SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET SPANYOLORSZÁGBAN, CANTABRIÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!
    
A Kármel-hegyi Szűzanyaként és a Tenger Csillagaként újra találkozom veletek Szeplőtelen Szívem magasztos menedékében.

Ma azért jöttem hozzátok, hogy imáitokat Istenhez emeljem, különösen azokat az imákat, amelyekről tudom, hogy fontosak a szívetek számára.

Arra kérlek benneteket, hogy továbbra is imádkozzatok Velem együtt a békéért és az értelmetlen háborúk befejezéséért, hogy a hatalomért és a nemzetek meghódításáért folytatott illuzórikus küzdelemben elmerült gyermekeim észhez térjenek és megtérjenek, mielőtt túl késő lenne.

Ezért Örökkévaló Tengeri Csillagként jövök, hogy minden gyermekemet Isten Szívének biztonságos kikötőjébe vezessem, és hogy megpróbáljam eltávolítani a bolygó viharos és zord tengeréről azokat, akiknek már nem sikerül kitartaniuk.

Fiam Közvetítőként és Könyörgő Anyaként küld el Engem, mint azt az Anyát, Aki az emberiséghez kiált, hogy vessen véget a háborúknak, a fegyverhasználatnak és a nukleáris próbáknak.

Drága gyermekeim, imáimban és könyörgéseimben azt kívánom, hogy az emberiség ne fejlődjön többé vissza, hogy ne zárja be többé a szívét Isten, a szeretet és az élet előtt.

Ezért imádkoznunk kell, és áldozatokat kell hoznunk azért, hogy azok, akik már elkárhoztak, megkapják az üdvösség utolsó lehetőségét.

Drága gyermekeim, egyesülök az összes olyan  imádkozómmal, akik nap mint nap szeretettel és hittel támogatják a különböző heti imák mindegyikét. Ez nagyon fontos számomra, mert ily módon Mennyei Édesanyátok szellemi eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy közbenjárjon és megmentsen.

Gyermekeim, újuljatok meg minden nap azáltal, hogy Szeplőtelen Szívemre szegezitek a tekinteteteket.

Veletek vagyok, és kívánom a békéteket, a világ békéjét.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és a Tenger Csillaga

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET OLASZOLRSZÁGBAN, RÓMA VÁROSÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Ma itt vagyok, Krisztus Házában. Szellemileg közelebb lehetek a traumatizált Ukrajnához. Összegyűjthetem mindazok imáit, akik a Béke szent ügyéért imádkoznak.

Gyermekeim, hálás vagyok ezért, mert a bolygónak ebben az órájában sok üggyel kell foglalkozni, és sürgős Isten számára a mennyei közbenjárás.

Ezért, amikor a hangok egyesülnek az imában, Én, mint a Világ Anyja, közbenjárhatok és ismét megnyithatom a Mennyország kapuját, hogy a Béke és a Megbékélés Angyalai segíthessenek a legelveszettebb lelkeken, különösen a konfliktusokban és háborúkban lévő lelkeken.

Drága gyermekeim, azért vagyok itt, hogy Szeretetemet és Fényemet sugározzam a világban; hogy elmondjam Isten Teremtményeinek, Gyermekeim belső világának, hogy álljatok meg és hallgassátok meg a bolygó és azon családok kiáltását, akiket kitelepülésre kényszerítettek a háború, az éhség és migráció miatt.

Meddig lesz ez így?

Emiatt jön el Üzenetem, hogy még Krisztus Egyházán belül is érzékennyé tegye azokat, akik nem gondolnak a menekültekre vagy a szegényekre.

Remélem, drága gyermekeim, hogy mielőtt minden megtörténne, több jó lélek lesz képes arra, hogy Velem együtt segítsen a Törvény mérlegének a kiegyensúlyozásában; mert különben maga az emberiség fog ártani saját magának, ahogyan eddig is tette.

Azért imádkozom, hogy ne létezzenek önpusztító eszmék a Föld felszínén, ne dobjanak több bombát a nemzetekre, mint ahogy a szemetet dobják el. Gyerekek, ne csináljátok ezt!
Legyetek képes arra, hogy érzékeljétek, hogy milyen messzire eljut a gonosz. Tartsatok bűnbánatot és kérjetek bocsánatot, mert kevés idő marad hátra.

Imádkozzunk, hogy az a kis béke, ami még létezik ezen a bolygón, ne tűnjön el.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, RIO DE JANEIROBAN, A GYERMEK JÉZUS MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Krisztus békéje legyen bennetek, és ebben a pillanatban egész Brazíliában.

Különös előszeretettel állok minden imádkozó gyermek mellett, aki ezekben a napokban felajánlja, hogy folytatja az imát Brazília békéjéért.

A legutóbbi brazíliai események kimutatják Isten számára az egység és a béke hiányát ugyanazon nép testvérei között. Ezért továbbra is emeljétek fel imáitokat Anyai Szívemhez, hogy az Aparecida Asszony Lábával a ravasz kígyó fejére taposhasson, amely azt akarja, hogy egymás ellen legyetek.

Drága brazíliai gyermekeim, ne feledjétek el eredeti gyökereiteket és kultúrátokat. Népetek, amelyet Isten mindig megáldott, hagyományokból és szent tanításokból származik.

Térjetek vissza eredetetekhez. Engedjétek meg, hogy egy egyetlen Brazíliai családként ismerhessétek fel magatokat, akik melegek, vidámak, segítőkészek, szeretőek és készek segíteni.

Ne vesszetek el többé abban, ami felszínes és hazug. Higgyetek abban a hitben, amely mindig is jellemzett benneteket, és adjátok át népeteket és nemzeteteket az Aparecida Asszony Lábánál.

Ne hagyjátok abba az imádkozást Brazíliáért. Bárcsak az Én Szívem győzedelmeskedne ebben a szeretett népben; így elérnétek a békét, gyermekeim.

Gyermekeim, imádságra összetett Kézzel ezért a pillanatért arra kérlek benneteket, hogy legyetek az Úr béketeremtői.

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, A BELO HORIZONTEBÓL BRAZÍLIA VÁROSÁBA TÖRTÉNT UTAZÁS ALATT ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Mennyei Édesanyátok ma már zarándokúton van a mennyei síkokon, Brazília felé, hogy elkísérje azt a Szent Feladatot, amelyet Szent József Tiszta Szíve végez majd, és hogy nagyon egy lehessen Fiammal a nagyon fontos szellemi és belső segítségnyújtásban, amelyet fel fog ajánlani Brazília város lelkein keresztül egész Brazíliának.

Drága gyermekeim, ugyanígy hív benneteket Mennyei Édesanyátok, hogy bárhonnan is vagytok, a brazíliai békéért folytatott imán keresztül, bensőleg ti is utazhassatok, elkísérve az egész Istenséget a zarándoklat e következő szakaszában.

Kedves gyermekeim, arra is hívlak benneteket, hogy minden lehetséges helyen terjesszétek szeretetteljes felhívásunkat; hogy több fényre, szeretetre és mindenekelőtt reményre szoruló lélek érkezhessen, közeledve a meleg és áhítatos imatalálkozókhoz, amelyeket Brazíliában tartanak.

Mostantól kezdve Szűzanyátok elkísér, és máris hálát adok mindazért, amit fel fogtok építeni.

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

 
SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁBAN ADOTT ÁT AZ ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Gyermekeim:

Imádkozzátok továbbra is buzgón a Rózsafüzért, hogy az Isteni Igazságszolgáltatás megnyugodjon, hogy a rossz emberiség ne fizesse tovább a büntetést, amelyet kap.

Én, mint Fatimából támogató Anya, ismét arra kérlek titeket, hogy ne csak a békéért és a konfliktusok végéért imádkozzatok; azt is kérem, hogy imádkozzatok a lehetetlen ügyekért, hogy a legtöbb gyermekem felébredjen ebből az álomból, amelyben sokan találják magukat.

A szívem szenved, mert látom, hogy oly sok hívő és vallásos gyermekem kételkedik abban, hogy az az út, amelyen járnak, elvezeti-e őket a Fiamhoz; de az ellenségem sötét hálót sző, amely ambiciózus, érzéketlen, sőt látszólag békés lelkeken keresztül táplálkozik.

Ezért, szeretett gyermekeim, arra kérlek titeket, hogy imátok ne puszta ismétlés legyen, hanem olyan legyen, amely lehetővé teszi, hogy beszélhessetek Istennel, és vigasztalhassátok a világ bűnei miatt fájó Szívét.

Emiatt ismét Fatimában vagyok, hogy minden Gyermekemet, aki elfogadja, belső tisztaságuk lényegi középpontjába vigyem; mert az emberiség már nemcsak a tisztaságát, hanem az ártatlanságát is elveszítette.

A Legszentebb Rózsafüzér Anyjaként ismét eljövök gyermekeimmel együtt imádkozni, hogy jobb körülmények és lehetőségek nyíljanak meg a szenvedő emberiségért való közbenjárásra.

Köszönetet mondok mindazoknak, akik hűségesen Velem együtt imádkoznak, válaszolva könyörgésemre, amely a fatimai Békéhez, a Békéhez vezető Fényhez vezeti őket.

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET URUGUAIBAN, PAYSANDÚ MEGYÉBEN, AZ AURÓRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Legyen köztetek Jézus mély Békéje, főleg azokon a helyeken, ahol ma háborúkat és konfliktusokat élnek.

Több mint 2000 év után Izrael és Palesztina továbbra is kegyetlenül bántják egymást.

A testvérnemzetek kábultan elveszítik a békét. A szenvedők és az ártatlanok mögött sötét gondolatokat terveznek, amelyek csak a világ legkiszolgáltatottabb és legellenségesebb nemzeteiben keresik és táplálják a fegyverek használatát és értékesítését.

A hatalmas országok gazdaságát mindez sajnos erősíti, a rendetlenség és azok szenvedése által, akik e jelenlegi emberiség túlzott igazságtalanságát szenvedik el.

Mint a Béke Királynője, ma arra kérlek benneteket, hogy buzgón egyesüljetek a világ minden szüksége érdekében; de főleg, hogy csatlakozzatok a Közel-Kelet Békéjéért való imádkozáshoz.

Az ember öntudatlanul fegyverekkel játszik; és ez gyengíti és elrontja a békét, emberi rendeket szabva ki, amelyek bebörtönzik az emberek és a nemzetek szabadságát.

Szeretett Szentföldem borzalmak és vér színhelyévé vált.

Mindazért, amit Fiam az Evangéliumban ránk hagyott, de mindenekelőtt Fájdalmas Kínszenvedésén keresztül; Könyörgöm, gyermekeim, hogy imádkozzatok jól egyesült szándékkal, a közel-keleti Békéért való imádság által, hogy ne jöjjön létre és ne keletkezzen egy harmadik világháború, amely visszafordíthatatlan lenne. Semelyik gyermekem sem ismeri a gonoszt és annak ravaszságát.

Hívlak és elhívlak titeket, mint imádkozó seregeimet. Így imádságos kezeitek szárítják fel a könnyeket Mennyei Anyátok Arcáról, a legártatlanabbak szenvedése és gyötrelme miatt.

Köszönöm, hogy azonnal válaszoltok a hívásomra! Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT