SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, NAZARÉBEN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Miközben a világ és különösen néhány nemzet szembesül a gonoszsággal és a káosszal ezekben az időkben, arra hívlak benneteket, hogy legyetek Békém hordozói.

Miközben a háborúk félelmetes hasznot hoznak azoknak, akik a fegyvereket népszerűsítik, és megmagyarázhatatlan szenvedést okoznak gyermekeim többségének, Én arra hívlak benneteket, hogy legyetek Békém nagykövetei.

Miközben a büntetlenség sok ambiciózus elmét és szívet vakká tesz, és fájdalmat és gyötrelmet okoz sok népnek és családnak, Én arra hívlak benneteket, hogy legyetek Békém eszközei.

Miközben az abortusz és az újszülöttek és a meg nem született gyermekek elvetése normális, közömbös és sötét szokássá válik, arra hívlak benneteket, hogy legyetek Krisztus Irgalmasságának Fénye.

Miközben egész régiók száradnak ki egyik napról a másikra, és városokat és településeket pusztít el az éghajlatváltozás dühe, arra hívlak benneteket, hogy legyetek a Teremtés nagykövetei és védelmezői.

Miközben a felháborodás, az éhség és a nyomor aláássa az emberi és szellemi méltóság ajándékát, arra hívlak benneteket, hogy legyetek Isten földi értékeinek képviselői és őrzői.

Miközben a lelkek nagyon nehéz megpróbáltatásokkal néznek szembe, és sokan felfedezik gyengeségeiket, nyomorúságukat és betegségüket, arra hívlak benneteket, hogy legyetek a szeretet és a gyógyulás hídjai e szenvedő emberiség számára.

Miközben lezárják az utakat, a határokat és az óceánokat a menekültek és a száműzöttek előtt, érzéketlenné és közömbössé téve a világot mások szenvedése iránt, arra hívlak benneteket, hogy legyetek a Béke és az Irgalom közbenjárói; mert ha nincsenek eszközök a Kezemben, Mennyei Édesanyátok nem lesz képes közbenjárni.

Egyesüljön az összes hang és az összes szív egyetlen imában, mondván: "Uram, kegyelmezz és irgalmazz meg nékünk!"

Én mindig imádkozni fogok értetek.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, NAZARÉBEN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Isten szeretetében az élet minden szakaszára megtaláljátok a választ.

Isten szeretetében újjászülettek, mint minden új hajnalban, és értelmet találtok az egész átélt tapasztalatban.

Isten szeretetében meggyógyultok, de meg is szabadultok önmagatoktól.

Isten szeretetében többé nem lesz okotok arra, hogy az isteni szeretettől távol cselekedjetek, gondolkodjatok vagy haladjatok.

Anyaként, olyan Anyaként, Aki már járt a Földön és közelről ismerte az emberi állapotot, arra kérlek benneteket, hogy ne hagyjátok befolyásolni magatokat a saját tökéletlenségetek miatt, hanem hagyjátok, hogy a Szeretet meggyógyítson és megváltson benneteket, hagyjátok, hogy a szív ajtaja mindig szélesre kitárva maradjon.

Soha se zárd be szíved ajtaját!

Ragaszkodjatok az Örök Atya Szeretetéhez, és újjászülettek, megszabadultok a rabságból, és a világ összes gonoszsága feloldódik.

Gyermekeim, bizony mondom nektek, hogy Szeretet nélkül soha sem fogjátok tudnimélységében megismerni a valóságot. Ezért ne felejtsétek el, hogy Isten  Szeretetének mély érzése által teremtett benneteket a Forrásban.

Engedjétek el tehát azt, amiben hisztek, amit egyetlen igazságként állítotok. Engedjétek el azt, amit a sajátotokként tartotok számon.

Itt az ideje, hogy gyermekeim saját magukon tapasztalják meg az összes Küldött Szavait; mert egy napon eljön a vég, és nektek Isten Szeretetében kell élnetek, abban a Szeretetben, amely képes túlmutatni önmagatokon egy nagyobb és egyetemes jó megvalósítása érdekében.

Ezt a kulcsot adom nektek még egyszer, az üres szeretet kulcsát, a meggyőződésektől és eszméktől mentes szeretetét, amely képes feláldozni magát Fiam szeretetéért.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és a Nagyobb Szeretet Anyja

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Ma a Kezemben hozom Isten Akaratának Szent Jogarát, hogy lerakjam Brazília tudatában és lelkében; hogy ez az ország minden lakóján keresztül teljesítse nemzetének szellemi célját, amely az Új Föld megjelenésének a kifejezése és tükrözése.

Gyermekeim, ezért Isten és szeretett Fiam elküldenek Engem az Isteni Cél Jogarával, hogy ennek az országnak a lelkei ne veszítsék el a bolygó ezen része szellemi és mélységes megvalósításának az útmutatásait és az útját.

A Nap fiának Brazíliában kell feltűnnie és újra megjelennie valamennyi angyali seregével együtt, akik Szent Mihály Arkangyal védelme alatt legyőzik a gonosz jelképét, hogy az összes brazíliai gyermek és Dél-Amerika valamennyi képviselője megkapja a Felszabadulás, a Gyógyulás és a Megbocsátás Sugarát.

Emiatt, Gyermekeim, ezentúl, mint Brazília Anyja és védőszentje, imádkozom, hogy felkészítselek benneteket, hogy ismét Fiam felé vezesselek benneteket; mert Ő a ti megváltásotok ösvénye, Ő az Élet mindegyikőtök számára, ahogy Krisztus az Igazság és a legyőzhetetlen Fény azok számára, akik az Ő Szent Nyomdokait követik.

Itt vagyok, mert innen származom, ebből a népből származom. Én vagyok a Fekete Madonna, az összes egyszerű és szerény ember Anyja. Én vagyok ennek az áldott országnak a Csillaga.

Továbbra is imádkozzatok Velem együtt szeretettel, hittel és reménnyel, amíg látjátok, hogy Isten Fia visszatér a legkevésbé várt órában, és leül a Fügefa alá, hogy szétossza és megossza az Örök Élet Kenyerét.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, BRAZÍLIA VÁROSÁBAN, AZ ÉLŐVILÁG SZENTÉLYE FÉNY-SEJTJÉBEN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Ma hatalmas és leírhatatlan örömmel azért, hogy itt lehetek veletek, eljövök, hogy lezárjam a Béke Zarándoklat e szent szakaszát. És örömmel jövök, hogy megalapítsam, megáldjam és megnyissuk Isten Szent Szövetségládájának az új Mária-Központját; hogy a Mennyei Atyával és a Teremtett Élővilággal való közösség révén ugyanazokat a kódokat, amelyeket Noé kapott, szellemileg letétbe helyezhessünk ezen a helyen és innen egész Brazíliában.

Az Isten Szent Szövetségládája új Mária-Központjának az lesz a küldetése, hogy imádkozzon, hogy a bolygó valódi Belső Kormánya, amely a Hierarchia Kormánya, teljesüljön be szellemileg ebben az országban és ezen az országon keresztül az egész világon.

Brazíliai gyermekeim feladata az lesz, hogy kifejezzék ezt a Szent Mária Központot, amelyet meg fogok áldani a közeljövőben, amikor annak egy része már megnyilvánul.

Legyen ez a hely a belső gyógyulás és a szívek megbékélésének tere.

Itt kell megnyilvánulnia a Kegyelmek Asszonya Forrásának, hogy gyermekeim Brazíliából, erről a vidékről és az egész világból idejöhessenek, hogy megkapják Kegyelmemet.

Ezen kívül a Szent Út és a Szent József Legtisztább Szívének kis Kápolnája, valamint egy kis tér Jézus Szent Szívével is létesülni fog.

Drága gyermekeim, arra hívlak benneteket, hogy ezen a napon legyetek vidámak és legyetek örömmel tele Mennyei Anyátokkal együtt, köszönetet mondva Fiamnak, mert végre létrejön egy Fénypont Brazília ezen vidékének a felszínén.

Az a Szent Név, amely ezt a Mária Központot irányítja, Elohim.

Köszönöm, hogy teljesítitek Szeretett Fiam törekvéseit.

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, NAZARÉBEN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Nagyon drága gyermekeim!

Örömmel a Szívemben azonnal megköszönöm az értékes és alázatos imákat, amelyeket tegnap óta a Lourdes-i Asszonynak ajánlotok fel.

Mennyei Anyátok most minden eddiginél jobban ott van minden imádkozó szív mellett, amely buzgón könyörög Istenhez ennek a járványnak a végéért, valamint az emberiség meggyógyulásáért és megkönnyebbüléséért.

Ma szeretném, ha mindannyian közel éreznétek magatokat a Lourdes-i Barlanghoz, hogy az évek óta szakadatlanul áradó szellemi víz meggyógyítson titeket. Szeretném, ha szíveteket megtisztítaná Kegyelmem és meggyógyítaná Anyám Szeretete, hogy ez a világ napról napra átalakuljon a Teremtő buzgó Törekvése szerint.

Szívem áhítattal és odaadással fogadja kebelében az imádkozók imáit, különösen azokét, akik ezekben a napokban a Szeplőtelen Fogantatás lábainál hittel és hévvel imádkoznak, hogy a szükséges Kegyelem leszálljon ebben a fájdalmas időben.

Reménnyel, szimbolikusan hívlak benneteket, hogy mosakodjatok meg és fürödjetek meg Lourdes szellemi vizében, bízva abban, hogy minden lelki és testi betegségről Isten Anyja gondoskodik, hogy gyermekeim a Szeretet egészséges élményét éljék meg, Krisztus Szeretetét, egy olyan Szeretetét, amely felajánlotta Önmagát, és továbbra is felajánlja Önmagát, hogy begyógyítsa az emberi állapot legmélyebb sebeit és nyomorúságait.

Ha minden nap átadjátok magatokat Nekem, biztosíthatlak, hogy a Fiamnak fogjátok átadni magatokat, mert Ő ezt várja az apostolaitól: a maguktól megfosztott társakat, hogy szövetségben legyenek a Megváltóval.

Köszönöm, hogy válaszoltok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSAJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Fiam Szent Védőköpalástja gyógyítsa és védje meg ebben az időben mindazokat, akik továbbra is átesnek ezen a járványon.

Vigasztalásom és Anyai szeretetem mindazok szívében benne van, akik ebben a pillanatban élik át a beteséget és a szenvedést.

Ezért ma különleges módon kérem, hogy Krisztus Szent Palástja gyógyítsa és könnyebbítse meg azokat, akiknek szellemi és fizikai segítségre van szükségük, mert a lelkeknek megerősödve kell kikerülniük ebből a járványból.

Szívem és Életem mindenkor értetek imádkozik, és azt kéri, és azért könyörög az Atyához, hogy küldje el gyógyító angyalait, hogy a betegek mellé álljanak, és hogy angyali segítséggel a lelkeknek legyen elég ereje keresztülmenni ezen az új iskolán, amelyen az egész emberiség két éve, hogy keresztülmegy.

Anyaként más okokért is imádkozom, amelyek súlyosbítják a bolygó és az emberiség helyzetét. Imádkozom mindazért a megmozdulásért, amelyet a természet hevesen hajt végre annak érdekében, hogy belső rend és béke jöjjön létre, hogy a klímaváltozás ne legyen többé oka annak, hogy emberek ezrei kényszerülnek hajlékuk elhagyására, és hátrányos helyzetben vannak.

Továbbá imádkozom Istenhez a legsebezhetőbbekért, és kérem, hogy Krisztus Áldott Védőpalástja védje meg és nyújtson menedéket azoknak, akik erőszakosságot szenvednek az idők végén.

Ez a pillanat, kedves gyermekeim, arra késztet mindenkit, hogy a másikra tekintsenek és gondoljanak, de nem problémaként, hanem mint akinek szüksége van szeretetre, támogatásra és menedékre, nemcsak lelki, hanem anyagi szempontból is.

Amikor valóban lesz testvéri tudat ebben az emberiségben, biztosíthatlak benneteket, hogy sok helyzet meg fog oldódni; eközben a legsebezhetőbbeket leigázzák azok, akik a káoszt használják ki és terjesztik az egész világon.

Imádkozzunk buzgóbban. Isten hallja meg minden gyermeke imáját.

Köszönöm, hogy válaszoltok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Gyermekeim!

Ti értékes kristályok vagytok, amelyeket napról napra fényesít a Megváltó Keze. Ragyogjon bennetek a legnagyobb fényesség, hogy ez a világ ne veszítse el a szeretet és a megbocsátás képességét.

Életetek drága kristály Fiam Kezében, hogy megtisztulva elérhessétek azt a belső célt, amelyet Ő mindannyiótok számára kitűzött.

A nyers kristályt finoman és körültekintően kell csiszolni. A kristálytisztítás ezen munkája során a durva éleket eltávolítják, így a kristály szépsége kifejeződik.

Mindegyikőtök itt van ebben a pillanatban. Ne álljatok ellen, és hagyjátok, hogy Fiam mindent újjá tegyen, mert az Ő hűséges Célja, hogy megtérítse életeteket annak a tervnek megfelelően, amelyet egykor mindegyikőtök számára kigondolt. Bízzatok és ne féljetek.

Az élet néhány durva élét nehéz kitépni, de nem lehetetlen; mert Fiam Szeretete azért jött a világra, hogy megmutassa mindenkinek, hogy Ő az Út, az Igazság és az Élet.

Engedjétek meg, gyermekeim, hogy minden lekerüljön a helyéről, hogy életetek nagy kristálya tükrözze a belső Krisztus mérhetetlen szépségét, mert ez az az idő, amikor a belső Krisztusok uralkodhatnak ebben a ciklusban, a Szeretet által.

Isten Szeretete állítsa helyre és gyógyítsa meg a lelkeket.

Köszönöm a válaszotokat a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

Rendkívüli üzenet
A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS KÜLÖNLEGES ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZÁMÁRA, AZ ISTENI IRGALOM 85. MARATONJÁRA

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Mezítláb jöttetek Hozzám, Szívem Templomához.

Íme, Templomom éppúgy üdvözöl titeket, mint a világot és annak szükségleteit.

Én vagyok a menekültek és az ártatlanok Ura, azoknak, akiknek nincs földjük, azoknak, akiknek nincs otthonuk, azoknak, akik mindent elveszítettek és a világ útját járják, lehetőséget és reményt keresve.

Visszatérek, hogy szaporítsam a kenyeret és a halat, hogy az örök élet mannáját adjam az éhezőknek, a reményüket vesztetteknek, a száműzetésben élőknek.

Szeretném, ha tudnátok, hogy ennek a Munkának a segítségével a misszionáriusi szív mindig megújul, a mások feltétel nélküli szolgálatának örök önkéntessége.

Ez egy olyan forrás lesz, amely mindig nyitott lesz arra, hogy impulzust adjon a többi tudatnak a humanitárius szolgálatra, hogy kinyújtsák a karjukat és a kezüket abból a célból, hogy segítsenek a rászorulókon, az egész világon a rászorulók millióin, akiket folyamatosan balsorssal büntetnek, és irányítanak.

Szívem temploma, amely az Eucharisztia, az idők végén mindezeket a szükségleteket fontolgatja: a világ által átélt válságokat, a Föld férfinak és nőinek zavarait, az ártatlan szívek kétségbeesését, akik csak abban reménykednek, hogy ehetnek és ihatnak a túlélés érdekében.

Számotokra, akik itt vagytok, és testvéreitek számára, akik ezt az üzenetet hallgatják, és akiknek mindenük megvan, nemcsak annak az ideje jött el, hogy hálát adjatok, de annak is, hogy megosszátok javaitokat a többiekkel. Itt az ideje, hogy tiszteletet adjatok és dicsőítsétek azt a Kegyelmet, amelyet az idők során kaptatok, és az önkéntességetek és az önzetlenségetek szelleme hozza helyre és gyógyítja meg a menekültek szíve sebeit.

Nem csak az élelmiszer és a víz ment meg életeket, nemcsak a védelem és a menedék támogatja az ártatlanokat és a gyermekeket, hanem a Szívem Szeretete is, amelyet tükrözhettek a világban, és amely meg fogja váltani az emberiséget.

A világ szenvedése és a menekülttáborok láttán a Szívem fájdalma leírhatatlan, és ez meghaladja az anyagi élet határát vagy azoknak a szervezeteknek a hatálykörét, amelyek kivitelezik ezt.
 
A világ még nem ismeri az igazi Mennyei Kormányt, azt, amely kezdettől fogva létezik, hogy mindannyian boldogok lehessetek a Szentföldön. De az emberiség eltévelyedett, és nemzedékek óta, a legártatlanabbak szenvedik el ezeknek az időknek a marginalizálódását és rabszolgaságát.

Ki fogja visszatartani ezt az örök gyötrelmet?

Ki fogja enyhíteni a szenvedő szíveket?

Ki fog saját magából kilépni, hogy láthassa a szükséget, a világ nagy szükségletét?

Ezen a napon különleges módon jövök, mert nem maradhattok útmutatás és utasítás nélkül.

Mindazt, amit az idők folyamán kaptatok, nem csak a tudatosságotok bővítése céljából kaptátok, hanem azért is, hogy válaszoljatok, bőkezűek legyetek és szolgáljatok.

Azoknak a lelkeknek, akik nem igazán értenek Engem és nem igazán hallgatnak rám, ki kell menniük a világba, hogy láthassák a valóságot, és szembesüljenek ezzel a valósággal, amíg fáj nekik.

A mai napig nem ismeritek azt az okot, hogy miért választottalak titeket, olyan ok miatt, amelyet Isten Szent Könyvei írnak, amely része Izrael régi népe gyógyulásának és szellemi integritásának, amely nép az egész világon elterjedt, elveszett, még akkor is, ha értetek haltam meg a Kereszten.

Itt az ideje, hogy feltárjam előttetek a bolygó helyzetét, szükségét. Amikor szolgáltok és befogadjátok azokat, akik szenvednek, feloldódnak belső szituációitok vagy problémáitok.

Mivel az igazi egyetemes család egy kis csoport megjelenése által fog felépülni, amely tovább fogja vinni ezt az Isteni törekvést, hogy ily módon az Új Emberiség létrejöjjön.

Isten Terve cselekedeteid és a Legmagasabbhoz való ragaszkodásod által van megírva; nincs más mód, amely lehetővé teszi a Terv beteljesedését, mint a szíved és az életed készenléte arra, ami szükséges.

Ha nem jöttem volna a világra, milyen helyzetben lennének a tudataitok és a civilizációtok?

El sem tudnátok képzelni, társaim, mert ez súlyosabb helyzet lenne annál, amiben a mai emberiség él.

Annak a Kegyelemnek a felismerése, amely betölt és megáld titeket, és az a tény, hogy őszintén és mezítláb jöttök Hozzám, Szívem Templomába, annak a jele, hogy értitek az Üzenetemet, és hogy elfogadjátok azt, hogy Alázatosságom szerint éljetek, amely annyira sürgős és szükséges ebben az időben.

Az alázat nem hiányozhat az emberiségből, mert ez a káosz győzelme lenne az emberiség felett.

Kevés az ebben a világban élő lélektől kérem azt, ami lehetetlennek látszik, azt, ami szellemi értelemben győzelemre fogja vinni Tervemet a belső síkokon, és arra készteti őket, hogy a krisztusi út szerint  éljenek.

Nincs szükségem nagy mozdulatokra a Munkám továbbviteléhez, csak arra van szükségem, hogy elfogadjátok azt, hogy Akaratom szerint éljetek, annak ellenére, hogy nem értitek meg, mert az Akaratomban van a védelmetek és az oltalmatok.

Tudom, hogy nem könnyű engedelmeskedni az Úr parancsainak és a Legfelsőbb útmutatásainak.
A Föld felszínén nincs olyan lény, amely ne élte volna át ezt az élményt, de csak miután beteljesítettétek Akaratomat, fogjátok megérteni a Tervet és annak az értelmét, hogy miért hívtalak el titeket, hogy a szívetek megtérjen.

A menekültek és az ártatlanok Uraként arra kérem a világot, hogy nyissa ki szemét erre a szükségre.
Nem elég, ha néhányan segítenek, sem a gazdag kisebbség szerény adakozása, amely a világ válsága előnyeit használja ki, hogy meggazdagodjon.

Ha kinyitjátok a szemeteket, hogy lássátok a szükséget, nem fontos, hogy nem vagytok keresztények, vagy nincs szellemi életetek, betöltitek a könyörületesség atribútumát, és sok súlyos helyzet, amelyet ma a világ létre hoz, megbocsátást fog nyerni Irgalmam által, és nem lesz szükség az Igazságszolgáltatásomra.

De először is hinnetek kell abban, amit mondok nektek, és abban, amit javasolok nektek, mert a lehetőségek egyedülállóak és nem fognak megismétlődni.

Nyissátok ki a szemeteket a humanitárius válságok szükséglete előtt, legalábbis azok, akik ebben a Munkában vannak és követik az Elhívásomat, otthagyják otthonaikat és családjukat, hogy Engem szolgáljanak, és segítsenek azokon, akik szenvednek.

Akik fogyatékosságból vagy bármilyen más okból nem tudnak szolgálni Engem, imádkozzanak Velem és imádják az Oltáriszentséget, hogy végtelen Irgalmasságom Kegyelme átjárja a Földet és a szenvedő lelkeket, hogy e lelkek és szívek traumái meggyógyuljanak, egy új remény lehetőségében.

Amíg a nemzetek nem térnek meg cselekedeteiktől, addig nem jön a béke; és csak azok lesznek a béke hordozói, akik teljesítik Lelkem törekvéseit, és képesek lesznek elhozni Szívem Békéjét és Szeretetét a világ nagy menedékhelyeihez, ahol már nincs fény vagy remény, csak gyötrelem és pokol.

Ahogy mondtam a tizenkét apostolnak, ma azt mondom nektek: "Menjetek kettesével, vagy menjetek csoportosan és szolgáljatok, hogy egy napon szolgálat útján élhessétek megváltásotokat azoknak a szolgálata által, akik szenvednek és kétségbeesnek."

Isten szeretetének diadala a megadásotok és a szolgálásotok által fog történni, az általatok teljes és feltétel nélküli „igen” kimondásával. Így az Irgalmam ajtaja előtt lesztek, és az Együttérzésem végtelen óceánja be fog tölteni titeket, hogy a szolgálat és a csend által elérhessétek azokat, akik szenvednek.

Ez a kritikus időszak valami nehezebb kezdete, de az imádságok és a Velem őszinte szívek átadása révén sok helyzetet és eseményt téríthet el az Irgalmasság ereje.

Így meg fog szűnni fájdalmas Vérem kiontása a világra, hogy Irgalmas Sugaraim megvilágítsák a lelkeket és békét biztosítsanak nekik.

Ne kísértessétek és ne csapjátok be saját magatokat, és az ellenfelem se kísértsen meg és csapjon be titeket. Vannak eszközeitek ahhoz, hogy legyőzzétek őt.

Azért adtam nektek a Szentségeket, hogy éljetek Velük, hogy meg legyetek szentelve a Nevemben és a Szentlélek oltalma alatt legyetek. Ugyanez az isteni lélek szól ma hozzátok, ahogyan a világhoz is, hogy felébredjen.

Megszentellek titeket a Fényem által, és meghívlak titeket a missziós szív megújítására a világ és az emberiség legnehezebb időszakaiban.

Bízzatok a Szavaimban, és a remény hídjai fel fognak épülni azért, hogy a legártatlanabbak és a menekültek átkelhessenek rajtuk az Új Föld felé.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZERZETES SZÁMÁRA

Drága gyermekeim!

Készítsétek fel a szíveteket arra, hogy  befogadjátok magatokba a Mennyei Egyház eljövetelét, mert mindannyiótoknak szüksége lesz rá.

Fiam Szellemi Egyháza előtt legyen életetek felajánlás és dicsőítés, hogy az összes szándék a Teremtő Lábához jusson.

Az emberiségnek ezen a csúcspontján Fiam le fogja hozni Mennyei Egyházát, hogy a lehető legtöbb léleknek segítsen.

Az emberiségnek nagy szüksége van a gyógyulásra. Ezért felszólítalak benneteket, gyermekeim, hogy mostantól kezdve tudatotok a szeretetteljes felajánlás cselekedete legyen, hogy a bolygó is részesüljön ennek a javából.

A Mennyei Egyház a maga geometrikus és isteni formájában fog leszállni.

Leszállásukkal a lelkek számára elérhetővé válik Isten Ajándékainak és Erényeinek jelenléte, így a szolgák élete kiegészül a szeretet belső impulzusával, amelyet szintén a Szentlélek hoz.

Ezekben a napokban Irgalommal lehet majd tekinteni a bolygóra, Fiam Egyházának jelenlétében, és az emberiség képes lesz arra, hogy sok hibáját helyrehozza az őszinte és igaz bűnbánat révén.

Így a Mennyország kapui nyitva lesznek az angyalok számára, hogy beavatkozzanak a lehetetlen okok miatt, és elhozzák a bűnbánóknak a Szellemi Világegyetem Kegyelmét, mint a megbocsátás és a belső megbékélés balzsamját.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Megáldalak benneteket.

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZERZETES RÉSZÉRE

Kedves gyermekeim!

Az Armageddon idején legyen megingathatatlan a Krisztusban való erőtök.

Semmi se zavarjon benneteket.

A hit szent lángja tanítson meg benneteket arra, hogy tegyétek túl magatokat minden egyes pillanaton.

Ez az úgynevezett mindenki mindenki ellen szellemi harc ideje, de az ima által megszabadulhattok attól a világméretű mozgalomtól, amely megpróbálja a lelkeket a kárhozat útjára terelni.

Az évek során megtanítottalak benneteket arra, hogyan segítsetek embertársaitokon, nemcsak a szolgálat, hanem az ima ereje és hatalma által is.

Most jobban, mint valaha, az ima lesz az az út, amely összeköt benneteket Istennel, amikor Szentséges Szívünk teljes mértékben visszavonul.

Aki imádkozik, az Mellettem lesz, és Én elkísérem őt az átmeneti időszakban és a megtisztulásban, mert Szívem diadala az ő életében is ott lesz.

Ne hagyjátok abba a Fiam keresését a Szentségekben, ahogyan az Igéjében is. Ott lesz a támogatás mindannyiótok számára, ott lesz a menedék, amelyre szükségetek lesz azokban a pillanatokban, amikor minden elszabadul. Drága gyermekeim, legyetek mindig hálásak, és ebben az életben meg fogjátok tanulni, hogy alázatosak legyetek, és az alázatosság a békéhez fog vezetni benneteket.

Tartsatok ki és járjatok továbbra is Fiam mellett, mert az Ő Isteni Fénye mindig felold minden csapást, és a bízó szívek meggyógyulnak.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Megáldalak benneteket.

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERIASBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZERZETES SZÁMÁRA

Gyermekem!

Az Ásványi, Növényi és Állati Birodalom elfogadja napi imáitokat és szolgálataitokat.

Így az emberi lény szeretetén keresztül képesek lesznek arra, hogy kifejezzék magukat, és hogy megtanítsák az emberiségnek azt, amit az emberiség elvesztett, mint például az értékeket és a méltóságot.

Az egyes Birodalmak feladatában rejlik az emberiség gyógymódja. A Birodalmak azonban arra várnak, hogy az ember odafigyeljen rájuk és felismerje őket, hogy lehetőséget kapjanak a további fejlődésre.

Kísérd figyelemmel az egyes Birodalmakat, szépségüket és különlegességüket, és megtalálod bennük a szeretet és a Teremtésnek való spontán adakozás igazi tanításait.

Így egyesülj a Mindenséggel, a világegyetemmel, a lényeggel és az élettel, ésamikor imádkozol, imádkozz a Természet Birodalmaiért, amelyek szenvednek és elhagyatottak, az Emberiség árvái.

Érezd a szívedben a Természet Birodalmait, és légy hálás, hogy még mindig itt vannak, hogy a Teremtést és a bolygót szolgálják.

Csillapítsd traumáikat, gyógyítsd meg sebeiket és csillapítsd szenvedésüket. Az Élővilág segítsen abban, hogy megtaláld a Békét az odaadásuk és a szépségük által.

Köszönöm, hogy válaszoltatok  a hívásomra!

Megáldalak benneteket.

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZERZETES RÉSZÉRE

Kedves gyermekeim!

Ezekben az időkben nehéz lesz a szeretetnek legyőznie a közömbösséget.

Ebben a csatában a lelketek és a szívetek fog küzdeni, hogy a mindennapi ima ereje által a világ megkapja az utolsó esélyt, amire szüksége van, hogy megtegye azt a lépést, amit még nem tett meg.

Ebben a csatában minden megengedett lesz, mert a lelkeknek meg kell tanulniuk választani, és a szabad akaratuk lesz a tét, mert az, hogy mit fognak megtapasztalni, attól függ, hogy mit választanak. Ez a jelenlegi valóság. Amíg az emberiséget még mindig megbénítja a világjárvány, addig a lelkek ragadják meg a lehetőséget, hogy észhez térjenek, és tudatosítják a jelenlét valódi értelmét ebben az emberiségben.

A globális fordulat e pillanatának oka legyen az, hogy szellemileg helyrehozzuk és újjáépítsük azt, amit az emberiség az eszméivel és cselekedeteivel tönkretett. Így a Világegyetem más szemmel fog rátok nézni, és több IsteniIrgalom fog leszállni, hogy ezt a pillanatot a gyógyulás és a megváltás lehetőségévé változtassa.

Gyermekeim, az ima iskolája ennek a pillanatnak az alapvető alapja, mert általa tanuljátok meg, hogy jobban összpontosítsatok és összehangolódjatok az Isteni Céllal, és ez visszahat az egész világra, hogy testvéribb és igazságosabb cselekedetek történjenek a bolygón.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Megáldalak benneteket.

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Hatodik vers

A Világegyetem Tiszteletreméltó Császárnője,
kezdettől fogva makulátlan és tiszta,
A kimeríthetetlen anyai Szeretet Forrása,
áraszd ránk összes Kegyelmedet.

Válassz el minket ebben az órában minden veszélytől,
hogy Fénypalástod védelme által
tudjunk válaszolni Krisztus isteni kéréseire.


A Világegyetem tiszteletreméltó Császárnője,
vezessék nemzeteinket és népeinket
a jó, a könyörületesség és az igazságosság útján.

Számoljuk fel a társadalmilag és emberileg visszautasítottak kultúráját.

Emlékezzünk mindnyájan arra, hogy testvérek vagyunk Krisztusban,
hogy ez az emberiség helyreálljon, meggyógyuljon és bocsánatot nyerjen
az összes elkövetett hibáért.

Szent Anya, vezess minket Jézushoz,
Add át az Ő Szívének életünket, népeinket és nemzeteinket,
hogy az egyetlen kormány és hatalom Krisztustól származzon,
hogy ebben az időben felkészüljünk
az emberiségbe való Visszatéréséhez.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Mária, a Béke Rózsája
 

KÜLÖNLEGES ÜZENET AZ ISTENI IRGALOM 74. MARATONJÁRA, AMELYET A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA 2019. SZEPTEMBER 3-ÁN ARGENTINÁBAN, CÓRDOBÁBAN, CUMBRE VÁROSÁBAN

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ámen.
 

Szívemben lenni azt jelenti, hogy nagy felelősséget kell felvállalni, nagy próbákat kell kiállni és nagy kihívásokon kell keresztülmenni.

Aki a Szívemben él az örökre kötelezi el magát és nem csak átmenetileg, felelős és érett elkötelezettséggel, amely elvezeti oda, hogy megélje Tervemet és annak megnyilvánulását a Föld felszínén.

A Szívemben lenni többet jelent egy érzésnél, ami meghat vagy érzelmekkel tölt el.

Aki a Szívemben van felelősséget vállal szellemi értelemben, de az anyag szintjén is. Ez azt jelenti, hogy előre mozdítja azt a tervet, célt és küldetést, amelyet az Atya időről időre neki megmutat.

Ezért a Szívemben élni sok mindent jelent. Ez valami, amit nap mint nap fel kell fedeznetek, mert aki a Szívemben van, Isten előtt van. Ez azt jelenti, hogy meghallgatod Őt, képes vagy válaszolni Neki, képes vagy az Akarata szerint haladni.

A Szívemben való tartózkodás a folyamatos definiálás pillanata. Azt jelenti, hogy megtanulsz saját szakadékaidon felülemelkedni. Megtanulod tudatod és elméd korlátait feloldani. Megtanulsz nap, mint nap jobban szeretni.

Ezért odaadom nektek a Szívem, bizonyságul arra, hogy lehetséges Istent megélni és teljesíteni azt az égető vágyát, hogy gyerekeit végtelen Tervén belül lássa. Mert aki a Szívemben él, ezzel egyben elkötelezi magát Nekem a megváltás és béke jelen Művében, a mai időkben, amikor már minden kockán forog és felgyorsultak a világ dolgai. Emberi helyzetek, a nemzetek alakulása és nagy konfliktusok megtapasztalása; mindezt az emberiségnek meg kell tanulnia magától meggyógyítani hitének megvallása és az Atyába vetett bizalma által.

Aki a Szívemben él, az megéli az önfeláldozást, hogy azután még nagyobb áldozatokat hozzon, amelyeken keresztül nagy lemondásokat tapasztal, egyes pillanatokban az összes lény transzcendens mivoltát megtapasztalja, hogy így megkapja a nagy mennyei kincseket, a Világegyetem ajándékait, Isten Bölcsességét és Tudását.

Aki a Szívemben él, az meghal önmaga számára, a másikat helyezi előre, hogy mindenki más is előre kerüljön, hogy ilyen módon élje meg a testvériességet, amely a testvériség, a lelkek közötti együttműködés és a szolidaritás alapja.

Szívemben élni azt jelenti, hogy valami nagyobbnak kell teljesülni ebben az időben, amely túllép a tudatod, az észlelésed, az értelmezésed vagy benyomásaid határain.

Aki a Szívemben él beleveti magát az ürességbe és a semmibe. Bizalommal van benne az ismeretlenben, az anyagtalan és a tapinthatatlan világban, amit senki sem képes ellenőrzése alatt tartani.
Aki a Szívemben él, átadja magát Isten Hatalmának, hogy feloldja a kicsi és törékeny emberi hatalmat.

Aki a Szívemben él, új iskolákban és új akadémiákon tanul. Felébreszti és kiforrasztja minden lényben annak igazi küldetését, a földi létezés célját és okát a mai időkben.

Aki a Szívemben él, az meg is újul és örömben van, és nap, mint nap újra felfedezi az Istennek való szolgálat értelmét és okát. Tudatában van annak, hogy minden körülményen vagy nehézségen túl vagy azok mögött, a szeretetnek kell elsődlegesnek lenni, hogy munkálkodni tudjon a szívekben, hogy meggyógyíthassa a tudat és a személyiség mély sebeit, azért, hogy az emberek énje megtanulja legyőzni önmagát, hogy megtanulja átadni magát, hogy ezáltal átalakulhasson, hogy átlényegülhessen, hogy feloldódhasson Isten Fényében, amely a Szeretet és az Isteni Tudat Fénye.

Aki a Szívemben él vállalja az utolsó időket, tudja, hol legyen és mit csináljon, hozzájárul, együttműködik, szolgál, odaadja magát. Lázasan és lelkesedéssel átöleli az elhívást, és mély tisztelettel teljesíti azt, hogy Isten Fénye még inkább behatolhasson a világba és az emberiség tudatába.

Aki a Szívemben él, az többé már nem az, aki volt, már nem az, amiben hisz vagy amit gondol.
Aki a Szívemben él, átlép a küszöbön az ürességbe, elhagyja a birtoklásérzetet és az emberi irányítás érzetét, megadja magát, megalázza magát, átadja magát a létezésnek és  egy Felsőbb Szeretet megtapasztalásának, amely az egész Világegyetemet és minden teremtett dolgot mozgat.

Aki a Szívemben él, ez arra sarkallja, hogy Engem utánozzon, Engem képviseljen, Apostolom legyen, nem tétovázik a nehézségek láttán, bátran és merészen vállalja az összes megpróbáltatást.

Aki a Szívemben él, megtanul felülkerekedni a megpróbáltatásokon. Vakon bízik abban, hogy senki sem fogja eltéveszteni az utat, mert, aki a Szívemben van, az nem lesz híján a fénynek, nem lesz híján a békének és a tisztánlátásnak sem.

Aki a Szívemben él, megtanul megbocsájtani saját magának és megbocsájtani másoknak, tudja, hogy ebben a pillanatban az emberiség szellemi és testi gyógyulása alapvetően fontos.

Aki a Szívemben él, az zárva tartja az ajtót a rossz, az ellenségeskedés, a sötétség és a homály előtt; vállalja, hogy változáson megy keresztül, minden nap azon fáradozik, hogy a szeretet legmagasabb fokát és állapotát elérje azokért, akik nem szeretnek, azokért, akik szenvednek, azokért, akik elveszettek.

Aki a Szívemben él, Velem együtt felvállalja a bolygót és a rajta élő emberiséget. Csinál valamit a világ nemzeteiért, a népekért, a kultúrákért és a vallásokért.

Aki a Szívemben él, fáradhatatlanul és megállás nélkül keresi a Krisztusi Szeretet lényegét, nem hagy fel az úttal és tovább evez abban a csónakban, amely Szívem kikötőjébe tart.

Aki a Szívemben él, az szolidáris másokkal, az megérti magát, kicsit túlmegy azon, amit az elme és a tudat képes megérteni, átöleli a Világegyetemet csakúgy, ahogyan a Világegyetem átöleli őt. Az valóban részese az Isten Szellemével való belső közösségnek, hogy elhozhassa a békét és a megváltást a világba.

Aki a Szívemben él, az bármilyen körülmények között szívesen meghal Értem, akár spirituális, szellemi vagy testi szinten.

Aki a Szívemben él, megvall engem. Elmondja, hogy már folyamatban van a visszatérésem, és hogy ezekben az időkben Isten Szava által hirdetem magamat a világnak, minden egyes szív és élet számára, hogy készenlétben legyetek, álljatok rendelkezésre és figyeljetek Krisztus visszajövetelének nagy eseményére.

Aki a Szívemben él, társaim, az felszámolja magában a közömbösséget, a mulasztást és a testvériség hiányát.

Aki a Szívemben él, társaim, az felszámolja magában a közömbösséget, a mulasztást és a testvériség hiányát.

Aki a Szívemben él, eloszlatja a szeretetlenséget, a reménytelenséget és az emberi összezavarodottságot.

Aki a Szívemben él, az el tudja érni a Világosságot és átadja azt testvéreinek a példámutatáson, az átalakuláson keresztül és életük megváltása által; a szolgálat, a gyógyítás és a szentség útja által.

Aki a Szívemben él, az felemeli tudatát, képes átölelni a keresztet, amelyet Én adok át egyenként nektek, és nem fél hordozni azt, bármi áron és bármi történjen is.

Aki a Szívemben él, hagyja, hogy Szeretetem ösztönözze, azért, hogy túllépje tudatának határait, hogy úgy éljen, ahogy az egész Világegyetem és Hierarchiái élnek.

Aki a Szívemben él, nem engedi le a karjait, igent mond, és minden nap újra próbálkozik addig, ameddig képessé válik megélni ezt és képes lesz Engem képviselni.

Szívemben élni egyszerű. Ezért még sokan nincsenek ott, mert saját szívükben vannak. Amíg saját szívetek és énjeitek szerint éltek, addig Én nem lehetek bennetek.

Azt kérem tőletek, hogy adjátok meg és át magatokat és bízzatok. Mert, aki Szívemben él, annak ez nem okoz szenvedést, hanem kitágítja tudatát, kiterjeszti szolgálatát és mindenek fölött, a bolygó és az emberiség iránti szeretetének kifejezését.

Az Isteni Irgalom ezen Maratonján mindnyájan tudjatok visszatérni a Szívembe, és azok, akik már a Szívemben vannak, tudjanak segíteni azoknak, akik még különböző körülményeik vagy félelmeik miatt nincsenek a Szívemben, hogy bejöjjenek oda.

Érezzétek Szívemben Isten Szeretetét, érezzétek, hogy Temploma és Bölcsessége befogad titeket. Mert Szívem eme Szeretetében tudtok majd testvéri szeretetben élni, az Istent szolgáló lelkek szeretetében, a megerősítő szeretetben, ami eloszlatja a sötétséget, átlényegíti a tudatlanságot, a közönyt, az emberi gonoszságot.

Az, hogy a Szívemben éltek, legyen mindenki számára győzelem, azért, hogy ez a győzelem jelen legyen minden nemzetben, amelyet ebben az időben képviseltek.

Az, hogy a Szívemben éltek, adja meg mindannyiótok számára az emberiség és a természet birodalmai gyógyulásának és megváltásának a lehetőségét.

Irgalmas és Kegyelmes Szívem még nyitva van. Mielőtt elérkezne az Isteni Igazságszolgáltatás ideje, hívjátok el az egész világot, hogy a Szívemben éljenek, mert a Szívem szenved azok miatt, akik még nincsenek Benne.

Szívem kapu, amely a Világegyetembe és az Isteni Tudathoz vezet.

Szívem a küszöb, amelyen át a békéhez juttok és ahhoz, hogy megéljétek a mai idők apostolságát, amely az idők végezetének apostolsága.

Éljetek a Szívemben, hogy a világ meg tudjon békélni és az emberiség észhez térhessen.

Imádságaitok építsék a hidat ezekben a napokban, amelyen át lépjetek a Szívembe, és Szent Szívemben ismerjétek és tudjátok meg a valóságot, mindazt, amit Mesteretek és Uratok érez, mindazt, amit a világot látva és figyelve, megél és megtapasztal.

Amint beléptek a Szívembe, legyetek Szeretetem tüzének részeivé, hogy megvilágíthassam a világot és minden olyan tudatot, amelynek szüksége van erre, mert társaim, ha a mostani időkben nincs szeretet, akkor semmi sem lesz lehetséges.

Az Atyától, a Fiútól és a Szentlélektől jövő Szeretet megment, megvált és megbékéltet majd titeket a Magasságossal, a Világegyetemmel. És megtaláljátok majd az Igazságot, megtaláljátok majd a kiutat, és fel fogjátok emelni a fejeteket, hogy Visszatérésemet nézzétek a horizonton.

Szívetek egyesüljön a Szívemmel és imádságaitok érintsék meg az Atya Szívét, hogy megengedje nektek, hogy belépjetek a Szívembe.

Így legyünk testvériségben mindörökké.
 

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ámen.

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS KÜLÖNLEGES ÜZENETE AZ ISTENI IRGALOM 71. MARATONJÁRA, AMELYET BUDAPESTEN, MAGYARORSZÁGON ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ámen.
 

Szívem végtelen Irgalmából leereszkedem a Föld legalacsonyabb helyeire, hogy Isten Világosságát hozzam a világba, azt az Isteni Fényt, amely megváltja majd az összes tudatot és minden teret, Isten hatalommal bíró Fényét, amely minden időt, minden korszakot, minden tényt és minden eseményt megvált majd azért, hogy a Föld felszínén élő emberiség számára új lehetőség adasson, és tudjon azzal élni.

Ezért Uratok és Megváltótok meglátogatja a Föld legbonyolultabb nemzeteit, ahol bár látszólag nem történik semmi, de a belső síkokon túlságosan nagy szenvedést okoznak a cselekedetek és hibák következményei. Olyan hibák, amelyek még nem nyertek bocsánatot, olyan cselekedetek, amelyek még nem nyertek megváltást, és amelyek alól a felszabadulás csak ebben a jelenlegi és utolsó időben kezdődik majd meg, azok által, akik imáikkal Istenhez kiáltanak, akik hitük megvallása által, valamint napi imáik, a Magasságoshoz, a végtelenhez, a Világegyetemhez forduló mantráik által felépítik a nem anyagból való templomokat az Ég felé.

Csak irgalmas Szívem adhat új lehetőséget itt, Magyarországon és testvérnemzeteiben is, akik a múlt eddig még megbocsájtatlan és átlényegítetlen hibáinak tanúi.

De nem az a Szándékom, hogy visszatérjek a múltba és a történelemre emlékeztesselek titeket. A szándékom az, hogy megszabadítsalak titeket a láncoktól, az elnyomástól, mindattól, ami fejlődéseteket visszafordítja, mindentől, ami elveszi tőletek a békét és Istenbe vetett reményeteket.

Ezt a helyzetet csakis Isten Fia vállalhatja fel, semmiféle más tudat, akárha angyali tudat volna is, nem teheti meg ezt, annak ellenére, hogy a Világegyetem angyalai részt vesznek ebben a belső síkokon és dolgoznak a Föld poklainak eltávolításán, hogy azok végül bezáródtassanak Mesteretek és Megváltótok Második Eljövetele előtt. A Legmagasságosabb Fia, a Teremtő Fia, Aki az Atya jobbján van, lesz az Aki el fog jönni, hogy egyesítse a vallásokat egy egyetlen hitvallásba, a szeretet és az együttérzés hitvallásába.

Ezért, társaim, mindaz, ami itt történik majd  Magyarországon, mindaz, ami Romániában a Szent Atyával történik ebben a pillanatban, mindennek értelme és spirituális oka van, amely arra készteti a Teremtés Isteni Forrását, hogy megpróbálja helyreállítani a bolygót legalább a hit, az égiekben való hit által, az isteniben, az anyagtalanban való hit által.

Isten elküldi Fiát, mint az emberiség megmentésének eszközét. A Fiú az Atya Szent és Szentséges Szavát hirdeti, hogy minden belső fül meghallja a felszabadulás és a béke idejéről szóló jó híreket.

De meg kell adnotok magatokat és meg kell alázkodnotok, át kell adnotok magatokat és bíznotok kell ahhoz, hogy az, ami a Világegyetemben van le tudjon szállni a Földre, és az új nemzetekből új Édent készíthessen Isten Szeretetének a Szelleme által megváltott, megbocsátást nyert és megbékélt teremtményekkel.

Az Isteni Irgalmasság következő maratonján ajánljátok fel az Atyának az imáitokat a világ nemzeteiért, különösen azokért a nemzetekért, amelyek még mindig mély belső sebeket őriznek, olyanokat, amelyeket senkinek sem sikerült meggyógyítani, még jószívvel és szeretet által sem.

Ezért ennek az üzenetnek tudatossá kell válnia mindegyikőtökben, tudva, hogy nemcsak saját otthonotokról, csoportotokról vagy munkátokról gondoskodtok, hanem most azokról is gondoskodnotok kell, akik nem vigyáznak magukra, akik nem szeretik egymást és akik nem békélnek meg Istennel, és több millió esetben homályban halnak meg anélkül, hogy látnák a Fényt, Isten Fényét.

Véget akarok vetni a világ sötétségének, amelyet maga az emberiség hoz létre cselekedeteivel és tetteivel, érzéseivel és gondolataival. A Föld pszichés és mentális dimenziójának átalakítását mindannyiótoknak közösen kell megvalósítani, mindenki együttműködésével, annak ellenére, hogy a helyzetek napról napra egyre jobban felgyorsulnak.

Nem veszíthetitek el a békét, sem a bizonyosságot, hogy Krisztus Földre való Visszatérésének Tervét építitek. Mindig a Szívemben kell lennetek, hogy így az Isteni Védelem alatt álljatok és Szellemi Templomom, Égi Egyházam erődítményében legyetek, amely mindenkit újra és újra összegyűjt, hogy igyatok az Élet Vízéből, a Szeretet és a megújulás Forrásából, amit újra meg újra elhozok nektek.

Szívem rátekint a Föld minden szükségletére, Szellemem felemeli Isten fiainak minden szándékát, ideértve azokat a szándékokat is, amelyek nem tiszták, amelyek önös érdekből fakadnak, de megtisztítom az összes szándékot, mert tudom, hogy a belső világoknak lehetőségre van szükségük ahhoz, hogy átértékeljenek dolgokat és valóban szeressenek.

Ezért befogadom az összes szükségletet, átveszek minden kérést, meghallgatok minden könyörgést. Ez az az idő, amikor Isten Szíve figyelmes és nyitott arra, hogy érezze könyörgésetek hangját, mert a Föld felszínén senki sem hagyhatja ki az ébredés és az Istennel való valódi egyesülés lehetőségét.

Ezért mindaz, amit tenni fogtok, okkal bír, valami olyanért, aminek azelőtt és azután kell megtörténnie, hogy Isten Dicsőségében és az egész Világegyetem ragyogásában visszatérek a világba. A Föld felszínén még mindig sok bukott csillag található, amelyeknek újra meg kell találniuk a megváltás útját. Ezek a bukott csillagok a nemzeteken belül és a vallásokon belül vannak.

A testvériség lesz az alap, amely felépíti a Megváltás Templomát mindazon bukott csillagok számára, akiknek újra kell kezdeniük Isten iránti elkötelezettségüket és helyre kell állítaniuk hitüket Krisztus fényében. Ehhez felajánlom Magam, közvetlenül nektek és a világnak, mint Atyánkhoz, az Isten Házába vezető kaput, hogy ezáltal az Ő Isteni Atribútumai közöttetek legyenek és betöltsenek titeket.

A nagy megpróbáltatás idejének apostolaivá teszlek titeket, hogy megtanuljatok győzelmet aratni, ahogy Én győzedelmeskedtem a Kereszt csendjében és az igaz, mély szeretetben, amely kiürítette a Föld minden poklát abban az időben.

A világnak emelkedett és felmérhetetlen Szeretetre van szüksége. Eszközök lehettek abban, hogy ez a Szeretet ide érkezzen és új dolgokat építsen a világban, hogy általa a béke uralkodjon minden téren.

Kelet-Európának hitben és az Istenbe vetett bizalomban megújult néppé kell válni. Ez a munka épphogy elkezdődött az elhívottak által, azok által, akiket Krisztus, Mesteretek és Uratok belsőleg hív el, hogy a Megváltásra és Szeretetre vonatkozó Tervében szolgáljanak Neki.

Úgy ünnepeljétek meg ezt a Maratont, mint lehetőséget arra, hogy megéljétek a jelen idők apostolságát. Nem számít a hely vagy a szükséglet, a szándék vagy az ok, mert oda helyezlek majd benneteket, ahol szükségem van rátok, nem számít hogyan, vagy hogy ez mibe kerül. Oda küldelek el benneteket, ahol legnagyobb a szükség a szeretetre, a gyógyulásra és a megbocsátásra. Oda küldelek el titeket, ahová sohasem szállt le a Fény.

Az apostolok munkája előkészíti Krisztus Visszatérését. Ezért lesz fontos a vallások közötti egység; egység a szeretetben, az emberi testvériségben, a hitben és a jószívűségben arra ösztönzi majd a világot, hogy tudomásul vegye, hogy nagy változáson kell keresztülmennie, mielőtt eljönne a végleges átmenet utolsó napja, amikor Királyotok, Krisztus és Gábriel Arkangyal megítéli majd azt a bukott angyalt, aki mindent okozott az idők és évszázadok során.

Minden, ami most megy végbe, ezek miatt az eljövendő idők miatt van. Irgalmam Forrása még nyitva áll az egész világ számára, elég hozzá, ha Fényem alá helyezitek magatokat szívetek és tudatotok ama szándékával, hogy megtisztuljatok és átlényegüljetek, hogy a Béke Apostolaivá szenteltessetek fel.

Köszönöm, hogy fogadtok és válaszoltok Hívásomra!

Irgalmasságom továbbra is végtelen Forrásként buzog fel Szívemből a világ legelveszettebb és legszenvedőbb lelkei számára.

Áldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

KRISZTUS JÉZUS NAPI ÜZENETE, AMELYET OLASZORSZÁGBAN, SZICÍLIÁBAN, PALERMÓBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Isteni Irgalmam kiterjedtebb és mélyebb, mint a tenger, elmerítem benne a lelkeket Fényemben, hogy átváltozzanak és megválthatók legyenek.

Isteni Irgalmam tisztább és kristályosabb, mint a víz, inni adok belőle a haldokló és kétségbeesett lelkeknek, hogy megkaphassák azt, mint az üdvösség törvénytábláját.

Isteni Irgalmam tisztább, világosabb és ragyogóbb, mint a Mennyország, elmélyülök benne a lelkekben, hogy felkeljenek és megszenteljék magukat úgy, ahogy Istennek szüksége van rá.

Isteni Irgalmam szebb, gyönyörűbb és drágább, mint a mezei virágok és liliomok, mert a lelkek elérik benne Isten szolgálata és a Benne lévő élet lelki örömét.

Isteni Irgalmam az összes hegynél magasabb, erősebb és robusztusabb, mert a lelkeket a felemelkedés és a transzcendencia útjára helyezem benne, hogy a szívek szeretetteljes bizalmam révén megtanulják legyőzni saját félelmeiket és kihívásaikat.

Isteni Irgalmam végtelenebb, szélesebb és kiterjedtebb, mint a csillagok, mert elhelyezem a lelkeket általa Szeretetem univerzumában, hogy meggyógyulhassanak tévedéseikből és megszabadulhassanak állandó megpróbáltatásaiktól.

Isteni Irgalmam sokkal több lehet mindannyiótok számára, pusztán elég, ha szeretettel hívjátok.

Áld titeket

Mesteretek és Uratok, Krisztus Jézus.

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET A BRAZÍLIAI FLORIANÓPOLIS VÁROSÁBÓL SAN PAULO FELÉ TETT UTAZÁS ALATT ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Gyermekem,

Nincs semmi, amit a szeretet ne tudna megoldani, gyógyítani vagy feloldani.

A szeretet mindenre képes, valamint mindent megad.

A szeretet türelmes és kitartó.

A szeretet megmarad a szeretetben, mert az igaz és békés szeretet.

A szeretet nem változik és nem csökken.

A szeretet mindig tágul, és magában foglal mindent, amit megérint.

A szeretet feltétel nélküli, mert állandó szeretet, de ugyanakkor semleges.

A szeretet nem fél a gonosztól vagy a szenvedéstől.

A szeretet újjáteremti a szeretetet, és ez teszi erőssé.

A szeretet erőt ad és növeli a hitet.

A szeretet felépíti és egyesíti a szeretet hídjait az Ég és a Föld, a lelkek és Isten között.

A szeretet mindig "igen"-t mond, és csendben várja a következő szolgálatot és a következő lépést.

A szeretet felemeli és begyógyítja a mély sebeket.

A szeretet megújítja a reményt; de a szeretet le is mond, hogy esélyt adjon másoknak.

A szeretet béke.

Köszönöm, hogy válaszoltok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET URUGUAYBAN, CANELONES MEGYÉBEN, PIEDRAS VÁROSÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Ebben a világban és ebben az emberiségben az az iskola, amely lehetővé teszi számunkra, hogy átéljük az emberi szenvedést, az egyik legnagyobb próbatétel a lelkek számára, mivel ez az iskola a nehéz pillanatok leküzdését és a nagyobb tanulást jelenti.

Ez az oka annak, hogy az imaiskola segít és beavatkozik a szenvedés legmélyebb aspektusaiba, elérve az ember tudattalan tereit, hogy gyökerestül kiszaggassa azt, ami a szenvedést okozta, és ami fogva tartja a lelket.

Emiatt a szív imája vonzza a Gyógyítás és a Megváltás törvényeinek megvalósulását.

Ezekben az időkben, amikor az emberiség többsége a szenvedés iskolája mellett döntött, itt az ideje, hogy az ima erejével cselekedjünk, hogy a lelkek elhagyják a fájdalom állapotát, és újra felfedezzék a szeretet és a béke útját.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra.

Áld titeket

Anyátok, Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET AZ ARGENTÍNAI BUENOS AIRESBŐL AZ EZÜST TENGER FELÉ VALÓ UTAZÁS ALATT ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekem:

Hadd jöjjön a szív hangja a lélek mélyéről, hogy mindig felismerhesd az Istennel való egyesülés kegyelmét.

A szív hangja békés, a szellem tüze mindent helyrehoz.

Engedd meg, gyermekem, hogy a szív hangja mindig megszólaljon benned, hogy ilyen módon létrejöjjön az Istennel való közösség közted és a Világegyetem között.

Élj minden nap a szív hangja szerint, hogy ciklusról ciklusra megtanuld legyőzni félelmeidet
és minden bizonytalanságodat.

Engedd meg, gyermekem, hogy a szíved hangja a tisztaság és az igazság keresésére indítson   téged, hogy mindig újra megtalálhasd azt a biztos utat, amely elvezet Szeretett Fiam karja felé.

A szív hangja legyen képes megmutatni az új lépéseket a teremtmények legbensőbb szellemével
való találkozása felé.

Hadd ébredjen fel a szív hangja gyermekeimben, hogy a megsebzett világ meggyógyuljon!

Köszönöm, hogy válaszoltatok a felhívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, BRAZÍLIA VÁROSÁBAN, A SZÖVETSÉGI KERÜLETBEN, A NAP ANYJA SZERZETESRENDBEN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Szívem dicsőíti azok erőfeszítéseit, akik összhangban vannak Szent Szívemmel.

Szívem dicsőíti azokat, akik mellettem maradnak, és viszonzást nem várva, türelmesen várják érkezésemet.

Szívem dicsőíti azokat, akik már nincsenek mellettem, de akiket vonz Szellemem ereje, amely egykor összegyűjtötte és megmentette őket. Én megadom Mindannyiuknak Gyógyításomat és Kegyelmemet, az éjszakából a reggelre vigasztalom őket, kihúzom őket az ürességből a Paradicsom felé. Így hagyom itt élő krisztusi kódjaimat, hogy ezek a lelkek egy napon majd újra átadják magukat Nekem.

Királyságomban sok szolgálóm van, és mindegyikük, szíve teljes erejével Nekem ajánlja a maga nagy erényét és szeretetét. Ezekben a szolgálókban érzem Magam teljesnek, mert rajtuk keresztül Én szenvedek, Én gyötrődöm, Én értem meg azokat az emberi hiányosságokat, amelyek olyan hatalmas sivatagokat hoznak létre, ahol belül nincs jelen az Élet Vize.

De Én elviszlek titeket Szeretetem és Irgalmam óceánjának nagy partjára, hogy ezekben a nehéz időkben bízzatok, fogjátok meg a Kezem, és szálljatok fel a megváltást és a békét adó mentőcsónakomra, mert ezen a végtelen és kimeríthetetlen óceánon keresztül Én tükrözöm majd vissza valódi küldetéseteket, amely a szeretet és a megváltás küldetése a Föld eme korszaka számára.

Így Én adom nektek az evezőimet, amelyek olyan súlyosak, mint a kereszt fája, amelyet  irántatok való szeretetből habozás és gondolkodás nélkül hordoztam a  Vállamon. Azt akarom, hogy a fáradtság vagy a magány ellenére is evezzetek, semmi sincs köztetek és Köztem, ami el tudna választani bennünket egymástól.

Én ebből a világból Vagyok, Én a részetek Vagyok, és tőletek emelkedtem fel Atyámhoz, hogy beszéljek Hozzá, és könyörögjek Neki az egész emberiségért. De tudjátok meg, hogy a folyamatos evezés során egyesek olyanná válnak, mint a hajótöröttek, mások túlélik majd a felülemelkedés és a próbatételek nagy viharait. Ám Rajtam keresztül, Atyám erőssé és derűssé tesz majd benneteket.

Békémen keresztül a várt kikötőbe, Szívem kikötőjébe érkeztek majd.

Azért hagyom nektek ezt a példázatot, hogy azt éljétek meg; ne csak hallgassátok, hanem hogy ez példa legyen a teljes szolgálóra, aki megéli az apostolságot.

Isten Irgalma alatt megáldalak titeket.

Köszönöm, hogy a Szívemre hallgattok!

A Megdicsőült Krisztus Jézus

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT