SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, NAZARÉBEN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Miközben a világ és különösen néhány nemzet szembesül a gonoszsággal és a káosszal ezekben az időkben, arra hívlak benneteket, hogy legyetek Békém hordozói.

Miközben a háborúk félelmetes hasznot hoznak azoknak, akik a fegyvereket népszerűsítik, és megmagyarázhatatlan szenvedést okoznak gyermekeim többségének, Én arra hívlak benneteket, hogy legyetek Békém nagykövetei.

Miközben a büntetlenség sok ambiciózus elmét és szívet vakká tesz, és fájdalmat és gyötrelmet okoz sok népnek és családnak, Én arra hívlak benneteket, hogy legyetek Békém eszközei.

Miközben az abortusz és az újszülöttek és a meg nem született gyermekek elvetése normális, közömbös és sötét szokássá válik, arra hívlak benneteket, hogy legyetek Krisztus Irgalmasságának Fénye.

Miközben egész régiók száradnak ki egyik napról a másikra, és városokat és településeket pusztít el az éghajlatváltozás dühe, arra hívlak benneteket, hogy legyetek a Teremtés nagykövetei és védelmezői.

Miközben a felháborodás, az éhség és a nyomor aláássa az emberi és szellemi méltóság ajándékát, arra hívlak benneteket, hogy legyetek Isten földi értékeinek képviselői és őrzői.

Miközben a lelkek nagyon nehéz megpróbáltatásokkal néznek szembe, és sokan felfedezik gyengeségeiket, nyomorúságukat és betegségüket, arra hívlak benneteket, hogy legyetek a szeretet és a gyógyulás hídjai e szenvedő emberiség számára.

Miközben lezárják az utakat, a határokat és az óceánokat a menekültek és a száműzöttek előtt, érzéketlenné és közömbössé téve a világot mások szenvedése iránt, arra hívlak benneteket, hogy legyetek a Béke és az Irgalom közbenjárói; mert ha nincsenek eszközök a Kezemben, Mennyei Édesanyátok nem lesz képes közbenjárni.

Egyesüljön az összes hang és az összes szív egyetlen imában, mondván: "Uram, kegyelmezz és irgalmazz meg nékünk!"

Én mindig imádkozni fogok értetek.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET SPANYOLORSZÁGBAN, KATALÓNIÁBAN, BARCELONÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Ezen a napon az óceánok életének Anyjaként jövök, hogy az emberiség meghallja az óceánok kiáltását, hogy a felszínen élő ember érzékennyé váljon, és felhagyjon a rideg közömbösséggel.

Az óceánok hangjaként jövök, hogy meghallgassanak, hogy gyermekeim imádkozzanak az egész bolygó egyik legveszélyeztetettebb erőforrásáért.

Imádkozzunk, gyermekeim, hogy a szennyezés többé ne jelentsen veszélyt az összes tengeri élőlényre.

Imádkozzunk, hogy ne folyjon több kőolaj az óceánokba, hogy a bolygó belsejében lévő vért többé ne szivattyúzzák ki mindig ugyanazon emberek javára.

Imádkozzunk az óceánok életéért!

Imádkozzunk, hogy az óceánok élővilága ne legyen többé a történelem legnagyobb emberi temetője, és hogy a nemzetek elkötelezzék magukat a menekültek életének megmentése mellett.

Drága gyermekeim, ez az óceánok fájdalmas jelenete, az emberiség öntudatlanságának és mindenekelőtt a józan ész és a belátás hiányának hűséges tanúja.

Arra kérlek benneteket, jobban, mint valaha, hogy tegyetek valamit az óceánokért, és hogy a többség ne nézze tétlenül, hogy hogyan pusztul el a világegyetemtől kapott élet.

Drága gyermekek, itt az ideje, hogy mindez tudatossá váljon bennetek, mert nincs több idő, és később már nem lesz lehetőségetek megbánni.

Imádkozzunk az óceánok és az összes tengeri élőlény által elszenvedett kegyetlenségért, hogy a szenvedés, amelyet a mai ember véres keze okoz, ne maradjon büntetlenül, és hogy ne térjen vissza az emberiségre az a bűn, hogy az utóbbi időben még többen tűnnek el  a tengerekben, és hogy a világ nagy édesvízkészletei megmagyarázhatatlanul kiszáradnak.

Ne károsítsátok többé az óceánokat. Ma az Anyatermészet hangján keresztül kiáltanak.

Kezdjetek el először magatokban tenni valamit. Nagyon hálás leszek mindazoknak, akik enyhítik az óceánok csendes fájdalmát.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és az Óceánok Anyja
 

SZŰZ MÁRIA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

A kényes és döntő bolygóhelyzet miatt, a bevándorlók és menekültek növekvő helyzete miatt, olyan nyilvánvaló okok miatt, mint az éghajlati hatások súlyos helyzete, valamint a káoszban és lelki zavarban lévő lakosság és nemzetek súlyos helyzete, valamint sok más olyan ok miatt, amelyet nem lehet egyetlen egy üzenetben elmondani; Jézus Legszentebb Szíve, Mária Anyai Szíve által a mai napon bejelenti, hogy:

2023. január hónap első péntekétől kezdődően és 2023. minden péntekén Szent József legtisztább és alázatos Szíve kiadja utolsó heti Tanításait, hogy a lelkek ne csak érezzék Szent József Legtisztább Atyai Szíve közelségét, hanem hogy az emberi szív bátran és a Szent Józseffel való szellemi rokonság jegyében felkészüljön arra, hogy szembenézzen ezen idők végével.

A Szent József Heti Üzenetei utolsó sorozatán keresztül, amely 2023 decemberének utolsó péntekén zárul; az Isteni Hierarchia az Atya Legfelsőbb Akaratával egyesülve megpróbál szellemi segítséget nyújtani azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van.

Így a Szent József által felajánlott és az Örökkévaló Atya által adott Kegyelem révén Szent József odaadó lelkei minden héten megkapják az utolsó tanításokat, amelyekre szükségük van ebben a végső szakaszban.

Ily módon Szent József utolsó üzenetein keresztül lezárul az Isteni Küldöttek Hagyatéka, hiszen 2023 az elmúlt 15 év jelenései ciklusa végének a kezdetét jelzi.

Emiatt, gyermekeim, arra hívunk benneteket, hogy használjátok ki ezeket az utolsó impulzusokat, hogy minél több lélek jusson el Istenhez, az Örök Atyához.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Lábam ismét megérinti Fatima áldott földjét, hogy eloszlassa a távoli Európában uralkodó sötétséget.

Ismét eljövök, hogy veletek legyek, hogy hallgassatok a Fájdalmas Anya hangjára, aki a békéért és a háború végéért kiált.

Elhozom a Szívemben az Isteni Cél szent lángját, hogy az alvó lelkek ráébredjenek arra a valóságra, hogy tegyenek valamit a szenvedőkért és a védtelenekért.

Én vagyok a Hajnal Fénye. Én vagyok az, aki fel tud virradni abban a szívben, amely megnyílik, hogy felismerjen Engem Mennyei Anyjaként.

Kedves gyermekeim, most kezdődik a nagy szolgálat és a legnagyobb erőfeszítések szakasza Európában, Afrikában és a Közel-Keleten, hogy az egyenlőtlenség kiegyensúlyozottá váljon, és a szegények legszegényebbjei megkapják a megérdemelt méltóság Kegyelmét.

Ezért az Istenség belép a leginkább rászoruló terekre; de az Istenség a Szentlélek által is párbeszédet fog folytatni azokkal a szívekkel, amelyeknek fel kell ébredniük az igazságra és a jóságra.

Én, mint a menekültek és az elhagyottak Anyja, minden egyes misszionáriusi szív mellett fogok imádkozni, amely felajánlja magát Fiam nevében, hogy igazságot és emberi méltóságot vonzzon a világba.

Emiatt kérem, hogy mindazokban tudatosuljon ez, akik távolról kísérik az északi féltekén végbemenő jótékonysági munkákat és a békés párbeszédet, mert eljött az idő, hogy minden imádkozó felelősséget érezzen a Tervért. Krisztus visszatérésének beteljesedését, mindenáron, ebben az emberiségben.

Imádkozzunk minden nap, és tegyük a szívünkbe ezeket a szándékokat.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Mária, a Béke Rózsája

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS RENDKÍVÜLI ÜZENETE, AMELYET URUGUAYBAN, MALDONADOBAN ADOTT ÁT ELIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA AZ ISTENI IRGALOM 87. MARATONJA ALKALMÁBÓL

Az Atya, a fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Ma, a széllel és az óceán hullámaival, a világegyetem kapuin keresztül jövök ide, azért, hogy az emberi tudatba behatolhasson annak spirituális jellege.

Ma mindenki számára elhozom Szívemnek - a bolygó és az emberiség helyzete miatt érzett - mély fájdalmát.

Annak ellenére, hogy Én a világegyetemben vagyok, és a Hierarchia a világ helyzetének enyhítésén dolgozik, Szemem szüntelenül arra tekint, ami történik, arra, amit még senki sem láthat valódi mélységében, hogy megérthetné, miért is történik mindez.

A mai napon a Mennyből jövök, hogy ismét arra kérjelek titeket, imádkozzatok a menekültekért, különösen azokért, akik igyekeznek túlélni, helyet találni, átkelnek az óceánon, hogy megleljék az ígéret földjét.
Közülük sokan nem érik el a végcélt, nem jutnak el arra a helyre, amelyet reménnyel keresnek, bár az arcukon tükröződik az elhagyatottság és az el nem fogadás miatti szenvedés.

Túl azon, ami az emberiségben, valamint az Isteni Irgalmasságnak ezen a Maratonján keresztül történik meg, amelynek folyamán imádságaitok összhangban és szeretetben Isten felé emelkednek fel, megosztom veletek Mesteretek és Uratok e fájdalmát;

mert minden lehetne másképp is, de mégsincs úgy. És mivel nincs másképp, és nincs válasz vagy megkönnyebbülés a hozzátok hasonló testvérek helyzetére, a sors módosítja az eseményeket.

Gondoljatok csak bele egy pillanatra, milyen volna meghallani az óceán közepén gyermekekkel, nőkkel, idősekkel, férfiakkal, hánykolódó csónakot, akik biztonságos kikötőt keresnek a származási nemzetükben tükröződő szellemi és anyagi vihar közepette.

A szenvedő felebarátaink iránti befogadás, nyitottság és együttérzés szellemisége az emberiség kötelessége a világegyetem felé.

Tudom, hogy ez nem csak az emberiségtől függ, hanem azoktól, akik mindenféle értelemben létrehozzák és táplálják a bizonytalan helyzeteket, a legszegényebb nemzetek között is a legszegényebbek körében, például Afrikában.

Ezért várok még a legmegfelelőbb pillanatra, hogy megérkezhessek Afrikába, ahol az Én feladatom és a Világ Anyja feladata nem csak azokra a nemzetekre fog összpontosulni, ahová megyünk, hanem az egész afrikai kontinensre is.

Amennyiben a jelen események nyomán nem születik hatékony humanitárius válasz a világ nemzetei részéről, akkor a szülőföldjükön még súlyosabb következményeket élnek majd át a különböző népek; mert ma nem csak éhínségről, háborúról, illetve társadalmi vagy politikai közömbösségről beszélünk, hanem valami olyanról beszélünk, ami túlmutat a látszaton és a felszínes dolgokon.

Lássátok menekült testvéreitekben magát az Istent, Aki hajótörést szenved, amelyet tulajdon gyermekei okoznak azáltal, hogy nem teljesítik a Tervét. Tekinteteteket és szíveteket hangoljátok rá a dolgoknak erre az értelmére, amelyet ma hozok el nektek.

Próbáljatok túljutni a látszaton, azon, ami felszínes, túl mindenen, ami ismert vagy anyagi.

Hatoljatok be a világegyetem titokzatosságába,  és így megértitek majd mindannak a szellemi jelentését, amit mondok nektek.

Csak azt remélem, hogy többen lesztek a tudatában annak, ami történik, mert ami néhány emberrel, például a menekültekkel történik, az az egész világgal történik meg.

Ebben a helyzetben nem léteznek határok sem az anyag, sem az elme szintjén. Ezen idők végének nagy szükségével szemben nem létezhet közömbösség vagy mulasztás. Ha ma ez a helyzet áll fent a világon, ez azért van, mert azt tükrözi, hogy milyen állapotban van az emberiség.

Nem törekedhettek a magasabb szférákba vagy a kapcsolódás magasabb szintjeire, ha nem fogadjátok a szívetekbe ezt a helyzetet, a menekültek, a testvéreitek valóságát.

Mindannyian testvérek vagytok, fajtól, nyelvtől és körülményektől függetlenül. Lényegében mindenki egyenlő a Mennyei Atya előtt, és ez nem fog változni.

Ami anyagi, az mulandó, ami szellemi, az örök. A szolgálat a jelen idő nagy kulcsa, ez hozhat enyhülést az emberiség számára a káosz és a szenvedés közepette, amely újra- meg újrateremti  saját magát.

Azonban az Elsődleges Forrás Isten Gyermekeinek a szolgálatában van. Folyamodjatok Hozzá helyesen, hívjátok Azt helyesen, egyesüljetek Vele helyesen, hogy az Elsődleges Forrás segítségetekre lehessen.

Ezáltal felébred majd bennetek sokfajta tehetségetek, erényeitek láthatóvá válnak, és lesz vezetésetek a szolgálat és az imádság útján, a bolygó sürgető ügyei miatt.

Ma a széllel és az óceán hullámain jövök, hogy meghalljátok és megérezzétek magatokban Isten Érzését, az Ő csendes Érzését, amely erről a valóságról beszél a belső világoknak.

Már elérkezett az idő, amikor sok mindent megértetek abból, ami nem anyagi, hanem anyagtalan.

Ha belső világotok és tekintetetek áhítattal és alázattal fordul a tudás felé, akkor a Törvény vezet majd titeket, a Törvény rajtatok keresztül működik majd, hogy helyrehozza azt az egyre kaotikusabb és nehezebb helyzetet, amiben a Föld található.

A Getsemáné kertje óta tudtam, hogy mindez elérkezik majd. Vérem ára, minden csepp Vérem ára, amely e világban a földre hullott az emberiségért, ebből az okból fakadt.

Irgalmas Szívemnek rajtatok keresztül kell eljutnia a szenvedőkhöz, a menekültekhez.

Az irgalmas imádság ezen napjaiban imádkozzatok buzgón, lelkesült imátok megújít majd titeket, mindig a helyes rezgésbe hoz majd benneteket ebben a vészhelyzetben, amiben a bolygó van.

A világ sose látott, leírhatatlan helyzeteket fog látni majd. Arra hívlak benneteket, hogy tudatosítsátok ezt magatokban, és fordítsátok életeteket a szolidaritás és a jó felé.

A belső síkokon hozzátok létre Velem a formák megújulását, hogy a bolygó tudatát elnyomó, az emberiséget leigázó retrográd erők, kiűzessenek a Föld felszínéről, és megszabadulva ezektől minden megújulhasson.
 
Amíg az emberiség a szellemi élet és az ima iránt csak homályosan érdeklődik vagy közömbös, addig nem nyílnak meg Irgalmasságom kapui; ez a nagy segítség a Velem való imádságokra arányos feleletként jön majd el.

Az emberiség nem áll készen arra, hogy szembenézzen az idők végével és elképzelhetetlen dolgokat lásson meg, nemcsak itt a Földön, hanem a világegyetemben is. Ez olyan volna, mintha reggel arra ébrednétek, hogy   a világ teljesen megváltozott, egy olyan valóság jegyében, amelyet soha sem láttatok és nem ismertetek.

Mit csinálnátok? Mi lenne az első gondolatotok vagy tettetek?

Az emberiség szövetségre lépett a retrográd erőkkel és ez állandó szenvedésben tartja azt.

A kitartóak imája tartja fent az egyensúlyt a számotokra felfoghatatlanban. Ez azt jelenti, társaim, hogy az ima tartja jelenleg harmóniában azt, ami az összeomlás szélén áll.

Tudom, hogy sokan nem akarják elfogadni az idők végét, mert ez véglegesen megváltoztatná őket. Azonban, mint a Világegyetem Ura és Királya, azt mondom nektek: „Nincs más kiút”.

Ha épp most, ebben az időben születtél meg itt, ennek felsőbb oka van, nagyobb feladat, megmásíthatatlan elkötelezettség miatt van így.

Amíg a lelkek és a tudatok továbbra is azon erőlködnek, hogy mást tegyenek, mint amiért ide jöttek, addig szenvedni fognak. Immár nem lehet jelen szellemi utatokon, -és mindenekelőtt a Felsőbbel való belső kapcsolatotokban- az ellenállás.

Ne kísértsétek a sorsotokat, mert nem ismeritek azt.

A mostani időkben váljatok méltóvá a legfelsőbb Kegyelemre, amely erre az engedetlen és közömbös, beteg és kaotikus emberiségre száll le.

Lábatok alatt vannak a legszentebb, a világ számára felismerhetetlen helyek, ezek az úgynevezett Szakrális Helyek. Azért vannak ott, hogy segítsenek nektek és hogy tiszteljétek azokat.

Éljetek azzal, ami valóságos és isteni. Hagyjátok el a látszólagost és az illuzórikusat.

A világ az illúzióban akar maradni és napról napra táplálja azt. Ha ez így folytatódik, hogyan találja majd meg a Valódi Időre nyíló kaput?

Minden a belső világotokból indul ki, hitetek élő gyakorlatából, az irgalmas cselekedetekből.

Ez a hozzáállás megérteti majd a nemzetekkel, hogy a menekültek nem emberi hulladékok, és nem is egy nemzetközi méretű csapás.

Könyörüljetek meg a szenvedőkön, és túl fogtok látni a történéseken.

Enyhítsétek azok fájdalmát, akik a világ tengerein és óceánjain hajóznak, biztonságos földet keresve, hogy családban és egységben élhessenek.
Ha a világ és a nemzetek nem tesznek valamit, akkor a most tapasztaltnál nehezebb próbatétel következik. Isten az emberiséget nem bünteti, az emberiség bünteti saját magát cselekedetei és ideáljai által.

Az óceánok és a vizek ma a menekültek fájdalmáról beszélnek, különösen azokról szólnak, akik nem kerültek ki élve a tengerből. Ezért ma ezeket az óceánokat Irgalmam óceánjává alakítom, hogy mindannyian megmenekülhessetek, mindenki ki legyen mentve.

Folyamodjatok az Isteni Irgalmassághoz, ne engedjétek, hogy az Igazság sújtson le most rátok, mert a világ akkora helyreigazítást tapasztalna meg, amekkorát eddig még soha.

Legyetek összhangban a Szavainkkal. Éljétek meg az Üzenetemet, ne csak hallgassátok azt. Itt az ideje az Új Krisztusok felébredésének.
 

"Mennyei Atyám,
aki fáradhatatlanul odaadtad Magadat
a Világegyetem és az élet megteremtéséért,
tartsd meg szolgálóidat,
akik Krisztus útjának követése mellett döntöttek.

Áraszd le Fényedet és Irgalmadat
e világ sötét tereibe.

Adonai, fogadd karjaidba
a hontalanokat, a föld nélkülieket.

Az óceánok fájdalmas kiáltását csillapítsa
Krisztus hatalommal teli Vérének kiáradása,
és alakuljon át minden
az Akaratod szerint, Adonai,
hogy az emberiség felelőséget vállaljon
és tudatában legyen mindannak, amit csinál.

Küldd el Fényedet, Uram, a belső világokba.
Küldj táplálékot az emberi tudatlanság legmélyebb rétegeihez,
 hogy az eloszlassa a tudatlanságot.

Szereteted által gyógyítsd meg minden teremtményedet,
hogy mindenki boldogan része lehessen
Mennyei Királyságodnak.
Ámen."
 

Friar Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

Ebben a pillanatban egyesülve az Óceánok Urával, irgalmas és szellemi Jelenléte előtt, imádságban és könyörgésben helyezzük magunkat elé, felajánlva a Béke Angyalának imáját, hogy Krisztus Isteni Szentélyként jelenjen meg minden emberi szívben és mindenki felébredhessen Hangja és Jelenléte hívására.
 

Legszentebb Szentháromság,
Atya, Fiú és Szentlélek,
Mélységesen imádlak Titeket.
Felajánlom Nektek Jézus Krisztus drága Testét, Vérét,
Lelkét és Istenségét
amely jelen van a világ minden szentélyében,
a Magasságost sértő bűn, szentségtörések és közömbösség kiengeszteléséért.
És Jézus Szent Szíve
és Mária Szeplőtlen Szíve végtelen érdemeiért
a szegény bűnösök megtérését kérem Tőletek.

Ámen.
(háromszor ismétlődik)
 

Köszönjük Isten hatalmas Irgalmát és Kegyelmét, és megújítjuk Krisztusban és Krisztusért - a fény katonáiként - tett fogadalmainkat.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Rendkívüli üzenet
A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS KÜLÖNLEGES ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZÁMÁRA, AZ ISTENI IRGALOM 85. MARATONJÁRA

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Mezítláb jöttetek Hozzám, Szívem Templomához.

Íme, Templomom éppúgy üdvözöl titeket, mint a világot és annak szükségleteit.

Én vagyok a menekültek és az ártatlanok Ura, azoknak, akiknek nincs földjük, azoknak, akiknek nincs otthonuk, azoknak, akik mindent elveszítettek és a világ útját járják, lehetőséget és reményt keresve.

Visszatérek, hogy szaporítsam a kenyeret és a halat, hogy az örök élet mannáját adjam az éhezőknek, a reményüket vesztetteknek, a száműzetésben élőknek.

Szeretném, ha tudnátok, hogy ennek a Munkának a segítségével a misszionáriusi szív mindig megújul, a mások feltétel nélküli szolgálatának örök önkéntessége.

Ez egy olyan forrás lesz, amely mindig nyitott lesz arra, hogy impulzust adjon a többi tudatnak a humanitárius szolgálatra, hogy kinyújtsák a karjukat és a kezüket abból a célból, hogy segítsenek a rászorulókon, az egész világon a rászorulók millióin, akiket folyamatosan balsorssal büntetnek, és irányítanak.

Szívem temploma, amely az Eucharisztia, az idők végén mindezeket a szükségleteket fontolgatja: a világ által átélt válságokat, a Föld férfinak és nőinek zavarait, az ártatlan szívek kétségbeesését, akik csak abban reménykednek, hogy ehetnek és ihatnak a túlélés érdekében.

Számotokra, akik itt vagytok, és testvéreitek számára, akik ezt az üzenetet hallgatják, és akiknek mindenük megvan, nemcsak annak az ideje jött el, hogy hálát adjatok, de annak is, hogy megosszátok javaitokat a többiekkel. Itt az ideje, hogy tiszteletet adjatok és dicsőítsétek azt a Kegyelmet, amelyet az idők során kaptatok, és az önkéntességetek és az önzetlenségetek szelleme hozza helyre és gyógyítja meg a menekültek szíve sebeit.

Nem csak az élelmiszer és a víz ment meg életeket, nemcsak a védelem és a menedék támogatja az ártatlanokat és a gyermekeket, hanem a Szívem Szeretete is, amelyet tükrözhettek a világban, és amely meg fogja váltani az emberiséget.

A világ szenvedése és a menekülttáborok láttán a Szívem fájdalma leírhatatlan, és ez meghaladja az anyagi élet határát vagy azoknak a szervezeteknek a hatálykörét, amelyek kivitelezik ezt.
 
A világ még nem ismeri az igazi Mennyei Kormányt, azt, amely kezdettől fogva létezik, hogy mindannyian boldogok lehessetek a Szentföldön. De az emberiség eltévelyedett, és nemzedékek óta, a legártatlanabbak szenvedik el ezeknek az időknek a marginalizálódását és rabszolgaságát.

Ki fogja visszatartani ezt az örök gyötrelmet?

Ki fogja enyhíteni a szenvedő szíveket?

Ki fog saját magából kilépni, hogy láthassa a szükséget, a világ nagy szükségletét?

Ezen a napon különleges módon jövök, mert nem maradhattok útmutatás és utasítás nélkül.

Mindazt, amit az idők folyamán kaptatok, nem csak a tudatosságotok bővítése céljából kaptátok, hanem azért is, hogy válaszoljatok, bőkezűek legyetek és szolgáljatok.

Azoknak a lelkeknek, akik nem igazán értenek Engem és nem igazán hallgatnak rám, ki kell menniük a világba, hogy láthassák a valóságot, és szembesüljenek ezzel a valósággal, amíg fáj nekik.

A mai napig nem ismeritek azt az okot, hogy miért választottalak titeket, olyan ok miatt, amelyet Isten Szent Könyvei írnak, amely része Izrael régi népe gyógyulásának és szellemi integritásának, amely nép az egész világon elterjedt, elveszett, még akkor is, ha értetek haltam meg a Kereszten.

Itt az ideje, hogy feltárjam előttetek a bolygó helyzetét, szükségét. Amikor szolgáltok és befogadjátok azokat, akik szenvednek, feloldódnak belső szituációitok vagy problémáitok.

Mivel az igazi egyetemes család egy kis csoport megjelenése által fog felépülni, amely tovább fogja vinni ezt az Isteni törekvést, hogy ily módon az Új Emberiség létrejöjjön.

Isten Terve cselekedeteid és a Legmagasabbhoz való ragaszkodásod által van megírva; nincs más mód, amely lehetővé teszi a Terv beteljesedését, mint a szíved és az életed készenléte arra, ami szükséges.

Ha nem jöttem volna a világra, milyen helyzetben lennének a tudataitok és a civilizációtok?

El sem tudnátok képzelni, társaim, mert ez súlyosabb helyzet lenne annál, amiben a mai emberiség él.

Annak a Kegyelemnek a felismerése, amely betölt és megáld titeket, és az a tény, hogy őszintén és mezítláb jöttök Hozzám, Szívem Templomába, annak a jele, hogy értitek az Üzenetemet, és hogy elfogadjátok azt, hogy Alázatosságom szerint éljetek, amely annyira sürgős és szükséges ebben az időben.

Az alázat nem hiányozhat az emberiségből, mert ez a káosz győzelme lenne az emberiség felett.

Kevés az ebben a világban élő lélektől kérem azt, ami lehetetlennek látszik, azt, ami szellemi értelemben győzelemre fogja vinni Tervemet a belső síkokon, és arra készteti őket, hogy a krisztusi út szerint  éljenek.

Nincs szükségem nagy mozdulatokra a Munkám továbbviteléhez, csak arra van szükségem, hogy elfogadjátok azt, hogy Akaratom szerint éljetek, annak ellenére, hogy nem értitek meg, mert az Akaratomban van a védelmetek és az oltalmatok.

Tudom, hogy nem könnyű engedelmeskedni az Úr parancsainak és a Legfelsőbb útmutatásainak.
A Föld felszínén nincs olyan lény, amely ne élte volna át ezt az élményt, de csak miután beteljesítettétek Akaratomat, fogjátok megérteni a Tervet és annak az értelmét, hogy miért hívtalak el titeket, hogy a szívetek megtérjen.

A menekültek és az ártatlanok Uraként arra kérem a világot, hogy nyissa ki szemét erre a szükségre.
Nem elég, ha néhányan segítenek, sem a gazdag kisebbség szerény adakozása, amely a világ válsága előnyeit használja ki, hogy meggazdagodjon.

Ha kinyitjátok a szemeteket, hogy lássátok a szükséget, nem fontos, hogy nem vagytok keresztények, vagy nincs szellemi életetek, betöltitek a könyörületesség atribútumát, és sok súlyos helyzet, amelyet ma a világ létre hoz, megbocsátást fog nyerni Irgalmam által, és nem lesz szükség az Igazságszolgáltatásomra.

De először is hinnetek kell abban, amit mondok nektek, és abban, amit javasolok nektek, mert a lehetőségek egyedülállóak és nem fognak megismétlődni.

Nyissátok ki a szemeteket a humanitárius válságok szükséglete előtt, legalábbis azok, akik ebben a Munkában vannak és követik az Elhívásomat, otthagyják otthonaikat és családjukat, hogy Engem szolgáljanak, és segítsenek azokon, akik szenvednek.

Akik fogyatékosságból vagy bármilyen más okból nem tudnak szolgálni Engem, imádkozzanak Velem és imádják az Oltáriszentséget, hogy végtelen Irgalmasságom Kegyelme átjárja a Földet és a szenvedő lelkeket, hogy e lelkek és szívek traumái meggyógyuljanak, egy új remény lehetőségében.

Amíg a nemzetek nem térnek meg cselekedeteiktől, addig nem jön a béke; és csak azok lesznek a béke hordozói, akik teljesítik Lelkem törekvéseit, és képesek lesznek elhozni Szívem Békéjét és Szeretetét a világ nagy menedékhelyeihez, ahol már nincs fény vagy remény, csak gyötrelem és pokol.

Ahogy mondtam a tizenkét apostolnak, ma azt mondom nektek: "Menjetek kettesével, vagy menjetek csoportosan és szolgáljatok, hogy egy napon szolgálat útján élhessétek megváltásotokat azoknak a szolgálata által, akik szenvednek és kétségbeesnek."

Isten szeretetének diadala a megadásotok és a szolgálásotok által fog történni, az általatok teljes és feltétel nélküli „igen” kimondásával. Így az Irgalmam ajtaja előtt lesztek, és az Együttérzésem végtelen óceánja be fog tölteni titeket, hogy a szolgálat és a csend által elérhessétek azokat, akik szenvednek.

Ez a kritikus időszak valami nehezebb kezdete, de az imádságok és a Velem őszinte szívek átadása révén sok helyzetet és eseményt téríthet el az Irgalmasság ereje.

Így meg fog szűnni fájdalmas Vérem kiontása a világra, hogy Irgalmas Sugaraim megvilágítsák a lelkeket és békét biztosítsanak nekik.

Ne kísértessétek és ne csapjátok be saját magatokat, és az ellenfelem se kísértsen meg és csapjon be titeket. Vannak eszközeitek ahhoz, hogy legyőzzétek őt.

Azért adtam nektek a Szentségeket, hogy éljetek Velük, hogy meg legyetek szentelve a Nevemben és a Szentlélek oltalma alatt legyetek. Ugyanez az isteni lélek szól ma hozzátok, ahogyan a világhoz is, hogy felébredjen.

Megszentellek titeket a Fényem által, és meghívlak titeket a missziós szív megújítására a világ és az emberiség legnehezebb időszakaiban.

Bízzatok a Szavaimban, és a remény hídjai fel fognak épülni azért, hogy a legártatlanabbak és a menekültek átkelhessenek rajtuk az Új Föld felé.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Harminckilencedik vers

Anya,
szeretnénk ezen a napon
a Karodban maradni,
hogy megteljünk
Szereteteddel és Irgalmasságoddal.

Azt akarjuk, hogy azok a legártatlanabb gyerekek,
akik veszélyben vannak,
ma Karodban legyenek,
hogy Isteni Kegyelmed megvédje őket.

Anya,
szeretnénk, ha a meg nem születettek
biztonságos helyen lennének, a Te védelmed alatt,
hogy legyen Kegyelmük arra,
hogy újra felfedezzék a Fény útját,
amely elvezeti őket az Örök Atyához.

Anya,
szeretnénk, ha azok az e világi nők és férfiak,
akik eladják testüket mások javára,
a Karodban lehetnének,
hogy biztonságban legyenek és meglássák
valamikor a kijárati ajtót ahhoz,
hogy elhagyhassák a sötétséget.

Anya,
azt szeretnénk, ha ma a szegények legszegényebbje,
és a családjuk által elhagyott idősek
lennének a Karodban,
hogy méltónak érezzék magukat
meleg és gyengéd Szereteted fogadására,
amely belsőleg meggyógyítja őket.

Anya,
azt szeretnénk, ha az összes menekült
és az országaikból száműzöttek
a Karodban lehetnének,
hogy érezhessék életük újjáépítésének örömét,
és találják meg a reményt
ebben a döntő időben.

Anya,
szeretnénk, ha a bolygó
ma a Karodban lehetne,
hogy a Föld tudata megkönnyebbüljön,
és többé ne érezze az egyedül létet.

Anya,
ma jobban, mint valaha,
szeretnénk megtanulni igazán szeretni,
ahogy Te szeretsz minket, feltétel nélkül.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

 

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT