SZŰZ MÁRIA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

A kényes és döntő bolygóhelyzet miatt, a bevándorlók és menekültek növekvő helyzete miatt, olyan nyilvánvaló okok miatt, mint az éghajlati hatások súlyos helyzete, valamint a káoszban és lelki zavarban lévő lakosság és nemzetek súlyos helyzete, valamint sok más olyan ok miatt, amelyet nem lehet egyetlen egy üzenetben elmondani; Jézus Legszentebb Szíve, Mária Anyai Szíve által a mai napon bejelenti, hogy:

2023. január hónap első péntekétől kezdődően és 2023. minden péntekén Szent József legtisztább és alázatos Szíve kiadja utolsó heti Tanításait, hogy a lelkek ne csak érezzék Szent József Legtisztább Atyai Szíve közelségét, hanem hogy az emberi szív bátran és a Szent Józseffel való szellemi rokonság jegyében felkészüljön arra, hogy szembenézzen ezen idők végével.

A Szent József Heti Üzenetei utolsó sorozatán keresztül, amely 2023 decemberének utolsó péntekén zárul; az Isteni Hierarchia az Atya Legfelsőbb Akaratával egyesülve megpróbál szellemi segítséget nyújtani azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van.

Így a Szent József által felajánlott és az Örökkévaló Atya által adott Kegyelem révén Szent József odaadó lelkei minden héten megkapják az utolsó tanításokat, amelyekre szükségük van ebben a végső szakaszban.

Ily módon Szent József utolsó üzenetein keresztül lezárul az Isteni Küldöttek Hagyatéka, hiszen 2023 az elmúlt 15 év jelenései ciklusa végének a kezdetét jelzi.

Emiatt, gyermekeim, arra hívunk benneteket, hogy használjátok ki ezeket az utolsó impulzusokat, hogy minél több lélek jusson el Istenhez, az Örök Atyához.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

Rendkívüli üzenet
SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA RENDKÍVÜLI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, GOIÁSBAN, FORMOSA VÁROSÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Drága gyermekeim!

Ma eljövök, és a Kezemben hordozom Jézus Véres Szívét, mert Fiam jóvátételért kiált a háborúkkal, konfliktusokkal és sértésekkel szemben, amelyek még mindig élnek ezen a világon és a vallásokban.

Fiam Véres Szívével jövök, hogy megkérjelek benneteket az Ő Isteni és Szent Nevének tiszteletére, kísérjetek el áldozatban, egy különleges, nem nyilvános szellemi feladatban San Carlosban, Figueira Fény-Sejtmagjában, a Szenvedés Enyhítése Anyjának a Sejtmagjában.

El kell jutnom oda, hogy megismertessem a Szent Lázár-Ház iránti kérésem megvalósításának fontosságát; mert ezen a Házon keresztül Mennyei Anyátok és gyógyító angyalai elhozzák a mai embernek azt a szellemi megkönnyebbülést, amire ebben a ciklusban mindenkinek szüksége van.

Rendkívüli módon zarándoklatra megyek a San Carlos-i Házamba, hogy ezekben a rendkívüli időkben megerősítsem az említett Ház megnyilvánulási tervét, és elmegyek megáldani azokat a családokat és gyermekeket is, akik a Testvéri Szolgálat Tervének a részei.

Sürgősnek tartom, hogy legalább a bolygó egyes vidékein jelen legyen Isten Szeretete, azé a Szereteté, amely meggyógyítja, helyreállítja és megváltja ez idők szenvedését.

Drága gyermekeim, ily módon, áldozatban zarándokol Legszentebb Édesanyátok egy kis csoport társaságában, hogy október 25-én Szűz Mária rendkívüli jelenése révén elvégezhető legyen ez a szent feladat.

Fiam nekem adta Véres Szívét, és arra kérte a Szenvedés Enyhülésének Anyját, hogy járjon közben azokért a lelkekért, akik ebben az időben már elítélték magukat. Ezért Fiam fájdalma leírhatatlan.

Ezentúl köszönetet mondok mindazoknak, akik minden lehetséges módon együtt tudnak működni, hogy ez a zártkörű és rendkívüli találkozó létrejöhessen.

Szeretteim, befejezésül szeretném elmondani nektek, hogy október 25-én egy rendkívüli élő adás lesz a San Carlosban történtek közvetítésére.

Köszönöm, hogy követitek a Lépéseimet!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

A különleges imádkozás eme napjaiban Brazíliáért intézett kéréseitek és imáitok gyermekeim legmelegebb szeretetével érjenek el Hozzám, mint rózsák az Égi Anya Lábánál.

Drága gyermekeim, egyesüljünk Fiam Szívével ebben a pillanatban, hogy a Magasztos Szellemi Kormány betöltse Brazília nemzetének lelkeit, és így ennek az országnak a Célja élvezzen védelmet és menedéket Brazília Őrző Angyala fényes szárnya alatt.

Így, kedves gyermekeim, a szív erőteljes imája által a Szentlélek is vezesse és inspirálja gyermekeim szívét, hogy mindig az a tisztánlátás és békesség uralkodjon, amelyre Brazília kedves népének szüksége van.

Mint Édesanyátok, mint Aparecida Asszony, minden nap imádkozom veletek együtt, és csatlakozom Szolga- és Rabszolga hangommal, hogy az  Örök Atya Akarata teljesüljön Brazíliában és az egész világon.

Anyai vágyam értelme az, hogy Brazília ne váljon a következetlenség és a szellemi érzék hiányának színterévé.

Nektek, gyermekeim, továbbra is lehetővé kell tennetek, hogy az Aparecida Asszony továbbra is ennek a nemzetnek a Kormányzója legyen, amely egy Új Emberiség bölcsője lesz.

Folytassátok a buzgó imádságot, és hagyjátok, hogy a Bölcsesség Szent Lángja megértést és okot adjon az alázatos szíveknek.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET ARGENTÍNÁBAN, BUENOS AIRESBEN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves argentínai gyermekeim!

Itt vagyok, Én vagyok az Édesanyátok, Luján Anyja, Szent Miklós Rózsafüzérének Szent Szűze.

Jöjjetek Hozzám, szeretett és sebesült argentínai gyermekeim. Itt vagyok, és visszatértem, hogy megvigasztaljalak, hogy elmondjam, hogy Édesanyátokként végigkísértem életetek minden pillanatát, valamint az ország minden helyzetét.

Gyermekeim, fogjátok meg a Kezem, Jézushoz akarlak vinni benneteket, ezen az új találkozón az Ő Kifürkészhetetlen Irgalmas Szívével.

Gyerekek, tárjátok ki a karjaitokat a Számomra. Meg akarlak szorítani benneteket, szeretném, ha újra éreznétek Szívem anyai melegét.

Gyermekeim, ne háborodjatok fel. A gyűlölet alakuljon át reménnyé, az igazságtalanság, amelynek szemtanúi vagytok, alakuljon át együttérzéssé.

Gyermekeim, nincs más kiút, mint Istenhez fordulni és bízni, mert a bolygónak ezen a sebzett és megtépázott felszínén nem találtok tökéletességet vagy átlátszóságot.

Drága gyermekeim, ne adjátok meg magatokat, emeljétek fel hangotokat Szeretett Fiam felé, hogy Ő Irgalma teljességével vezessen benneteket, és irányítson benneteket Békéjének és Nyugalmának Királysága felé.

Azért jöttem, hogy emlékeztesselek arra, hogy szeretlek.

Azért jöttem, hogy megkérjek benneteket, hogy őszintén imádkozzatok, mert népeteknek sok imára van szüksége, mivel az éleslátás és az átláthatóság eltűnt.

Azért vagyok itt, hogy támogassam nemzeteteket ebben a döntő és feszült pillanatban, amelynek az Atyába vetett hit és bizalom által vissza kell tudnia állítani céljának eredeti alapelveit.

Ne felejtkezzetek el, gyermekeim, a szent ereklyékről, amelyeket Argentína a bolygó legmélyén őriz.

Forduljatok az igaz és a lényeges felé, és vissza fog térni ide a béke.

Mint az Irgalmasság Anyja, Békességemet adom nektek, amely Krisztus örök és változhatatlan Békéje.

Köszönetet mondok mindazoknak, akik lehetővé tették ezt az új és régóta várt viszontlátást Szeretett Fiammal. Ő is köszönetet mond nektek.

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET POTUGÁLIÁBAN, DORNESBEN, FERREIRA DO ZÊREREBEN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Legmélyebb imádságaitok emelkedjenek fel a Mennybe az Irgalom mai napján, hogy a világ, és különösen a háború és a konfliktusok által leginkább elnyomott és megbüntetett nemzetek visszanyerjék a békét; mert egyetlen ember sem tud béke nélkül élni, hiszen a béke Istennel és a világegyetemmel való kapcsolat.

Gyermekeim, az irgalmas ima mai napján arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a világ azon helyeiért, ahol hiányzik a béke, és ahol káosz uralkodik. Mert a Béke Királynőjeként imáitokon keresztül el kell jutnom e világ azon tereibe, ahol gyermekeim százai szenvednek kétségbeesés és szeretethiány miatt.

Így, mivel ebben az augusztusi hónapban érezni fogjátok Fiam Szívét, szeretném, ha még több gyermekem érezné a Szívemet, és a ti igaz imáitok jelentik a hidat, amely lehetővé teszi számomra, hogy megtaláljam legszenvedőbb és legkétségbeesettebb gyermekeimet.

Ezért, szeretteim, ismerjétek fel Kegyelmem Sugarait; annak a Kegyelemnek, amely mivel kimeríthetetlen és Isten előtt igazolható, már több, mint tizenöt éve betölt benneteket.

Szeretném, ha Kegyelmem, amelyre Anyai Szívem meghatalmazást kapott, mindenkihez eljutna, különösen azokhoz, akik a pokolra ítélték saját magukat.

Mostantól kezdve hálás vagyok nektek azért a bátorságért és erőfeszítésért, amelyet a szívetek imája által adhattok Nekem; mert az imádságnak át kell hatnia a világot.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves Gyermekeim!

Higgyetek, és soha sem kételkedjetek, mert Fiam Szent Terveit soha sem lehet megszakítani; de ha valami hasonló történik, az annak a jele, hogy a Terv közel van, de nagyon közel van a valósággá váláshoz.

Tanuljátok meg Fiamtól, hogy apostolaival együtt a viharral szemben a csónak elsüllyedni látszott, és Fiam Legszentebb Szívének szelídsége és békéje által parancsot adott, hogy álljanak meg a szelek és a tenger.

Ne veszítsétek el a kedveteket, és legyen minden tanulási alkalom egy új lendület a növekedéshez.

Ha Fiam elküld titeket az Ő Szent Nevében, dicsérjétek az Urat, mert az ajtók és a szívek meg fognak nyílni a megfelelő időben, és ennek mindannyian tanúi lehettek.

Kedves gyermekeim, ez az apostolkodás útja.

Ez annak a szolgának az útja, aki soha sem kételkedik a nehézségek miatt, és a viszontagságok miatt sem szorong, mert mindenekelőtt hisz Krisztusban és az Ő Akaratában.

Ez az apostolok útja, azoké, akik nem hátrálnak meg, hanem haladnak előre; azoké, akik készek válaszolni Világegyetem Urának és készek szolgálni Őt; mert Krisztus apostolainak szívében a bizalom található mindenek felett, amely eltörli a kétséget és a középszerűséget.

Gyermekeim, Fiam átadta nektek a Szentlelket, és Szellemével mindnyájatokat megáldott, mert tudta, hogy társai találkozni fognak az ártatlan bárányokkal a vad farkasok között.

Lássátok meg, hogy Jézus Szívének Sugarai alatt vagytok. Ott soha sem semmi sem fog történni, amely Isteni Akaratával ellentétben lenne.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETENE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Gyermekem, lelkem!

Amikor meg kell tenned egy lépést a megtisztulás útján, tudnod kell, hogy egy lépést teszel a benned lévő ismeretlen felé. De először ahhoz, hogy megtisztítsd az ismeretlent, el kell határoznod magad, és ez a döntés belülről jön.

Tudnod kell, gyermekem, hogy itt az ideje ennek a várt megtisztulásnak. Krisztus, Isten Fia lévén, megtisztította magát a templomban, hogy alázatosan betöltse a Törvényt.

Krisztus kísértésbe esett a sivatagban töltött 40 nap alatt, ugyanúgy, ahogy ma sok Gyermekem kísértésbe esik, és állandó kihívás előtt áll, hogy kitartson a végsőkig.

A megtisztulás idejét állandó lemondásban kell élni, lemondva arról, amit magunkról, és amit másokról is hiszünk. Lemondó hozzáállás nélkül az ismeretlen megtisztulással szemben nem lesz elég alázat, amely segít csillapítani a nemeseknek álcázott emberektől jövő büszkeséget vagy arroganciát.

Legyen bátorságod arra, hogy át merjed élni ezt a megtisztulási időszakot a belső lecsupaszítás állandó gyakorlásával, elszakadva mindattól, amit jónak vagy nem jónak tartasz. Így fogod kinyitni a megfelelő ajtót a Menny számára,  hogy segítsen neked átkelni ezen a sivatagon, amely előbb-utóbb véget ér, és miután átmentél rajta, megtalálod a Megváltó Szívének szeretett oázisát.

Ne feledd, hogy először el kell fogadnod a pillanatot, hogy azután átélhesd. Légy következetes a Szavaimmal, és minden rendben lesz.

Köszönöm, hogy válaszolsz a hívásomra! Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

A fatimai szentélyből a Mennyei Atya elküldi hűséges Szolgáját, hogy terjessze a világban a Mária Szeplőtelen Szíve iránti odaadás megújítását.

A Mária összes gyermeke megszentelése iránti elkötelezettség megújításában, amely egyszerű belső gyakorlat lesz, hozzájárultok, hogy Égi Anyátok, szélesebb körben járjon közbe az Európában és a világban lévő helyzetekért.

Gyermekeim, most jobban, mint valaha egyesítsétek minden nap a szíveteket az Én Szívemmel, hogy az emberiség elkerülhessen bizonyos helyzeteket, és hogy más helyzetek feloldódjanak, mert az az Anyai törekvésem és az akaratom,  hogy többé ne szenvedjetek.

Ezért, kedves gyermekeim, éljétek át újra Mária Szeplőtelen Szíve iránti odaadásotok megújulását, hogy abban a rendkívüli Kegyelemben részesülhessetek, hogy lelketek részt vehessen a jelenlegi Fény imádkozó seregeiben.

Azt akarom, hogy életetek eme Értem való rajongása képes legyen minden helyzetet megnyugtatni ebben az időben, és hogy az isteni igazságszolgáltatás ajtaja ne nyíljon ki, hanem inkább szeretett Fiam irgalmas Szívének nagy kapuja képes legyen semlegesíteni vagy átalakítani minden, ami a közjó és a béke ellen van.

Ebben az iskolában, amelyet a Fatimai Királyság kínál nektek, arra hívlak meg benneteket, hogy az összes gyermekem szívének a tükre legyen az a belső csillag, amely megvilágítja a világot és magához vonzza a Béke szent Szellemét.

Köszönöm, hogy válaszoltok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ADOTT ÁT FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Szeretett gyermekeim!

Ma azért érkezem meg, hogy előkészítsem Megjelenéseim évfordulójának előestéjét, egy olyan világba érkezem, amely zavaros és megosztott az igazságtalanság és a tévedések miatt.

Édesanyátokként, Aki szeret titeket, arra kérlek benneteket, hogy továbbra is hűek maradjatok a Szívemhez, hogy életetek legyen az a példa, amelyre szükségem van a Mennyei Atya előtt, hogy a világnak hosszabb békeidője legyen.

Kedves gyermekeim, ma itt vagyok, úgy, ahogy ti is itt vagytok, és válaszoltok szeretett Hívásomra. Gyermekeimnek ez a feltétel nélküli válasza az, ami lehetővé teszi Számomra, hogy újra és újra elérjem a világot, és ez lehetővé teszi, hogy közel lehessek hozzátok, és elkísérjem lépteiteket Fiam Szíve irányába.

Ezért szeretteim, ezen az előestén meghívlak benneteket, hogy szeretettel és hálával készüljetek fel a holnapi napra, amelyben Mennyei Édesanyátok fontos lelki beavatkozást hajt végre ezen idők minden válságával szemben.

Arra biztatlak, hogy mindig maradjatok a Békémben, és ez a Béke adjon neked kellő bizalmat ahhoz, hogy képesek legyetek Isten szeretetének állandó kifejezésére.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

Rendkívüli üzenet
A MEGDICSŐÍTETT KRISZTUS JÉZUS KÜLÖNLEGES ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZÁMÁRA AZ ISTENI IRGALMASSÁG 94. MARATONJÁRA

Az Atya, a fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Tudom, hogy néha fáradtnak érzed magad a saját megtisztulásod miatt, de itt vagyok, gyere a Karomba. Tudom, hogy néha nem tudod, hogyan tovább, és nem találod értelmét mindannak, amit csinálsz. Itt vagyok, gyere a Karomba.

Tudom, hogy néha nem érted, mi történik, vagy a világegyetem hogyan javasol néhány tanulási lehetőséget és próbát; de tudnod kell, hogy itt vagyok, gyere a Karomba, mert mindennek van értelme Isten számára, bár igazából nem ismered. Ezért vagyok itt, hogy jöjj Hozzám, és légy a Karomban; mert csak Én adok neked erőt és bátorságot ahhoz, hogy megtanuld leküzdeni ezeket a pillanatokat és ezeket az időket.

Itt vagyok, augusztus hónapja kapujában, amelyben a Szellemi Hierarchia új Fény -impulzusokat juttat el a világhoz, amelyek átjárják majd a szellemetektől fogva az egész lényeteket. Ezek az impulzusok, amelyek megérkeznek, arra késztetnek benneteket, hogy vállaljátok el az apostolkodás ezen útját, amelyet felajánlok nektek ezekben az időkben, ebben az végső pillanatban.

Éppen ezért ma eljöttem, hogy a következetesekkel együtt ünnepeljem meg ezt a nyolc éves imádsággal, erőfeszítéssel, kitartással, dalokkal, áhítattal, dicsérettel és Szent Szívem iránti tisztelettel teljes utat.

Ma azt mondhatom, társaim, hogy a világon történteken túl a Szívem ismét reményt érez azok iránt, akik a mai napig mellettem voltak, teljesítették Hívásomat, válaszoltak Kéréseimre, megismertették a világgal Irgalmam felfoghatatlan erejét.

Ezen a módon sok lelket, akiket ma nem ismertek, és akik a világon vannak, az irgalmas ima ezen éveiben, e lelkek imagyűléseken való részvétele révén, megjelölhettem és felkenhettem a Lelkem által. Ez sokat jelent Számomra, mert ezeknek a lelkeknek lehetőségük lesz arra, hogy a jövőben újjáépíthessék az életüket, és különösen, hogy újjáépíthessék szellemi útjukat, azt az utat, amely Istenhez vezeti őket.

Ezért ebben a hónapban, a Szent Szívek e szent eseményeinek kezdetén Mesteretek és Uratok bejelenti Magát a világnak, hogy elhozza a remény és a gyógyulás idejét, amelyre az emberiségnek szüksége van. Elmondom nektek azt is, hogy mindazok, akik a parancsolatok szerint élnek, követik az egyetemes törvényeket, és az egyetemes törvényeket követve leírhatatlan örömöt fognak érezni szívükben, a sötétség időszaka ellenére is, mert a Szentlélek leszáll rátok, és az összes Ajándékával megkísérli megmutatni nektek az Ígéret Földjét, Isten Országát, amely mindegyikőtökben él.

Így, társaim, teljesíteni fogjátok Ígéreteimet a Mennyei Atya előtt, mert Irgalmasságom átalakított benneteket ezekben az években, és ragaszkodásotok és odaadásotok által sok pillanatban kinyitottátok az ajtót nagyon fájdalmas és ismeretlen helyzetek megoldására; úgy, ahogyan a Kanadai őslakosok tudata több mint száz éven keresztül szenvedte el eltévedett egyházam inkvizícióját.

De ma azért jöttem, hogy felemeljem ezeket a szíveket és a világ minden szívét, hogy mindig szem előtt tartsák Üzenetemet, és ne mindazokat, akik követnek Engem, mert azok, akik követnek Engem, mindig tévedhetnek, ez emberi, mert gyenge. De Üzenetemben és Szavamban megtaláljátok a megújulás erejét, és megtalálva a megújulás erejét, megtaláljátok azt a Gyógyítást, Megváltást és Irgalmasságot, amelyre mindannyiótoknak szüksége van, hogy elérjétek Isten Országát.

Ezzel az impulzussal jövök, hogy felkészítsem szíveteket az új ciklusra, amely kifejezetten augusztus 8. után kezdődik, amelyben Anyám, aki a ti Anyátok, még jobban megnyitja az ajtót a végső elhívásnak ebben a megmentési Tervben, amely az emberiség és az Élővilág, következésképpen az egész bolygó üdvösségére szolgál.

Ezért a mai napig együtt építettük a Megváltási Munka három fontos pillérét: az Irgalmasság pillérét, a Kegyelem pillérét és a Megbocsátás pillérét. Ezt a három pillért a Fény nagy köre egyesíti, amely a Megváltás pillére, amelyre a lelkeknek ma szükségük van ahhoz, hogy újjáépítsék életüket ebben a háborúkkal, technológiákkal, eszményekkel és súlyos tendenciákkal szennyezett világban, amelyek eltávolítják a lelkeket az Isten szeretetétől.

Ez a Kegyelem, amelyet nyolc éve, hogy elhozok e világba, azokon az elvi alapokon keresztül volt lehetséges, amelyeket erre a szellemi feladatra építettek, amely a Fény-Közösségek alapja, és azokat, akik hallgatnak Engem, meg akarom hívni, hogy ismerjék meg,és hogy menjenek el a Megmentés eme Szigeteire, hogy megismerjék azt az utat, amely újjáépíti életüket ezekben a nehéz időkben. De mindenekelőtt továbbra is szeretniük kell Megváltási Tervemet, hogy egy napon megismerhessék a Megmentés Tervét a Fény-Közösségek evolúciós életén keresztül.

A Fény-Közösségek voltak a fő pillérei az Irgalmasságnak a világ más nemzetei felé való kiterjesztésének munkájában, hogy még több lelket magába foglalhasson, akik ebben az életben a megváltásra vártak.

Ma a Mennyei Atya Lába elé helyezem az erőfeszítéseket, az őszinte önátadást, a szívek áhítatosságát, az önfeláldozók és az ártatlanok szolgálatát, azokat a  lelkeket, akik az alázatban, a tisztaságban való élésre törekszenek, és arra, hogy az Isteni Terv Szent Szívem által való megvalósítása érdekében egyre jobban elmélyüljön az elkötelezettségük.

Ezért bátorítalak benneteket, és arra hívlak el benneteket, társaim, hogy ezt a Maratont az ünneplés pillanatává tegyétek, és hogy arra ösztönözzétek az összes lelket, akik részt vesznek ezen az ima-találkozón, hogy reménnyel tele megújítsák fogadalmaikat, hogy ez a Föld minden lehetséges és megengedhető módon meggyógyuljon. Így megértitek, társaim, hogy a munkámat ezen a helyen és az egész világon nem egyedül fogom elvégezni; Szükségem van a szívetekre és az életetekre, szükségem van az igenetekre, hogy végre hajthassam azt, ami még nem valósult meg, aminek még le kell szállnia a Szellemi Univerzumból, hogy meggyógyíthassa ezt a sebzett Földet, és megteremthesse az Új Emberiség alapjait.

Ebben az elmúlt nyolc évben, amikor megjelentem nektek, és az egész világnak eljuttattam Üzenetemet, láttam, hogy az enyéim közül néhányan felbuzdultak, hogy elkezdjék a szeretet fokozatos iskoláját, sőt, néhányan arra is felbuzdultak, hogy  elkezdjék az együttérzés fokozatos iskoláját.

Arra hívlak el benneteket, hogy folytassátok ezt az iskolát, és arra is, hogy a lelketek ne feledkezzen el erről az iskoláról, mert Isten szeretete nemcsak erőssé és legyőzhetetlenné tesz titeket, de Isten szeretete egyre tudatosabbá teszi bennetek a valóságot és a szükséget, olyan mértékben, hogy saját magatok felfoghassátok mindenben azt, aminek segítségre van szüksége.

Atyám gyermekei, az idők vége már bekövetkezik, és Velem együtt, a Velem való egység által nyitva kell tartanotok az ajtót az Irgalmasság világegyeteme felé, ahol a lelkek megtisztulhatnak, megmoshatják magukat, megfürödhetnek és lehetőséget kaphatnak ugyanúgy, ahogyan ti is mindnyájan lehetőséget kaptatok ezen a Velem való találkozás útján az Irgalmasság felé.

Mert amikor szívetek készen állnak arra, hogy megtegyem, amire szükségem van, mivel sok szív erre készül, még jobban kinyitom előttetek a Szívemet, és megmutatom nektek a legismeretlenebb és legmélyebb érzéseimet, amelyeket meghívok, hogy érezzétek most megtanulhatod az átváltozást.szabadítsd fel ezt a világot; Szívem érzéseit, amelyeket fizikai szemmel nem lehet látni, hanem a szív szemével, egy olyan szívvel, amely érzékeny és nyitott az ismeretlenre.

Azért jöttem ide, hogy érezzétek magatokat a Szellemem alatt, mert tudom, hogy sok társnak nehéz átvészelni a bolygó ezen pillanatát, átélni ezt a világhelyzetet, részese lenni ennek az emberi tudatnak, amely napról napra meghátrál a szeretet és együttérzés hiánya miatt.

De ti, akik sokszor merültetek Irgalmam óceánjába, már tudhatjátok és érezhetitek is, hogy ez mit jelent. És mindannak a szolgálatába helyezitek majd magatokat, amit meg kell tenni, anélkül, hogy félnének attól, hogy a fájdalomig átadjátok magatokat, mert még a csontjaitokban is érezni fogjátok ezt. Ekkor fogjátok megtudni, hogy mi a jótékonyság, és lelketek ujjongásban, dicsőségben, imádatban lesz, mert az Úr Tervének egy kis részét teljesítitek. Ha mindenki ugyanezt tenné ezen a világon, nem lenne többé világjárvány, nem lenne több szenvedés, mert mindezt felváltaná a testvériség és az együttműködés szolidaritása, amely azokból a lelkekből fakad, akik ebben az időben azért vannak itt, hogy szolgáljanak.

A Teremtés Forrásának nevében meg akarlak áldani titeket, ennek az augusztusi hónapnak a kapujában, hogy ez az áldás még inkább ösztönözzön titeket a tudat átalakulására és felemelkedésére minden tudatért, amely nem emelkedik fel és nem szeret, különösen azokért a tudatokért, akik háborúkat, humanitárius válságokat, egyenlőtlenségeket, társadalmi konfliktusokat idéznek elő, még azokat a betegségeket is, amelyeket ma a világ átél.

Még ha lehetetlennek, nehéznek vagy áthatolhatatlannak is tűnik, arra kérlek titeket, hogy utánozzátok azt, amit a fájdalmas Szenvedés alatt tettem, hogy az erőfeszítéseitek és az önátadásotok ebben az augusztusi hónapban igazoljanak minden elkövetett hibát, hogy a világ káoszát megnyugtathassák, és a leginkább elveszett lelkek újjászülethessenek a szeretet és a megbocsátás által. Ez a nagy törekvésem ebben az augusztusi hónapban, és először magatok között fogjátok megvalósítani, a körülöttetek lévőkkel, a családotokkal, a szeretteitekkel és barátaitokkal; így tudni fogják, mennyire szükséges a szeretet fokozatainak iskolája szerint élni, tudatos erőfeszítésben, hogy elérjék.

Azért jöttem, hogy különösen ne csak titeket áldjalak meg, hanem a világot is, hogy az együttműködés szelleme felébredjen az egész emberiség szívében, különösen a nem hívőkben, hogy egy napon felébredjen a Testvériség szent szelleme.

Amikor ez megtörténik, az ég leszáll a Földre, a Föld pedig felemelkedik tökéletes egységben a Mennyekbe, és akkor lesz az, amikor visszatérek, hogy Békét hozzak a világnak.

Hallom ebben a pillanatban a lelketek ajánlatait. Bár tökéletlen, legyen őszinte ajánlat, legyen az az ajánlat, amely a szív hangjából születik, hogy minden elérje a megváltást és meggyógyulhasson.

Az augusztusi hónap első eseményére, az Isteni Irgalmasság Maratonjára, itt hagyom nektek a Szívem legértékesebb dolgát, amit a testvériségben egyszer megosztottam veletek: az Eucharisztiát, Krisztus Vérét és Testét, amely mindig a bennetek lévő igazság megtalálásához és a megváltáshoz fog vezetni; mert értetek tettem ezt meg, és még sokkal többször megtenném.

Ne feledjétek el, hogy a Szentségekben ott van az üdvösség táblája, ott az út, amely a békéhez és a Szentháromsággal való isteni egységhez vezet.

Ebben az augusztusi hónapban, amelyben annyira sok éve, hogy mindegyikőtöknek az oldalán vagyunk; Jelenlétünkkel, Szent Szívünkkel, Szavainkkal eljövünk megmutatni nektek, hogy itt vagyunk, hogy segítsünk ezen a sebesült, szenvedő és haldokló világon.

Ezért meghívlak titeket, hogy legyetek véglegesen a Szívem része, és arra hívlak benneteket, hogy legyetek részesei Szívem Sugarainak, hogy megvilágítsátok ezt a világot a szeretet és a béke cselekedetei által.

Az Örökkévaló Atya kérésére megáldalak benneteket ebben az új ciklusban, amelyben a humanitárius szolgálat és az imádság kapui jobban megnyílnak, amíg el nem érjük az egész világot, amíg minden lehetséges szív meg nem hallja Hangomat, meg nem hallja Üzenetemet.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 

Elías del Sagrado Corazón de Jesús szerzetes:

Ezt a pillanatot lezárjuk egy énekkel, amelyet Jézus Szent Szívének ajánljuk fel, amely arra buzdít bennünket, hogy éljünk az apostolkodás ezen útja szerint, hogy Krisztus Fénye leereszkedhessen a világba, és törekvései megvalósulhassanak minden egyes szív igenje által.

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Örömmel és boldogsággal térek vissza Szent Figueirámba, hogy júniustól, Jézus Szent és Áldott Szívének hónapjától kezdve minden egyes gyermekem szellemének belső gyümölcsei már a bolygó és a lelkek szolgálatában álljanak.

Szeretném, ha ezen a következő imatalálkozón, ahol 1000 Üdvözlégy Máriát imádkoztok, ha a legőszintébb imáitokat és könyörgéseiteket a Mennyei Atyának szánnátok oda Mennyei Anyátok szándékai és könyörgései céljából.

Lelkes odaadással kívánom, hogy imádkozó gyermekeim imádkozzanak a következő szándékokért:

1. Igazi és őszinte békeszerződésért a Közel-Keleten, hogy izraeli és palesztin gyermekeim békés párbeszédet folytathassanak a közjó érdekében, valamint a legvédtelenebbek és a legtehetetlenebbek érdekében.

2. Valódi és testvéri megegyezésért Kolumbiában, hogy a a tiltakozások és a leállások már ne büntessék a legszegényebbeket és a legártatlanabbakat.

3. Annak érdekében, hogy Brazília koherens kormányt alkosson az isteni megbízások szerint, hogy a világjárvány által leginkább sújtott embereknek legyen kegyelmük újjáépíteni életüket.

4. A marokkói lakóhelyüket elhagyni kényszerültek és nélkülözők számára, hogy Európa a jelenlegi és kritikus, soha nem látott válsággal szemben ne reagáljon hideg szívvel, hogy az összes menekültnek segítsenek hogy méltósággal újjáépíthessék életüket.

5. A békéért és a mianmari diktatórikus konfliktus megszüntetéséért, hogy a vallást ne maszkként használják, hogy elrejtsék a legnagyobb megrázkódtatást okozó cselekedeteket, amelyek az egész nemzetet károsítják, és mindenekelőtt a legszegényebbeket száműzetésbe taszítják.

6. A szíriai, venezuelai és etiópiai konfliktus végéért, hogy az emberi társadalom életét ne használják fel arra, hogy újabb nyomorúságot és káoszt teremtsenek a népekben és a népek között.

7. Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok humanitárius küldetésekért, hogy a humanitárius szolgálat minden úttörője védelem alatt legyen, hogy a Szentlélek inspirálja és irányítsa őket; hogy tartós és előnyös döntések szülessenek mindazok számára, akik traumatikus és fájdalmas távozás után törekednek az újrakezdésre.
 

Ha imádkoztok ezekért a Szándékaimért, hálás leszek nektek, mivel Szívemet felháborítja a világ korrupciója, amelynek Krisztus visszatérésével vége lesz.

Köszönöm, hogy válaszoltok a Felhívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Ötvenedik vers

Béke Királynője,
Vigasztaló Anya,
a szívek Őrzője,
járj közben ezért a bolygóért és ezért az emberiségért,
járj közben az Élővilágért.

Hozd el minden lélek számára
Szereteted erejét és végtelenségét,
hogy ebben az utolsó időben
gyermekeid tudják, merre kell menniük,
és így találják meg az utat
Fiad Szent Szívéhez.

Béke Királynője,
visszhangozzon a Békéd
minden szív belső univerzumában.

Az egész emberiség érezze magát testvériségben
a felebarátok között.

Ne legyen többé gyűlölet, viszontagság, igazságtalanság,
sem embercsempészet.
és találják meg az utat Istenhez,

Ébredjenek fel a szívek,
és találják meg az utat Istenhez,
hatalmas Atyánkhoz.

Béke Anyja, az egész világ vesse el
hit által a reményt és a belső gyógyulást,
hogy a szenvedőknek legyen Kegyelme,
hogy Szíved anyai Sugarai megérintsék őket.

Engedd meg, Szentséges Asszonyom,
hogy Szereteted és Békéd nagykövetei legyünk.

Legyünk méltók Legfelsőbb Kegyelmedre.

Épüljön újjá minden élet,
hogy megtörténjen a megbékélés,
és hogy a megbocsátás hozza el mindenki számára
a széthúzásnak és a közönynek a végét.

Szerezze vissza összes gyermeked
azt a hitet, amelyre szüksége van a továbblépéshez,
amíg, mint a fény madarak,
egyszer visszatérhessünk
a Mennyei Atya Lakhelyére.

Béke Királynője,
Remény Anyja,
mérhetetlen Szeretet,
készíts fel minket most és mindig
Krisztus alig várt Visszatérésére.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Harmincadik vers

Remény Anyja,
a reggeli Fény Harmatja,
Azoknak a megváltozhatatlan támogatója, akik hívnak Téged,
távolítsd el szemünkről az illúzió fátylait,
hogy a Szellemi Világegyetem
uralkodjon az életünkben.

Legyen bátorságunk ahhoz, hogy a múlt szentjeit utánozzuk.

Lássuk az átalakulás útjának a  megvalósulását
Krisztus apostolainak a példájában.

Szent Anya,
hogy minden lehetséges legyen,
adj nekünk alázatos és igaz szívet,
amely képes átölelni a bolygót.

Taníts meg minket kitartóan járni a hitben,
hogy feloldódjanak
tudatunk korlátai.

Anyánk,
szabadíts meg minket az emberi állapot rabságából,
hogy elérhetőek és nyitottak legyünk arra,
hogy válaszoljunk a hívásodra.

Vezess minket mindig a Fiad felé.
Arra törekszünk, hogy örökkévaló közösségben éljünk
Irgalmas Szívével.

Legszentebb Anya, add meg nekünk ezt a Kegyelmet,
hogy áhítattal és szeretettel
lépjünk be a belső tisztaság Templomába,
arra a helyre, ahol a mi Atya Istenünk
rávezet minket arra, hogy megértsük,
hogy mi az oka annak, hogy itt vagyunk, ebben a világban.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Tizenkilencedik vers

Hajnalcsillag,
az újjászületés Hajnala,
Minden nemzet pártfogója,
készítsük elő, mint nép,
Krisztus érkezését.

Hagyjuk, hogy a lábunk
a Király Szíve szent Temploma felé haladjon
hogy Lelke megáldjon minket,
és megújítsuk erőnket a szolgálatban és a szeretetben
az emberiségért és a természet birodalmaiért.

Drága Mennyei Édesanyánk!
segíts enyhíteni az emberiség fájdalmait.

A Szereteted tanítson meg minket arra,
hogy mindig minden szükségletben jelen legyünk.

Tanuljunk meg törődni és megvédeni nemzeteinket
buzgó imádság által,
mert tudjuk, hogy ott
Jelen vagy, hogy segíts nekünk.

Mária,
az összes keresztyén segítője,
hogy felbuzduljunk
Krisztus apostolai útja követésére.

Legyen példa a mi megváltásunk
azok számára, akik még nem találták meg Krisztust.

Hűségünk legyen a testvériség lángja*
azok iránt, akik nem Istenben élnek.

Keressen helyet Szeretett Fiad
Lényünk ürességében,
ahol kormányozhat és munkálkodhat
az emberiség és az egész bolygó szeretetéért.

Hitünk segítse nemzeteinket
hogy beteljesítsék Isten Célját.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

* a testvériség lángja a szeretet és az együttérzés energiája, amelyet szívünkből sugározhatunk a másik felé.
 

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS NAPI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMA VÁROSÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

A versek második sorozata
Egy lélek ötödik verse Jézus Szent és Áldott Szívéhez

Uram,
szabadíts meg örökre
rothadt nyomorúságaimból.

Moss meg teljesen
belül és kívül
azzal a Szenteltvízzel,
amely Szentséges Szívedből fakad.

Tisztíts meg és szabadíts meg
az összes atavizmustól,
hogy megújuljak
a Szellemed által,
és így sikerüljön egyszer s mindenkorra elérni,
hogy megtegyem a lépéseket megváltó ösvényeden.

Szabadíts meg az élet nyomásától.

Jézusom,
tedd rám szent Kezedet,
és szabadíts meg
az egész Világegyetem hatalma által,
Uram,
hogy végre
megszabaduljak a bilincsektől,
és az élet összes börtönéből.

Hagyj magad mellett, Uram.

Hagyj a közeledben,
és folyamatosan újíts meg
a Kegyelem elvesztése nélkül,
hogy napról napra átalakuljak.

Atyai Fényed alatt
zárd be az összes bizonytalan ajtót,
amelyek kinyíltak.

Szabadíts meg
bármilyen bizonytalan állapottól,
amely elválaszt engem Isteni Szeretetedtől.

Uram, add meg azt a lehetőséget,
hogy megtapasztaljalak és megérezzelek.

Add meg nekem azt a Kegyelmet,
hogy közösségben tudjak lenni Veled,
miután megtisztultam.

Add meg azt az Irgalmat, amire szükségem van ahhoz,
hogy megtanuljak megbocsátani magamnak
és a testvéreimnek.

Uram, építsd fel bennem
az Új Testvériséget.

Ámen.
 

Hálát adok azért, hogy megőrzitek szívetekben e lélek szavait!

Áld titeket

Mesteretek, Krisztus Jézus

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT