SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET SPANYOLORSZÁGBAN, MADRIDBAN, A PEDRIZA HEGYSÉGBEN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

A Természet Anyjaként és az Élet Anyjaként ma Isten Fényével együtt leereszkedem erre a szent hegyvonulatra, hogy újra találkozhassak az emberiségben élő gyermekeimmel.

Azért jövök ma, hogy segítsem és támogassam az összes gyermekemet, akik ebben az időben szenvednek és átélik tisztulásukat és megpróbáltatásaikat, és egyik napról a másikra váratlan helyzetekkel szembesülnek, amelyek megváltoztatják sok ember életének sorsát.

De szeretném elmondani nektek, gyermekeim, hogy ez nem azt jelenti, hogy Istentől távol áll a szenvedés vagy a betegség. Közelebb van, mint amilyennek látszik, és Ő együtt szenved minden beteggel és rászorulóval Fián, Jézus Krisztuson keresztül, Aki szintén együtt szenved az Atya Fiaival.

Ez az az időszak, amikor el kell fogadnunk, de ugyanakkor el kell ismernünk az élet tanulságait, szem előtt tartva azt, hogy minden pillanat egy szent lehetőség a belső fejlődésre mindenki számára.

Valamennyi lélek megtapasztalja azt ebben azutolsó ciklusban, amit leginkább meg kell tanulnia, hogy minden gyermekemben megszülethessen és megjelenhessen a krisztusi szeretet, amely képessé teszi őket arra, hogy a legmélyebb lényegében megértsék az életet.

Szentséges Szívekként, visszavonulásunk előtt látjuk, hogy az emberiség nincs felkészülve az idők végére. Ezért szentel a Szellemi Hierarchia minden pillanatot és minden egyes találkozást annak, hogy minden lehetséges helyzetben segítsen.

A bolygó eme viharos és ellenséges időszakában tanuljátok meg, hogy megőrizzétek az ima fényét, és ne veszítsétek el azt a lehetőséget, hogy imádkozzatok, hogy Kegyelmemet kérjétek, és hogy közbenjárjatok az összes ügyért, az összes helyzetért és valamennyi testvéretekért; mert ebben az időben elég lesz pusztán imádkozni, de szívből imádkozni.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és az összes fizikai és szellemi beteg Anyja
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, A BELO HORIZONTEBÓL BRAZÍLIA VÁROSÁBA TÖRTÉNT UTAZÁS ALATT ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Mennyei Édesanyátok ma már zarándokúton van a mennyei síkokon, Brazília felé, hogy elkísérje azt a Szent Feladatot, amelyet Szent József Tiszta Szíve végez majd, és hogy nagyon egy lehessen Fiammal a nagyon fontos szellemi és belső segítségnyújtásban, amelyet fel fog ajánlani Brazília város lelkein keresztül egész Brazíliának.

Drága gyermekeim, ugyanígy hív benneteket Mennyei Édesanyátok, hogy bárhonnan is vagytok, a brazíliai békéért folytatott imán keresztül, bensőleg ti is utazhassatok, elkísérve az egész Istenséget a zarándoklat e következő szakaszában.

Kedves gyermekeim, arra is hívlak benneteket, hogy minden lehetséges helyen terjesszétek szeretetteljes felhívásunkat; hogy több fényre, szeretetre és mindenekelőtt reményre szoruló lélek érkezhessen, közeledve a meleg és áhítatos imatalálkozókhoz, amelyeket Brazíliában tartanak.

Mostantól kezdve Szűzanyátok elkísér, és máris hálát adok mindazért, amit fel fogtok építeni.

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

 
SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZERZETES SZÁMÁRA

Drága gyermekeim!

Készítsétek fel a szíveteket arra, hogy  befogadjátok magatokba a Mennyei Egyház eljövetelét, mert mindannyiótoknak szüksége lesz rá.

Fiam Szellemi Egyháza előtt legyen életetek felajánlás és dicsőítés, hogy az összes szándék a Teremtő Lábához jusson.

Az emberiségnek ezen a csúcspontján Fiam le fogja hozni Mennyei Egyházát, hogy a lehető legtöbb léleknek segítsen.

Az emberiségnek nagy szüksége van a gyógyulásra. Ezért felszólítalak benneteket, gyermekeim, hogy mostantól kezdve tudatotok a szeretetteljes felajánlás cselekedete legyen, hogy a bolygó is részesüljön ennek a javából.

A Mennyei Egyház a maga geometrikus és isteni formájában fog leszállni.

Leszállásukkal a lelkek számára elérhetővé válik Isten Ajándékainak és Erényeinek jelenléte, így a szolgák élete kiegészül a szeretet belső impulzusával, amelyet szintén a Szentlélek hoz.

Ezekben a napokban Irgalommal lehet majd tekinteni a bolygóra, Fiam Egyházának jelenlétében, és az emberiség képes lesz arra, hogy sok hibáját helyrehozza az őszinte és igaz bűnbánat révén.

Így a Mennyország kapui nyitva lesznek az angyalok számára, hogy beavatkozzanak a lehetetlen okok miatt, és elhozzák a bűnbánóknak a Szellemi Világegyetem Kegyelmét, mint a megbocsátás és a belső megbékélés balzsamját.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Megáldalak benneteket.

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Kedves gyermekeim!
Isten azért teremtette az embert, hogy Őt képviselje a földön, mint az Ő Isteni Tudatának részét. Mivel az ember megváltoztatta ezt az elvet, elszakadt teremtésének Céljától, és erőfeszítéssel kellett dolgoznia azon, hogy ismét közelebb kerüljön a Célhoz.

Az ember csak a külső szépségét látta, és megfeledkezett a lélek szépségéről, a földi élet hatásai és mozdulatai arra vezették, hogy egyre halandóbbá váljon, nem pedig magasztosabbá, mint korábban volt.

Fiam azért jött el, hogy az embernek esélye legyen visszatalálni a tudat emelkedésének az útjára, mert csak a krisztusi és nem anyagi úton keresztül nyerheti vissza azt az utat, amelyet különböző okok miatt szem elől tévesztett.

Ezért van az, hogy napjainkban még az emberek többsége is a külső érzékeknél marad, és elfordul a belső érzékektől.

A világ ebben a pillanatban nagy ellentmondásokba keveredik, és a lelkek összezavarodnak. Csak annak sikerül visszaszereznie azt a Célt, amely mint Terv, elveszett, aki Fiam Jelenlétében marad. Az elszántság, az erőfeszítés és az élet elvei segítenek lassan átalakítani az élet azon aspektusait, amelyeknek megváltásra és fényre van szükségük.

A hit lesz az alapja annak, hogy mindez megtörténjen.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Megáldalak benneteket.

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, SAN PABLOBAN, CAMPINAS VÁROSÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Jézus Krisztus Dicsősége, Kegyelme és Békéje legyen a szívetekben, és semmi és senki se akadályozza meg a béke terjedését; mert eljön a szellemi háborúk megszűnésének ideje, és a szívek buzgón támogatják majd Krisztus zászlaját, hogy a népek megbékéljenek, hogy a lelkek egyetemes megbocsátásban és feloldozásban részesüljenek.

Semmi sem marad befejezetlen, ellenkezőleg, szeretett Fiam eljön a világra Isten szuverén hatalma alatt, hogy megdöntse az ellenség birodalmát. Csakhogy ez a szent vereség meg fogja lepni, mert a Világegyetem Ura a gonoszság lényegébe temeti el kardját, és pillanatok alatt feloldódik minden sötétség.

Higgyetek ebben, mert Jézus szent Neve győzni fog a bolygó életében.

Köszönöm, hogy válaszoltatok alázatos hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Béke uralkodjék a nagy belső tisztulások idején.

Ez a Béke, amely Szeplőtelen Szívemből sugárzik az egész világra, tegyen titeket  a Tudatomhoz hasonlóvá; hogy ezekben az emberiség előtt álló nehéz időkben Isten Irgalma meghonosodjon a szívekben.

Eljött az ideje, hogy a tudat mélyebb aspektusai feltáruljanak és hogy könyörületesen tapasztaljátok meg azokat, mert így mindenki számára megkönnyítitek a megtisztulás útját, és senki sem fog túl sokat szenvedni azért, amit még meg kell váltania.

Ne legyen homályos a látóhatárotok, és ne támadjon sötétség. Fiam eljön, hogy találkozzon veletek, hogy mezítláb és a régi embertől megfosztva járhassatok az Ő oldalán, hogy belső utatokon a szeretet és a fény tanulságai nyilvánuljanak meg.

Ne tartsátok vissza magatokat. Tegyétek ezt a pillanatot Urunk igazi és győzedelmes diadalává, menjetek előre!

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, A GOIÁS MEGYEI GOIÂNIA VÁROSÁBÓL A SAN PABLO MEGYEI SAN CARLOS VÁROSÁIG TARTÓ UTAZÁS ALATT ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Gyermekeim!

Ma annyira fogok közeledni hozzátok, amennyire a szívetek megengedi.

Mennyei Édesanyátokként várom megadásotok nagy napját, mert így megszabadultok a kétségek börtönétől és az igaz szeretet hiányától.

Ma az Isteni Világegyetemből jövök, hogy a Béke Üzenetét adjam át a világnak, és hogy ez lehetséges legyen, azért jöttem, hogy megkeressem bennetek a transzcendencia és a béke szellemét. Ily módon megszabadultok önmagatoktól, és így elkerülhetitek azt, hogy mindig ugyanarra a kiindulási pontra térjetek vissza, hogy újrakezdhessétek.

Nagy Szeretettel remélem, hogy minden nap szabadabbakká tehetlek benneteket, mert a szív fogságából kikerülve a lélek szabaddá válik, mint egy szent madár röpte.

Azt akarom, hogy életetek Krisztusban legyen megszentelve. Nincs többé szükségem a belső ellenállásotokra. Nyissátok ki a szíveteket, mert a különleges Kegyelem elmúlt hét évében már megtanultatok szeretni. Ha nem tudtok szeretni, soha sem fogtok tudni megbocsátani saját magatoknak.

A Fiam azért halt meg mindenkiért, hogy senki másnak se kelljen újra megfizetnie az igazságtalanság és a fájdalom árát. Emlékezzetek megfeszített Fiamra, Aki jelen van az Eucharisztiában, és oszlassátok el szívetek megpróbáltatásait.

Imádkozom az igazi belső szabadságotokért. Itt az ideje, hogy gyorsan újra átgondoljátok és megbékéljetek, nehogy olyanná váljatok, mint egy kő a Lábaim között.

Azt kívánom, hogy lelkektek a béke rózsája legyen. Kezdettől fogva arra törekszem, hogy Krisztusivá váljatok és Krisztusban legyetek. Így a megígért terv teljesül, és az egész Föld eléri az Ezeréves békét.

Emlékezzetek arra, amit mondok. Ne utasítsátok el Szavaimat, vegyétek úgy, mintha a saját szavaitok lennének, mert így fogtok növekedni, és felnőttként Krisztus igazi tanítványaiként fogtok élni.

Tudjátok meg, gyermekeim, hogy szeretlek benneteket, és kiigazítalak benneteket, hogy terjesszétek el Isten Szeretetét ebben az apokaliptikus világban, amelyre a bebörtönzött lelkeknek annyira szükségük van.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Aki neveli bennetek a szent alázat lelkét,

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT