békém nagykövetei.

Miközben a büntetlenség sok ambiciózus elmét és szívet vakká tesz, és fájdalmat és gyötrelmet okoz sok népnek és családnak, Én arra hívlak benneteket, hogy legyetek Békém eszközei.

Miközben az abortusz és az újszülöttek és a meg nem született gyermekek elvetése normális, közömbös és sötét szokássá válik, arra hívlak benneteket, hogy legyetek Krisztus Irgalmasságának Fénye.

Miközben egész régiók száradnak ki egyik napról a másikra, és városokat és településeket pusztít el az éghajlatváltozás dühe, arra hívlak benneteket, hogy legyetek a Teremtés nagykövetei és védelmezői.

Miközben a felháborodás, az éhség és a nyomor aláássa az emberi és szellemi méltóság ajándékát, arra hívlak benneteket, hogy legyetek Isten földi értékeinek képviselői és őrzői.

Miközben a lelkek nagyon nehéz megpróbáltatásokkal néznek szembe, és sokan felfedezik gyengeségeiket, nyomorúságukat és betegségüket, arra hívlak benneteket, hogy legyetek a szeretet és a gyógyulás hídjai e szenvedő emberiség számára.

Miközben lezárják az utakat, a határokat és az óceánokat a menekültek és a száműzöttek előtt, érzéketlenné és közömbössé téve a világot mások szenvedése iránt, arra hívlak benneteket, hogy legyetek a Béke és az Irgalom közbenjárói; mert ha nincsenek eszközök a Kezemben, Mennyei Édesanyátok nem lesz képes közbenjárni.

Egyesüljön az összes hang és az összes szív egyetlen imában, mondván: "Uram, kegyelmezz és irgalmazz meg nékünk!"

Én mindig imádkozni fogok értetek.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Ma az Irgalmasság Anyjaként és Fiam Irgalmasságának végtelen óceánja előtt összegyűjtöm a szívekből a Krisztushoz intézett felajánlásokat és imákat, hogy ebben az időben az emberi nyomorúságot Irgalommá és Könyörületességgé változtassa.

Gyermekeim, ezért mindegyikőtök élete és szelleme ismét az Isteni Irgalmasság küszöbe előtt áll, és várja, hogy az Engesztelés törvénye cselekedjen az emberiségben a világ oly sok eseményével szemben.

Legyen a lelketek Fiam Szeretetének és kifürkészhetetlen Irgalmának tárháza.

Legyenek irgalmasak tetteitek, gesztusaitok és cselekedeteitek, hogy a mai kor civilizációja újra kapcsolatba kerüljön a Szeretet-Bölcsesség lényegével, hogy a gonoszság, a gyűlölet, a bosszú és a büntetlenség feloldódjon az emberi szívekben, és hogy az összes gyermekem emlékezzen arra, hogy visszatérhet Istenhez és hogy belsőleg megismerheti Őt a csend és a könyörgő ima mélységeiben.

Drága gyermekek, szükséges, hogy a világ megismerje az Isteni Irgalmasságot, szükséges, hogy mindenki gyakorlatba tegye és átélje; mert amíg nincsenek irgalmas lelkek, addig nem lesz béke a világban, nem szűnik meg a háború.

Az irgalom az üdvösség ajtaja, amelyet Fiam nyitott meg az Ő Oldalán, ahol a Víz és a Vér folyama a kiengesztelés és a megbocsátás misztériumai azok számára, akik átadják magukat Jézus Szeretetének.

Gyermekeim, legyen az Irgalmasság a remény és a béke hirdetője a sebzett világ számára.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, OKLAHOMÁBAN, TAHLEQUAHBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO COARAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedvenc gyerekeim!

Ezen a napon Mennyei Édesanyátok visszatér, hogy szembenézzen az Egyesült Államok belső és szellemi helyzetével, hogy a lelkek megváltása és gyógyulása révén ez a nemzet újra felfedezze az elveszített Cél felé vezető utat.

Ha az Egyesült Államok kezdettől fogva tárt karokkal rendelkező ország lett volna, olyan nemzet, amely szívesen látja és gondoskodik a legkivetettebb és legsebezhetőbb emberekről egész Latin-Amerikában, akkor biztosíthatlak benneteket, hogy szellemi adósságának nagy részét elengedték volna, amelyet a fegyverek kereskedelmi forgalomba hozatala okoz.

De csak folytatnunk kell az imádságot ezekben az időkben, ezen a helyen és más helyeken is, hogy bizonyos cselekedetek, amelyeket ez az ország végre akar hajtani, ne hagyják népét olyan állapotban, ahonnan nincs szellemileg kiút.

Ez az Egyesült Államokban jelenlévő imádkozó szíveken múlik majd, amelyek képesek megteremteni a megfelelő feltételeket ahhoz, hogy bizonyos helyzetek többé ne sodorják zsákutcába az országot.

Megismétlem ezt minden gyermekemnek, hogy világos legyen a számukra, hogy tenni kell valamit, ideje, hogy cselekedjenek. Mert Amerikában is vannak olyan nemzetek, amelyeket az Egyesült Államok kondicionál, amelynek szituációnak a megoldását még senki sem kockáztatta meg.

Eltorzult az egyenlőség és a javak valódi értelme. Ezért arra kérlek benneteket, gyermekeim, hogy folytassátok a jóvátételi és a békítő ima gyakorlatát, hogy az Egyesült Államokban és a világ többi nemzetében a rendetlenség, a konfliktusok és a háborúk által marginalizálódott népek - mindez sok nyitott sebet hagy - kapják meg azt a kegyelmet, hogy az egyensúly és a méltányosság szellemi elve alapján kormányozzák őket.

Mennyei Édesanyátok a Mennyből jár közben Fiával együtt, hogy az emberiség időben megváltozzon.

Imádkozzunk, hogy senki se szenvedjen többé.
Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET FRANCIAORSZÁGBAN, AZ ALPOKBAN, SAINT- BONNET-EN-CHAMPSAURBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

1961 után Mennyei Édesanyátok a garabandali Carmen Szűzön keresztül jött a világba, különösen az Egyházhoz intézett Üzenetével, hogy mindazoknak, akik azt alkotják, legyen ideje megváltozni és helyrejönni.

De bár Édesanyátok Garabandal látnokai révén nagyon világos és közvetlen volt Szent Mihály Arkangyal segítsége által, Garabandal Üzenetét nem fogadták be és nem tisztelték; ugyanez történt La Salette-ben is.

Most, annak ellenére, hogy az emberiséget megosztják a háborúk, a természeti katasztrófák; hogy az emberiség közömbös és bizonyos esetekben érzéketlen; hogy az emberiség egy összeomlott és traumatizált bolygó kihívásával néz szembe; a garabandali Üzenetet nem ismerték fel.

Emiatt arra kérem a világot és az Egyházat is, hogy többé ne próbálják elhallgattatni Isten Igéjét.

Azért jöttem, hogy megkérjem, hogy a Szent Szívek valódi Jelenléte által megáldott szent helyeket ismerjék el és fogadják el; Mert mindaddig, amíg mindent megtagadnak, mindazt, ami Istentől származik, sem az Egyház, sem bármely más hely ezen a sebzett bolygón nem tud segíteni semmiben, ami már folyamatban van.

Arra hívlak benneteket, hogy a Jelenlétünkön keresztül ismerjétek fel a Magasságos Jelenlétét. Amíg nem létezik ez a becsületes és őszinte szándék, Kegyelemmel teli Szívem fájdalmat fog érezni, amiért nem talál teret vagy olyan szíveket, ahol ki tudnám önteni Kegyelmemet.

Arra kérem a rágalmazáson, az átláthatóság és a tisztaság hiányán felháborodott egyházat, hogy adja meg magát és kérjen bocsánatot, hogy továbbra is a szentség és a szeretet oszlopa legyen, és ne létezzen többé olyan szomorú hír, amely veszélyezteti milliók szellemiségét a világon.

Itt az ideje, hogy ennek az érintett földfelszínnek minden szektora felismerje hibáit, és hozza helyre azokat, mielőtt eljönne a Fiam, hogy elválassza a pelyvát a búzától. Már nagyon kevés idő marad hátra.

Köszönöm azoknak, akik imádkoznak, anélkül, hogy bármit is várnának cserébe.

Köszönöm, hogy válaszoltatok anyai hívásomra és nyíltan meghallgattátok azt.

Mindig áld benneteket és imádkozik értetek

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, LISBOABAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

A világban zajló konfliktusok és háborúk ellenére, amelyek megosztják és szétzilálják a családokat; ma Medjugorje Fényközpontom kigyullad, hogy belsőleg továbbítsa Béke Üzenetemet.

Én vagyok a Béke Királynője, és azt akarom, hogy minden gyermekem Isten Királyságában legyen, hogy a világ többé ne veszítse el az ártatlanságot és a világosságot, amelyet Isten egykor minden emberi szívben letétbe helyezett.

Emiatt ma Medjugorje fényben és reményben világít, mert meg akarom állítani azt a káoszt és bosszút, amelyet sok szív él át ezekben az időkben, és elfelejtik, hogy mindannyian testvérek, akik ugyanattól az Atyától származnak.

Ezért még egyszer elküld Engem, mint a Béke Hírvivőjét, hogy elmondjam a világnak, hogy ha nem állítja meg a háborút, valami rosszabb fog elszabadulni.

Jelenleg minden gyermekem buzgó imájára számítok azért, hogy megakadályozzam,  hogy még több ártatlan vér ömöljön ki a világban.  Ez megakadályozza, hogy Isten Angyalának haragja lezúduljon a világra, és az emberiség elveszítse megváltható státuszát.

Ezért mindenki számára ez az a nagy pillanat, amikor a megpróbáltatások és nehézségek ellenére gyermekeimnek a Palástomba kell kapaszkodniuk, és meg kell fogniuk Kezemet, hogy Én, mint mindenek Anyja, továbbra is Fiam felé terelhesselek és vezethesselek.

Érezzék ma a szívek Medjugorjéből azt a békét, amely reményt és hitet hoz, amire ilyenkor mindenkinek szüksége van.

Ne feledjétek, hogy itt vagyok, és Én vagyok az Édesanyátok.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Szeretett és drága gyermekeim!

Feltétlen válaszotok miatt a mai találkozón Mennyei Édesanyátok örömmel jelenti be, hogy holnap, április 24-én szeretnék találkozni minden jelenlévővel a Dombon, hogy együtt imádkozzunk az Isteni Fiúhoz, hogy avatkozzon közbe az ukrajnai véres háborúba és más konfliktusokba, amelyeket álcáznak, hogy gyermekeim szenvedését eltemessék.

Emiatt rendkívüli módon fordulok hozzátok azzal a kéréssel és könyörgéssel, hogy a Mária Központokon keresztül Isten Anyja és a ti Anyátok megóvhassa azokat az esszenciákat, amelyek szellemi veszélyben vannak, mivel konfliktusoknak és szörnyű háborúknak vannak kitéve.

Kívánom, hogy néhány gyermek a jelenlévőkkel együtt vigyen egy csokor virágot körmenetben a Domb tetejére, hogy az ártatlanok közbenjárjanak a háború ártatlanaiért.

Kívánom, hogy ezek a virágok ünnepélyesen kerüljenek a Béke Kapuja tövébe, hogy az Őrangyalaitok is könyörögjenek a világnak, hogy a háború és a közöny véget érjenek.

Így a Mennyei Szószóló ismét a kígyó fejére lép, és kiűzi a földi pokol kapuit.

Mostantól hálás leszek nektek.

Aki örökké szeret benneteket,

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Mint ez az eső, amely ma áldott Fatimámra esik, úgy ma az Ég Királynőjének Angyalai kiáltanak az Ukrajnában élő összes megkorbácsolt, megsebesült és üldözött gyermekemért.

Hogy ne dúljanak többé háborúk hátborzongató érdekek miatt, arra kérlek benneteket, hogy ne hagyjátok abba a mindennapi imádkozást, mert a legrosszabb még hátravan.

Annak érdekében, hogy ez a pillanat a lehető legkönnyebb legyen, azért is jövök, hogy elmondjam, hogy emlékezzetek mindazokra, akik a világ más konfliktusaiban élnek, bármennyire is irányul a nemzetek figyelme Ukrajna szenvedő és rettegett valóságára. Azoknak, akiknek a komunikáció a feldatuk, és még inkább a büntetlenül dolgozók ezeken az eszközökön keresztül eltávolították a színpadról azokat, akik szintén szenvednek, hogy többé ne hallathassák a fájdalom és a szenvedés hangját.

Emiatt, gyermekeim, Mária Gyermekeinek a most következő éves találkozóján, távolról, de nagyon közel Hozzám, arra hívlak benneteket, hogy Krisztus imádkozó apostolaiként szenteljétek fel magatokat, hogy papi és isteni szolgálatotok beavatkozzon a bolygó eme rideg valóságába, és még inkább, hogy az emberiség többi része ne feledkezzen meg azokról, akiket már elvetettek és kizsákmányoltak, anélkül, hogy bármilyen értéket adnának nekik, és anélkül, hogy a lelki méltóságukat tiszteletben tartanák.

Amíg a bevezetett büntetlenség továbbra is hevesen cselekszik a világban, a kiegyensúlyozatlan zsarnokok révén, az emberiség számos háborúval nézhet szembe a világon, és a felháborodott társadalmat, vagyis gyermekeimet a mai időkig soha nem látott cselekedetekre késztetnék.

Nos, megérted az Úr Angyalainak kiáltását?

Imádkozzatok, ajánljatok fel igazi áldozatokat, különösen a szeretetből hozott áldozatokat, és így a mérleg kiegyensúlyozott és igazságos lesz.

Eközben mozdítsátok elő a békét, a párbeszédet és az együttérzést. Ne legyetek többé stigmák a bolygó tudatában, legyetek Krisztus Irgalmának gyermekei.

Hálás vagyok nektek, és most arra kérlek benneteket, hogy a múlt szombaton, március 5-én elhangzott imán keresztül készítsetek új Novenát, amely az „Ima a világ büntetlensége ellen”.

Imádkozzatok szellemi meggyőződéssel.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

 

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT