SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET SPANYOLORSZÁGBAN, MADRIDBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Finnország Nagyasszonyának a lábnyomai, mint a Fény lábnyomai, kezdik megjelölni a belső ösvényeket, hogy misszionárius gyermekeim eligazodjanak ezen a következő Béke Zarándoklaton. Ugyanez fog csodálatos módon megtörténni Lengyelországban, Svájcban és Franciaországban is, ez utóbbi országnak nagy szüksége van a szeretetre és a megváltásra.

Drága gyermekeim, ma Finnország Szűzanyja először mutatkozik be nektek ezzel az Arccal, hogy belsőleg kövessétek Finnország Anyját ebben a fontos feladatban, amely szellemileg megpróbálja enyhíteni az igazságtalanságot és a béke hiányát a testvérnemzetek között, amelyeket ma konfliktus, gyűlölet és háború oszt meg.

Finnország Nagyasszonya a gonosz elé áll, hogy egy magasztos lélegzetvétellel eloszlassa a hódítás és a hatalom eszméit ártatlan lelkek milliói felett. Ti pedig kísérjetek el Engem bátorsággal és hittel, Finnország Angyalával együtt, Hellem El-lel együtt, hogy Portugália Angyalával együtt beavatkozzatok aLegszentebb Anya parancsára.

De mindez nem a konfrontáció vagy a szellemi harcok révén fog megtörténni, hanem Krisztus Drága Vére nevében vissza fogja adni a hála kis magvát, amelyet a konfliktusban álló országok elvesztettek, mert eltértek attól, ami alapvetően fontos és sürgős volt.

Ezért egyes nemzetek angyalainak kifürkészhetetlen jelenlétén keresztül Mennyei Anyátok, mint Finnország Nagyasszonya, újra felszínre hozza azokat az eredeti értékeket, amelyek az északi országok részét képezték, és így tovább.

Arra kérlek benneteket, hogy nyitott és üres szívvel induljatok el erre a zarándokútra, mert nemcsak ti, hanem a Hierarchia is kapcsolatba kerül egy olyan örökséggel, amely még nem tárult fel a világ előtt.

Ezért a Finnország Nagyasszonya úgy mutatja be magát, mint azoknak az értékeknek az első őrzője, amelyek a bolygó északi részének legősibb népeit a Harcos Vonal képviselőivé tették.

Tudatosan imádkozzunk azért, hogy ennek a zarándoklatnak minden egyes lépése hasznos legyen, nemcsak Finnország, hanem az egész világ számára is.

Köszönöm mindazoknak, akik ismét bíztak a kéréseinkben, és lehetővé tették ezt a meghosszabbított és szükséges zarándokutat.

Szeretlek benneteket és kiállok mellettetek:

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és Finnország Nagyasszonya
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Figueira Szent Fájáról származó kedves gyermekeim!

A nemzetek és népek közötti durva konfrontációk és konfliktusok idején, amikor nem számít az ártatlan vér, amely kiömlik, amikor sok ember életében a büntetlenség nyerte el a fő helyet; gyermekeim, most szemléljétek a megtérés és a megújult hit szent gyümölcseit, hogy ebben a ciklusban, amelyben a Végső Ítélet közeledik, életetek hű példája legyen annak a megváltásnak, amelyet Isten Szent Kegyelmének közbelépése ér el.

Minden alkalom, amikor Mennyei Édesanyátok megérkezik Figueirára, egy lehetőség arra, hogy helyrehozzuk Krisztus, Mária és Szent József felháborodott Szívét, egy lehetőség arra, hogy Anyai Szívemben az Enyéimmel való újra találkozás szeretetét, örömét és megkönnyebbülését érezzem figueirai gyermekeim hitén és reményén keresztül.

Ezért, szeretett gyermekeim, emlékezzetek és éljetek át újra minden olyan pillanatot, amelyben  Mennyei Édesanyátok előtt lehettek. Érezzétek ezt azok számára, akiknek ebben a bizonytalan időben nincs meg az a Kegyelme, hogy érezze vagy hallja Isten Anyját.

Arra kérlek benneteket, hogy tartsátok fenn a megingathatatlan hit szellemét, azt a hitet, amely segíti Brazília tudatát és lelkét, hogy ez a föld ne csak az Élővilágával együtt nyerje el a megváltást, hanem hogy a lelkek újra felfedezhessék az ehhez a szeretett országhoz való hozzátartozásuk örömét és értelmét.

Egyesüljetek Velem az állandó imádkozásban, és arra hívlak benneteket, hogy erősítsétek meg az ima seregeinek szellemét, hogy Szent Mihály Arkangyal győzelmes fényének fáklyája égjen minden brazil gyermek szívében.

Szálljon alá minden szükséges Kegyelem Isten Királyságából Brazília e szeretett nemzete számára!

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és Figueira Asszonya.
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, OKLAHOMÁBAN, TAHLEQUAHBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO COARAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedvenc gyerekeim!

Ezen a napon Mennyei Édesanyátok visszatér, hogy szembenézzen az Egyesült Államok belső és szellemi helyzetével, hogy a lelkek megváltása és gyógyulása révén ez a nemzet újra felfedezze az elveszített Cél felé vezető utat.

Ha az Egyesült Államok kezdettől fogva tárt karokkal rendelkező ország lett volna, olyan nemzet, amely szívesen látja és gondoskodik a legkivetettebb és legsebezhetőbb emberekről egész Latin-Amerikában, akkor biztosíthatlak benneteket, hogy szellemi adósságának nagy részét elengedték volna, amelyet a fegyverek kereskedelmi forgalomba hozatala okoz.

De csak folytatnunk kell az imádságot ezekben az időkben, ezen a helyen és más helyeken is, hogy bizonyos cselekedetek, amelyeket ez az ország végre akar hajtani, ne hagyják népét olyan állapotban, ahonnan nincs szellemileg kiút.

Ez az Egyesült Államokban jelenlévő imádkozó szíveken múlik majd, amelyek képesek megteremteni a megfelelő feltételeket ahhoz, hogy bizonyos helyzetek többé ne sodorják zsákutcába az országot.

Megismétlem ezt minden gyermekemnek, hogy világos legyen a számukra, hogy tenni kell valamit, ideje, hogy cselekedjenek. Mert Amerikában is vannak olyan nemzetek, amelyeket az Egyesült Államok kondicionál, amelynek szituációnak a megoldását még senki sem kockáztatta meg.

Eltorzult az egyenlőség és a javak valódi értelme. Ezért arra kérlek benneteket, gyermekeim, hogy folytassátok a jóvátételi és a békítő ima gyakorlatát, hogy az Egyesült Államokban és a világ többi nemzetében a rendetlenség, a konfliktusok és a háborúk által marginalizálódott népek - mindez sok nyitott sebet hagy - kapják meg azt a kegyelmet, hogy az egyensúly és a méltányosság szellemi elve alapján kormányozzák őket.

Mennyei Édesanyátok a Mennyből jár közben Fiával együtt, hogy az emberiség időben megváltozzon.

Imádkozzunk, hogy senki se szenvedjen többé.
Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

Rendkívüli üzenet
SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA RENDKÍVÜLI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, GOIÁSBAN, FORMOSA VÁROSÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Drága gyermekeim!

Ma eljövök, és a Kezemben hordozom Jézus Véres Szívét, mert Fiam jóvátételért kiált a háborúkkal, konfliktusokkal és sértésekkel szemben, amelyek még mindig élnek ezen a világon és a vallásokban.

Fiam Véres Szívével jövök, hogy megkérjelek benneteket az Ő Isteni és Szent Nevének tiszteletére, kísérjetek el áldozatban, egy különleges, nem nyilvános szellemi feladatban San Carlosban, Figueira Fény-Sejtmagjában, a Szenvedés Enyhítése Anyjának a Sejtmagjában.

El kell jutnom oda, hogy megismertessem a Szent Lázár-Ház iránti kérésem megvalósításának fontosságát; mert ezen a Házon keresztül Mennyei Anyátok és gyógyító angyalai elhozzák a mai embernek azt a szellemi megkönnyebbülést, amire ebben a ciklusban mindenkinek szüksége van.

Rendkívüli módon zarándoklatra megyek a San Carlos-i Házamba, hogy ezekben a rendkívüli időkben megerősítsem az említett Ház megnyilvánulási tervét, és elmegyek megáldani azokat a családokat és gyermekeket is, akik a Testvéri Szolgálat Tervének a részei.

Sürgősnek tartom, hogy legalább a bolygó egyes vidékein jelen legyen Isten Szeretete, azé a Szereteté, amely meggyógyítja, helyreállítja és megváltja ez idők szenvedését.

Drága gyermekeim, ily módon, áldozatban zarándokol Legszentebb Édesanyátok egy kis csoport társaságában, hogy október 25-én Szűz Mária rendkívüli jelenése révén elvégezhető legyen ez a szent feladat.

Fiam nekem adta Véres Szívét, és arra kérte a Szenvedés Enyhülésének Anyját, hogy járjon közben azokért a lelkekért, akik ebben az időben már elítélték magukat. Ezért Fiam fájdalma leírhatatlan.

Ezentúl köszönetet mondok mindazoknak, akik minden lehetséges módon együtt tudnak működni, hogy ez a zártkörű és rendkívüli találkozó létrejöhessen.

Szeretteim, befejezésül szeretném elmondani nektek, hogy október 25-én egy rendkívüli élő adás lesz a San Carlosban történtek közvetítésére.

Köszönöm, hogy követitek a Lépéseimet!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET POTUGÁLIÁBAN, DORNESBEN, FERREIRA DO ZÊREREBEN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Legmélyebb imádságaitok emelkedjenek fel a Mennybe az Irgalom mai napján, hogy a világ, és különösen a háború és a konfliktusok által leginkább elnyomott és megbüntetett nemzetek visszanyerjék a békét; mert egyetlen ember sem tud béke nélkül élni, hiszen a béke Istennel és a világegyetemmel való kapcsolat.

Gyermekeim, az irgalmas ima mai napján arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a világ azon helyeiért, ahol hiányzik a béke, és ahol káosz uralkodik. Mert a Béke Királynőjeként imáitokon keresztül el kell jutnom e világ azon tereibe, ahol gyermekeim százai szenvednek kétségbeesés és szeretethiány miatt.

Így, mivel ebben az augusztusi hónapban érezni fogjátok Fiam Szívét, szeretném, ha még több gyermekem érezné a Szívemet, és a ti igaz imáitok jelentik a hidat, amely lehetővé teszi számomra, hogy megtaláljam legszenvedőbb és legkétségbeesettebb gyermekeimet.

Ezért, szeretteim, ismerjétek fel Kegyelmem Sugarait; annak a Kegyelemnek, amely mivel kimeríthetetlen és Isten előtt igazolható, már több, mint tizenöt éve betölt benneteket.

Szeretném, ha Kegyelmem, amelyre Anyai Szívem meghatalmazást kapott, mindenkihez eljutna, különösen azokhoz, akik a pokolra ítélték saját magukat.

Mostantól kezdve hálás vagyok nektek azért a bátorságért és erőfeszítésért, amelyet a szívetek imája által adhattok Nekem; mert az imádságnak át kell hatnia a világot.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, LISBOABAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

A világban zajló konfliktusok és háborúk ellenére, amelyek megosztják és szétzilálják a családokat; ma Medjugorje Fényközpontom kigyullad, hogy belsőleg továbbítsa Béke Üzenetemet.

Én vagyok a Béke Királynője, és azt akarom, hogy minden gyermekem Isten Királyságában legyen, hogy a világ többé ne veszítse el az ártatlanságot és a világosságot, amelyet Isten egykor minden emberi szívben letétbe helyezett.

Emiatt ma Medjugorje fényben és reményben világít, mert meg akarom állítani azt a káoszt és bosszút, amelyet sok szív él át ezekben az időkben, és elfelejtik, hogy mindannyian testvérek, akik ugyanattól az Atyától származnak.

Ezért még egyszer elküld Engem, mint a Béke Hírvivőjét, hogy elmondjam a világnak, hogy ha nem állítja meg a háborút, valami rosszabb fog elszabadulni.

Jelenleg minden gyermekem buzgó imájára számítok azért, hogy megakadályozzam,  hogy még több ártatlan vér ömöljön ki a világban.  Ez megakadályozza, hogy Isten Angyalának haragja lezúduljon a világra, és az emberiség elveszítse megváltható státuszát.

Ezért mindenki számára ez az a nagy pillanat, amikor a megpróbáltatások és nehézségek ellenére gyermekeimnek a Palástomba kell kapaszkodniuk, és meg kell fogniuk Kezemet, hogy Én, mint mindenek Anyja, továbbra is Fiam felé terelhesselek és vezethesselek.

Érezzék ma a szívek Medjugorjéből azt a békét, amely reményt és hitet hoz, amire ilyenkor mindenkinek szüksége van.

Ne feledjétek, hogy itt vagyok, és Én vagyok az Édesanyátok.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

Szűz Mária, a Béke Rózsája heti üzenete, amelyet Spanyolországban, Katalónia megyében, Sant Estevén, Monserratban adott át Elías del Sagrado Corazón de Jesús látnok szerzetes számára

Imádság, hogy legyen vége a világban a büntetlenségnek

Uram,
soha többé sem emeljem fel a hangomat
a testvérem ellen.

Uram,
soha többé sem álljon ellen egyik nemzet a másiknak.

Uram,
soha többé sem emeljék fel a fegyvereket,
és ne veszírsék el a tudatok az életüket.

Mennyek Ura!
Irgalmazz nekünk igazságtalanságaink és hibáink miatt!

Kegyelem Ura!
Szálljon le a Fényed
erre a rettenetes sötétségre!

Uram,
ne merüljön fel több konfliktus.

Uram,
Soha többé se veszítsék el
a legkiszolgáltatottabb családok a lakóhelyüket.

Uram,
Soha többé se robbanjanak fel többé a bombák.

Uram,
senki sem legyen képes arra,
hogy megölje felebarátját.

Ó, Béke Királya!
Szent Mennyei Világegyetemed
éljen és legyen jelen ebben a világban!

Uram,
ne áradjanak többé a könnyek 
és az ártatlanok vére.

Uram,
Ne létezzen többé a gyűlölet,
a bosszú és a büntetlenség.

Uram,
gyógyíts ki minket a nemtörődömségből!

Uram,
gyógyíts ki minket a mulasztásból és az előítéletekből!

Uram,
gyógyíts ki minket minden gonoszságból!

Legyen tiszta a szívünk!

Szolgáljuk a jótékonyságot és a jót!

Bennünk való Jelenléted zárja be az ajtókat a gonosz előtt!

Uram,
tégy minket Fiad Visszatérésének részesévé
 hogy reménnyel és hittel várjuk azt!

Legdrágább Fiadnak az összes Megváltása által szerzett érdeméért,
és Mária Szeplőtelen Szívének
örökös imája által
láthassuk meg a békés, a tiszteletteljes, a toleráns
és a testvéri emberiség megjelenését!

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT