SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Ó, Szent Fehér Kolibrim
aki meglátogatja áldott földjeim egyikét,
 Isten Szent Anyja által megáldott földjeim egyikét;
alázatos zarándokként
az összes testvéreddel együtt
eljöttél, hogy találkozz Velem,
Anyai és Szeplőtelen Szívem Szent Templomába, hogy Fiammal egyesülve könyörögjetek Hozzám a világ békéjéért és a háború végéért.

Ó Szent Fehér Kolibri,
aki magasan repülsz, hogy a Földre vonzd le a Mennyország összes Kegyelmét;
ma megadom neked azt a Kegyelmet, amelyet szíved csendjében kértél Tőlem.

Ó Szent Fehér Kolibri,
bátorítalak, hogy menj előre,
szilárdan vidd el Fiam Szavát, hogy a szívek továbbra is megnyugodjanak a közelség és testvériség gesztusai által.

Ma veled együtt könyörgök,
hogy a világ megtérjen és elérje a békét.

Átadom az egész világnak Áldásomat, Szeretetemet és Békémet  ebből a fatimai Szentélyből a mennyei Angyalokkal együtt.

Ma szálljon le újra Fiam Irgalma az emberiségre,
hogy még több seb gyógyuljon meg, és a szívek vigasztalást nyerjenek.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

A fatimai szentélyből a Mennyei Atya elküldi hűséges Szolgáját, hogy terjessze a világban a Mária Szeplőtelen Szíve iránti odaadás megújítását.

A Mária összes gyermeke megszentelése iránti elkötelezettség megújításában, amely egyszerű belső gyakorlat lesz, hozzájárultok, hogy Égi Anyátok, szélesebb körben járjon közbe az Európában és a világban lévő helyzetekért.

Gyermekeim, most jobban, mint valaha egyesítsétek minden nap a szíveteket az Én Szívemmel, hogy az emberiség elkerülhessen bizonyos helyzeteket, és hogy más helyzetek feloldódjanak, mert az az Anyai törekvésem és az akaratom,  hogy többé ne szenvedjetek.

Ezért, kedves gyermekeim, éljétek át újra Mária Szeplőtelen Szíve iránti odaadásotok megújulását, hogy abban a rendkívüli Kegyelemben részesülhessetek, hogy lelketek részt vehessen a jelenlegi Fény imádkozó seregeiben.

Azt akarom, hogy életetek eme Értem való rajongása képes legyen minden helyzetet megnyugtatni ebben az időben, és hogy az isteni igazságszolgáltatás ajtaja ne nyíljon ki, hanem inkább szeretett Fiam irgalmas Szívének nagy kapuja képes legyen semlegesíteni vagy átalakítani minden, ami a közjó és a béke ellen van.

Ebben az iskolában, amelyet a Fatimai Királyság kínál nektek, arra hívlak meg benneteket, hogy az összes gyermekem szívének a tükre legyen az a belső csillag, amely megvilágítja a világot és magához vonzza a Béke szent Szellemét.

Köszönöm, hogy válaszoltok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves Gyermekeim!

Örömmel a Szívemben térek vissza Fatimába, miután annyi pillanatot éltem át veletek Dél-Amerikában.

Ismét Európának fogunk segíteni, hogy gyermekeim szeme és szíve azt a Célt és Akaratot szemlélje, ami Istennek van a bolygó ezen részével kapcsolatban.

Egyszerre szeretném is kifejezni gyermekeimnek a legjobb teljesítési fogadalmamat mindazért, amit Európában tartózkodva meg fogunk tapasztalni abból a célból, hogy megkönnyítsük és felmagasztaljuk Isten Szívét.

Kedves gyerekek, ez a ciklus Európában mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy teljesítse és megvalósítsa azt, amit az Atya annyira remél.

Mostantól kezdve európai gyermekeim nyitott szívűek legyenek, hogy a Fatimai Szentély jelezze számukra a következő lépést, a következő utat, hogy azt kövessék ebben a megbocsátás és a megváltás iskolájában.

Köszönöm, hogy válaszoltok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT