SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET SPANYOLORSZÁGBAN, MADRIDBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Finnország Nagyasszonyának a lábnyomai, mint a Fény lábnyomai, kezdik megjelölni a belső ösvényeket, hogy misszionárius gyermekeim eligazodjanak ezen a következő Béke Zarándoklaton. Ugyanez fog csodálatos módon megtörténni Lengyelországban, Svájcban és Franciaországban is, ez utóbbi országnak nagy szüksége van a szeretetre és a megváltásra.

Drága gyermekeim, ma Finnország Szűzanyja először mutatkozik be nektek ezzel az Arccal, hogy belsőleg kövessétek Finnország Anyját ebben a fontos feladatban, amely szellemileg megpróbálja enyhíteni az igazságtalanságot és a béke hiányát a testvérnemzetek között, amelyeket ma konfliktus, gyűlölet és háború oszt meg.

Finnország Nagyasszonya a gonosz elé áll, hogy egy magasztos lélegzetvétellel eloszlassa a hódítás és a hatalom eszméit ártatlan lelkek milliói felett. Ti pedig kísérjetek el Engem bátorsággal és hittel, Finnország Angyalával együtt, Hellem El-lel együtt, hogy Portugália Angyalával együtt beavatkozzatok aLegszentebb Anya parancsára.

De mindez nem a konfrontáció vagy a szellemi harcok révén fog megtörténni, hanem Krisztus Drága Vére nevében vissza fogja adni a hála kis magvát, amelyet a konfliktusban álló országok elvesztettek, mert eltértek attól, ami alapvetően fontos és sürgős volt.

Ezért egyes nemzetek angyalainak kifürkészhetetlen jelenlétén keresztül Mennyei Anyátok, mint Finnország Nagyasszonya, újra felszínre hozza azokat az eredeti értékeket, amelyek az északi országok részét képezték, és így tovább.

Arra kérlek benneteket, hogy nyitott és üres szívvel induljatok el erre a zarándokútra, mert nemcsak ti, hanem a Hierarchia is kapcsolatba kerül egy olyan örökséggel, amely még nem tárult fel a világ előtt.

Ezért a Finnország Nagyasszonya úgy mutatja be magát, mint azoknak az értékeknek az első őrzője, amelyek a bolygó északi részének legősibb népeit a Harcos Vonal képviselőivé tették.

Tudatosan imádkozzunk azért, hogy ennek a zarándoklatnak minden egyes lépése hasznos legyen, nemcsak Finnország, hanem az egész világ számára is.

Köszönöm mindazoknak, akik ismét bíztak a kéréseinkben, és lehetővé tették ezt a meghosszabbított és szükséges zarándokutat.

Szeretlek benneteket és kiállok mellettetek:

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és Finnország Nagyasszonya
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁNTOK SZERZETES SZÁMÁRA

Ázsia szívének hatalmas aranyló földjeitől a sivatag mély, ismeretlen falvaiig, Én vagyok Mongólia Asszonya.

A parasztok szívétől a zarándokokig és a nomádokig, Én vagyok Mongólia Asszonya.

A legősibb dialektustól a legszentebb kultúráig, Én vagyok Mongólia Asszonya.

Az Együttérzés Szent Templomának kifejezésétől a vallások és a népek közötti egységig, Én vagyok Mongólia Asszonya.

A legszárazabb sivatagoktól az ország utolsó erdejéig, Én vagyok Mongólia Asszonya.

Az ősök Isteni szellemétől azokig a népekig, amelyek teljes pusztaságban jártak, Én vagyok Mongólia Asszonya.

Az utolsó harcosok győzelmétől a keleti szerzetesek empátiájáig, Én vagyok Mongólia Asszonya és Anyja.

Én vagyok Mongólia Asszonya és Anyja, Én vagyok a túlélés és a hit örökségének őrzője mindazok számára, akik Isten Jelenlétét hívták segítségül Mongólia kiterjedt és hatalmas területein.

Én vagyok Mongólia Anyja, mert láttam azokat a  színeket, amelyek kifejezik ennek a népnek a szentségét és áldását, amely egy nagy sivatagban él.

Én vagyok Mongólia Asszonya, mert Én vagyok Shambhala kapujának őre. Én vagyok egy, a jelenlegi emberiség előtti kultúrának a Szűz Teráfja.

Én vagyok Mongólia Asszonya, mert Én őrzöm és védem azokat a kulcsokat, amelyek kinyitják Shambhala Kapuit.

Én vagyok Mongólia Asszonya, mert egy olyan nép aranytükrét tükrözöm, amely ismerte a szív ébredését, és amely tisztasága és névtelensége révén egységben élt a világegyetemmel.

Mongólia Asszonya és Anyja vagyok, hogy az emberiség ne veszítse el a szent szellemiség és az egyszerűség értékeit.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET ARGENTÍNÁBAN, CORDOVÁBAN, SZENTLÉLEK MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Az Irgalom katonáinak a Testvériség Közösségében   

Kedves szeretett gyermekeim!

A magány, az elhagyatottság vagy a kétség ellenére, amelyet az elmúlt két évben érezhettetek, ma eltöltelek benneteket legmélyebb és legmelegebb Anyai Szeretetemmel.

Kedves gyermekeim, minden nap imádkoztam kitartásotokért és lelkesedésetekért; annak ellenére, hogy saját testetekben éltétek meg Fiam fájdalmas gyötrelmét a járványon keresztül ebben az elveszett emberiségben.

De most, nézzétek, gyerekek, itt vagyok, és Én vagyok Anyátok, a Szentlélek Anyja; Én vagyok az Isten felé vezető utatok Őre.

Szeretett gyermekeim, ma elmondhatom nektek, hogy túléltétek, és készek vagytok a megtisztulásotok ellenére továbbra is elviselni ezeknek az időknek a végét, amely az egész emberiség számára még ismeretlen és kiszámíthatatlan idő.

De ti mindennek ellenére tudtátok, hogyan legyetek az Irgalmasság harcosai; és ami a legfontosabb, szeretett gyermekeim, megtanultátok Fiam Tervét az első helyre tenni, annak a bizonytalan és sötét pillanatnak ellenére, amelyet az emberiség átélt.

A Fiam, mint Jó Pásztor, jelen volt minden sikeres cselekedetnél ugyanúgy, mint minden próba idején. Krisztus hatalmas Szeretete mindannyiótokat fenntartott, és így mindenek fölött megtanultátok fenntartani ezt a Szent Mária Központot.

Emiatt vagyok ma itt, hogy megköszönjem, átadjam nektek Hálámat és Vigasztaló Szeretetemet.

Gyermekeim, az Örökkévaló Atya elismer minden általatok megtett őszinte erőfeszítést, és Csendes Szíve legbensőbb részében őrzi.

Ezért ezen a napon érezzétek, hogy  Áldott és Alázatos Mennyei Anyátok megújít és megerősít benneteket.

Mindazok, akik ebben az elmúlt két évben elmentek és megosztoztak ebben a szeretett Közösségben, a szeretet és az áldozatkészség jelét hagyták Fiam Szent Szívében.

Most keljetek fel és járjatok tovább.

Én vagyok a Kálvária Anyja, az az Anya, Aki mindegyikőtökhöz eljut, hogy meghallgassa mindegyikőtök Belső Krisztusát:
– Anyám, Én mindent megújítok.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

 

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT