KRISZTUS NEGYVENEDIK IMPULZUSA A NAGYBÖJTRE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZERZETES RÉSZÉRE

40 nap Jézussal a nagyböjt útján keresztül

"Búcsúzz el a belső sivatagodtól azzal a bizonyossággal, hogy meghoztad a végső döntést az életedről.

Most nyisd meg magad új horizontok felé, hogy felismerd a Teremtés nagyobb valóságát.

Gondolj vissza minden egyes lépésre, amit e negyven nap alatt tettél, amelynek során megtanultad, hogy tudatod különböző állapotainak a tudatában légy.

Bízzál, mert mindenek felett arra kaptál elhívást, hogy megéld ugyanazt a tapasztalatot, mint a Mestered; megadatott neked az a Kegyelem, hogy a tudatvizsgálaton keresztül megértsd az életet.

Itt az ideje, hogy fáradhatatlanul szolgálj, és a végsőkig megtedd a legjobbat, hogy ez a bolygó élvezhesse a teljes megváltás örömét minden elkövetett hibájáért.

Járj, Krisztus tanítványa, emlékezz a Mester Hangjára".

Krisztus Jézus
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET POTUGÁLIÁBAN, DORNESBEN, FERREIRA DO ZÊREREBEN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Legmélyebb imádságaitok emelkedjenek fel a Mennybe az Irgalom mai napján, hogy a világ, és különösen a háború és a konfliktusok által leginkább elnyomott és megbüntetett nemzetek visszanyerjék a békét; mert egyetlen ember sem tud béke nélkül élni, hiszen a béke Istennel és a világegyetemmel való kapcsolat.

Gyermekeim, az irgalmas ima mai napján arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a világ azon helyeiért, ahol hiányzik a béke, és ahol káosz uralkodik. Mert a Béke Királynőjeként imáitokon keresztül el kell jutnom e világ azon tereibe, ahol gyermekeim százai szenvednek kétségbeesés és szeretethiány miatt.

Így, mivel ebben az augusztusi hónapban érezni fogjátok Fiam Szívét, szeretném, ha még több gyermekem érezné a Szívemet, és a ti igaz imáitok jelentik a hidat, amely lehetővé teszi számomra, hogy megtaláljam legszenvedőbb és legkétségbeesettebb gyermekeimet.

Ezért, szeretteim, ismerjétek fel Kegyelmem Sugarait; annak a Kegyelemnek, amely mivel kimeríthetetlen és Isten előtt igazolható, már több, mint tizenöt éve betölt benneteket.

Szeretném, ha Kegyelmem, amelyre Anyai Szívem meghatalmazást kapott, mindenkihez eljutna, különösen azokhoz, akik a pokolra ítélték saját magukat.

Mostantól kezdve hálás vagyok nektek azért a bátorságért és erőfeszítésért, amelyet a szívetek imája által adhattok Nekem; mert az imádságnak át kell hatnia a világot.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Ebben a pillanatban Szeplőtelen Szívem még mindig egyesül Afrika minden kisgyermekének esszenciális szívével, hogy ezek a kis lelkek megkapják a szükséges szellemi és erkölcsi vigaszt.

Nagyon vágyom arra, hogy megnyíljon Kegyelmem ajtaja Afrikában, a lehetőségek és a remény Kegyelméé a serdülők és fiatalok számára; hogy afrikai gyermekeim tudják, hogy a Föld felszínén más dolgokat is meg lehet tapasztalni.

Olyan tapasztalatot lehet szerezni, amely lehetővé teszi szellemi és belső értékeik felébresztését, azoknak az értékeknek a felébresztését, amelyek hozzásegítik őket ahhoz, hogy jó emberek legyenek, ahogyan jók és egyszerűek is; valami olyan dolog, amelyet a világ minden gyermekének meg kellene tanulnia felismerni.

Afrikának önmagának kell lennie, amilyen eredetileg volt, az Istenivel és a Kozmikussal való egyesülés legmélyebb gyökereitől fogva.

Ezért a jelenleg folyamatban lévő humanitárius küldetés során a három Isteni Hírvivő egy másik belső forgatókönyvet készít elő, hogy a külső forgatókönyvet jobbá, haronikusabbá és kijavíthatóvá lehessen tenni; hogy minden gyermekem megkapja azt a méltóságot, amelyet elveszített, nemcsak emberi lényként, hanem azt a méltóságot is, hogy felismerje önmagát, és méltónak érezze magát arra, hogy Isten gyermeke lehessen.

Emiatt Afrikában a remény, a lehetőségek és az Új Föld ajándéka még csak most kezd kialakulni.

Afrikám, Szívem része vagy; te vagy az Új Emberiség új bölcsőjére irányuló törekvésem.

Imádkozzunk, hogy Afrika legyen önmaga, és ne tartozzon többé a kizsákmányolókhoz és a banditákhoz.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET ANGOLÁBAN, LUANDÁBAN, A SANTA ISABEL HÁZBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Örömmel és ujjongva érkezem meg ismét a Mennyországból. Ezúttal a Szívem és a ti szívetek várható találkozására.

Mennyei Anyátok már itt van egész Angolával és egész Afrikával.

Ma Afrika Anyjaként jövök. Egy korszakokon át megbélyegzett kontinensért jövök. Egy diszkriminált és kizsákmányolt faj miatt jövök.

Itt vagyok, és Én vagyok az Édesanyátok. Gyertek a Karomba, hogy ismét megvigasztalhassalak és Anyai Karomban üdvözölhesselek.

Ma tele vagyok Kegyelemmel, Szeretettel és Irgalommal.

A Santa Isabel Házban lakó gyermekeim és  egész Afrika számára ígért Kegyelmeket ma a szívetekbe öntöm, hogy a közömbösség, a büntetlenség és a rossz bánásmód nehéz láncait elszakíthassam Szent Mihály Arkangyal erős kardjának hatékony vágása által.

Gyermekeim, legyen hitetek és bízzatok. Ennek a fogságnak a vége közel van, mert Fiam visszatér, és Dicsőségében először értetek tér vissza, az egész drága és szeretett Afrikámért.

Az elkövetkező napokban továbbra is el fogok jönni, ahogy egykor Kibehoba jöttem, hogy elmondjam a világnak, hogy Afrika Anyai Szívemben van.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld és szeret benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és egész Afrika Anyja

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

A fatimai szentélyből a Mennyei Atya elküldi hűséges Szolgáját, hogy terjessze a világban a Mária Szeplőtelen Szíve iránti odaadás megújítását.

A Mária összes gyermeke megszentelése iránti elkötelezettség megújításában, amely egyszerű belső gyakorlat lesz, hozzájárultok, hogy Égi Anyátok, szélesebb körben járjon közbe az Európában és a világban lévő helyzetekért.

Gyermekeim, most jobban, mint valaha egyesítsétek minden nap a szíveteket az Én Szívemmel, hogy az emberiség elkerülhessen bizonyos helyzeteket, és hogy más helyzetek feloldódjanak, mert az az Anyai törekvésem és az akaratom,  hogy többé ne szenvedjetek.

Ezért, kedves gyermekeim, éljétek át újra Mária Szeplőtelen Szíve iránti odaadásotok megújulását, hogy abban a rendkívüli Kegyelemben részesülhessetek, hogy lelketek részt vehessen a jelenlegi Fény imádkozó seregeiben.

Azt akarom, hogy életetek eme Értem való rajongása képes legyen minden helyzetet megnyugtatni ebben az időben, és hogy az isteni igazságszolgáltatás ajtaja ne nyíljon ki, hanem inkább szeretett Fiam irgalmas Szívének nagy kapuja képes legyen semlegesíteni vagy átalakítani minden, ami a közjó és a béke ellen van.

Ebben az iskolában, amelyet a Fatimai Királyság kínál nektek, arra hívlak meg benneteket, hogy az összes gyermekem szívének a tükre legyen az a belső csillag, amely megvilágítja a világot és magához vonzza a Béke szent Szellemét.

Köszönöm, hogy válaszoltok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

Rendkívüli üzenet
A MEGDICSŐÍTETT KRISZTUS JÉZUS KÜLÖNLEGES ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZÁMÁRA AZ ISTENI IRGALMASSÁG 94. MARATONJÁRA

Az Atya, a fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Tudom, hogy néha fáradtnak érzed magad a saját megtisztulásod miatt, de itt vagyok, gyere a Karomba. Tudom, hogy néha nem tudod, hogyan tovább, és nem találod értelmét mindannak, amit csinálsz. Itt vagyok, gyere a Karomba.

Tudom, hogy néha nem érted, mi történik, vagy a világegyetem hogyan javasol néhány tanulási lehetőséget és próbát; de tudnod kell, hogy itt vagyok, gyere a Karomba, mert mindennek van értelme Isten számára, bár igazából nem ismered. Ezért vagyok itt, hogy jöjj Hozzám, és légy a Karomban; mert csak Én adok neked erőt és bátorságot ahhoz, hogy megtanuld leküzdeni ezeket a pillanatokat és ezeket az időket.

Itt vagyok, augusztus hónapja kapujában, amelyben a Szellemi Hierarchia új Fény -impulzusokat juttat el a világhoz, amelyek átjárják majd a szellemetektől fogva az egész lényeteket. Ezek az impulzusok, amelyek megérkeznek, arra késztetnek benneteket, hogy vállaljátok el az apostolkodás ezen útját, amelyet felajánlok nektek ezekben az időkben, ebben az végső pillanatban.

Éppen ezért ma eljöttem, hogy a következetesekkel együtt ünnepeljem meg ezt a nyolc éves imádsággal, erőfeszítéssel, kitartással, dalokkal, áhítattal, dicsérettel és Szent Szívem iránti tisztelettel teljes utat.

Ma azt mondhatom, társaim, hogy a világon történteken túl a Szívem ismét reményt érez azok iránt, akik a mai napig mellettem voltak, teljesítették Hívásomat, válaszoltak Kéréseimre, megismertették a világgal Irgalmam felfoghatatlan erejét.

Ezen a módon sok lelket, akiket ma nem ismertek, és akik a világon vannak, az irgalmas ima ezen éveiben, e lelkek imagyűléseken való részvétele révén, megjelölhettem és felkenhettem a Lelkem által. Ez sokat jelent Számomra, mert ezeknek a lelkeknek lehetőségük lesz arra, hogy a jövőben újjáépíthessék az életüket, és különösen, hogy újjáépíthessék szellemi útjukat, azt az utat, amely Istenhez vezeti őket.

Ezért ebben a hónapban, a Szent Szívek e szent eseményeinek kezdetén Mesteretek és Uratok bejelenti Magát a világnak, hogy elhozza a remény és a gyógyulás idejét, amelyre az emberiségnek szüksége van. Elmondom nektek azt is, hogy mindazok, akik a parancsolatok szerint élnek, követik az egyetemes törvényeket, és az egyetemes törvényeket követve leírhatatlan örömöt fognak érezni szívükben, a sötétség időszaka ellenére is, mert a Szentlélek leszáll rátok, és az összes Ajándékával megkísérli megmutatni nektek az Ígéret Földjét, Isten Országát, amely mindegyikőtökben él.

Így, társaim, teljesíteni fogjátok Ígéreteimet a Mennyei Atya előtt, mert Irgalmasságom átalakított benneteket ezekben az években, és ragaszkodásotok és odaadásotok által sok pillanatban kinyitottátok az ajtót nagyon fájdalmas és ismeretlen helyzetek megoldására; úgy, ahogyan a Kanadai őslakosok tudata több mint száz éven keresztül szenvedte el eltévedett egyházam inkvizícióját.

De ma azért jöttem, hogy felemeljem ezeket a szíveket és a világ minden szívét, hogy mindig szem előtt tartsák Üzenetemet, és ne mindazokat, akik követnek Engem, mert azok, akik követnek Engem, mindig tévedhetnek, ez emberi, mert gyenge. De Üzenetemben és Szavamban megtaláljátok a megújulás erejét, és megtalálva a megújulás erejét, megtaláljátok azt a Gyógyítást, Megváltást és Irgalmasságot, amelyre mindannyiótoknak szüksége van, hogy elérjétek Isten Országát.

Ezzel az impulzussal jövök, hogy felkészítsem szíveteket az új ciklusra, amely kifejezetten augusztus 8. után kezdődik, amelyben Anyám, aki a ti Anyátok, még jobban megnyitja az ajtót a végső elhívásnak ebben a megmentési Tervben, amely az emberiség és az Élővilág, következésképpen az egész bolygó üdvösségére szolgál.

Ezért a mai napig együtt építettük a Megváltási Munka három fontos pillérét: az Irgalmasság pillérét, a Kegyelem pillérét és a Megbocsátás pillérét. Ezt a három pillért a Fény nagy köre egyesíti, amely a Megváltás pillére, amelyre a lelkeknek ma szükségük van ahhoz, hogy újjáépítsék életüket ebben a háborúkkal, technológiákkal, eszményekkel és súlyos tendenciákkal szennyezett világban, amelyek eltávolítják a lelkeket az Isten szeretetétől.

Ez a Kegyelem, amelyet nyolc éve, hogy elhozok e világba, azokon az elvi alapokon keresztül volt lehetséges, amelyeket erre a szellemi feladatra építettek, amely a Fény-Közösségek alapja, és azokat, akik hallgatnak Engem, meg akarom hívni, hogy ismerjék meg,és hogy menjenek el a Megmentés eme Szigeteire, hogy megismerjék azt az utat, amely újjáépíti életüket ezekben a nehéz időkben. De mindenekelőtt továbbra is szeretniük kell Megváltási Tervemet, hogy egy napon megismerhessék a Megmentés Tervét a Fény-Közösségek evolúciós életén keresztül.

A Fény-Közösségek voltak a fő pillérei az Irgalmasságnak a világ más nemzetei felé való kiterjesztésének munkájában, hogy még több lelket magába foglalhasson, akik ebben az életben a megváltásra vártak.

Ma a Mennyei Atya Lába elé helyezem az erőfeszítéseket, az őszinte önátadást, a szívek áhítatosságát, az önfeláldozók és az ártatlanok szolgálatát, azokat a  lelkeket, akik az alázatban, a tisztaságban való élésre törekszenek, és arra, hogy az Isteni Terv Szent Szívem által való megvalósítása érdekében egyre jobban elmélyüljön az elkötelezettségük.

Ezért bátorítalak benneteket, és arra hívlak el benneteket, társaim, hogy ezt a Maratont az ünneplés pillanatává tegyétek, és hogy arra ösztönözzétek az összes lelket, akik részt vesznek ezen az ima-találkozón, hogy reménnyel tele megújítsák fogadalmaikat, hogy ez a Föld minden lehetséges és megengedhető módon meggyógyuljon. Így megértitek, társaim, hogy a munkámat ezen a helyen és az egész világon nem egyedül fogom elvégezni; Szükségem van a szívetekre és az életetekre, szükségem van az igenetekre, hogy végre hajthassam azt, ami még nem valósult meg, aminek még le kell szállnia a Szellemi Univerzumból, hogy meggyógyíthassa ezt a sebzett Földet, és megteremthesse az Új Emberiség alapjait.

Ebben az elmúlt nyolc évben, amikor megjelentem nektek, és az egész világnak eljuttattam Üzenetemet, láttam, hogy az enyéim közül néhányan felbuzdultak, hogy elkezdjék a szeretet fokozatos iskoláját, sőt, néhányan arra is felbuzdultak, hogy  elkezdjék az együttérzés fokozatos iskoláját.

Arra hívlak el benneteket, hogy folytassátok ezt az iskolát, és arra is, hogy a lelketek ne feledkezzen el erről az iskoláról, mert Isten szeretete nemcsak erőssé és legyőzhetetlenné tesz titeket, de Isten szeretete egyre tudatosabbá teszi bennetek a valóságot és a szükséget, olyan mértékben, hogy saját magatok felfoghassátok mindenben azt, aminek segítségre van szüksége.

Atyám gyermekei, az idők vége már bekövetkezik, és Velem együtt, a Velem való egység által nyitva kell tartanotok az ajtót az Irgalmasság világegyeteme felé, ahol a lelkek megtisztulhatnak, megmoshatják magukat, megfürödhetnek és lehetőséget kaphatnak ugyanúgy, ahogyan ti is mindnyájan lehetőséget kaptatok ezen a Velem való találkozás útján az Irgalmasság felé.

Mert amikor szívetek készen állnak arra, hogy megtegyem, amire szükségem van, mivel sok szív erre készül, még jobban kinyitom előttetek a Szívemet, és megmutatom nektek a legismeretlenebb és legmélyebb érzéseimet, amelyeket meghívok, hogy érezzétek most megtanulhatod az átváltozást.szabadítsd fel ezt a világot; Szívem érzéseit, amelyeket fizikai szemmel nem lehet látni, hanem a szív szemével, egy olyan szívvel, amely érzékeny és nyitott az ismeretlenre.

Azért jöttem ide, hogy érezzétek magatokat a Szellemem alatt, mert tudom, hogy sok társnak nehéz átvészelni a bolygó ezen pillanatát, átélni ezt a világhelyzetet, részese lenni ennek az emberi tudatnak, amely napról napra meghátrál a szeretet és együttérzés hiánya miatt.

De ti, akik sokszor merültetek Irgalmam óceánjába, már tudhatjátok és érezhetitek is, hogy ez mit jelent. És mindannak a szolgálatába helyezitek majd magatokat, amit meg kell tenni, anélkül, hogy félnének attól, hogy a fájdalomig átadjátok magatokat, mert még a csontjaitokban is érezni fogjátok ezt. Ekkor fogjátok megtudni, hogy mi a jótékonyság, és lelketek ujjongásban, dicsőségben, imádatban lesz, mert az Úr Tervének egy kis részét teljesítitek. Ha mindenki ugyanezt tenné ezen a világon, nem lenne többé világjárvány, nem lenne több szenvedés, mert mindezt felváltaná a testvériség és az együttműködés szolidaritása, amely azokból a lelkekből fakad, akik ebben az időben azért vannak itt, hogy szolgáljanak.

A Teremtés Forrásának nevében meg akarlak áldani titeket, ennek az augusztusi hónapnak a kapujában, hogy ez az áldás még inkább ösztönözzön titeket a tudat átalakulására és felemelkedésére minden tudatért, amely nem emelkedik fel és nem szeret, különösen azokért a tudatokért, akik háborúkat, humanitárius válságokat, egyenlőtlenségeket, társadalmi konfliktusokat idéznek elő, még azokat a betegségeket is, amelyeket ma a világ átél.

Még ha lehetetlennek, nehéznek vagy áthatolhatatlannak is tűnik, arra kérlek titeket, hogy utánozzátok azt, amit a fájdalmas Szenvedés alatt tettem, hogy az erőfeszítéseitek és az önátadásotok ebben az augusztusi hónapban igazoljanak minden elkövetett hibát, hogy a világ káoszát megnyugtathassák, és a leginkább elveszett lelkek újjászülethessenek a szeretet és a megbocsátás által. Ez a nagy törekvésem ebben az augusztusi hónapban, és először magatok között fogjátok megvalósítani, a körülöttetek lévőkkel, a családotokkal, a szeretteitekkel és barátaitokkal; így tudni fogják, mennyire szükséges a szeretet fokozatainak iskolája szerint élni, tudatos erőfeszítésben, hogy elérjék.

Azért jöttem, hogy különösen ne csak titeket áldjalak meg, hanem a világot is, hogy az együttműködés szelleme felébredjen az egész emberiség szívében, különösen a nem hívőkben, hogy egy napon felébredjen a Testvériség szent szelleme.

Amikor ez megtörténik, az ég leszáll a Földre, a Föld pedig felemelkedik tökéletes egységben a Mennyekbe, és akkor lesz az, amikor visszatérek, hogy Békét hozzak a világnak.

Hallom ebben a pillanatban a lelketek ajánlatait. Bár tökéletlen, legyen őszinte ajánlat, legyen az az ajánlat, amely a szív hangjából születik, hogy minden elérje a megváltást és meggyógyulhasson.

Az augusztusi hónap első eseményére, az Isteni Irgalmasság Maratonjára, itt hagyom nektek a Szívem legértékesebb dolgát, amit a testvériségben egyszer megosztottam veletek: az Eucharisztiát, Krisztus Vérét és Testét, amely mindig a bennetek lévő igazság megtalálásához és a megváltáshoz fog vezetni; mert értetek tettem ezt meg, és még sokkal többször megtenném.

Ne feledjétek el, hogy a Szentségekben ott van az üdvösség táblája, ott az út, amely a békéhez és a Szentháromsággal való isteni egységhez vezet.

Ebben az augusztusi hónapban, amelyben annyira sok éve, hogy mindegyikőtöknek az oldalán vagyunk; Jelenlétünkkel, Szent Szívünkkel, Szavainkkal eljövünk megmutatni nektek, hogy itt vagyunk, hogy segítsünk ezen a sebesült, szenvedő és haldokló világon.

Ezért meghívlak titeket, hogy legyetek véglegesen a Szívem része, és arra hívlak benneteket, hogy legyetek részesei Szívem Sugarainak, hogy megvilágítsátok ezt a világot a szeretet és a béke cselekedetei által.

Az Örökkévaló Atya kérésére megáldalak benneteket ebben az új ciklusban, amelyben a humanitárius szolgálat és az imádság kapui jobban megnyílnak, amíg el nem érjük az egész világot, amíg minden lehetséges szív meg nem hallja Hangomat, meg nem hallja Üzenetemet.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 

Elías del Sagrado Corazón de Jesús szerzetes:

Ezt a pillanatot lezárjuk egy énekkel, amelyet Jézus Szent Szívének ajánljuk fel, amely arra buzdít bennünket, hogy éljünk az apostolkodás ezen útja szerint, hogy Krisztus Fénye leereszkedhessen a világba, és törekvései megvalósulhassanak minden egyes szív igenje által.

Rendkívüli üzenet
A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS KÜLÖNLEGES ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZÁMÁRA, AZ ISTENI IRGALOM 85. MARATONJÁRA

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Mezítláb jöttetek Hozzám, Szívem Templomához.

Íme, Templomom éppúgy üdvözöl titeket, mint a világot és annak szükségleteit.

Én vagyok a menekültek és az ártatlanok Ura, azoknak, akiknek nincs földjük, azoknak, akiknek nincs otthonuk, azoknak, akik mindent elveszítettek és a világ útját járják, lehetőséget és reményt keresve.

Visszatérek, hogy szaporítsam a kenyeret és a halat, hogy az örök élet mannáját adjam az éhezőknek, a reményüket vesztetteknek, a száműzetésben élőknek.

Szeretném, ha tudnátok, hogy ennek a Munkának a segítségével a misszionáriusi szív mindig megújul, a mások feltétel nélküli szolgálatának örök önkéntessége.

Ez egy olyan forrás lesz, amely mindig nyitott lesz arra, hogy impulzust adjon a többi tudatnak a humanitárius szolgálatra, hogy kinyújtsák a karjukat és a kezüket abból a célból, hogy segítsenek a rászorulókon, az egész világon a rászorulók millióin, akiket folyamatosan balsorssal büntetnek, és irányítanak.

Szívem temploma, amely az Eucharisztia, az idők végén mindezeket a szükségleteket fontolgatja: a világ által átélt válságokat, a Föld férfinak és nőinek zavarait, az ártatlan szívek kétségbeesését, akik csak abban reménykednek, hogy ehetnek és ihatnak a túlélés érdekében.

Számotokra, akik itt vagytok, és testvéreitek számára, akik ezt az üzenetet hallgatják, és akiknek mindenük megvan, nemcsak annak az ideje jött el, hogy hálát adjatok, de annak is, hogy megosszátok javaitokat a többiekkel. Itt az ideje, hogy tiszteletet adjatok és dicsőítsétek azt a Kegyelmet, amelyet az idők során kaptatok, és az önkéntességetek és az önzetlenségetek szelleme hozza helyre és gyógyítja meg a menekültek szíve sebeit.

Nem csak az élelmiszer és a víz ment meg életeket, nemcsak a védelem és a menedék támogatja az ártatlanokat és a gyermekeket, hanem a Szívem Szeretete is, amelyet tükrözhettek a világban, és amely meg fogja váltani az emberiséget.

A világ szenvedése és a menekülttáborok láttán a Szívem fájdalma leírhatatlan, és ez meghaladja az anyagi élet határát vagy azoknak a szervezeteknek a hatálykörét, amelyek kivitelezik ezt.
 
A világ még nem ismeri az igazi Mennyei Kormányt, azt, amely kezdettől fogva létezik, hogy mindannyian boldogok lehessetek a Szentföldön. De az emberiség eltévelyedett, és nemzedékek óta, a legártatlanabbak szenvedik el ezeknek az időknek a marginalizálódását és rabszolgaságát.

Ki fogja visszatartani ezt az örök gyötrelmet?

Ki fogja enyhíteni a szenvedő szíveket?

Ki fog saját magából kilépni, hogy láthassa a szükséget, a világ nagy szükségletét?

Ezen a napon különleges módon jövök, mert nem maradhattok útmutatás és utasítás nélkül.

Mindazt, amit az idők folyamán kaptatok, nem csak a tudatosságotok bővítése céljából kaptátok, hanem azért is, hogy válaszoljatok, bőkezűek legyetek és szolgáljatok.

Azoknak a lelkeknek, akik nem igazán értenek Engem és nem igazán hallgatnak rám, ki kell menniük a világba, hogy láthassák a valóságot, és szembesüljenek ezzel a valósággal, amíg fáj nekik.

A mai napig nem ismeritek azt az okot, hogy miért választottalak titeket, olyan ok miatt, amelyet Isten Szent Könyvei írnak, amely része Izrael régi népe gyógyulásának és szellemi integritásának, amely nép az egész világon elterjedt, elveszett, még akkor is, ha értetek haltam meg a Kereszten.

Itt az ideje, hogy feltárjam előttetek a bolygó helyzetét, szükségét. Amikor szolgáltok és befogadjátok azokat, akik szenvednek, feloldódnak belső szituációitok vagy problémáitok.

Mivel az igazi egyetemes család egy kis csoport megjelenése által fog felépülni, amely tovább fogja vinni ezt az Isteni törekvést, hogy ily módon az Új Emberiség létrejöjjön.

Isten Terve cselekedeteid és a Legmagasabbhoz való ragaszkodásod által van megírva; nincs más mód, amely lehetővé teszi a Terv beteljesedését, mint a szíved és az életed készenléte arra, ami szükséges.

Ha nem jöttem volna a világra, milyen helyzetben lennének a tudataitok és a civilizációtok?

El sem tudnátok képzelni, társaim, mert ez súlyosabb helyzet lenne annál, amiben a mai emberiség él.

Annak a Kegyelemnek a felismerése, amely betölt és megáld titeket, és az a tény, hogy őszintén és mezítláb jöttök Hozzám, Szívem Templomába, annak a jele, hogy értitek az Üzenetemet, és hogy elfogadjátok azt, hogy Alázatosságom szerint éljetek, amely annyira sürgős és szükséges ebben az időben.

Az alázat nem hiányozhat az emberiségből, mert ez a káosz győzelme lenne az emberiség felett.

Kevés az ebben a világban élő lélektől kérem azt, ami lehetetlennek látszik, azt, ami szellemi értelemben győzelemre fogja vinni Tervemet a belső síkokon, és arra készteti őket, hogy a krisztusi út szerint  éljenek.

Nincs szükségem nagy mozdulatokra a Munkám továbbviteléhez, csak arra van szükségem, hogy elfogadjátok azt, hogy Akaratom szerint éljetek, annak ellenére, hogy nem értitek meg, mert az Akaratomban van a védelmetek és az oltalmatok.

Tudom, hogy nem könnyű engedelmeskedni az Úr parancsainak és a Legfelsőbb útmutatásainak.
A Föld felszínén nincs olyan lény, amely ne élte volna át ezt az élményt, de csak miután beteljesítettétek Akaratomat, fogjátok megérteni a Tervet és annak az értelmét, hogy miért hívtalak el titeket, hogy a szívetek megtérjen.

A menekültek és az ártatlanok Uraként arra kérem a világot, hogy nyissa ki szemét erre a szükségre.
Nem elég, ha néhányan segítenek, sem a gazdag kisebbség szerény adakozása, amely a világ válsága előnyeit használja ki, hogy meggazdagodjon.

Ha kinyitjátok a szemeteket, hogy lássátok a szükséget, nem fontos, hogy nem vagytok keresztények, vagy nincs szellemi életetek, betöltitek a könyörületesség atribútumát, és sok súlyos helyzet, amelyet ma a világ létre hoz, megbocsátást fog nyerni Irgalmam által, és nem lesz szükség az Igazságszolgáltatásomra.

De először is hinnetek kell abban, amit mondok nektek, és abban, amit javasolok nektek, mert a lehetőségek egyedülállóak és nem fognak megismétlődni.

Nyissátok ki a szemeteket a humanitárius válságok szükséglete előtt, legalábbis azok, akik ebben a Munkában vannak és követik az Elhívásomat, otthagyják otthonaikat és családjukat, hogy Engem szolgáljanak, és segítsenek azokon, akik szenvednek.

Akik fogyatékosságból vagy bármilyen más okból nem tudnak szolgálni Engem, imádkozzanak Velem és imádják az Oltáriszentséget, hogy végtelen Irgalmasságom Kegyelme átjárja a Földet és a szenvedő lelkeket, hogy e lelkek és szívek traumái meggyógyuljanak, egy új remény lehetőségében.

Amíg a nemzetek nem térnek meg cselekedeteiktől, addig nem jön a béke; és csak azok lesznek a béke hordozói, akik teljesítik Lelkem törekvéseit, és képesek lesznek elhozni Szívem Békéjét és Szeretetét a világ nagy menedékhelyeihez, ahol már nincs fény vagy remény, csak gyötrelem és pokol.

Ahogy mondtam a tizenkét apostolnak, ma azt mondom nektek: "Menjetek kettesével, vagy menjetek csoportosan és szolgáljatok, hogy egy napon szolgálat útján élhessétek megváltásotokat azoknak a szolgálata által, akik szenvednek és kétségbeesnek."

Isten szeretetének diadala a megadásotok és a szolgálásotok által fog történni, az általatok teljes és feltétel nélküli „igen” kimondásával. Így az Irgalmam ajtaja előtt lesztek, és az Együttérzésem végtelen óceánja be fog tölteni titeket, hogy a szolgálat és a csend által elérhessétek azokat, akik szenvednek.

Ez a kritikus időszak valami nehezebb kezdete, de az imádságok és a Velem őszinte szívek átadása révén sok helyzetet és eseményt téríthet el az Irgalmasság ereje.

Így meg fog szűnni fájdalmas Vérem kiontása a világra, hogy Irgalmas Sugaraim megvilágítsák a lelkeket és békét biztosítsanak nekik.

Ne kísértessétek és ne csapjátok be saját magatokat, és az ellenfelem se kísértsen meg és csapjon be titeket. Vannak eszközeitek ahhoz, hogy legyőzzétek őt.

Azért adtam nektek a Szentségeket, hogy éljetek Velük, hogy meg legyetek szentelve a Nevemben és a Szentlélek oltalma alatt legyetek. Ugyanez az isteni lélek szól ma hozzátok, ahogyan a világhoz is, hogy felébredjen.

Megszentellek titeket a Fényem által, és meghívlak titeket a missziós szív megújítására a világ és az emberiség legnehezebb időszakaiban.

Bízzatok a Szavaimban, és a remény hídjai fel fognak épülni azért, hogy a legártatlanabbak és a menekültek átkelhessenek rajtuk az Új Föld felé.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZERZETES SZÁMÁRA

Drága gyermekeim!

Készítsétek fel a szíveteket arra, hogy  befogadjátok magatokba a Mennyei Egyház eljövetelét, mert mindannyiótoknak szüksége lesz rá.

Fiam Szellemi Egyháza előtt legyen életetek felajánlás és dicsőítés, hogy az összes szándék a Teremtő Lábához jusson.

Az emberiségnek ezen a csúcspontján Fiam le fogja hozni Mennyei Egyházát, hogy a lehető legtöbb léleknek segítsen.

Az emberiségnek nagy szüksége van a gyógyulásra. Ezért felszólítalak benneteket, gyermekeim, hogy mostantól kezdve tudatotok a szeretetteljes felajánlás cselekedete legyen, hogy a bolygó is részesüljön ennek a javából.

A Mennyei Egyház a maga geometrikus és isteni formájában fog leszállni.

Leszállásukkal a lelkek számára elérhetővé válik Isten Ajándékainak és Erényeinek jelenléte, így a szolgák élete kiegészül a szeretet belső impulzusával, amelyet szintén a Szentlélek hoz.

Ezekben a napokban Irgalommal lehet majd tekinteni a bolygóra, Fiam Egyházának jelenlétében, és az emberiség képes lesz arra, hogy sok hibáját helyrehozza az őszinte és igaz bűnbánat révén.

Így a Mennyország kapui nyitva lesznek az angyalok számára, hogy beavatkozzanak a lehetetlen okok miatt, és elhozzák a bűnbánóknak a Szellemi Világegyetem Kegyelmét, mint a megbocsátás és a belső megbékélés balzsamját.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Megáldalak benneteket.

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekem!

Felkenlek a Kereszt fénylő jelével, hogy lelked békében legyen, tudván, hogy ez a legnehezebb időszak az emberiség és a bolygó számára.

Felkenlek a Szentségek isteni Fényével. Újuljon meg teljesen a tudatod, hogy lelked Krisztus Szeretettervének szolgálatába állhasson.

Felkenlek Isten Irgalmas Szeretetével, hogy erőfeszítéseid és odaadásod lépései továbbra is az eredeti tisztaságoddal való újraegyesülés irányába haladjanak – újraegyesülés azzal, ami valójában vagy, és nem azzal, aminek látszol.

Felkenlek a Szívemből érkező Kegyelemmel, hogy ebben a ciklusban továbbra is megkockáztathasd, hogy habozás nélkül járj a hit és a bizalom lendületével, amely benned rejlik.

Felkenlek Krisztus könyörületével, hogy a szíved és az életed Isten oltalma alatt legyen a kiszámíthatatlan helyzetek idején, hogy tudatod a Mennyei Királyság nagyobb tudatán belüllegyen.

Felkenlek a Békémmel, és minden elmúlik. Hagyd, hogy Isten Szeretete visszhangozzon a lelkedben, mert az Ő Szeretete mindig megszabadít a gonosztól.

Felkenlek Fiam Szent Igéjével, mert jelenleg ebben találod meg a táplálékodat.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Megáldalak benneteket.

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

A Szent Rózsafüzérbe vetett hitetek és odaadásotok által fokozatosan eléritek a mennyei szférákat; és minden egyes nappal a lelketek egyre jobban a Mennyei Egyházba zarándokol.

Motiváljatok más lelkeket, hogy szenteljenek helyet a Szent Rózsafüzér imádságának, hogy tegyék meg ezt az elkötelezettséget Nekem, hogy amikor eljön a nap, amikor augusztus hónapban megnyílnak a Mennyei Egyház kapui, a világon élő gyermekeim többsége megkapja a megérdemelt Kegyelmet, hogy beléphessen és részt vehessen ezen a fontos szellemi és mennyei eseményen.

Egyszer el kell jutnotok oda, hogy szomjazzátok a Szent Rózsafüzért, mert általa sok helyzet stabilizálódik, és más váratlan helyzetek nem következnek be.

Csak akkor fogjátok megismerni a Szent Rózsafüzér hatalmas titkait, ha maga az életetek lesz a Rózsafüzér, mint végtelen felajánlás Isten és az Ő országa számára.

Drága gyermekeim, azt kívánom, hogy még több gyermekem motiválja magát arra, hogy tudatosan felkészüljön a Szent Rózsafüzéren keresztül augusztus hónapjára, mert az eddig eltelt tizenkét évben le kell zárnotok belső szintéziseiteket.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Megáldalak benneteket.

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZERZETES SZÁMÁRA

Ismeretlen és új helyzetek történnek a világban, olyan titkok, amelyek feltárulnak, hogy felkeltsék a tudatot és megváltsák az emberi tudatot. De a legtöbben nem lesznek elég éberek ahhoz, hogy érzékeljék ezt a pillanatot. A felébredtebbek fel fogják ismerni ennek a tapasztalatnak az eljövetelét.

Mindez az emberiséget az igazság elé fogja állítani; senki sem lesz képes arra, hogy elrejtse vagy eltüntesse, semmilyen manipuláció sem fogja megakadályozni, mert eljött az ideje annak, hogy az emberi elmét elárasszák a feltáró impulzusok, amelyek egy egész ciklust fognak meghatározni.

Ezért figyelnetek kell a jelekre, mindarra, amit az Ég megmutat, és amit kinyilatkoztatásának jeleként hagy. Most itt az ideje, hogy először felismerjétek, majd megértsétek. A tudatnak meglesz az a Kegyelme, hogy megismerje és azonosítsa.

Készüljetek fel teljes szívvel és elvárások nélkül.

Véget ér egy hosszú, végtelennek tűnő történet.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Megáldalak benneteket.

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZERZETES SZÁMÁRA

Hagyd, hogy nyomorúságod Irgalommá alakuljon át.

Fiam Vérének szellemi hatalma távolítsa el tudatod szennyeződéseit, hogy Szent Szíve Isteni Fénye mély tereket találjon, hogy belépjen és átalakítsa azokat.

A nyomorúságok a bűnök, a hibák, a közömbösség felhalmozott maradványai.

Hagyd, hogy Krisztus vizének megváltó Kegyelme lemosson és megtisztítson, mert ahhoz, hogy valami új költözzön beléd, el kell távolítani a régi dolgokat.

Ebben a pillanatban a lényed és a tudatod átadásának küszöbén állsz.

Engedd, hogy Fiam átalakító és irgalmas impulzusa megváltsa a lényedet, és új edényt csináljon belőled.

Hagyd, hogy a végtelen Irgalom végérvényesen megszenteljen, és azzá tegyen, amely Isten törekvése a lényed számára.

Azért vagyok melletted, hogy elkísérjelek. Ez egy nagyszerű alkalom erre. Legyen a hited rendíthetetlen.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Megáldalak benneteket.

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

A megoldás ez: idejében forduljon szívetek állandóan Isten Szíve felé; Ily módon mondjátok a Mennyeknek, hogy továbbra is törekedtek arra, hogy megkapjátok a szükséges Kegyelmet ahhoz, hogy életetek a megváltás és a megszentelődés útján maradjon.

A Fiammal és Isteni Irgalmával való nélkülözhetetlen egyesülésedben, Szíve Vére és Vize sok hibát és ellenséges magatartást fog feloldani, amelyekben a világ továbbra is él, mivel egyre inkább eltávolodik Istentől azért, hogy kielégítse emberi örömeit.

Ez az utolsó alkalom, amikor a Mennyei Atya figyelmet fordít gyermekei imáira és könyörgésére. Eljött az idő, hogy az emberiség lehajtsa a fejét a földre azelőtt, ami eljövendő, hogy bocsánatot kérjen, és valóban bűnbocsánatot tartson.

Arra kérlek titeket, gyermekeim, hogy tartsátok ezt szem előtt. Most a lehetőségek egyediek, és nem fognak megismétlődni, mert már az utolsók.

Végülis a Kegyelem meg fog adatni a világnak, hogy sok lélek elhagyja a káoszt, amelyben él, és belépjen a béke világegyetemébe.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Negyvennegyedik vers

Irgalmasság Anyja,
annyi próba és esés után
erősödjön meg lelkem a továbbhaladáshoz,
hogy láthatssam Krisztus Lábnyomait.

Irgalmasság Anyja,
szabadíts meg a bűntől, az állandó hibáktól,
távolítsd el a kárhozat és az illúzió láncait,
hogy szabadon repülhessek, mint a madár,
amíg meg nem találom
a visszautat Isten Szívéhez.

Irgalmasság Anyja,
öntsd életemre azokat az érdemeket és a győzelmeket,
amelyeket Krisztus elért Kínszenvedése során.

Hadd tudjam felemelni a tudatomat
drága Testének Fénye által,
hogy jobban egyesülhessek Istennel.

Kapja meg lelkem az Ő Vére Ereje által
a szükséges impulzusokat,
hogy befejezze a tanulást a megváltás iskolájában.

Irgalmasság Anyja,
hallgasd meg imáimat minden nap.

Gyere be az életembe,
hogy megszabaduljak a szellemi rabszolgaságtól,
mert így Krisztus tanítványa lehetek,
és hajlandó vagyok átadni az életemet
a Szeretet tanúságtételeként,
és mint az Irgalmasság művét.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Negyvenkettedik vers

Jótékonyság Asszonya,
találjam meg bárhol
a szolgálat lehetőségét,
hogy tudatosan
felszabadíthassam a Mester Szívét.

Jótékonyság Asszonya,
legyen Kegyelmem arra, hogy megértsem
a formákon túl azt,
hogy mit jelent a lelkem számára
a bolygó szolgálatának a lehetősége.

Újuljon meg teljesen a szívem
minden egyes önátadás és szolgálat alkalmával,
hogy érezhessem az Istenben való élés örömét.

Jótékonyság Asszonya,
Add meg nekem azt a Kegyelmet, hogy úgy érezhessem, mint Te,
azt a mérhetetlen szeretet, amit életemnek
a nagyobb Akaratnak való odaszánása okoz.

Tegyél képessé engem minden pillanatban arra,
hogy megtanulhassam azt, amit a szolgálat megtanít és megmutat.

Legyen elég erőm arra,
hogy a végsőkig szolgálhassam Fiadat.

Jótékonyság Asszonya,
Bárcsak tükrözhetném életem minden napján
azt a kedvességet, együttérzést és hálát,
amelyet a szolgáltra való minden új elhívás alkalmával tapasztalok.

Az önzetlen szolgálat
mutassa meg a saját magamtól való megszabadulás lehetőséget,
hogy el tudjam érni a szeretet
egyre mélyebb kifejezéseit.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Negyvenedik vers

A kegyelmek Asszonya,
az Alázat és Isten Nagylelkűsége
végtelen kifejezése,
szülessen meg bennünk ma
egy mélységes és igazi hálaadás
mindazért, amit annyi szeretettel, odaadással
és kegyelemmel adtál nekünk.

Áradjon a szívünkből
csupán hála, áhítat és odaadás,
mint a Mennyei Anyánk iránti teljes szeretetünk
kifejezésének módja.

Azt kívánjuk, hogy hangunk
zengjen a Mennyországban,
hogy Szűz Mária angyalai
meghallgathassák őszinte kiáltásunkat.

Hála Isten Világegyetemének,
hogy mindig áldottak, megtisztultak voltunk,
és Nagyasszonyunk közbenjárása betöltött minket.

Legyen bennünk az az öröm,
hogy emlékezhetünk a Szent Szívekkel eltöltött
minden közös pillanatra.

Hogy ebben a meghatározó időszakban
a lelkünk élje meg
az önátadást, a szeretetet és az önfeláldozást
a Szeretet eme csodálatos és alázatos Művéért.

Ma lelkünk ismét hálát ad,
mert megfürödtünk
a Szeplőtelen Szív Fényében.

Az Isteni Anya tudomására hozzuk
hálaadásunkat,
és az Iránta érzett szívből jövő szeretetünket.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Harmincnyolcadik vers

A Szemlélődés Legszentebb Anyja,
Krisztus Ereklyéinek Szent Őrzője,
Fiad Szeretete Szavának Hírnöke,
ezen a napon kérünk,
hogy segíts nekünk, hogy teljes mértékben gyakorolhassuk
Krisztus minden tanítását,
hogy ebben a meghatározó időben
a Megváltás és a Kegyelem példái lehessünk.

A Szemlélődés Legszentebb Anyja,
segíts nekünk, hogy Krisztus minden Igéje
a Fény impulzusaként rezonáljon bennünk.

Vállaljuk el az Evangélium alapján,
hogy feltétel nélkül szolgáljuk Istent,
azzal a céllal,
hogy enyhítsük Krisztus megsebzett Szívét
mindamiatt, amit a világban megfigyel.

A Szemlélődés Legszentebb Asszonya,
taníts minket arra, hogy elkötelezzük magunkat Krisztus útja mellett,
mert ehhez ragaszkodva segítünk az Ő Visszatérésének előkészítésében
a szeretet művei által.

Soha se veszítsük el a szolgálat örömét,
és azt az elismerést, hogy Isten gyermekei vagyunk.

Amikor megszabadulunk önmagunktól,
Kérünk, Anya, hogy fogj minket kézen
az igazság útján,
melyben a továbbiakban is életünk megváltásán dolgozunk,
és rászánjuk az életünket
Urunk Szeretettervének a szolgálatára.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Harmincnegyedik vers

Mária,
Isten Világossága leszáll a Földre,
A Kegyelem és az örökkévaló Irgalom állapota,
Kérlek ezen a napon, hogy a lelkem és a szívem
megélhessék a belső felszentelést,
hogy Fiad helyet találjon lelkemben,
ahol Ő uralkodhat és dolgozhat.

Ezért, Boldogságos Szűz,
Az életemet ajánlom fel a felszentelés útjaként.

Megfosztva az ötleteimtől és koncepcióimtól,
vigyél el mindennek az ürességébe,
hogy az állandó lemondás gyakorlása által
megérdemelhessem
a teljes lehetséges Irgalmat,
hogy megválthassam és megszentelhessem az életemet.

Drága Mennyei Édesanyám!
Késztessen a napi ima az átalakulásra,
a mások és a Természet Élővilága szolgálatának
abszolút megélésére.

Legyen érzékennyé az emberi szívem,
hogy a segítségért kiáltónak
a szükségét érezhessem.

Remélem, hogy egy nap
meg fogok tudni felelni Krisztusnak,
mint kezdő tanítvány,
aki megtanul szolgálni és szeretni
minden helyen.

Asszonyom, változtasd lelkemet
misszionárius lélekké.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Huszonnyolcadik vers

Az Alázatosság Asszonya,
taníts meg minket
az önátadás és a lemondás által felismerni
a társaink belső szükségletét.

Ne ítélkezzen a tekintetünk,
hanem szeretettel  működjünk együtt mindenben,
amiben szükséges.

Anyánk,
ne panaszkodjunk többet,
éljünk végre
hálaadással és az áldozatszeretet által,
mert tudjuk és felismerjük,
hogy ez örökre szabaddá tesz minket.

Csillagok Szűze, segíts nekünk, 
hogy megtaláljuk az erő és az önmagunk adományozása szellemét
a bolygó e döntő pillanatában,
hogy szolgálhassuk testvéreinket
és így megtaláljuk bennük
Krisztus szenvedő Arcát.

Kedves Egyetemes Anya,
éljünk feltétel nélküli önátadásban,
ahogy Te így élsz mindannyiunkért.

Anyánk,
fontold meg hibáinkat és nehézségeinket,
hogy valóban oda tudjuk szánni magunkat,
mert tudjuk, hogy tiszta Kegyelmedből
meg tudjuk tenni a lépéseket
a Nagyobb Terv iránti szeretetért.

Kérünk Téged, hogy ürítsd ki
elménket és szívünket,
hogy kinyilatkoztató Üzeneted meleg szavai
visszhangozzanak bennünk.

Mindig láthassuk Szíved fáradhatatlan adományát
visszatükröződve
a hála lángjában.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Tizedik vers

Irgalmasság Asszonya,
az Isteni Teremtés Anyja,
taníts meg erősnek lenni;
hogy Krisztus kérése teljesítésének meggyőződésével
kelhessünk át ezen a világon.

Az emberiség Anyja,
változzon meg alacsonyabb rendű állapotunk,
semmi más sem korlátozza azt a hatalmat, hogy Krisztusban legyünk,
mert az a törekvésünk, hogy az Ő apostolai legyünk
az utolsó időkben.

Adj nekünk kegyelmet, kedves Anyánk,
hogy feltétel nélkül válaszolhassunk Urunknak.
Ne engedd, hogy emberi szívünk langyos vagy törékeny legyen.

A Szentlélek tüze
bátorítson minket küldetésünk teljesítésére,
mert semmivé akarunk lenni,
hogy Fiad helyet találjon bennünk.

Tudod, drága Mennyei Anyánk,
hogy a testünk gyenge,
de megerősítheted lelkünket a szeretetben,
hogy Szeretetteljes Szíveddel egyesülve
válaszoljunk Krisztus irgalmas Hívására.

Ne legyen több elhatározás,
hanem a Megváltás nagy Tervének a megvalósítása
az emberiségben.

Segíts nekünk, Anyánk, hogy felajánljuk magunkat,
hogy megszülethessen bennünk
az Isten Terve megvalósítására való odaadásunk.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Mária, a Béke Rózsája
 

Oldalak

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT