SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, A BELO HORIZONTEBÓL BRAZÍLIA VÁROSÁBA TÖRTÉNT UTAZÁS ALATT ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Mennyei Édesanyátok ma már zarándokúton van a mennyei síkokon, Brazília felé, hogy elkísérje azt a Szent Feladatot, amelyet Szent József Tiszta Szíve végez majd, és hogy nagyon egy lehessen Fiammal a nagyon fontos szellemi és belső segítségnyújtásban, amelyet fel fog ajánlani Brazília város lelkein keresztül egész Brazíliának.

Drága gyermekeim, ugyanígy hív benneteket Mennyei Édesanyátok, hogy bárhonnan is vagytok, a brazíliai békéért folytatott imán keresztül, bensőleg ti is utazhassatok, elkísérve az egész Istenséget a zarándoklat e következő szakaszában.

Kedves gyermekeim, arra is hívlak benneteket, hogy minden lehetséges helyen terjesszétek szeretetteljes felhívásunkat; hogy több fényre, szeretetre és mindenekelőtt reményre szoruló lélek érkezhessen, közeledve a meleg és áhítatos imatalálkozókhoz, amelyeket Brazíliában tartanak.

Mostantól kezdve Szűzanyátok elkísér, és máris hálát adok mindazért, amit fel fogtok építeni.

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

 
SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Ebben a pillanatban Szeplőtelen Szívem még mindig egyesül Afrika minden kisgyermekének esszenciális szívével, hogy ezek a kis lelkek megkapják a szükséges szellemi és erkölcsi vigaszt.

Nagyon vágyom arra, hogy megnyíljon Kegyelmem ajtaja Afrikában, a lehetőségek és a remény Kegyelméé a serdülők és fiatalok számára; hogy afrikai gyermekeim tudják, hogy a Föld felszínén más dolgokat is meg lehet tapasztalni.

Olyan tapasztalatot lehet szerezni, amely lehetővé teszi szellemi és belső értékeik felébresztését, azoknak az értékeknek a felébresztését, amelyek hozzásegítik őket ahhoz, hogy jó emberek legyenek, ahogyan jók és egyszerűek is; valami olyan dolog, amelyet a világ minden gyermekének meg kellene tanulnia felismerni.

Afrikának önmagának kell lennie, amilyen eredetileg volt, az Istenivel és a Kozmikussal való egyesülés legmélyebb gyökereitől fogva.

Ezért a jelenleg folyamatban lévő humanitárius küldetés során a három Isteni Hírvivő egy másik belső forgatókönyvet készít elő, hogy a külső forgatókönyvet jobbá, haronikusabbá és kijavíthatóvá lehessen tenni; hogy minden gyermekem megkapja azt a méltóságot, amelyet elveszített, nemcsak emberi lényként, hanem azt a méltóságot is, hogy felismerje önmagát, és méltónak érezze magát arra, hogy Isten gyermeke lehessen.

Emiatt Afrikában a remény, a lehetőségek és az Új Föld ajándéka még csak most kezd kialakulni.

Afrikám, Szívem része vagy; te vagy az Új Emberiség új bölcsőjére irányuló törekvésem.

Imádkozzunk, hogy Afrika legyen önmaga, és ne tartozzon többé a kizsákmányolókhoz és a banditákhoz.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, LISBOABAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

A világban zajló konfliktusok és háborúk ellenére, amelyek megosztják és szétzilálják a családokat; ma Medjugorje Fényközpontom kigyullad, hogy belsőleg továbbítsa Béke Üzenetemet.

Én vagyok a Béke Királynője, és azt akarom, hogy minden gyermekem Isten Királyságában legyen, hogy a világ többé ne veszítse el az ártatlanságot és a világosságot, amelyet Isten egykor minden emberi szívben letétbe helyezett.

Emiatt ma Medjugorje fényben és reményben világít, mert meg akarom állítani azt a káoszt és bosszút, amelyet sok szív él át ezekben az időkben, és elfelejtik, hogy mindannyian testvérek, akik ugyanattól az Atyától származnak.

Ezért még egyszer elküld Engem, mint a Béke Hírvivőjét, hogy elmondjam a világnak, hogy ha nem állítja meg a háborút, valami rosszabb fog elszabadulni.

Jelenleg minden gyermekem buzgó imájára számítok azért, hogy megakadályozzam,  hogy még több ártatlan vér ömöljön ki a világban.  Ez megakadályozza, hogy Isten Angyalának haragja lezúduljon a világra, és az emberiség elveszítse megváltható státuszát.

Ezért mindenki számára ez az a nagy pillanat, amikor a megpróbáltatások és nehézségek ellenére gyermekeimnek a Palástomba kell kapaszkodniuk, és meg kell fogniuk Kezemet, hogy Én, mint mindenek Anyja, továbbra is Fiam felé terelhesselek és vezethesselek.

Érezzék ma a szívek Medjugorjéből azt a békét, amely reményt és hitet hoz, amire ilyenkor mindenkinek szüksége van.

Ne feledjétek, hogy itt vagyok, és Én vagyok az Édesanyátok.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Negyvenhetedik vers

Kedves Fény  Asszonya!
Az elhívások Szűz védelmezője,
ébreszd fel bennünk az Isten szolgálatának változatlan örömét,
ébreszd fel bennünk a megingathatatlan hitet,
amelyet a Teremtő Tervéért éltél.

Remény Asszonya,
ébreszd fel bennünk azt az állandó meggyőződést,
hogy teljesítjük Isten Akaratát,
ébreszd fel bennünk a belső megújulást,
hogy fáradhatatlanul szolgáljuk szeretett Fiadat.

Fény és feltétel nélküli Szeretet Asszonya,
ébreszd fel bennünk a Szeretet és az Irgalom
egyre mélyebb cselekedeteit,
hogy mi is megérdemeljük a békét.

Fény és Engedelmesség Asszonya,
segíts, hogy megszabaduljunk önmagunktól és mindattól,
amit a magunkénak tekintünk.
Adjuk át magunkat és nyíljunk ki,
hogy megtanuljuk a követelőzés nélkül engedelmességet,
és szeretettel kövessük csupán azokat a lépéseket,
amelyeket Fiad mutat.

Anyánk, száműzd a tudatunkból
a saját akaratunkat, hogy békében éljünk.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Harminckilencedik vers

Anya,
szeretnénk ezen a napon
a Karodban maradni,
hogy megteljünk
Szereteteddel és Irgalmasságoddal.

Azt akarjuk, hogy azok a legártatlanabb gyerekek,
akik veszélyben vannak,
ma Karodban legyenek,
hogy Isteni Kegyelmed megvédje őket.

Anya,
szeretnénk, ha a meg nem születettek
biztonságos helyen lennének, a Te védelmed alatt,
hogy legyen Kegyelmük arra,
hogy újra felfedezzék a Fény útját,
amely elvezeti őket az Örök Atyához.

Anya,
szeretnénk, ha azok az e világi nők és férfiak,
akik eladják testüket mások javára,
a Karodban lehetnének,
hogy biztonságban legyenek és meglássák
valamikor a kijárati ajtót ahhoz,
hogy elhagyhassák a sötétséget.

Anya,
azt szeretnénk, ha ma a szegények legszegényebbje,
és a családjuk által elhagyott idősek
lennének a Karodban,
hogy méltónak érezzék magukat
meleg és gyengéd Szereteted fogadására,
amely belsőleg meggyógyítja őket.

Anya,
azt szeretnénk, ha az összes menekült
és az országaikból száműzöttek
a Karodban lehetnének,
hogy érezhessék életük újjáépítésének örömét,
és találják meg a reményt
ebben a döntő időben.

Anya,
szeretnénk, ha a bolygó
ma a Karodban lehetne,
hogy a Föld tudata megkönnyebbüljön,
és többé ne érezze az egyedül létet.

Anya,
ma jobban, mint valaha,
szeretnénk megtanulni igazán szeretni,
ahogy Te szeretsz minket, feltétel nélkül.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Harmincadik vers

Remény Anyja,
a reggeli Fény Harmatja,
Azoknak a megváltozhatatlan támogatója, akik hívnak Téged,
távolítsd el szemünkről az illúzió fátylait,
hogy a Szellemi Világegyetem
uralkodjon az életünkben.

Legyen bátorságunk ahhoz, hogy a múlt szentjeit utánozzuk.

Lássuk az átalakulás útjának a  megvalósulását
Krisztus apostolainak a példájában.

Szent Anya,
hogy minden lehetséges legyen,
adj nekünk alázatos és igaz szívet,
amely képes átölelni a bolygót.

Taníts meg minket kitartóan járni a hitben,
hogy feloldódjanak
tudatunk korlátai.

Anyánk,
szabadíts meg minket az emberi állapot rabságából,
hogy elérhetőek és nyitottak legyünk arra,
hogy válaszoljunk a hívásodra.

Vezess minket mindig a Fiad felé.
Arra törekszünk, hogy örökkévaló közösségben éljünk
Irgalmas Szívével.

Legszentebb Anya, add meg nekünk ezt a Kegyelmet,
hogy áhítattal és szeretettel
lépjünk be a belső tisztaság Templomába,
arra a helyre, ahol a mi Atya Istenünk
rávezet minket arra, hogy megértsük,
hogy mi az oka annak, hogy itt vagyunk, ebben a világban.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET A BRAZÍLIAI FLORIANÓPOLIS VÁROSÁBÓL SAN PAULO FELÉ TETT UTAZÁS ALATT ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Gyermekem,

Nincs semmi, amit a szeretet ne tudna megoldani, gyógyítani vagy feloldani.

A szeretet mindenre képes, valamint mindent megad.

A szeretet türelmes és kitartó.

A szeretet megmarad a szeretetben, mert az igaz és békés szeretet.

A szeretet nem változik és nem csökken.

A szeretet mindig tágul, és magában foglal mindent, amit megérint.

A szeretet feltétel nélküli, mert állandó szeretet, de ugyanakkor semleges.

A szeretet nem fél a gonosztól vagy a szenvedéstől.

A szeretet újjáteremti a szeretetet, és ez teszi erőssé.

A szeretet erőt ad és növeli a hitet.

A szeretet felépíti és egyesíti a szeretet hídjait az Ég és a Föld, a lelkek és Isten között.

A szeretet mindig "igen"-t mond, és csendben várja a következő szolgálatot és a következő lépést.

A szeretet felemeli és begyógyítja a mély sebeket.

A szeretet megújítja a reményt; de a szeretet le is mond, hogy esélyt adjon másoknak.

A szeretet béke.

Köszönöm, hogy válaszoltok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, SANTA CATARINÁBAN, FLORIANOPOLIS VÁROSÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

A béke a legfontosabb kulcs az emberi tudat felemelkedéséhez ezekben az időkben.

Ha a béke imádsággal és énekléssel egyesül, akkor ezzel az Anyagi Világegyetem és a Szellemi Világegyetem között rendkívül erős összekötő híd épül fel.

Az összekapcsolódás eme hídja, amely az ima és a - békességet előmozdító éneklés - által épül fel, elér a reményt vesztett lelkekhez, akiket elhagyott az életkedv és megérinti mindazt, amelynek  belső szellemi gyógyulásra van szüksége.

A béke a világon csak az olyan ima és éneklés által jöhet létre, amelyet azért ajánlotok fel Istennek, hogy Ő Irgalmas és Együttérző Atyaként megváltoztassa az egész emberiség sorsát.

Minden alkalommal, amikor új imát vagy új dalt ajánlotok fel, megteremtitek a szellemi feltételeit annak, hogy a kegyelem és az irgalmasság erős áramlatai áradjanak le a világra és az emberiségre.

Különösen az éneklés az, ami megnyitja az Egeket, mert a hang az egyik legnagyszerűbb eszköz, amelyet az Atya azért teremtett, hogy gyermekei dicsérjék Őt, és ennek egyszerűségében egyesüljenek Vele.

Arra biztatlak titeket ebben az időben, hogy mélyedjetek el jobban ebben a gyakorlatban, hogy ezáltal még több kegyelemben és még nagyobb irgalomban részesüljön az emberiség.

Köszönöm, hogy felajánljátok hangotokat Istennek!

Áld titeket,

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET PERÚBAN, LIMÁBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Mennyei Anyátok örömmel jelentkezik ma, hogy megmutassa a világnak Isten szent Csodáit, azokat, amelyek alázatos és irgalmas Szívéből származnak; Olyan Csodák, amelyek lehetővé teszik gyermekei számára, hogy érezzék a szívükben, hogy a szeretet és a remény mindig létezni fog és uralkodni fog.

Drága gyermekeim, a remény és a szeretet mozgatórugója legyőzi a gonoszt, amely időről időre a szeretet hiánya miatt arra készteti a népeket, hogy lezuhanjanak a tévedésbe és a szenvedésbe.

De ma azért jöttem, hogy beszéljek nektek egy különleges csodáról, amelyet az Örökkévaló Atya ajándékozott, hogy Ő maga is lehetővé tegye a Fénycsaládok szent tervének megvalósítását. Az Atya Szíve által érzett és megélt tervet, amelyet az Isteni Küldöttek munkája vitt tovább a bolygón.

A család a tökéletesség modellje, amelyet támogatni és védeni kell ezekben a kritikus időkben, hogy megtestesítse Isten Szeretetének Ajándékát, amely méltóvá teszi a Világegyetem és a Teremtés előtt.

A családok Anyjaként azért jöttem, hogy Fénypalástommal megvédjem a családot alkotó összes lényt, amelynek egy napon szellemivé és evolúcióssá kell válnia.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT