SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUÁLIÁBAN, FATIMÁN ADOTT ÁT A LÁTNOK ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZERZETES SZÁMÁRA

Legdrágább és legkedvesebb gyermekeim!

Miközben az erőszak, a visszaélések és a háború egyre súlyosbodik a világban, az ellenségem megpróbál sok papot befolyásolni vagy megkísérteni, hogy a papok által az Ég és a Föld között létrehozott egység megszakadjon.

Ez az egyik legnagyobb fájdalmam, mert ez következményekkel jár lelkek százai számára, akik erre a lehetőségre várnak a szentségek szeretetteljes megtapasztalásán keresztül.

Drága gyermekeim, szükségem van azokra a lelkekre, akik felajánlották, hogy imádkoznak a papokért és a papságért a világban, hogy továbbra is elkísérjenek Engem ebben a szellemi harcban.

A hívő szívek, akik bíznak Fiam jelenlétében az Eucharisztiában, segítsék a papokat kötelességük és szellemi küldetésük teljesítésében.

Ha ez nem történik meg, akkor nemcsak több lélek fogja elveszíteni a hitet, amely már most is sok szívben sérelmet szenvedett, de Krisztus elkötelezett és igaz papjainak jelenléte nélkül nem lehet békét teremteni.

Szükségem van hűséges imádkozó seregeimre a földön, egyesülve a papi szolgálattal, hogy tudják, hogyan kell végigcsinálni ezt a heves végidőbeli csatát.

Drága gyermekeim, Anyai Szívem igyekszik megvédeni kedvenc fiaimat, az Úr papjait, mert papok nélkül nincsenek Szentségek, és Szentségek nélkül nincsenek a lelkekbe kiáradó Kegyelmek.

Ez az az óra, amikor mindenkinek emlékeznie kell Fiam értetek hozott áldozatára. Ha ezt nem tartjátok szem előtt, nagy lesz azoknak a bánata, akik nem hallották meg az Úr Hangját.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Megáldalak benneteket.

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁN ADOTT ÁT A LÁTNOK ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZERZETES SZÁMÁRA

Drága és szeretett gyermekeim!

Ma örömmel és szomorúsággal térek vissza Lys-Fatima Királyságába, ahogy szellemileg is visszatérek mindannyiótok szívébe.

Örömöm a veletek való találkozásnak ez az ideje, bánatom a háborúk miatt van, és főleg az ártatlan és bebörtönzött lelkek miatt, akik továbbra is a bolygó sötét mélységeibe zuhannak.

Itt, Fatimában adtam át a Harmadik Titkot, és azóta szerencsétlenül beteljesedett, mert Oroszország továbbra is terjeszti mérgét az egész világon, ahogy Európa más nemzetei is teszik, szánalom és együttérzés nélkül a szenvedők iránt.

Az Európában, a Közel-Keleten és Afrikában uralkodó barátságtalan helyzetre való tekintettel azért jöttem, hogy ezen a számomra különleges 13. napon megkérjelek benneteket, hogy olyan szívek jelentkezzenek, amelyek megnyugtatják az Atya Szívét imáik, gesztusaik és irgalmas tetteik által, Akit megbántottak és megsértettek azok a helyzetek, amik manapság a bolygón történnek.

A bűnbánó szív képes arra, hogy minden nap szem előtt tartsa azt, hogy a Szentséges Szentség előtt nyitott és biztonságos ajtó áll a lelkek üdvösségére és megváltására.

Ezért ezen a szent 13. napon, egy hónapra a fatimai jelenéseim évfordulójától, azért jöttem, hogy megújítsam a szent pásztorokhoz intézett kérésemet, hogy mutassatok be áldozatokat és imákat, hogy ne történjen valami rosszabb, és hogy térjenek meg a lelkek Isten Szívéhez a bűnbánat által.

De ebben az időben a lelkek nem emlékeznek arra, hogy bűnbánatot tartsanak és hogy bocsánatot kérjenek; ezért van az, hogy - ahogy egyszer Garabandalban mondtam - a pohár, amely majdnem tele volt, most túlcsordul.

Ezért, gyermekeim, a kiengesztelő szívek képesek lesznek arra, hogy egy utolsó esélyt adjanak a világnak. Várom őszinte felajánlásotokat, hogy anyai és sebzett Szívem is felszabadulhasson.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Megáldalak benneteket.

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET SPANYOLORSZÁGBAN, MADRIDBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Finnország Nagyasszonyának a lábnyomai, mint a Fény lábnyomai, kezdik megjelölni a belső ösvényeket, hogy misszionárius gyermekeim eligazodjanak ezen a következő Béke Zarándoklaton. Ugyanez fog csodálatos módon megtörténni Lengyelországban, Svájcban és Franciaországban is, ez utóbbi országnak nagy szüksége van a szeretetre és a megváltásra.

Drága gyermekeim, ma Finnország Szűzanyja először mutatkozik be nektek ezzel az Arccal, hogy belsőleg kövessétek Finnország Anyját ebben a fontos feladatban, amely szellemileg megpróbálja enyhíteni az igazságtalanságot és a béke hiányát a testvérnemzetek között, amelyeket ma konfliktus, gyűlölet és háború oszt meg.

Finnország Nagyasszonya a gonosz elé áll, hogy egy magasztos lélegzetvétellel eloszlassa a hódítás és a hatalom eszméit ártatlan lelkek milliói felett. Ti pedig kísérjetek el Engem bátorsággal és hittel, Finnország Angyalával együtt, Hellem El-lel együtt, hogy Portugália Angyalával együtt beavatkozzatok aLegszentebb Anya parancsára.

De mindez nem a konfrontáció vagy a szellemi harcok révén fog megtörténni, hanem Krisztus Drága Vére nevében vissza fogja adni a hála kis magvát, amelyet a konfliktusban álló országok elvesztettek, mert eltértek attól, ami alapvetően fontos és sürgős volt.

Ezért egyes nemzetek angyalainak kifürkészhetetlen jelenlétén keresztül Mennyei Anyátok, mint Finnország Nagyasszonya, újra felszínre hozza azokat az eredeti értékeket, amelyek az északi országok részét képezték, és így tovább.

Arra kérlek benneteket, hogy nyitott és üres szívvel induljatok el erre a zarándokútra, mert nemcsak ti, hanem a Hierarchia is kapcsolatba kerül egy olyan örökséggel, amely még nem tárult fel a világ előtt.

Ezért a Finnország Nagyasszonya úgy mutatja be magát, mint azoknak az értékeknek az első őrzője, amelyek a bolygó északi részének legősibb népeit a Harcos Vonal képviselőivé tették.

Tudatosan imádkozzunk azért, hogy ennek a zarándoklatnak minden egyes lépése hasznos legyen, nemcsak Finnország, hanem az egész világ számára is.

Köszönöm mindazoknak, akik ismét bíztak a kéréseinkben, és lehetővé tették ezt a meghosszabbított és szükséges zarándokutat.

Szeretlek benneteket és kiállok mellettetek:

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és Finnország Nagyasszonya
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Jézus Békéje legyen szívetekben és lelketekben.

Ezen a napon ismét egy drága Édesanya kérésével jövök, hogy a következő 1000 Üdvözlégy Mária által Isten Fénye és Szeretete töltse be az egész világot.

Szeretném, ha az Üdvözlégy Mária minden egyes szemét a sürgős helyzetekért ajánlanátok fel; hogy az 1000 Üdvözlégy Mária szellemi gyakorlatán keresztül Mennyei Édesanyátok elküldhesse angyalait a világba, és így maga az Istenanya Keze oldhassa fel a bolygó gonoszságának csomóit.

Gyermekeim buzgó és szeretetteljes imádságának szüntelen szellemén keresztül ez a következő 1000 Üdvözlégy Mária ne csak a háború által kiváltott tűz megszűnését jelképezze, hanem ajánljátok fel a meggyalázott Élővilág  pusztulása miatt is.

Drága gyermekeim, a virrasztás és a Teremtő Isten imádásának szellemében szeretném, ha továbbra is imádkoznátok a Szent Rózsafüzért az értelmetlen háború végéért Kelet-Európában és a világ más részein.

Az 1000 Üdvözlégy Mária napján figyelni fogok gyermekeim könyörgésére, mert csak az ima teremtő ereje által tudja a világ helyrehozni a büntetlenség, a gyűlölet és a mártíromság súlyos hibáit.

Drága gyermekeim, szeretném, ha tudnátok, hogy Isteni Édesanyátok a Kezében tartja a bolygó tudatának csomóit, és Én, mint a Csomóoldó Asszony, kioldom a csomókat gyermekeim imádságos hangján keresztül, hogy a Szeplőtelen Szívemet betöltő Kegyelem kiáradhasson a világra és szeretett gyermekeimre.

Köszönöm, hogy ismét válaszoltatok anyai hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és a Csomóoldó Boldogasszony
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Ó, Szent Fehér Kolibrim
aki meglátogatja áldott földjeim egyikét,
 Isten Szent Anyja által megáldott földjeim egyikét;
alázatos zarándokként
az összes testvéreddel együtt
eljöttél, hogy találkozz Velem,
Anyai és Szeplőtelen Szívem Szent Templomába, hogy Fiammal egyesülve könyörögjetek Hozzám a világ békéjéért és a háború végéért.

Ó Szent Fehér Kolibri,
aki magasan repülsz, hogy a Földre vonzd le a Mennyország összes Kegyelmét;
ma megadom neked azt a Kegyelmet, amelyet szíved csendjében kértél Tőlem.

Ó Szent Fehér Kolibri,
bátorítalak, hogy menj előre,
szilárdan vidd el Fiam Szavát, hogy a szívek továbbra is megnyugodjanak a közelség és testvériség gesztusai által.

Ma veled együtt könyörgök,
hogy a világ megtérjen és elérje a békét.

Átadom az egész világnak Áldásomat, Szeretetemet és Békémet  ebből a fatimai Szentélyből a mennyei Angyalokkal együtt.

Ma szálljon le újra Fiam Irgalma az emberiségre,
hogy még több seb gyógyuljon meg, és a szívek vigasztalást nyerjenek.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET SPANYOLORSZÁGBAN, CANTABRIÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!
    
A Kármel-hegyi Szűzanyaként és a Tenger Csillagaként újra találkozom veletek Szeplőtelen Szívem magasztos menedékében.

Ma azért jöttem hozzátok, hogy imáitokat Istenhez emeljem, különösen azokat az imákat, amelyekről tudom, hogy fontosak a szívetek számára.

Arra kérlek benneteket, hogy továbbra is imádkozzatok Velem együtt a békéért és az értelmetlen háborúk befejezéséért, hogy a hatalomért és a nemzetek meghódításáért folytatott illuzórikus küzdelemben elmerült gyermekeim észhez térjenek és megtérjenek, mielőtt túl késő lenne.

Ezért Örökkévaló Tengeri Csillagként jövök, hogy minden gyermekemet Isten Szívének biztonságos kikötőjébe vezessem, és hogy megpróbáljam eltávolítani a bolygó viharos és zord tengeréről azokat, akiknek már nem sikerül kitartaniuk.

Fiam Közvetítőként és Könyörgő Anyaként küld el Engem, mint azt az Anyát, Aki az emberiséghez kiált, hogy vessen véget a háborúknak, a fegyverhasználatnak és a nukleáris próbáknak.

Drága gyermekeim, imáimban és könyörgéseimben azt kívánom, hogy az emberiség ne fejlődjön többé vissza, hogy ne zárja be többé a szívét Isten, a szeretet és az élet előtt.

Ezért imádkoznunk kell, és áldozatokat kell hoznunk azért, hogy azok, akik már elkárhoztak, megkapják az üdvösség utolsó lehetőségét.

Drága gyermekeim, egyesülök az összes olyan  imádkozómmal, akik nap mint nap szeretettel és hittel támogatják a különböző heti imák mindegyikét. Ez nagyon fontos számomra, mert ily módon Mennyei Édesanyátok szellemi eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy közbenjárjon és megmentsen.

Gyermekeim, újuljatok meg minden nap azáltal, hogy Szeplőtelen Szívemre szegezitek a tekinteteteket.

Veletek vagyok, és kívánom a békéteket, a világ békéjét.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és a Tenger Csillaga

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET SPANYOLORSZÁGBAN, MALAGÁBAN, NERJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Fiam Szoláris és Eucharisztikus Jelenléte miatt ezen a ragyogó napon, mint Anya és zarándok, hozzátok fordulok, drága gyermekeim, hogy az örökös imádságban továbbra is kérjünk Istent a szív világosságán keresztül minden olyan sürgős ügyért, amely isteni és szellemi beavatkozást igényel.

Ebből a célból ma Mennyei Édesanyátok és Spanyolország Szent Királynője Isten Jogarán keresztül száműzi azt az elnyomást, amelyet afrikai és közel-keleti rabszolgagyermekeim évszázadokon keresztül átéltek.

Ma a hajótöröttek és az eltűntek Anyjaként vagyok itt. Úgy vagyok itt, mint egy olyan Anya, Aki együtt sír a háborús anyákkal és azokkal az édesanyákkal, akik elvesztették drága gyermekeiket és rokonaikat a földrengésekben.

A Magasságos nevében azért jöttem, hogy bezárjam azt a nagy szellemi és regionális sebet, amely a szíriai és törökországi szörnyű földrengés óta nem gyógyult be.

Ahogy tegnap Fiam jól mondta, közvetítőként és közbenjáróként jövök, hogy a Mennybe emeljem azokat, akiket a Földközi-tengeren visszautasítottak, és azokat, akik az elmúlt napokban tűntek el Törökországban, Szíriában, Új-Zélandon, Japánban és Brazíliában.

Kedves gyerekek, lehet, hogy valaki más is hallja a Földanya és valamennyi elemének a kiáltását?

Emiatt jöttem múlt szombaton, hogy őszinte bűnbánatot, valódi bűnbánatot és mélységes jóvátételt kérjek a világtól; hogy többé ne történjen meg a világban a háború miatti megbotránkoztatás és a természet dühe.

Ezért most még inkább, mint valaha, keressétek belső egyensúlyotokat, törekedjetek arra, hogy Krisztus béketeremtői legyetek. És imáitokkal öleljétek át és a szolgálat által szeressétek mindazokat, akik szenvednek; mert ez az az óra, amikor beteljesednek azok a próféciák, amelyeket Krisztus hirdetett Mennybemenetele előtt apostolainak.

Imádkozzatok a családjaitokért és a világban élő összes családért, hogy Isten Tervének szent sejtje többé ne legyen a szeretet hiányának, az árulásnak, a bosszúnak és a gyűlöletnek a mintája.

Fáj a Szívem a családok jelenlegi és szomorú helyzetét látván. Kérlek benneteket, hogy valóban imádkozzatok.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!
    
Egy értelmetlen ukrajnai háború után, miután Saját Szemünkkel láthattuk a pusztító eredményt Törökországban és Szíriában, miután a bevándorlási helyzet a konfliktusok és a klímaváltozás miatt váratlanul megváltozott, miután láttam, hogy brazíliai gyermekeimet elsodorta az eső és a föld anélkül, hogy bármi is állva maradt volna; ismételten arra kérlek benneteket, hogy ne fáradjatok bele a sürgető ügyekért való imádkozásba, mert a legrosszabb még hátravan.

De ha a lelkek őszintén válaszolnának a Hívásomra, és ebben az előkészítő nagyböjti időszakban bűnbánatot tartanának, imádkoznának és minden nap a Fiam Fájdalmas Kínszenvedéséről elmélkednének az Oltáriszentség előtt, és a büntetéstől való félelem nélkül gyónnának, Mennyei Anyátok biztosítana benneteket arról, hogy a húsvétot megelőző negyven nap alatt sok helyzetet el lehet majd kerülni és enyhíteni lehet.

Emiatt arra kérem a világot, hogy szentelje oda magát Jézus Szent Szívének a Nagyböjt minden napja alatt, és hogy a bűnbánat őszinte cselekedete által engedje meg, hogy a bolygó tudata ismét megszabaduljon megannyi váratlan eseménytől és epizódtól.

Így az Igazságosság mérlege nem az Igazságosság felé hajlik, hanem egyensúlyban lesz az Isteni és Kifürkészhetetlen Irgalmassággal; mert a Jézus Szentséges Szíve által elért érdemek révén a lelkek a nagy megpróbáltatások e körforgásában megtalálják azt a belső erőt, amelyre szükségük van ahhoz, hogy mindentől megtisztuljanak, és ezáltal megtisztítsák a bolygót minden elkövetett hibától.

Ezalatt Én, Mennyei Édesanyátok, a Krisztus Vére Erőteljes Szövetségének Angyalával együtt figyelmes leszek az összes könyörgés hangjára, hogy csodával határos módon az Örökkévaló Atya megadja a világnak a háború végét és a béke rendkívüli időszakát, hogy az emberiség az utolsó nap előtt bűnbánatot tartson és megbékéljen a Szeretet Nagyobb Törvényével.

Végül arra kérlek benneteket, hogy kísérjetek el Engem imádkozva ebben a Nagyböjtben, hogy így készüljenek fel a szívek a végső szintézisre, amelyre Húsvétkor kerül sor.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

A Szívem jelen van azok számára, akik kiáltanak.

A Szívem jelen van azok számára, akik a háború rettegésében élnek.

A Szívem jelen van azok számára, akiket elítélnek és akik meghalnak e világ törvényei büntetlensége alatt.

A Szívem jelen van azok számára, akik száműzetésben kényszerülnek élni, és kivetik őket.

A Szívem jelen van azok számára, akiket hitük és Krisztus iránti szeretetük miatt üldöznek.

A Szívem jelen van azok számára, akik elveszítették a születés jogát.

A Szívem jelen van azok számára, akik hazugság, büntetlenség és ellenőrzés alatt állnak.

A Szívem jelen van a csendben szenvedő Élővilág számára, amelyet lemészárolnak és feláldoznak anélkül, hogy tudnák, mi történik valójában.

Szívem mindazokért imádkozik és jelen van, akiknek már nincs jövőjük, azokért, akik egyik napról a másikra elveszítették mindenüket, családjukat, otthonukat, reményüket és örömüket.

Hol van gyermekeim szíve ebben a pillanatban?

A ti szívetek jelen van ezekben a helyzetekben, akárcsak Anyai Szívem?

Ahhoz, hogy szívetek mindenben jelen legyen, érett szívre kell törekednetek, olyan szívre, amely képes úgy szeretni, ahogyan Krisztus szeretett a Kereszten, ahogyan Ő szeretett minden lépésnél.

Ha jelen van a szívetek, tudni fogjátok, hogyan kell megérteni az élet leckéit, tudni fogjátok, hogyan lépjetek ki magatokból mindazokért, akik nem teszik meg, és akik abszolút azt hiszik, hogy a Fiammal vannak.

Ma azt kéri Isten a világtól, hogy szívetek legyen jelen mindenütt, hogy szívetek képes legyen arra, hogy szeressen és hogy elviselje az idők végét.

Imádkozni fogok azért, hogy érjen meg a szívetek, és jelen legyetek mindenhol, ahol a megpróbáltatás eme idejében segíteni kell.

Köszönöm, hgy válaszoltok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és az az Anya, Akinek jelen van a Szíve

Rendkívüli üzenet
A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS KÜLÖNLEGES ÜZENETE, AMELYET FRANCIAORSZÁGBAN, AZ ALPOKBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA AZ ISTENI IRGALMASSÁG 109. MARATONJÁRA

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Íme, az Éj Ura, Aki vezeti az összes juhát, különösen a leginkább elveszetteket, hogy visszatérjenek Isten Szívének istállójába, és igyanak az Ő Isteni Alázatának Szent forrásából, mert ha nem élünk alázatosan ebben a világban, ha az alázat nem fejeződik ki a lelkekben és a szívekben, nem lehet elkerülni a harmadik világháborút, amely nehéz lenne.

Ezért vagyok ma itt, az Alpok tetején. Még egyszer összegyűjtelek benneteket e szent hegyek lábánál, ahol a Hierarchia összegyűlik és egyesül veletek, hogy könyörögjetek Istenhez egy utolsó esélyért az emberiség számára; hogy a világ nemzetei és különösen Kelet-Európa nemzetei tükrözhessék az ezekben az időkben oly sürgető harmóniát és békét.

Emiatt semmi és senki sem akadályozhatta meg az Éj Urának ideérkezését, mert Magával hozta az egész Világegyetemet, az egész Teremtést; és Lábával tapossa azt, ami gonosz ezen a bolygón, és Szent Szíve Fényén keresztül megmutatja azt az utat, amelyet a lelkeknek ebben a sötét éjszakában kell járniuk, hogy soha se veszítsék el az előttük lévő Isteni Cél lángját, hanem ezen a szent anyagtalan lángon keresztül a lelkek megtalálják önmagukban Isten Akaratát, és kifejezzék ebben az anyagi életben azt a Célt, amely kezdettől fogva meg van írva.

Emiatt az irgalmas ima eme napjaiban, Isten nevében, arra kérlek benneteket, hogy őszintén imádkozzatok; legyen őszinte az Irgalmasságért elmondott Ima minden egyes gyöngye, amelyet azért ajánlunk fel, hogy elkerüljünk egy szörnyű harmadik háborút ebben a világban, és mindenekelőtt ezen az északi féltekén.

De ne veszítsétek el a hiteteket, mert ti a társaim és a barátaim vagytok, az Én fiaim vagytok és az Én lányaim, és ma mindannyian Szívem Szent Cenákulumában vagytok, hogy mint ahogy több, mint kétezer évvel ezelőtt ünnepeljétek Velem újra a Szent Eucharisztiát, Isten szeretetének végtelen örökségét, amelyet a kenyéren és a boron keresztül feltétel nélkül ajánlottak fel nektek.

Emiatt hasonló időben vagyunk, mint több, mint kétezer évvel ezelőtt; de most, mint a végidők kijelölt Új Krisztusai, nemcsak ennetek kell a Testemből, vagy innotok kell Vérem Kelyhéből, hanem meg kell hogy tanuljátok, hogy átéljétek a saját  Getszemáni-kerteteket.

És annak a sötétségnek ellenére, amely ezen a bolygón uralkodik, a bizonytalan ajtók ellenére, amelyek még mindig nyitva vannak, a tudatlanság, a háború, a közöny, a szívek hidegsége ellenére, az összes bűn és az összes sértés ellenére, amelyet Isten Szívének okoznak, Szent és kifürkészhetetlen Szívem nap mint nap, az Isteni Irgalmasság intenzív könyörgésének napjaiban, begyűjti mindannyiótoktól azokat a szemeket, amelyeket őszintén felajánlotok Nekem, nem csak az ukrajnai és oroszországi békéért, a háború végéért a bolygónak ezen a vidékén és a Föld más részein, de úgy is gyűjtöm össze az imáitokat, mint igaz felajánlást Istennek, mert újra esélyetek lesz arra, hogy bízzatok Irgalmasságomban.

Hogy lássátok, milyen nagy Irgalmasságom, ma újra itt vagyok, a bolygó ezen vidékén, hogy Szememmel szemléljem, és Szívemmel átérezzem a háborúkban és a világméretű konfliktusokban élő lelkek fájdalmát és gyötrelmét.

Társaim, őszintén szeretném elmondani nektek, hogy az összes Hierarchia keményen dolgozik a bolygón lévő szituáció miatt; hogy minden egyes lépéseteket, Krisztus szolgáinak lépéseit, ebben a pillanatban igazolásként és engesztelésként szemléljük, e világ és az emberiség összes borzalma és sértése előtt.

Emiatt, társaim, ezek a napok nemcsak Krisztus Megváltó Művének az összes szolgája számára lesznek meghatározóak a Földön, hanem Európa ezen nemzetei számára is meghatározóak lesznek, mert az, ami meg fog történni a következő időben a bolygó eme vidékén, feltétlenül ki fog hatni a világ többi nemzetére, és Európa már érzi az ukrajnai háború súlyát.

Isten az Ő Ereje és Szeretete által, Irgalma és közbenjárása által meg tudta volna állítani ezt a háborút; de, társaim, az, hogy a lelkek engedtek az anyagi világ bizonyos erőinek, veszélyezteti ezt a beavatkozást, nemcsak szellemi, hanem anyagi szempontból is.

De bízzatok, és ne siránkozzatok, bízzatok a szív imájának erejében és fényében.

Bízzátok Istenre a könyörgéseiteket, a szándékaitokat, az imáitokat, hogy Kelet-Európában megálljon a háború, és hogy ezeket az aktuális eseményeket, mint a világ többi eseményét, amelyek mindenki szeme elől rejtve maradnak, ne háborús fegyverként használják fel, megerősítve a hiányt, a szükséget és az igazságtalanságot.

Ezért a Szent Szívem által elért érdemek révén arra hívlak benneteket, hogy legyetek Velem ebben a hosszú, sötét éjszakában, amelyet a bolygó átél, anélkül, hogy szem elől tévesztenétek az Isteni Cél fényét, mert sok lélek veszíti szem elől a saját Szellemi Célját ezekben az időkben.

Bizony mondom nektek, hogy nagyon kevesen fogják elvégezni azt a szellemi feladatot, amely sokaknak felelne meg, akárcsak 2000 évvel ezelőtt, amikor nagyon kevesen, a Szeretet Mesterével egyesülve, teljesen odaadták magukat, odaadták az életüket az emberiség  megváltásáért, e bolygó-iskola megváltásáért.

Tudom, hogy amit ebben a pillanatban megígérek, nem csodálatos, megígérem nektek, hogy olyan szellemi áldozatot fogtok átélni, amelyet életetek semmilyen más pillanatában sem éltetek át.

Emiatt Kínszenvedésem szimbólumain keresztül képes leszek a megkeresztelkedés és a belső szeretet növekedésének új tapasztalatait terjeszteni azokban, akik elfogadják.

Ki fogadja el, hogy kezébe vegye az Úr Töviskoronáját?

Ki vállalja, hogy magával vigye azokat a szögeket, amelyek átszúrták az Úr Kezét és Lábát?

Ki vállalja, hogy Velem együtt hordozza a bolygó keresztjét?

Ki engedi meg, hogy a lándzsa átszúrja az oldalát, tudván, hogy nem érdemlitek meg mindezt, és még kevésbé érdemelte meg Mesteretek és Uratok.

De mi volt az, ami lehetővé tette Mestereteknek, a világegyetem Királyának, hogy mindezt megtapasztalja?

Ennek egyetlen oka van: a Szeretet, az a Szeretet, amely bízik, az a Szeretet, amely elfogad, az a Szeretet, amely mindent magába fogad, az a Szeretetet, amely soha sem utasít el, az a Szeretetet, amely kitart, az a Szeretetet, amely által isteniségként és szellemként növekedtem. Az a Szeretet, amely arra késztetett, hogy elfogadjam azt az Akaratot, hogy megéljem a Fájdalmas Kínszenvedést.

Ezért felajánlom az egyszerűeknek, felajánlom a tökéletleneknek, felajánlom a bűnösöknek azt a lehetőséget, hogy belsőleg megkeresztelkedjenek.

Lássátok, hogy milyen az Egyházam és milyenek a papjaim, mennyi sebet okoznak Nekem azzal, hogy eltávolodnak Tőlem, más utakon járnak, amelyek nem Krisztuséi.

Emiatt kihasználom ezt a pillanatot, és mindegyikőtöket, túl a tökéletlenségeiteken vagy a nehézségeiteken, túl a fájdalmaitokon és a megpróbáltatásaitokon, hogy Mesteretek Szíve a lelkek egyesülése által csendben megenyhüljön, a Nekem igent mondó szívek néma áldozatán keresztül, akiknek a mellkasukon megnyugodhat a fejem, hogy megpihenjek és megvigasztalódjak az Enyéim szeretete által.

A világ nem áll készen arra, hogy meghallja ezt, de megígértem, hogy elmondom nektek az Igazságot, mert mindig Én leszek a számotokra az Út és az Élet.

A világnak meg kell hódolnia Irgalmasságomnak, hogy ne következzen be a harmadik világháború, nehogy az emberiség továbbra is nyitva tartsa az ajtót a gonosz számára, amely megfojtja a szíveket és összezavarja az elméket azáltal, hogy eltávolodik Istentől.

Legyen ez az Isteni Irgalmasság Maratonja a nagy érettség pillanata, legyen az a nagyszerű pillanat, amelyben mindegyikőtöknek fel kell tennie magának azt a kérdést, hogy Velem vagytok-e vagy sem. Az idő már beteljesedik, és amíg ezelőtt a pohár majdnem tele volt, most már kicsordult.

Ki fogja megakadályozni, hogy ez megtörténjen?

Szükséges lesz-e még több ártatlan vér kiontása ezen a világon?

Isten nem akarja az emberiség feláldozását, Atyám az örök boldogságot akarja a számotokra Rajtam keresztül, azt az örömöt, hogy egyszer s mindenkorra Isten Királyságában éltek és ahhoz tartoztok.

Ismét arra kérlek benneteket, hogy valóban imádkozzatok. Figyelmesen hallgatom könyörgéseitek hangját, és tudom, hogy számíthatok majd mindnyájatokra, valamint a világban élő összes testvéreitekre.

Az egyszerűekben, az alázatosokban, a hívekben, a tiszta szívűekben van Mennyei Egyházam.

És ezeken a lelkeken, igaz és egyszerű szíveken keresztül felszentelhetem és odaszentelhetem ezt a világot, hogy egy napon megszűnjön hűtlensége és hűségessé váljon, hogy egy napon többé ne legyen saját akarata, hanem éljen az Isteni Akarat szerint, Isten Szent Akarata szerint, amely mindig békéhez és jóhoz vezet.

Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönöm, hogy elkészítettétek ezt a teret a Számomra, mert annak ellenére, hogy katedrálisok százai léteznek ezen a világon, amelyeket felajánlanak Nekem, csak akkor lehetnék bennük, ha valóban létezne a szeretet, az átláthatóság és az odaadás.

Emiatt Isten ismét megmutatja a világnak, hogy az Ő Jelenléte az alázatosokban van, hogy Keze legyőzi a hatalmasokat, hogy Igéje visszhangzik az egyszerűekben, és kiűzi az önzőket, még azokat is, akik azt állítják, hogy Velem vannak.

Egyházam gyermekeim szívében van. Ott van Szeretetem. Ott van az életem örökké.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET FRANCIAORSZÁGBAN, A MAGAS PIRENEUSOKBAN, CIRQUE DE GAVARNIE-BEN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Míg Ukrajnában a legfájdalmasabb sebek nyitva maradnak a pusztítás és a háború terrorja előtt; köszönöm, hogy ma itt vagytok Velem, egyszerűen és szeretettel, hogy lourdes-i Fájdalmas Anyátok közbenjárjon Ukrajna családjaiért, otthonaiért és elpusztult városaiért, hogy az eszméletüket vesztettek átgondolják és leállítsák fegyvereiket.

Drága gyermekeim, azért vagyok itt, hogy elmondjam nektek, hogy a lourdes-i Fájdalmas Anyátok ismét csatlakozik az összes gyermekéhez, aki különleges imában vesz részt holnap, november 27-én, vasárnap, az 1000 Üdvözlégy Mária szent napján.

Ebből az alkalomból arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok Istenhez, mert a háborúban a gyermekek ártatlansága forog kockán, és a háborús fegyverek okozta traumák kiirtják az ukrajnai háborúban élő családok szeretetét és egységét, úgy, ahogy más háborúban is így történik.

A Szívem december 13-án eljön, hogy kérje a világot, és különösen Európát, hogy ismét szenteljék oda magukat Mária Szeplőtelen Szívének, hogy ne teljesüljön be Fatima harmadik titka.

Drága gyermekeim, a következő 1000 Üdvözlégy Mária imádsága által enyhítsétek a háborúban lévő gyermekek sírását, azt a sírást, amelyet Mennyei Édesanyátok mindennap hall.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld és hív benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET OLASZOLRSZÁGBAN, RÓMA VÁROSÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Ma itt vagyok, Krisztus Házában. Szellemileg közelebb lehetek a traumatizált Ukrajnához. Összegyűjthetem mindazok imáit, akik a Béke szent ügyéért imádkoznak.

Gyermekeim, hálás vagyok ezért, mert a bolygónak ebben az órájában sok üggyel kell foglalkozni, és sürgős Isten számára a mennyei közbenjárás.

Ezért, amikor a hangok egyesülnek az imában, Én, mint a Világ Anyja, közbenjárhatok és ismét megnyithatom a Mennyország kapuját, hogy a Béke és a Megbékélés Angyalai segíthessenek a legelveszettebb lelkeken, különösen a konfliktusokban és háborúkban lévő lelkeken.

Drága gyermekeim, azért vagyok itt, hogy Szeretetemet és Fényemet sugározzam a világban; hogy elmondjam Isten Teremtményeinek, Gyermekeim belső világának, hogy álljatok meg és hallgassátok meg a bolygó és azon családok kiáltását, akiket kitelepülésre kényszerítettek a háború, az éhség és migráció miatt.

Meddig lesz ez így?

Emiatt jön el Üzenetem, hogy még Krisztus Egyházán belül is érzékennyé tegye azokat, akik nem gondolnak a menekültekre vagy a szegényekre.

Remélem, drága gyermekeim, hogy mielőtt minden megtörténne, több jó lélek lesz képes arra, hogy Velem együtt segítsen a Törvény mérlegének a kiegyensúlyozásában; mert különben maga az emberiség fog ártani saját magának, ahogyan eddig is tette.

Azért imádkozom, hogy ne létezzenek önpusztító eszmék a Föld felszínén, ne dobjanak több bombát a nemzetekre, mint ahogy a szemetet dobják el. Gyerekek, ne csináljátok ezt!
Legyetek képes arra, hogy érzékeljétek, hogy milyen messzire eljut a gonosz. Tartsatok bűnbánatot és kérjetek bocsánatot, mert kevés idő marad hátra.

Imádkozzunk, hogy az a kis béke, ami még létezik ezen a bolygón, ne tűnjön el.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET LENGYELORSZÁGBAN, A KRAKKÓBÓL MEDYKÁBA VALÓ UTAZÁS ALATT ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Drága és szeretett gyermekeim!

Ma Legszentebb Édesanyátok aranyköpenyével és mennyei tunikájával Ukrajna Anyjaként és Asszonyaként jön.

Azért jöttem, hogy megkérjem, hogy az imádság és Fiam Isteni és Kifürkészhetetlen Irgalmához való fohászkodás következő napjaiban imádkozzatok Ukrajna egész keresztény vallásáért, hogy a háború tragédiájával és a népek és családok pusztításával szemben az ukrán egyházhoz tartozó gyermekeim Isten Akaratának megfelelően cselekedjenek, hogy Fiam Szeretetét és jótékonyságát nem váltsák fel a háború eszméire és szövetségeseire.

Sajnos bizonyos politikai és vallási nyomások sebezhetővé teszik Fiam Egyetemes Egyházának apostolait, mert megakadályozzák őket abban, hogy ésszerűen és irgalmasan cselekedjenek.

Jelenleg Ukrajna Anyjaként és Asszonyaként azért jövök, hogy minden keresztényt testvéri egységre kérjek, hogy a vallások és hitvallások ne igazodjanak a háború és a bosszú ideológiáihoz. Nem ezt tanította a Fiam mindenkinek.  

Hogy Krisztus szenvedése és halála miatt a vezetők többé nem használják a vallást háborús fegyverként és pszichikai nyomásgyakorlásként ennek az emberiségnek a népeire.

Ezért nagyobb meggyőződéssel és tudatosabban kell imádkoznunk, mert Ukrajna Asszonya látja,
hogyan használják fel a kereszténységet és az ökumenizmust személyes haszonszerzésre.

Fegyverezze le az imádság ellenségem terveit.

Mint mindig, most is közel vagyok és leszek mindazokhoz, akik csatlakoznak Szívemhez.

Hálás vagyok nektek.

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és Ukrajna Asszonya

 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Lábam ismét megérinti Fatima áldott földjét, hogy eloszlassa a távoli Európában uralkodó sötétséget.

Ismét eljövök, hogy veletek legyek, hogy hallgassatok a Fájdalmas Anya hangjára, aki a békéért és a háború végéért kiált.

Elhozom a Szívemben az Isteni Cél szent lángját, hogy az alvó lelkek ráébredjenek arra a valóságra, hogy tegyenek valamit a szenvedőkért és a védtelenekért.

Én vagyok a Hajnal Fénye. Én vagyok az, aki fel tud virradni abban a szívben, amely megnyílik, hogy felismerjen Engem Mennyei Anyjaként.

Kedves gyermekeim, most kezdődik a nagy szolgálat és a legnagyobb erőfeszítések szakasza Európában, Afrikában és a Közel-Keleten, hogy az egyenlőtlenség kiegyensúlyozottá váljon, és a szegények legszegényebbjei megkapják a megérdemelt méltóság Kegyelmét.

Ezért az Istenség belép a leginkább rászoruló terekre; de az Istenség a Szentlélek által is párbeszédet fog folytatni azokkal a szívekkel, amelyeknek fel kell ébredniük az igazságra és a jóságra.

Én, mint a menekültek és az elhagyottak Anyja, minden egyes misszionáriusi szív mellett fogok imádkozni, amely felajánlja magát Fiam nevében, hogy igazságot és emberi méltóságot vonzzon a világba.

Emiatt kérem, hogy mindazokban tudatosuljon ez, akik távolról kísérik az északi féltekén végbemenő jótékonysági munkákat és a békés párbeszédet, mert eljött az idő, hogy minden imádkozó felelősséget érezzen a Tervért. Krisztus visszatérésének beteljesedését, mindenáron, ebben az emberiségben.

Imádkozzunk minden nap, és tegyük a szívünkbe ezeket a szándékokat.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Nagyon drága gyermekeim!

Akárcsak 100 évvel ezelőtt, ma is ismét Szívemhez gyűjtelek benneteket, hogy minden eddiginél jobban kérjem, hogy imádkozzatok a békéért.

Emiatt Mennyei Anyátok a Mennyből jön, látva, hogy újjáéledt a kelet-európai testvérek között az invázió, a gyűlölet, a pusztítás és a háború.

Sürgősen és könyörögve arra kérlek benneteket, egyesüljetek egy hangon és egy szívvel, felajánlva Szeplőtelen Szívemnek a február 28-án kezdődő rendkívüli kilencedet a kelet-európai Békéért és a háború végéért.

Ismét rohamosan terjed Európában a büntetlenség mérge, a leghátrányosabb helyzetűek pedig kivándorolni kényszerülnek.

A világ azt hiszi, hogy tud a fegyverek irányításáról és erejéről.

A Fatima óta eltelt 100 év után a Béke Királynője sír amiatt a csapás miatt, amelyet a Teremtőnek és a legelnyomottabb családoknak okoznak.

Kérlek benneteket, hogy csatlakozzatok Hozzám az imában, mert a kék zsarnok istentelenséget és büntetést akar kiszabni azokra, akik nem adják meg magukat sötét terveinek.

Gyermekek, sajnos közeledünk a várva-várt véghez, ekkor jön a világra a legnagyobb és legismeretlenebb fájdalom.

Imádkozzatok buzgón, és igaz elkötelezettséggel legyetek Velem ebben a kegyetlen szellemi csatában, ahol Égi Anyátok összezúzza a kígyó bolond és gonosz fejét.

Mostantól fogva hálás vagyok nektek.

Áld titeket ebben a döntő pillanatban

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, RIO GRANDE DO SUL MEGYÉBEN, A SANTA CATARINAI SANTA MARIA VÁROSÁBÓL BRASÍLIA IRÁNYÁBA TÖRTÉNT UTAZÁS ALATT ADOTT ÁT, ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Az igaz ima nagyobb hatást gyakorol, mint a harci fegyverek százai. Az ima hatalma leállítja a bolygó önpusztításának súlyos folyamatait. Előnyben részesíti a szeretet kiterjesztését, mint egyetemes áramlatot, és elősegíti, hogy az imádkozók közelebb kerüljenek Isten Kegyelmének Forrásához.

Az igaz ima a szívből születik, a személyes szándékoktól és az azonnali eredmények keresésétől mentes.

Az igaz ima beindítja a lélek tükrét és megakadályozza a szellemi betegségek pusztítását, megszabadít a rabságból és megnyugtatja az emberi szívet.

Az ima hatalma feloldja a téveszméket, kiigazítja a tudatos megkülönböztetést és vonzza azokat a gondolatokat, amelyek a Mennyben megtestesülnek, hogy Isten szolgáinak segítségével valósuljanak meg.

Az ima olyan lehetőséget kínál, amelyben alkalmunk nyílik az  átváltozásra, a megtisztulásra, és létezésünk bizonyos szempontjainak kidomborításásra. A megfelelő helyzetbe állít bennünket, és felold bármilyen bekövetkező  zavart, segíti a félelmek túllépését, és erős védő szellemi falat hoz létre a főbb bűnök ellen.

Az igaz ima felébreszti a békét, kiegyensúlyozza az érzelmeket és semlegesíti a sötétséget, amíg le nem győzzük azt. Összekapcsol minket Isten elsődleges Forrásával, és megnyitja az ajtókat az angyalok számára, hogy megvédjenek minket és beavatkozzanak azokban a lehtetelen helyzetekbe, amikor az emberi cselekedetek nem segíthetnek.

Az ima egyesít minket a szellemmel, hogy kapcsolatba kerüljünk az Égi dolgokkal.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áldalak titeket,

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Bár a bolygó legmélyebb sebei jelenleg a világ káoszán keresztül mutatkoznak meg, Szeplőtelen Szívem védelmet és menedéket nyújt az összes olyan gyermekemnek, aki őszinte szívvel kiált Istenhez.

Így Mennyei Édesanyátok ebben a pillanatban közbenjár az összes ártatlan lélekért és a legbűnösebb lelkekért, akik a természet elemeinek erőszakosságát vonzzák a világra.

Ma mindannyiótokat Anyai Karomba helyezlek, hogy legmélyebb magotokat Anyai Szívem Szeretete oltalmazza.

Még ha a világ rohan is, Én mindig veletek leszek.

Még ha a világ szétesni látszik is, Én mindig veletek leszek.

Még akkor is, ha a végidők erőszakossága egyik napról a másikra elszabadul, sőt még a nagy sötétség három napja alatt is, Én mindig, mindig veletek leszek. Mert azért jöttem és azért jövök ebbe a világba, hogy megmentsem azt, ami elveszett, azt, amit senki sem akar ápolni ebben az emberiségben.

Legalábbis elhatároztam, hogy Szívemet diadalra juttatom Észak-Amerika népeinek belső világában.

Az a küldetésem és a sorsom, hogy a legtökéletlenebb és a legelveszettebb lelkek, a népek, városok és nemzetek, amelyeket elsöpört az intenzív tisztulás hulláma, lehetőséget kapjanak és elnyerjék Szívem Kegyelmét.

Nem lesz olyan elem, katasztrófa, fizikai vagy belső katasztrófa, amely megakadályozna Engem; mert Én vagyok Mesteretek és Uratok Anyja, Én vagyok a szeretet és a lelkek imáinak fáradhatatlan keresője.

Gyermekeim, amikor ez a szövetség beteljesedik köztetek és Egyetemes Édesanyátok között, amikor ugyanabban a szeretetben és szolgálatban éltek, amelyben Mennyei Édesanyátok él, biztosítalak benneteket, hogy a bolygó megremeghet vagy meginoghat, de a köztünk lévő szeretet kiolthatatlan lesz; és Én minden pillanatban fogadni fogom szereteteteket és szolgálatotokat, hogy az emberiség áldozati felajánlásaként mutassam be.

Ne tétovázzatok, ne habozzatok, az Úr irgalmas és vigasztaló mindannak ellenére, ami ma a világban történik.

Higgyetek és erősítsétek meg magatokban Krisztus eljövetelét, mert meg fog történni, függetlenül attól, hogy mi zajlik. Most és mindig Anyai Karomban hagylak benneteket.

Áldjon meg benneteket Szent Mihály Arkangyal szent kardja, Édesanyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája!

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT