SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁNTOK SZERZETES SZÁMÁRA

Ázsia szívének hatalmas aranyló földjeitől a sivatag mély, ismeretlen falvaiig, Én vagyok Mongólia Asszonya.

A parasztok szívétől a zarándokokig és a nomádokig, Én vagyok Mongólia Asszonya.

A legősibb dialektustól a legszentebb kultúráig, Én vagyok Mongólia Asszonya.

Az Együttérzés Szent Templomának kifejezésétől a vallások és a népek közötti egységig, Én vagyok Mongólia Asszonya.

A legszárazabb sivatagoktól az ország utolsó erdejéig, Én vagyok Mongólia Asszonya.

Az ősök Isteni szellemétől azokig a népekig, amelyek teljes pusztaságban jártak, Én vagyok Mongólia Asszonya.

Az utolsó harcosok győzelmétől a keleti szerzetesek empátiájáig, Én vagyok Mongólia Asszonya és Anyja.

Én vagyok Mongólia Asszonya és Anyja, Én vagyok a túlélés és a hit örökségének őrzője mindazok számára, akik Isten Jelenlétét hívták segítségül Mongólia kiterjedt és hatalmas területein.

Én vagyok Mongólia Anyja, mert láttam azokat a  színeket, amelyek kifejezik ennek a népnek a szentségét és áldását, amely egy nagy sivatagban él.

Én vagyok Mongólia Asszonya, mert Én vagyok Shambhala kapujának őre. Én vagyok egy, a jelenlegi emberiség előtti kultúrának a Szűz Teráfja.

Én vagyok Mongólia Asszonya, mert Én őrzöm és védem azokat a kulcsokat, amelyek kinyitják Shambhala Kapuit.

Én vagyok Mongólia Asszonya, mert egy olyan nép aranytükrét tükrözöm, amely ismerte a szív ébredését, és amely tisztasága és névtelensége révén egységben élt a világegyetemmel.

Mongólia Asszonya és Anyja vagyok, hogy az emberiség ne veszítse el a szent szellemiség és az egyszerűség értékeit.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁBAN ADOTT ÁT AZ ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Gyermekeim:

Imádkozzátok továbbra is buzgón a Rózsafüzért, hogy az Isteni Igazságszolgáltatás megnyugodjon, hogy a rossz emberiség ne fizesse tovább a büntetést, amelyet kap.

Én, mint Fatimából támogató Anya, ismét arra kérlek titeket, hogy ne csak a békéért és a konfliktusok végéért imádkozzatok; azt is kérem, hogy imádkozzatok a lehetetlen ügyekért, hogy a legtöbb gyermekem felébredjen ebből az álomból, amelyben sokan találják magukat.

A szívem szenved, mert látom, hogy oly sok hívő és vallásos gyermekem kételkedik abban, hogy az az út, amelyen járnak, elvezeti-e őket a Fiamhoz; de az ellenségem sötét hálót sző, amely ambiciózus, érzéketlen, sőt látszólag békés lelkeken keresztül táplálkozik.

Ezért, szeretett gyermekeim, arra kérlek titeket, hogy imátok ne puszta ismétlés legyen, hanem olyan legyen, amely lehetővé teszi, hogy beszélhessetek Istennel, és vigasztalhassátok a világ bűnei miatt fájó Szívét.

Emiatt ismét Fatimában vagyok, hogy minden Gyermekemet, aki elfogadja, belső tisztaságuk lényegi középpontjába vigyem; mert az emberiség már nemcsak a tisztaságát, hanem az ártatlanságát is elveszítette.

A Legszentebb Rózsafüzér Anyjaként ismét eljövök gyermekeimmel együtt imádkozni, hogy jobb körülmények és lehetőségek nyíljanak meg a szenvedő emberiségért való közbenjárásra.

Köszönetet mondok mindazoknak, akik hűségesen Velem együtt imádkoznak, válaszolva könyörgésemre, amely a fatimai Békéhez, a Békéhez vezető Fényhez vezeti őket.

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRAUGUAY, TO THE VISIONARY FRIAR ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Negyvennyolcadik vers

Isten Igazságosságának Tükre,
járj közben az egész világért,
könyörögj földi gyermekeidért,
hogy a lelkek időben ráébredjenek
az igazi tudatállapotra,
és így a világban létező életek változzanak meg,
amely annyira szükséges ebben az időben.

Az Isteni Szeretet Közvetítője,
helyezd el gyermekeid szívében
Isten Ajándékait és Erényeit,
hogy a lelkekben tudatosuljon
az Istenhez fordulás fontossága,
és békítsék ki az életüket
az Isteni Irgalmasságon keresztül.

A Hit Őre,
segíts megvédeni a tisztaságot,
amit Isten a szívünkbe helyez.

Újíthassuk meg belső fogadalmainkat az Örök Atyával
a jótékonyság és a szeretet cselekedetein keresztül.

Áldott Anya, segíts,
hogy eltűnjön a tudatunkból
az illúzió minden jele.

Találjuk meg az igazságot, amire azért van szükségünk,
hogy Fiadban szellemi szabadságot nyerjünk.

A Mennyei angyalok
Törjék szét kardjukkal a veszedelem bilincseit,
és találják meg a lelkek
a földi jelenlét értelmét és okát.

A tudatlanság engedje át helyét a bölcsességnek,
és találjuk meg a bölcsességben azt a békét és szeretet,
hogy az Isteni Terv szerint élünk.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Negyvenharmadik vers

A Béke Szuverén Asszonya,
Legtisztább Anya és Szűz,
segíts, hogy visszanyerjük alapvető tisztaságunkat,
hogy újra tükrözhessük
az ártatlanságot az életünkben.

Szabadíts meg minket az illúzió,
az irreális helyzetek bilincseitől.

Legyen tudatunk elérhető és teljes,
hogy Istent szolgálhassuk.

Tisztaság Szűzanyja,
ébreszd fel bennünk a szent alapvető tisztaságot,
hogy méltók lehessünk
az Isteni Kegyelemre, a Szeretetre és a Békére.

Add, hogy felmerüljön bennünk
a Fény, amelyet Isten a szívünkbe helyezett,
hogy a szolgálat és az imádság által
legyünk olyan kicsi csillagok,
amelyek ennek az időnek a sötétjében ragyognak.

Több lélek ébredjen fel az alapvető tisztaságra,
hogy ők is közelebb lehessenek Istenhez,
hogy így érezhessék az Isteni Forrás Szeretetét.

Legtisztább Szűz,
tükröződj bennünk, és Fényed által
tükrözd azokat az erényeket,
amelyeket a földi pályafutásod során értél el,
hogy megtanuljuk megtalálni
a tudat felemelkedését
az erőfeszítésben, az odaadásban és az állandó imában.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Harmincadik vers

Remény Anyja,
a reggeli Fény Harmatja,
Azoknak a megváltozhatatlan támogatója, akik hívnak Téged,
távolítsd el szemünkről az illúzió fátylait,
hogy a Szellemi Világegyetem
uralkodjon az életünkben.

Legyen bátorságunk ahhoz, hogy a múlt szentjeit utánozzuk.

Lássuk az átalakulás útjának a  megvalósulását
Krisztus apostolainak a példájában.

Szent Anya,
hogy minden lehetséges legyen,
adj nekünk alázatos és igaz szívet,
amely képes átölelni a bolygót.

Taníts meg minket kitartóan járni a hitben,
hogy feloldódjanak
tudatunk korlátai.

Anyánk,
szabadíts meg minket az emberi állapot rabságából,
hogy elérhetőek és nyitottak legyünk arra,
hogy válaszoljunk a hívásodra.

Vezess minket mindig a Fiad felé.
Arra törekszünk, hogy örökkévaló közösségben éljünk
Irgalmas Szívével.

Legszentebb Anya, add meg nekünk ezt a Kegyelmet,
hogy áhítattal és szeretettel
lépjünk be a belső tisztaság Templomába,
arra a helyre, ahol a mi Atya Istenünk
rávezet minket arra, hogy megértsük,
hogy mi az oka annak, hogy itt vagyunk, ebben a világban.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Tizennegyedik vers

A Világegyetem királynője,
Isten Mennyei Boltozata,
A Béke Fenséges Illata,
adj nekünk üres és alázatos szívet,
olyan szívet, amely semmit sem kíván saját maga számára,
olyan szegény szívet,
amely Isten alázatos Szívével egyesül.

Ó Szent Anya,
adj nekünk békítő, hűséges, szelíd szívet,
amely elérhető a Fiad számára,
olyan szívet, amelyet nem érdekel a világ élete.

Legtisztább Szűz,
adj nekünk tiszta és változatlan szívet,
Fiad szeretetében érett szívet,
Krisztus Igazsága által legyőzött szívet.

hűséges szolga,
adj nekünk önzetlen szívet,
amely képes arra, hogy ne maradjon ideje saját magára,
hanem örök önadakozás legyen másokért.

Mennyei Anya,
adj nekünk érzékeny szívet, nyitott szívet,
olyan szívet, amely nagy hálával és elismeréssel van tele
mindazért, amit Fiad ad nekünk.

Hogy az átalakult szív által,
segítsük száműzni a közömbösséget a világból,
hogy a testvériség
és a lelkek közötti egység uralkodhasson.

Így Fiad visszatér Fényszívével,
hogy újjáépítse ezt a világot és az egész emberiséget.

Hogy Rajtad keresztül, Isteni Asszony,
szívünk képviselje Krisztus megváltó Művének
legalább egy részét a Földön.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Harmadik vers

Szent Anya,
Utánozhassuk Krisztus
Szeretetének és Jótérkonyságának gesztusait.

Legyünk képesek a Te mennyei segítséged által
Krisztust képviselni a földön,
hogy bízzon bennünk,
és így a Te Szeretetimpulzusod által,
legyünk hűek a ránk bízott Isteni Tervhez.

Ezért, kedves Anyánk,
Az Isteni Igazságosság Tükre,
Száműzzél a tudatunkból
mindent, ami elválaszt minket Istentől.

Szabadíts meg minket
a tudat e hosszú fogságából,
hogy hálával, áhítattal és szeretettel
az élet minden megnyilvánulásában felismerhessük Isten létezését.

Mária Legtisztább és Legszentebb Szíve,
arra kérünk, hogy áraszd ránk
Tisztaságod és Kegyelmed Sugarait,
hogy átalakuljunk a Te szeplőtelen Szereteted által,
és így érjük el majd valamikor a megváltást.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZEZNETE, AMELYET URUGUAYBAN, PAYSANDÚ MEGYÉBEN, AZ AURORAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Írják le újra annak a Szeretetnek a történetét, amelyet Isten a Teremtés és az egész létezés során bevezetett.

Nyerjék vissza a lelkek azt az érzést, hogy Istenben élnek és az Ő Királyságában maradnak.

Szerezze vissza az emberiség az elvesztett ártatlanságát és tisztaságát, hogy méltó legyen egy új lehetőségre.

Ébredjenek fel most az alvó Napok, hogy az Isteni Akarat fázisai beteljesüljenek.

Részesüljenek a szívek a szükséges felébredés kegyelmében, hogy a tudatok egy új lépés megtételére határozhassák el magukat.

Épüljön újjá a Föld felszínének civilizációja azokon az értékeken és tulajdonságokon keresztül, amelyek újjáélesztik az emberiséget az Igazságban.

Váljon valóra az Új Krisztusok tapasztalata.

Találja meg minden ember a szellemi értelmét annak, aminek az elvégzésére a világra jött.

Legyen minden életszakasz alkalom a megváltásra.

Oldódjon fel az, ami elmúlt.

Maradjon meg az evolúció a lények emlékezetében.

Tűnjenek el az élet elpusztításának a gondolatai.

Találja meg egy napon minden teremtmény az Igazságot.

Köszönöm, hogy válaszoltok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS NAPI ÜZENETE, AMIT AUSZTRIA VÖSLAU VÁRO-SÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

A versek első sorozata
Egy lélek első verse Jézus Szent és Áldott Szívéhez

Jézus szeretett és kedves Szíve!
Irgalmasság és Béke Ura,
Vonzd szívemet a Tiédhez.

Hogy egy legyek Veled,
hogy egy legyek testvéreimmel.

Jézus Szelíd Szíve,
váljál részemmé feltételek és forma nélkül.

Rombold le bennem
azokat a falakat, amelyek elválasztanak engem az igazság világosságától.
Gyógyítsd meg a vakságomat, amely a büszkeséghez vezetett engem.
Gyógyítsd meg a szívemet, amely az állandó szenvedésbe sodródott.

Jézus nagyon szerető és tiszta Szíve,
oszlasd el Szereteted Lángjával minden kétségemet.

Legyen a Szeretet Lángja, amely alázatos Szíved központjából fakad,
az a világosság, amely eloszlatja törékeny szívem sötétségét.

Ó, a szívek nagyon szeretett Pásztora és Vezetője!
A Sugarak, amelyek Kezeid Sebéből fakadnak,
világítsák meg azt az utat, amely a megváltáshoz vezet.

Találjak mindig menedéket Szívedben,
és bizalommal találjam meg ezt a menedéket
testvéreimben is,
mert csak a jóra törekszem és vágyom,
saját magamban és a többi lényben.

Jézus Békés Szíve,
Te, Aki új dolgokat teremtesz az emberekben,
Te, Aki megújítasz és életre keltesz mindent,
amit megérintesz Szent Kezeddel,
Szigorú engedelmességed és isteni tisztaságod sugarai hódítsanak meg engem.

Jézus, taníts meg engem úgy szeretni, ahogy Te szeretsz és szerettél minket.

Segíts nekem, Jézusom, hogy csupán egy eszköz legyek kezedben,
hogy tudatomnak legalább egy kis szikrája
szolgálja Szereteted és Megbocsátásod nagy Munkáját.

Jézusom, taníts meg engem igazságosnak és nem közömbösnek lenni.

Taníts meg engem utánozni Téged, és úgy képviselni Téged,
ahogyan Te, szerény Mester,
képviselted a Mennyei Atyát a Földön.

Jézus szerény Szíve, adj nekem békét.
Jézus édes Szíve, tégy engem szelíddé.
Jézus örök Szíve, vígasztalj meg engem,
és add nekem Isteni Szellemed erejét
a nagyobb próbák órájában,
mert mindennek Hozzád kell visszatérnie, Uram.
Minden örökké Hozzád tartozik.

Ámen.
 

Hálát adok azért, hogy megőrzitek szívetekben ezen édes lélek szavait!

Áld titeket

Mesteretek, Krisztus Jézus

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET URUGUAYBAN, PAISANDÚBAN, AURORA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

A Szeplőtelen Fogantatáshoz hasonlóképpen kívánom, hogy életetek elérje a tisztaság isteni fogantatását, hogy a világ belső fénye legyen.

Drága gyermekeim, éjjel és nappal elhozom nektek azt a Kegyelmet, hogy szívetek részt vehessen a szeretet misztériumában, amely mindent megszentel és mindenkit egyesít.

Gyermekeim, mint lelkek, a belső tisztaság útján ne vesztegessétek az időtöket az anyagi élet rabságában, hogy elérjétek a Krisztussal való belső egyesülést, amely annyira szükséges az új megváltott tudat megteremtéséhez.

Szeretett gyermekeim, mialatt ti megteszitek a lépéseket az eredeti tisztaság szeretett ösvényén, az egész bolygó intenzív tisztuláson megy keresztül, mert az egész faj eltévedt a valódi állapotától és a magasabb élet igazi elvétől. Az a tisztaság, amelyről beszélek nektek, az emberek szívében is tükröződik, amikor ellenállás és fájdalom nélkül élik meg a megtisztulást.

Drága gyermekeim, itt az ideje, hogy a Szent Szívemből származó tulajdonságok mindannyiótokban élőkké és aktívakká váljanak. Így életetek egyenként fogja megszerezni azokat, hogy később ez tükröződjön a bolygó új ciklusában, Isten Szeretetének az egész Teremtés felé való megnyilvánulásában.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket Isten Tisztasága nevében

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

Rendkívüli üzenet
KRISZTUS JÉZUS KÜLÖNLEGES ÜZENETE, AMELYET URUGUAYBAN, PAYSANDÚBAN, AURORA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA A KEGYELEM IRGALOM REND ÉVES TALÁLKOZÓJA ALKALMÁBÓL

Ebben az időben úgy jövök a világba, mint legfelső pap, hogy előkészítsem az utat azok számára, akik maguktól visszatérnek, hogy közösségben legyenek Velem a világba való következő eljövetelem során. Így teljesítem Atyám Terveit, és átölelek minden lelket, hogy érezzék Szent Szívemet.

Az Általam kisugárzott Fényben található az Igazság, a világra való eljövetelem fő oka, mint az Igazság és az Élet Szelleme. Ily módon összegyűjtöm új tanítványaimat, hogy a szerint az Igazság szerint éljenek Általam, amely szerint éltem a múltban. Mindenkivel találkozom, aki felajánlotta magát és azokkal, akiket elfelejtettek, akik lemaradtak, akik elveszítették a Krisztus Képére való átváltozás lehetőségét.

Szívem felülkerekedik az idők folyamán, miközben állandó impulzusokat küldök a Föld felszínén élő összes szellemnek, de nem mindegyik válaszol nekem úgy, ahogy szeretném. Sokszor ki kell kovácsolnom a búza érettségét, mert Atyámnak szüksége van rá, hogy hasznosítsa, és így képes legyen teljesíteni azt az Isteni Célt, hogy kiárassza Irgalmát erre a sebzett világra.

Annak ellenére, hogy még mindennek meg kell történnie, azonnal összegyűjtelek benneteket Szent Eucharisztikus Asztalom köré, hogy a legtöbb esszencia megkapja azokat az Ajándékokat, amelyeket elértem a Halálom, a Feltámadásom és a Dicsőségem alatt az összes nyájam iránti végtelen szeretetért.

Arra kérlek benneteket, hogy ebben az időben legyetek hűségesek Legszentebb Szívemhez. Így tudhatom és láthatom, mennyi tehetséggel fogom tudni végrehajtani Munkámat a Békéért ebben az időben a világban. Emiatt sürgős az új apostolok képzése.

Közvetlenül az Mennyei és Szellemi Világegyetemből jövök, hogy mindenkit utoljára figyelmeztessek. Segítsetek abban, hogy felébredjenek azok, akik ennek az emberi álomnak az illúziójában alszanak, mindig is számíthattatok Szentséges Isteni Közbenjárásomra. Szükségem van arra, hogy bármikor a legjobbat tudjátok nyújtani.

Higgyetek! Sejtjeiteket meg lehet váltani, és Rajtam keresztül megszentelődhetnek Irgalmasságom Törvénye által. Legyetek türelmesek, és ne nyugodjatok bele saját magatokba, hanem nyissátok meg előttem szívetek ajtaját, hogy lelketek hallhasson Engem, mint az Egyetlen Nagyobb Hangot.
Érezzétek a Bizalmam erejét, azt a Békét, amely soha sem ér véget, és Szívem igaz Szeretetét, amely szorosan átölel és fenntart, amíg újra el nem estek Mellettem. Kezem a tietekkel együtt azt a kellemes biztonságot és erőt tudja adni, amit rátok tudok hagyni.

Ezért legyetek kristálytiszták, mint a víz, az élet minden területén; így biztosítalak benneteket, szeretteim, hogy eléritek a tisztaságot, és rövid időn belül az utolsó napok szentjei lesztek.

Isten szeretete alatt legyetek boldogok és békések.

Köszönöm, hogy a Szívemben maradtatok!

A Megdicsőült Jézus Krisztus, a Békesség Papja

 

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT