SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, NAZARÉBEN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Isten szeretetében az élet minden szakaszára megtaláljátok a választ.

Isten szeretetében újjászülettek, mint minden új hajnalban, és értelmet találtok az egész átélt tapasztalatban.

Isten szeretetében meggyógyultok, de meg is szabadultok önmagatoktól.

Isten szeretetében többé nem lesz okotok arra, hogy az isteni szeretettől távol cselekedjetek, gondolkodjatok vagy haladjatok.

Anyaként, olyan Anyaként, Aki már járt a Földön és közelről ismerte az emberi állapotot, arra kérlek benneteket, hogy ne hagyjátok befolyásolni magatokat a saját tökéletlenségetek miatt, hanem hagyjátok, hogy a Szeretet meggyógyítson és megváltson benneteket, hagyjátok, hogy a szív ajtaja mindig szélesre kitárva maradjon.

Soha se zárd be szíved ajtaját!

Ragaszkodjatok az Örök Atya Szeretetéhez, és újjászülettek, megszabadultok a rabságból, és a világ összes gonoszsága feloldódik.

Gyermekeim, bizony mondom nektek, hogy Szeretet nélkül soha sem fogjátok tudnimélységében megismerni a valóságot. Ezért ne felejtsétek el, hogy Isten  Szeretetének mély érzése által teremtett benneteket a Forrásban.

Engedjétek el tehát azt, amiben hisztek, amit egyetlen igazságként állítotok. Engedjétek el azt, amit a sajátotokként tartotok számon.

Itt az ideje, hogy gyermekeim saját magukon tapasztalják meg az összes Küldött Szavait; mert egy napon eljön a vég, és nektek Isten Szeretetében kell élnetek, abban a Szeretetben, amely képes túlmutatni önmagatokon egy nagyobb és egyetemes jó megvalósítása érdekében.

Ezt a kulcsot adom nektek még egyszer, az üres szeretet kulcsát, a meggyőződésektől és eszméktől mentes szeretetét, amely képes feláldozni magát Fiam szeretetéért.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és a Nagyobb Szeretet Anyja

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!    

Szeretetem olyan, mint amikor Isten simogatja a teremtményeit.

Az Ő Szeretete olyan bőséges és végtelen, hogy a lelkek gyakran nem tudják, hogyan különböztessék meg.

Ezért küld el Engem Fiam nevében, mint Isten Szeretetének Anyját, hogy a lelkek és mindenekelőtt az esszenciák emlékezzenek arra, hogy magukban hordozzák a Legnagyobb Szeretet egy kis részecskéjét; és hogy e Legfelsőbb Szeretet nélkül nem lehetséges tanulni vagy fejlődni ebben a világban.

Fiam azért jött a világba, hogy megtanítson benneteket a Szeretetre; egy olyan Szeretetre, amely érett, önadakozó és feltétel nélküli; egy olyan Szeretetre, amely azokért adatott, akiket elutasítottak, diszkrimináltak és kitagadtak.

Krisztus szeretete szeretet a bűnösök, az elveszettek és azok iránt, akik már nem találnak szeretetet önmagukban.

Az Isteni Szeretet Anyjaként azért jöttem ma, hogy emlékeztesselek benneteket arra, hogy minden tökéletlenségen és hibán túl bennetek él az a Szeretet, amely e bolygó és e nagy világegyetem részévé tesz benneteket, amely újra és újra vár rátok, hogy megtanuljatok fejlődni.

De gyermekeim, ne felejtsétek el, hogy ennek a krisztusi szeretetnek a kifejezése a legkisebb dolgokban kezdődik, a mindennapokban, mindazokkal, akik körülöttetek élnek és vannak.

Mindaz, amit Fiam tanított nektek, nem lehet hiábavaló és nem maradhat eredménytelen.

Adjátok meg a Nagyobb Szeretetnek azt a helyet, amit megérdemel az életetekben és a testvéreitek körében, mert így az akadályok feloldódnak, a sebek begyógyulnak, és a lelkek az Örök Atya Szeretetének hiteles ereje által újjászületnek az útjukon.

Ma úgy kérem ezt tőletek mintha először kérném, mert a világ továbbra is a közömbösség, az Istentől és az Ő jelenlététől üres életmód felé halad, ahol az irányzatok és ideológiák veszik át az első helyet az emberek életében, hogy eltávolítsák őket Istentől és valódi lényegüktől.

Tehát gondolkodjatok el ezeken a kérdéseken:

Hol munkálkodik az életemben Krisztus Szeretete?

Hagyok-e teret, és nem állok-e ellen, hogy a Szeretet átalakíthasson engem és a világot?

Hiszek-e a Nagyobb Szeretet erejében?

Így, gyermekeim, Szavaim nem csak szavak lesznek, nem csak egy újabb Üzenet, amelyet csak meghallgattok, és semmi sem történik gyermekeimben.

A világnak szüksége van a Szeretet hiteles pilléreire, hogy az emberiségnek a valódi és egyedülálló Céljától való globális eltávolodását időben helyre lehessen hozni.

Köszönöm, hogy figyelmesen válaszoltatok a hívásomra.

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

Rendkívüli üzenet
SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA RENDKÍVÜLI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, GOIÁSBAN, FORMOSA VÁROSÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Drága gyermekeim!

Ma eljövök, és a Kezemben hordozom Jézus Véres Szívét, mert Fiam jóvátételért kiált a háborúkkal, konfliktusokkal és sértésekkel szemben, amelyek még mindig élnek ezen a világon és a vallásokban.

Fiam Véres Szívével jövök, hogy megkérjelek benneteket az Ő Isteni és Szent Nevének tiszteletére, kísérjetek el áldozatban, egy különleges, nem nyilvános szellemi feladatban San Carlosban, Figueira Fény-Sejtmagjában, a Szenvedés Enyhítése Anyjának a Sejtmagjában.

El kell jutnom oda, hogy megismertessem a Szent Lázár-Ház iránti kérésem megvalósításának fontosságát; mert ezen a Házon keresztül Mennyei Anyátok és gyógyító angyalai elhozzák a mai embernek azt a szellemi megkönnyebbülést, amire ebben a ciklusban mindenkinek szüksége van.

Rendkívüli módon zarándoklatra megyek a San Carlos-i Házamba, hogy ezekben a rendkívüli időkben megerősítsem az említett Ház megnyilvánulási tervét, és elmegyek megáldani azokat a családokat és gyermekeket is, akik a Testvéri Szolgálat Tervének a részei.

Sürgősnek tartom, hogy legalább a bolygó egyes vidékein jelen legyen Isten Szeretete, azé a Szereteté, amely meggyógyítja, helyreállítja és megváltja ez idők szenvedését.

Drága gyermekeim, ily módon, áldozatban zarándokol Legszentebb Édesanyátok egy kis csoport társaságában, hogy október 25-én Szűz Mária rendkívüli jelenése révén elvégezhető legyen ez a szent feladat.

Fiam nekem adta Véres Szívét, és arra kérte a Szenvedés Enyhülésének Anyját, hogy járjon közben azokért a lelkekért, akik ebben az időben már elítélték magukat. Ezért Fiam fájdalma leírhatatlan.

Ezentúl köszönetet mondok mindazoknak, akik minden lehetséges módon együtt tudnak működni, hogy ez a zártkörű és rendkívüli találkozó létrejöhessen.

Szeretteim, befejezésül szeretném elmondani nektek, hogy október 25-én egy rendkívüli élő adás lesz a San Carlosban történtek közvetítésére.

Köszönöm, hogy követitek a Lépéseimet!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET FRANCIAORSZÁGBAN, AZ ALPESI TAVAKNÁL CORPS VÁROSÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Valahányszor lejövök a Mennyből, azért jövök, hogy találkozzam veletek és megújítsalak benneteket.

Minden alkalommal, amikor az Úr Szolgája előtt álltok, Fiam jobb apostolaivá válhattok. Fiam apostolai révén Mennyei Anyátok képes közbenjárni és megkönnyebbíteni az emberiséget, mert Fiam apostolai küldetésben és szolgálatban vannak.

Engedje meg ez a béke, amelyet ma Szívem Tükrei tükröznek erre a Fénytóra, hogy növekedjetek a szeretetben és a feltétel nélküli szolgálatban.

Mennyei Anyátok ma is különleges módon ajánlja fel nektek a megbékélést, különösen az egész francia nép helyrehozását, amely az idők során megkapta azt a Kegyelmet, hogy különböző Jelenéseken és Kinyilatkoztatásokon keresztül befogadjanak Engem.

Azt kívánom, hogy Franciaország soha ne felejtse el, hogy csak az Én áldozatom által lesz képes a megbékélésre és hogy az összes adósságát elengedjék, amely a francia gyarmatosítás óta keletkezett a világ különböző népeiben és kultúráiban.

Teljesüljön egy napon Isten Anyjának a francia nép iránti törekvése, hogy ennek a nemzetnek és Őrangyalának tudata megalapíthassa Isten Szellemi Kormányát, amelyre minden franciának szüksége van, hogy megtanulják igazságosan, becsületesen és Isten Szeretete által kormányozni magukat.

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Fiam!

Feltétlenül higyj abban, hogy felülkerekedhetsz önmagadon Isten Szeretete által.

Hidd el, hogy a legmélyebb nyomorúságod ellenére Fiam Szeretete és Irgalma képes egy másik valóságba helyezni.

Hidd el, hogy az önmagadon való felülkerekedés által megtanulod átélni a teljes lényed megváltását, és tudod, hogyan kell megtenni azokat a lépéseket, amelyek Isten Akaratának teljesítéséhez vezetnek.

Hidd el, hogy minden nap egy kicsit jobban legyőzve magad feloldod az emberiséget megkötöző nehéz láncokat.

Hidd el, hogy önmagad legyőzésével megteremted azt a feltételt, hogy a szenvedés eltűnjön a Föld színéről.

Ezért feltétlenül higyj abban, hogy felülkerekedhetsz önmagadon Isten Szeretete által; mert így újjáteremted a Teremtést, és a belső helyzetek megváltoznak. Legyen hited ahhoz, hogy minden nap felülkerekedhetsz önmagadon. Küzd le a tudat félelmeinek korlátait.

Tégy mindent újjá, és ne büntetésként éld át ezt a megtisztulási időt, hanem önmagad legyőzésének a nagy pillanataként, hogy az emberiség önmagán felül tudjon kerekedni, és egyszer és mindenkorra felhagyjon a közömbösséggel és a hidegséggel.

Higgy az önmagadon való felülkerekedés  erejében, és helyezd tudatodat egy másik állapotba, a pozitívba, a Szeretet egyetemes áramlatába.

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Gyermekeim,

Hogyan értitek meg az Életet ebben a pillanatban? Az akadályokon, vagy a transzcendencián keresztül? A próbákon, vagy a kihívásokon keresztül értitek meg az Életet?

Az élet az első Ajándék, amelyet Isten teremtett, hogy gyermekei, minden teremtménye képes legyen elérni a szeretet nagyon magas fokait.

Az élet ajándék, de kincs Isten számára is.

Mérhetetlen Irgalmának jeléül az Atya elküldte Fiát a Földre, hogy Szenvedése, Halála és Feltámadása által mindannyian tanúi lehessünk az idő múlásával annak, hogy milyen nagy Isten Szeretete.

Ma arra kérlek titeket, gyermekeim, hogy gondoljátok át felfogásotokat, sőt annak az értelmezését is, hogy mi is valójában az Élet, amelyet a Teremtő Világegyetem adott nektek azért, hogy a szeretet ereje felébredjen bennetek a kihívásokon és a lehetséges ismeretlen dolgokon keresztül is, ami felmerülhet a lelki megszentelődésetek útján.

Ha megtanuljátok felfogni az Élet lényegét, megtanultok szeretni; megtanuljátok, hogy felismerjétek, hogy ebben a világegyetemben minden, ami kettősnek tűnik, mély jelentéssel bír, hogy mindannyian más emberré és más tudattá váljatok a teremtmények és a világegyetem közötti egység szent emblémája alatt.

Köszönöm, hogy válaszoltok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ADOTT ÁT FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Szeretett gyermekeim!

Ma azért érkezem meg, hogy előkészítsem Megjelenéseim évfordulójának előestéjét, egy olyan világba érkezem, amely zavaros és megosztott az igazságtalanság és a tévedések miatt.

Édesanyátokként, Aki szeret titeket, arra kérlek benneteket, hogy továbbra is hűek maradjatok a Szívemhez, hogy életetek legyen az a példa, amelyre szükségem van a Mennyei Atya előtt, hogy a világnak hosszabb békeidője legyen.

Kedves gyermekeim, ma itt vagyok, úgy, ahogy ti is itt vagytok, és válaszoltok szeretett Hívásomra. Gyermekeimnek ez a feltétel nélküli válasza az, ami lehetővé teszi Számomra, hogy újra és újra elérjem a világot, és ez lehetővé teszi, hogy közel lehessek hozzátok, és elkísérjem lépteiteket Fiam Szíve irányába.

Ezért szeretteim, ezen az előestén meghívlak benneteket, hogy szeretettel és hálával készüljetek fel a holnapi napra, amelyben Mennyei Édesanyátok fontos lelki beavatkozást hajt végre ezen idők minden válságával szemben.

Arra biztatlak, hogy mindig maradjatok a Békémben, és ez a Béke adjon neked kellő bizalmat ahhoz, hogy képesek legyetek Isten szeretetének állandó kifejezésére.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET URUGUAYBAN, PAYSANDÚBAN, AURORA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim,

Ez Fiam apostolainak az ideje, ez éretté válásuknak ideje, ez a Krisztus Akaratának megvalósítására irányuló cselekedeteik ideje.

Azok a Fiam apostolai, akik előkészítik az érkezését az emberiség legkritikusabb pillanatában.

Legyetek elszánt apostolok, nyitottak arra, hogy szembenézzetek ezen idők kihívásaival.

Én, mint az apostolok Anyja, arra hívlak titeket, hogy lépjetek fel még egy lépést ezen a létrán, amely arra késztet benneteket, hogy vállaljátok azokat a felelősségeket, amelyeket a Fiam elvár mindegyikőtöktől.

Gyermekeim, nem anyagi felelősségről beszélek, hanem a Fiam iránti lelki elkötelezettségről, hogy segítsetek Neki hordozni a jelen idő nehéz keresztjét, mert a kereszt súlya meghaladja  azok erejét, akik szívből rendelkezésre állnak, hogy  Krisztussal, a ti Mesteretekkel és Uratokkal együtt vigyék azt.

Ebben az időben erősödjenek meg Fiam apostolai, és határozzák is el magukat.

Sok szükséglet van, de ezek közül az egyik, a legfontosabb, hogy a lelkeknek szükségük van szeretetre és megbocsátásra.

Az idők végének apostolai legyenek nyitottak, és vállalják el azt, ami nem állt szándékukban. Tegyék ezt a Szeretet és az Irgalom cselekedeteként, hogy Krisztus minden apostola felfedezhesse saját magában Isten szeretetének univerzumát, hogy Fiam számára való teljes átadásuknak rejtélye kiderülhessen az egész világ számára.

   Köszönöm, hogy válaszoltatok a felhívásomra!

   Áld titeket

   Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRASZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Negyvenötödik vers

Anyám,
adj egyszerű szívet,
hogy felismerjem
Isten Szeretetének mérhetetlenségét.

Anyám,
adj szelíd szívet,
hogy megtanuljam megtalálni a békét.

Anyám,
adj alázatos szívet,
hogy lássam minden testvér arcán
Krisztus tükörképét.

Anyám,
adj erős szívet,
hogy a kísértésekkel és megpróbáltatásokkal szemben
csak Krisztusra gondoljak.

Anyám,
adj üres szívet,
hogy megfoszthassam magamat saját énemtől,
hogy Krisztusnak legyen hol laknia bennem.

Anyám,
adj jótékony és szolgáló szívet,
hogy rájöhessek
a szükségletekre minden helyen.

Anyám,
adj hálás szívet,
hogy ne essek sem a kritika,
sem az értékítélet próbájába,
hanem hogy mindig hálás legyek,
még az élet apró részleteiben is.

Anyám,
adj hittel teli szívet,
hogy mindig bízzak abban, ami ismeretlen,
és csendesen megnyíljak, hogy Fiad megváltson.

Anyám,
adj hű szívet,
hogy Te és Krisztus bízzhassatok lelkemben,
aki igyekszik majd teljesíteni küldetését a Földön.

Ámen.


Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

 

 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Harmincötödik vers

Legszentebb Mária,
Isten szerető Hatalma,
Az Isteni Alázat tökéletes tükre,
A Teremtő hűséges Szolgája,
segíts tükrözni minden szépségünket.

Legyenek valóságosak bennünk
a tehetségek, amelyekre a te Fiad tanított minket,
hogy az Ő Munkáját képviselni tudjuk a Földön.

Tégy minket egyszerűvé és igazzá.

Tanuljunk meg szeretni és szolgálni
ahogyan Te, Szűzanya,
szolgálod és szereted minden egyes gyermekedet.

Add, hogy felfedezzük Isten Szeretetének erejét.

Értsük meg a látszaton túl
mindazt, amit az Isteni Szeretet
jelent és képvisel az életünkben.

Ne féljünk ettől a Nagyobb Szeretettől,
mert mindenen túl
arra törekszünk, hogy csatlakozzunk
Fiad Szeretetének Céljához,
amely olyan Szeretet, ami megújít és méltóvá tesz minket
az Atya kegyelmére és Irgalmára.

Legyünk következetesek
azzal az Isteni Szeretettel, amelyet kapunk.

Hogy Te, Legszentebb Szűz,
mindig mutasd meg nekünk, hogyan szeressünk egyre jobban,
amíg teljesen át nem adjuk magunkat Istennek.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Huszonkettedik vers

Erőteljes és legyőzhetetlen Asszony,
taposd el a Lábaddal azt,
ami fájdalmat és sötétséget okoz.

Az erőteljes sugarakon keresztül,
amelyeket legtisztább Szíved áraszt,
szabadíts meg minket a veszedelemtől.

Szakítsd el tudatunkban
az illúzió láncait.

Vágd el fénykardoddal a köteléket a gonosszal,
hogy Krisztus Vérének ereje által,
amely kiömlött a Föld felszínére,
a lelkek újra támadjanak fel
és így megtalálják Krisztus Lábnyomait.

A világ hatalmas Anyja,
A Fény és a Bölcsesség Mennyei Tükre,
Vezess minket szabadságunk nagy kapujához,
hogy megválthassuk magunkat,
amint azt a Szent Ige jelzi.

Krisztus apostolai akarunk lenni,
és arra törekszünk,
hogy Misztikus Testének alapvető része legyünk;
így képesek leszünk arra, hogy képviseljük Őt ebben a világban,
fenn fogjuk tudni tartani felelősséggel és ragaszkodással
a Megváltás Művét és az Isteni Irgalmasságot;
Krisztus nagy Tervét a bolygón.

A Fény Anyja,
tudatosíts bennünk minden lépést,
amelyet Fiad felé teszünk.

Anyánk,
tegyél méltóvá bennünket
Istennek a világ iránti szeretetére.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Nyolcadik vers

Ég és Föld szeretett Királynője,
alázatos Lábad elé tesszük életünket és szívünket
az Irántad érzett teljes szeretetünk őszinte felajánlásaként.

A Világegyetem Legdrágább Anyja,
Isten Irgalmának nagy Tükre,
segíts, hogy méltók legyünk a Menny Kegyére.

Alapítsd meg bennünk
a Teremtés Isteni Célját,
hogy tudatunk  a Végtelennek
és az emberiség megmentése nagy Tervének
legalább egy kis részét képviselje.

Mi a Te szolgáid vagyunk, Legszentebb Szűz.
Mi vagyunk azok, akik felajánljuk magunkat az imában,
hogy Melletted őrködjünk,
hogy Krisztus ígéretei beteljesedjenek
minden lehetséges szívben.

Anyánk, oltsd el azoknak a szomját,
akik Krisztus Fényére és Szeretetére szomjaznak.

Anyánk, könnyítsd meg a kétségbeesők szívét.

Hozd el mindannyiunk számára
Isten Szeretetének világegyetemét,
hogy beteltnek érezzük magunkat
az Isteni Irgalmasság erejétől és hatalmától.

Ámen.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Mária, a Béke Rózsája
 

 

Napi üzenetek
SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Ötödik vers

A Szegények Asszonya,
A szenvedők Vigasztalója,
A Száműzöttek Anyja,
A meg nem születettek Védelmezője,
járj közben emberségünkért.

Bárcsak teljesítenénk Krisztus törekvéseit.

Bárcsak tudnánk válaszolni
Isten Hívására minden pillanatban.

Szegények Asszonya,
legyen alázatos a szívünk.

legyen áldott az életünk
az Örök Atya Szeretetéből.

Soha se felejtsük betölteni a mi részünket
az emberiség Megváltásának Tervében.

Kedves Anyánk,
szabadíts meg minket önmagunktól,
hogy jobban  szolgálhassunk Neked.

Tégy minket feltétel nélkülivé, mint a Te Fiad,
hogy mindig igent mondjunk
minden új hívásra.

Taníts meg minket a legszegényebbekről gondoskodni.

Taníts meg minket szolgálni
mások iránti szeretetből és irgalomból,
mert így leszünk Krisztus apostolai,
hajlandóak feláldozni magunkat az emberiségért,
hogy a Szent Szívek Szeretete győzedelmeskedjen.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA ÉS COROMOTO ASSZONYA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekekim!

Ma alázatos Fiam, Jézus átadta helyét a Karjaimban, hogy bennük legyenek Venezuela legszenvedőbb lelkei.

Szívemben mindannyiótoknak hozom a mértékletesség és a hit szellemét, azokat a tulajdonságokat, amelyek ezekben a nehéz időkben hozzásegítenek a szükséges tudatállapot megszerzéséhez, amely felkészít benneteket az éjjel-nappali nagy feladatok átélésére.

Gyermekeim, ma is érzem a szeretet szövetségét mindazok részéről, akik hajlandóak voltak és igyekeztek válaszolni szeretett Venezuelám békéjére való felhívásomra.

Esőként száll le a kegyelem Venezuela népére, amelynek sürgősen újra kapcsolatba kell lépni Istennel, hogy kikerüljön a káoszból, a konfliktusból és a társadalmi háborúból.

Coromoto Asszonya a palástja alá helyezi mindazokat, akiknek menedékre és védelemre van szükségük a káosz erőivel szemben, amely a világ különböző nemzeteiben imádkozó szívek belső egyesülése miatt ismét teret és cselekvési lehetőséget veszít.

Arra kérlek benneteket, gyermekeim, hogy duplázzátok meg erőfeszítéseiteket, még van idő elkerülni a szenvedést és a káoszt Dél-Amerika nemzeteiben.

Legyen az imádságotok az a fényoszlop, amely Istennel egyesít.

Legyen az imádságotok annak a módja, hogy szeretetteljesen beszéljetek Istennel, hogy a Mennyei Atya azonnal válaszoljon nektek.

Végülis minden elmúlik, és a lelkek szívében csak a szeretet emlékének kellene megmaradnia, és azon öröm pillanatainak, amelyeket a nagy elnyomás idején éltek át.

Anyátok és Coromoto Asszonya kiterjeszti köpenyét a Szent Nagy Szavannából, és alatta őrzi a szent tepuiokat egészen a Karib-tengerig.

Minden, abszolút minden át fog változni, és ha az imádkozók továbbra is Venezueláért ajánlják fel egységüket és belső erejüket, sok igazságtalan helyzet kerülhető el, és a szellemileg elpusztult nép családjai visszanyerik annak az értelmét és örömét, hogy a Földre jöttek.

Gyermekeim, tegyétek gyakorlatba a megbocsátás ajándékát, hogy a harag érzése átváltozzon. Vezessen túl az eseményeken a megbocsátás Isten Szeretetéhez, mert Isten Szeretetében eléritek a mindenki által régóta várt békét.

Gyermekeim, veletek vagyok minden időszakban és mindig. Maradjatok egységben Szívemmel.

Szeretlek titeket, és megadom nektek anyai Vigasztalásomat.

Köszönöm, hogy válaszoltok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és Coromoto Asszonya

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZEZNETE, AMELYET URUGUAYBAN, PAYSANDÚ MEGYÉBEN, AZ AURORAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Írják le újra annak a Szeretetnek a történetét, amelyet Isten a Teremtés és az egész létezés során bevezetett.

Nyerjék vissza a lelkek azt az érzést, hogy Istenben élnek és az Ő Királyságában maradnak.

Szerezze vissza az emberiség az elvesztett ártatlanságát és tisztaságát, hogy méltó legyen egy új lehetőségre.

Ébredjenek fel most az alvó Napok, hogy az Isteni Akarat fázisai beteljesüljenek.

Részesüljenek a szívek a szükséges felébredés kegyelmében, hogy a tudatok egy új lépés megtételére határozhassák el magukat.

Épüljön újjá a Föld felszínének civilizációja azokon az értékeken és tulajdonságokon keresztül, amelyek újjáélesztik az emberiséget az Igazságban.

Váljon valóra az Új Krisztusok tapasztalata.

Találja meg minden ember a szellemi értelmét annak, aminek az elvégzésére a világra jött.

Legyen minden életszakasz alkalom a megváltásra.

Oldódjon fel az, ami elmúlt.

Maradjon meg az evolúció a lények emlékezetében.

Tűnjenek el az élet elpusztításának a gondolatai.

Találja meg egy napon minden teremtmény az Igazságot.

Köszönöm, hogy válaszoltok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT