SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FAITMÁN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Mennyei Édesanyátok ma a sebesült Afrikára tekint, hogy népe az Istenanya vigasztalása által megtalálja a továbblépéshez szükséges belső erőt.

Afrika az Én szeretett népem, egy olyan nép, amelyről gyakran megfeledkeznek, és amelynek fájdalmat okoz a mai idők kifinomult rabszolgasága.

Az Isteni Ige Asszonyaként azért jöttem, hogy megkérjem gyermekeimet, hogy ne feledkezzenek meg szeretett Afrikám szükségleteiről; mert amíg ezeket a sürgős szükségleteket az egész emberiség ki nem elégíti, addig nem fog eljönni a béke ideje, amelyet a világ oly kétségbeesetten keres.

Bizonyos események révén kedves afrikai gyermekeim hangját és kiáltását elhallgattatják, hogy szenvedésükről ne szerezzenek tudomást.

Ezért, ahogy a múlt hónapban arra kértelek benneteket, hogy imádkozzatok a családokért, ma arra hívlak benneteket, hogy ne felejtsetek el imádkozni a sebesült Afrikámért; mert szükségem van arra, hogy a szívetek, amelybenmár minden benne van, érzékeny legyen azok iránt, akik a legjobban szenvednek.

Nem múlhat el egyetlen nap sem anélkül, hogy ne gondolnátok az afrikai gyermekeimre. Szeretném, ha egy napon megismernétek és megértenétek, milyen fontos, hogy több misszionárius legyen Afrikában.

Éjjel-nappal imádkozom azokért, akiket elvetnek.

Éjjel-nappal imádkozom azokért, akiket elhanyagolnak.

Éjjel-nappal imádkozom azokért, akiket elfelejtettek.

Éjjel-nappal imádkozom azokért, akik nem érzékenyek arra, hogy meghallják Afrika kiáltását és segélykérését.

Anyai Szívem Afrikával van.

Kegyelmem fenntartja az összes afrikai hitét.

Szeretetem oltalmazza és vigasztalja őket a nehéz időkben.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és egész Afrika Anyja
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET SPANYOLORSZÁGBAN, MALAGÁBAN, NERJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Fiam Szoláris és Eucharisztikus Jelenléte miatt ezen a ragyogó napon, mint Anya és zarándok, hozzátok fordulok, drága gyermekeim, hogy az örökös imádságban továbbra is kérjünk Istent a szív világosságán keresztül minden olyan sürgős ügyért, amely isteni és szellemi beavatkozást igényel.

Ebből a célból ma Mennyei Édesanyátok és Spanyolország Szent Királynője Isten Jogarán keresztül száműzi azt az elnyomást, amelyet afrikai és közel-keleti rabszolgagyermekeim évszázadokon keresztül átéltek.

Ma a hajótöröttek és az eltűntek Anyjaként vagyok itt. Úgy vagyok itt, mint egy olyan Anya, Aki együtt sír a háborús anyákkal és azokkal az édesanyákkal, akik elvesztették drága gyermekeiket és rokonaikat a földrengésekben.

A Magasságos nevében azért jöttem, hogy bezárjam azt a nagy szellemi és regionális sebet, amely a szíriai és törökországi szörnyű földrengés óta nem gyógyult be.

Ahogy tegnap Fiam jól mondta, közvetítőként és közbenjáróként jövök, hogy a Mennybe emeljem azokat, akiket a Földközi-tengeren visszautasítottak, és azokat, akik az elmúlt napokban tűntek el Törökországban, Szíriában, Új-Zélandon, Japánban és Brazíliában.

Kedves gyerekek, lehet, hogy valaki más is hallja a Földanya és valamennyi elemének a kiáltását?

Emiatt jöttem múlt szombaton, hogy őszinte bűnbánatot, valódi bűnbánatot és mélységes jóvátételt kérjek a világtól; hogy többé ne történjen meg a világban a háború miatti megbotránkoztatás és a természet dühe.

Ezért most még inkább, mint valaha, keressétek belső egyensúlyotokat, törekedjetek arra, hogy Krisztus béketeremtői legyetek. És imáitokkal öleljétek át és a szolgálat által szeressétek mindazokat, akik szenvednek; mert ez az az óra, amikor beteljesednek azok a próféciák, amelyeket Krisztus hirdetett Mennybemenetele előtt apostolainak.

Imádkozzatok a családjaitokért és a világban élő összes családért, hogy Isten Tervének szent sejtje többé ne legyen a szeretet hiányának, az árulásnak, a bosszúnak és a gyűlöletnek a mintája.

Fáj a Szívem a családok jelenlegi és szomorú helyzetét látván. Kérlek benneteket, hogy valóban imádkozzatok.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Ebben a pillanatban Szeplőtelen Szívem még mindig egyesül Afrika minden kisgyermekének esszenciális szívével, hogy ezek a kis lelkek megkapják a szükséges szellemi és erkölcsi vigaszt.

Nagyon vágyom arra, hogy megnyíljon Kegyelmem ajtaja Afrikában, a lehetőségek és a remény Kegyelméé a serdülők és fiatalok számára; hogy afrikai gyermekeim tudják, hogy a Föld felszínén más dolgokat is meg lehet tapasztalni.

Olyan tapasztalatot lehet szerezni, amely lehetővé teszi szellemi és belső értékeik felébresztését, azoknak az értékeknek a felébresztését, amelyek hozzásegítik őket ahhoz, hogy jó emberek legyenek, ahogyan jók és egyszerűek is; valami olyan dolog, amelyet a világ minden gyermekének meg kellene tanulnia felismerni.

Afrikának önmagának kell lennie, amilyen eredetileg volt, az Istenivel és a Kozmikussal való egyesülés legmélyebb gyökereitől fogva.

Ezért a jelenleg folyamatban lévő humanitárius küldetés során a három Isteni Hírvivő egy másik belső forgatókönyvet készít elő, hogy a külső forgatókönyvet jobbá, haronikusabbá és kijavíthatóvá lehessen tenni; hogy minden gyermekem megkapja azt a méltóságot, amelyet elveszített, nemcsak emberi lényként, hanem azt a méltóságot is, hogy felismerje önmagát, és méltónak érezze magát arra, hogy Isten gyermeke lehessen.

Emiatt Afrikában a remény, a lehetőségek és az Új Föld ajándéka még csak most kezd kialakulni.

Afrikám, Szívem része vagy; te vagy az Új Emberiség új bölcsőjére irányuló törekvésem.

Imádkozzunk, hogy Afrika legyen önmaga, és ne tartozzon többé a kizsákmányolókhoz és a banditákhoz.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET ANGOLÁBAN, LUANDÁBAN, A SANTA ISABEL HÁZBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Örömmel és ujjongva érkezem meg ismét a Mennyországból. Ezúttal a Szívem és a ti szívetek várható találkozására.

Mennyei Anyátok már itt van egész Angolával és egész Afrikával.

Ma Afrika Anyjaként jövök. Egy korszakokon át megbélyegzett kontinensért jövök. Egy diszkriminált és kizsákmányolt faj miatt jövök.

Itt vagyok, és Én vagyok az Édesanyátok. Gyertek a Karomba, hogy ismét megvigasztalhassalak és Anyai Karomban üdvözölhesselek.

Ma tele vagyok Kegyelemmel, Szeretettel és Irgalommal.

A Santa Isabel Házban lakó gyermekeim és  egész Afrika számára ígért Kegyelmeket ma a szívetekbe öntöm, hogy a közömbösség, a büntetlenség és a rossz bánásmód nehéz láncait elszakíthassam Szent Mihály Arkangyal erős kardjának hatékony vágása által.

Gyermekeim, legyen hitetek és bízzatok. Ennek a fogságnak a vége közel van, mert Fiam visszatér, és Dicsőségében először értetek tér vissza, az egész drága és szeretett Afrikámért.

Az elkövetkező napokban továbbra is el fogok jönni, ahogy egykor Kibehoba jöttem, hogy elmondjam a világnak, hogy Afrika Anyai Szívemben van.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld és szeret benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és egész Afrika Anyja

Rendkívüli üzenet
A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS KÜLÖNLEGES ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, NAZARÉBEN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA AZ ISTENI IRGALMASSÁG 104. MARATONJÁRA

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Az óceánokon keresztül Tudatom tükröződik az emberiségben, és tükrözheti az emberi lényekben a Krisztusi Tudatosság nagy állapotát. Ezt a spirituális és belső állapotot igyekszem beültetni az egész emberi fajba a korszakok során, és az impulzusok révén, amelyeket ehhez a ciklushoz hozok nektek.

Ma Szívem és egész Lényem már Afrikában van, valamint belső világotok és imáitok is ott lehetnek, hogy elkísérjenek Engem ebben a merész feladatban, az afrikai kontinens megváltásában és Afrika összes népe szenvedésének enyhítésében és a béke helyreállításában.

Emiatt ma itt vagyok, de Szellemileg és a Mindenütt való Jelenlét által Afrikában is jelen vagyok, és nagyon fontos és szellemi ügyekkel foglalkozom, amelyekről a mai napig nem tud a tudatotok.

Még egyszer arra hívlak benneteket, hogy szeressétek a misztériumot azon a Szereteten keresztül, amelyet Én kínálok nektek. Így képesek lesztek a belső világotokban és a tudatotokban érezni azokat az impulzusokat, amelyeket Én hozok nektek, hogy megtanuljátok felismerni Akaratomat; azt az Akaratot, amely már meg van írva az Örökkévaló Atya Tudatában és minden Angyalában és Arkangyalában; azt az Akaratot, amely a bolygó eredetétől, az emberiség kezdetétől próbál meghonosulni.

Emiatt Isteni Tudatom a Föld eredete óta ennek az Emberi Tervnek dolgozik, amelyet a Teremtő szeretettel gondolt ki.

De tudnotok kell valami fontosat: itt az ideje, hogy helyre tudjuk hozni az emberiséget, nem Igazságszolgáltatás, hanem Irgalmasság által, hogy újra felfedezhesse az elveszett utat  fejlődése és felébredése felé.

Az afrikai kontinens nagyon fontos kincseket, értékes és ismeretlen kincseket őriz a mai napig.

Az Én feladatom, és elkötelezettségem az, hogy feltárjam előttetek ezeket a kincseket a sok afrikai szív által őrzött szellemi gazdagságon keresztül. Egy olyan szellemi gazdagságét, amelyet nemcsak igazságtalanul és büntetlenül használtak ki és vontak ki, hanem el is temették, el is hallgattatták és rabszolgává is tették ezt a szellemi gazdagságot azok a tudatok, amelyek sajnálatos módon uralkodnak ezek fölött az afrikai nemzetek fölött.

Amikor visszatérek, egy Nagy Tervvel jövök, hogy végre tudjátok hajtani és ki tudjátok vitelezni. Az egyik ilyen Terv, amelyet a Szívemben tartok, Afrika szellemi tudatának újjáélesztése, annak a tudatnak, amelyet az Örök Atya számára képvisel kezdettől fogva, és annak a teljes örökségnek újjáélesztése, amelyet még senki sem ismer.

Ezek a kincsek, amelyekről beszélek nektek, nem anyagiak, hanem mélyen szellemiek, sőt, mondhatnám, szuprafizikaiak.

Ezek a kincsek lehetővé teszik, hogy a bolygó lélekként és belső tudatként újrateremtse magát, és ezáltal lehetővé tegye az Új Emberiség megjelenését; amely nem a mostani emberiség, mert ez egy átalakulásban lévő,  megpróbáltatásban lévő emberiség, ez egy szenvedésben és kínban leledző emberiség.

Isteni és Kifürkészhetetlen Irgalmasságom által eljövök, hogy kinyissam az ajtókat azokon a helyeken, ahol zárva vannak: a fény ajtaját, a tudat ajtaját, a Kegyelem és a gyógyulás ajtaját azon tudatok, lelkek és szívek számára, amelyeknek valóban szükségük van rá, mivel ők a kedvenc gyerekeim Afrikában.

Ezért ennek az angolai missziónak a kezdete ebben a szakaszban nagyon jelentős lesz, és nem lesz azonos a korábbi tapasztalatokkal, amelyek a misszionáriusi szolgálat szellemét erősítették.

Itt az ideje, hogy napvilágra hozzunk, és kivitelezzük azt, amire az Atyának szüksége van ahhoz, hogy a felszínen megtestesüljön az, amit ti már a Fény Szent Pontjaiként ismertek, amely nemcsak Afrikának, hanem az egész világnak is hasznára válik. És ez ismét megmutatja az egész emberiségnek az afrikai tudatok áldozatát, amelyek nem veszítik el a Szívembe vetett hitet és reményt, mivel csak az Én Szívem által fogjátok elérni a túlélést.

Ezért Szívem még egyszer felajánlja Magát úgy,  ahogy egyszer Ruandában. Most egész Afrikáért jövök, Afrika összes nemzetéért, minden népért és minden kultúráért.

Eljött az idő, hogy az emberiség felismerje Afrikában elkövetett hibáit, és képes legyen azokat kijavítani és jóvá tenni, nemcsak anyagi, hanem szellemi értelemben is.

Eljött az idő, hogy az emberiség felismerje Afrikában elkövetett hibáit, és képes legyen azokat kijavítani és jóvá tenni, nemcsak anyagi, hanem szellemi értelemben is.
Ezért vagyok itt, mint Isten Szószólója, mint Közvetítő és Közbenjáró az igaz és igazságtalan lelkek között. Isteni és Kifürkészhetetlen Irgalmasságom és Kegyelmem Fénye által vagyok itt, hogy feléleszthessem a reményt azokban, akik elveszítették, és akiknek ma nincs semmijük.

Emiatt fontosak lesznek azok a lépések, amelyek ebben a ciklusban meg fognak történni, olyan lépések lesznek, amelyek meghatározzák a következő időket, meghatározzák a következő ciklusokat és, úgy mondanám, a következő eseményeket.

Ezért figyelmesnek és ébernek kell lennetek. Mint apostolaim, szolgáim és misszionáriusaim arra vagytok hivatottak, hogy Isten Terve szerint éljetek, meg kell valósítanotok Mesteretek és Uratok Tervét, el kell vetnetek a szívekbe és a lelkekbe a Krisztusi Szeretetet, és ezen keresztül a kifürkészhetetlen, végtelen és kimeríthetetlen Krisztusi Szereteten keresztül lehetővé kell tennetek, hogy a szenvedő lelkek újra felfedezzék a reményt, a hitet és az e világi élet örömét, és ugyanakkor újra felfedezzék azokat az erényeket és ajándékokat, amelyekről ma még nem tudnak.

Emiatt a Munkám Dél-Amerikában való megalapítása révén ma a fény, az egység és a testvériség hídja jön létre Dél-Amerika és Afrika között, hogy Európa is csatlakozhasson ehhez a tervhez, és ne használják többé az afrikai kontinenst hulladékként, azon tudatok  szemétdombjaként, amelyek a legjobban szenvednek, hanem hogy egész Európa és az északi félteke végre megtegye azt a lépést, hogy lezárja azt a lelki adósságot, amellyel még mindig tartoznak egész Afrikának.

2017 óta beszéltem nektek Afrika elérésének fontosságáról. Történt néhány mozdulat, de nem volt elég; átéltetek néhány élményt, de nem volt elég. Itt az ideje, hogy minden európai tudat, az északi félteke minden tagja szánja rá arra a  szívét és mindenekelőtt az életét, hogy azok feltétel nélküli szolgálatába álljon, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Ez megmutatja Mesteretek és Uratok számára, hogy megértitek Üzenetemet, és hogy Üzenetem idővel nem vész el, vagy nem tároljátok csak az emlékezetetekben.

Itt az ideje, hogy gyorsan és határozottan cselekedjünk. Ti, a Föld Napjai, akik már ébren vagytok, tudjátok, mit kell tennetek és hol kell lennetek. Ne álljatok ellen, hogy az európaiak se álljanak ellen, hogy kinyithassák szívüket, és ki tudják fizetni az adósságukat Afrikával szemben.
Valakinek meg kell tennie ezt a lépést, és nektek kell megtennetek azokért, akik soha sem fogják megtenni, azokért, akik soha sem néznek irgalmasan vagy akár együttérzéssel szenvedő afrikai testvéreikre.

Arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok át hozzáállásotokat és szándékotokat. Arra hívlak benneteket, hogy álljatok határozottan a Terv kivitelezésének útjára.

Most sürgetnek az idők. Ezért vigyáznotok kell, hogy ne veszítsétek el az impulzusokat, hogy ne veszísétek el mindazt, amit most hozok nektek. Afrika régóta vár erre a pillanatra, és nem tud tovább várni. Azért vagyok itt, hogy emlékeztesselek benneteket, hogy tudassam veletek, hogy itt az ideje a cselekvésnek.

Az Isteni Irgalmasság Maratonja készítse elő ezt az azonnali pillanatot, amelyben annyira reménykedek, hogy látni fogom, hogy megvalósul rajtatok keresztül. A feltétel nélküli szolgálat pillanatát, a feltétel nélküli önadakozás pillanatát, azt a pillanatot, amikor feltétel nélkül tesztek valamit  azokért, akik szenvednek, afrikai testvéreitekért.

Már nem tudom elviselni, hogy hallom és látom Afrika gyermekeit, akik arra várnak, hogy kezek és karok fogadják őket, hogy közeledjenek hozzájuk, hogy visszatartsák őket, és mindenekelőtt szeressék és szolgálják őket. Szeretetet várnak és nem csak kenyeret.

Ezért fontos, hogy megváltoztassátok elképzeléseiteket arról, hogy mi a túlélés élete. Fontos, hogy megértsétek, hogy Afrika szívében ismeretlen és fontos kincsek vannak.

Ha ez az állandó szolgálati mozgalom mindenki összefogása és adományozása által megtörténik az afrikai kontinens felé ezekben az időkben, ez lehetővé teszi Európa és a bolygó más régióinak szellemi adóssága enyhítését, lehetővé teszi az afrikai tudat helyreállítását és szellemi újjáépülését.

Nemcsak jóindulatú gesztusotok legyen, ez nem elég Számomra; legyetek konkrétak, gyorsak és ne álljatok ellen. Kincseim és Kegyelmem a tiétek, a szívetekben és a lelketekben van.

Emiatt mondom apostolaimnak: itt az ideje, hogy cselekedjenek, és ne engedjék, hogy ellenségem előrenyomuljon ebben a világban, és mindenekelőtt azokban a népekben és nemzetekben, amelyeket e világ romlott rendszerei kondicionálnak.

Nem nagy dolgokat kérek tőletek, hanem azt, hogy szeretettel mozduljatok és cselekedjetek. Ebben rejlik a megváltás kulcsa.

Ezt követően, ezen Üzenet után és Szívem isteni és kifürkészhetetlen Irgalmához intézett imáitokon keresztül visszatérek Afrikába, hogy folytassam a munkát, ahogyan ezekben a napokban teszem, felkészítve a kontinenst egy új időszakra. Ez az új időszak meg fog valósulni és ki fogják vitelezni azok együttműködésének és – mondhatnám – lelkesedésének köszönhetően, akik megértik Üzenetemet, és nem csak hallgatják.

Az Isteni és Kifürkészhetetlen Irgalmasság ezen Maratonján keresztül elmondhatom nektek, társaim, hogy a világ egy Ítéletet fog átélni azzal szemben, amit Afrika ma átél és elszenved. Ne számítsatok arra, hogy azok, akik hatalmasnak vallják magukat, vagy akár azok, akik egész Afrikát kizsákmányolják, megváltozzanak; a változás, társaim, bennetek kezdődik, mások névtelen szolgálatában.

Ez ismeretlen és megmagyarázhatatlan szellemi amnesztiát biztosít a világ számára, és Afrika képes lesz felemelkedni, és újjá épülni olyan népként és kultúraként, amelyet Isten számára képvisel.

Imádkozni fogok, hogy ti, Társaim, tegyétek meg a lépéseket, különösen ennek a Munkának minden olyan tagja, aki európai származású. Nem elég, ha egy, két vagy három tudat megmozdul Afrikáért, mindannyian felelősek vagytok a szellemi adósságért.

Arra hívlak benneteket, hogy vegyétek fel a keresztet, ahogy Én vettem fel értetek. De biztosíthatom, hogy nem fogjátok érezni azt a súlyt vagy megpróbáltatást, amelyet Én tapasztaltam meg értetek. Mindig ott leszek mellettetek, hogy támogassalak, bátorítsalak, átalakítsalak, az utolsó idők apostolaivá tegyelek benneteket.

Legyetek bátrak és ne hátráljatok meg.

Ne féljetek a kereszttől és a szenvedéstől, hanem attól féljetek, hogy távol lesztek Istentől, és elmerültök a világ illúziójában.

Az Atya kincsei a tiétek, Szavaink és Jelenéseink által megkaptátok ezeket a kincseket; most mások szolgálatába kell őket állítani, azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, akik olyan régóta várnak erre.

Ott leszek, és várom határozott lépéseiteket.

Most tényleg Szellemi és Isteni Tudatként térek vissza Afrikába, abban a reményben, hogy több tudat vállal majd érett és nem múló szolgálatot. Ne feledjétek, hogy Afrikában van egy nagy szellemi és fizikai seb, amely még nem gyógyult be. Apostolaim, szolgáim és misszionáriusaim jelenléte mindenki számára gyógyírt fog hozni erre a megmagyarázhatatlan helyzetre.

Csak a szeretet gyógyítja meg a fájdalmat.

Arra bátorítlak benneteket, hogy folytassátok.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Lábam ismét megérinti Fatima áldott földjét, hogy eloszlassa a távoli Európában uralkodó sötétséget.

Ismét eljövök, hogy veletek legyek, hogy hallgassatok a Fájdalmas Anya hangjára, aki a békéért és a háború végéért kiált.

Elhozom a Szívemben az Isteni Cél szent lángját, hogy az alvó lelkek ráébredjenek arra a valóságra, hogy tegyenek valamit a szenvedőkért és a védtelenekért.

Én vagyok a Hajnal Fénye. Én vagyok az, aki fel tud virradni abban a szívben, amely megnyílik, hogy felismerjen Engem Mennyei Anyjaként.

Kedves gyermekeim, most kezdődik a nagy szolgálat és a legnagyobb erőfeszítések szakasza Európában, Afrikában és a Közel-Keleten, hogy az egyenlőtlenség kiegyensúlyozottá váljon, és a szegények legszegényebbjei megkapják a megérdemelt méltóság Kegyelmét.

Ezért az Istenség belép a leginkább rászoruló terekre; de az Istenség a Szentlélek által is párbeszédet fog folytatni azokkal a szívekkel, amelyeknek fel kell ébredniük az igazságra és a jóságra.

Én, mint a menekültek és az elhagyottak Anyja, minden egyes misszionáriusi szív mellett fogok imádkozni, amely felajánlja magát Fiam nevében, hogy igazságot és emberi méltóságot vonzzon a világba.

Emiatt kérem, hogy mindazokban tudatosuljon ez, akik távolról kísérik az északi féltekén végbemenő jótékonysági munkákat és a békés párbeszédet, mert eljött az idő, hogy minden imádkozó felelősséget érezzen a Tervért. Krisztus visszatérésének beteljesedését, mindenáron, ebben az emberiségben.

Imádkozzunk minden nap, és tegyük a szívünkbe ezeket a szándékokat.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Örömmel térek vissza szeretett Figueirámra, hogy újra találkozzak kedvenc fiaimmal és hogy bejelentsem nekik, hogy az Örökkévaló Atya megadta nekem azt a Kegyelmet, hogy március 25-én elhozzam Üzenetét a Mennyből; abban a pillanatban, amikor Jézus, Mária és Szent József Szent Szíve befejezi Krisztus valamennyi követőjének fontos belső és szellemi felkészülését a Nagyhétre.

Szeretném elmondani nektek, hogy ez lesz az egyetlen esélyem arra, hogy március 25-én közöttetek lehessek olyan Anyaként, Aki örül a Dél-Amerikai gyermekeivel való találkozásnak.

Ezután az Isteni Hírnökök továbbmennek, az északi féltekére, hogy megnyissák az utat a fontos humanitárius ciklus előtt Afrikában, a Közel-Keleten, Kelet-Európában és másutt is, ahol az Isteni Hierarchiának lehetősége lesz beavatkozni és segíteni.

A következő Nagyhét után megnyílik az idők végéhez vezető ajtó. Ez azt jelenti, hogy kinyílik az ajtó, hogy az eltökéltek Fiammal együtt átkelhessenek rajta, és így megkezdhessék az Ő várható Visszatérésének előkészületeit.

Mindaz, ami Aurorán történt az idők során, akárcsak Figueirán, tudatosan felkészítette őket arra, hogy a szellemileg felnőtté válás révén vállalják a bolygó megváltásának eme fontos ciklusát.

Én, mint mindenkinek Anyja, imádkozom és imádkozni fogok értetek, kedvenc gyermekeim; hogy Fiam oldalán szilárdan és megerősödve járjatok a Szeretetben, mert a világnak szüksége van irgalmas lelkekre és önzetlen szívekre, amelyek Mihály Arkangyallal együtt képesek feloldani a gonoszt, hogy Isten szeretete újra megszülethessen minden szívben.

Eljött az apostolkodás ideje, eljött a belső növekedés ideje.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

Rendkívüli üzenet
A MEGDICSŐÍTETT KRISZTUS JÉZUS RENDKÍVÜLI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA AZ ISTENI IRGALMASSÁG 95. MARATONJA ALKALMÁBÓL

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Örömteli harangszóval fogadtak Engem Európában, mert elérkezett az idő, hogy ismét összegyűjtsem tanítványaimat. Azokat, akik Velem voltak a múltban, akik részesei voltak  földi utamnak, akik az Igém szerint éltek, akik megtartották Parancsolataimat, akik életüket mások szolgálatára fordították.

Azért jövök ma, Európába és az egész világba, hogy minden tudat belülről szemlélje a dolgokat, és a bensőjén, nem pedig az elméjén keresztül, érezhesse és megérthesse, milyen ez a világ valójában, egy káosszal, zavarodottsággal és szenvedéssel teli bolygó.

De nem azért jöttem, hogy megismételjem ezeket a dolgokat, mert tudom, hogy már ismeritek ezeket. Amit tudnotok kell, társaim, az az, hogy itt az ideje a megoldás megkeresésének.

Ez nem külső megoldás lesz, hanem belső megoldás, az arról való mély és igaz meggyőződés, hogy feltétlenül egyesülnötök kell Istennel.

Így megengeditek, hogy mennyei Papságom megvalósuljon ezen a bolygón, mindazokon keresztül, akik ebben a nemzetségben, ebben a munkában, ebben a szent feladatban szolgálnak Nekem.

Szükségem van arra, hogy nézzetek a belsőtökbe, és ne a dolgok tökéletlenségét lássátok, hanem felismerjétek Isten Kegyelmét, azt a Kegyelmet, amely vezet és fenntart titeket mindezideig.

Ily módon minden balsors, ami körülöttetek van, eltörpül; mert az igazi tanítvány a kihívásokon, a célokon, a szent Cél teljesítésén keresztül kovácsolódik.

Szükségem van arra, hogy Európa felébredjen kényelmének álmából, és kész legyen ezeknek az időknek az azonnali cselekedeteire, a szolgálatra, amely magában foglalja és kielégíti a nemzetek - különösen a legszegényebb nemzetek, például Afrika – szükségleteit.

Ily módon hajlandóságuk, önátadásuk, valódi önadakozásuk által más lelkeket is arra buzdítanak, hogy gyakorolják ugyanezt, hogy ez az adósság, amely Európáé, különösen Dél-Amerika iránt, egyszer és mindenkorra törleszthető legyen; és már ne legyen több következménye, olyan sebek vagy jelek, amelyek emlékeztetnék testvéreiket mindarra, amit más időkben tettek.

Lys Királysága szentélyén keresztül azért jöttem, hogy megadjam nektek a megbocsátás lehetőségét, hogy lehetséges legyen számotokraa a megváltás.

Ezért bátran és határozottan készüljetek fel. A vészhelyzet csak fokozódni fog, a kereslet csak növekedni fog. Ideje kikovácsolni az igaz tanítványt, az önfeláldozó lelket, aki feláldozza magát Értem. Ily módon nem lesz akadályom, hogy közbenjárjak értetek és nemzeteitekért.

Európa szívéből kell fakadnia a tudat átalakulásánnak; önfeláldozó, feltétel nélküli, tettre kész, érett, bölcs és odaadó tudattá kell válnia; olyan tudattá, amely jótékonyságot, jót, békét, testvériséget és együttműködést kovácsolhat; és nem pedig a legszegényebb országok leigázását.

Mindenki felelős azért, ami ma a világban történik; mindenki a maga szintjén, mindenki a maga iskolája szerint. Azonban egy a sors, egy az út, és egy az igazság, mégpedig az, amelyet ma elhozok nektek, hogy  felnyissam a szemeteket, a tudat szemét, hogy szívetek átérezze mindazt, amit mondok nektek.

Ily módon tudom belétek helyezni a Terveimet, bizalom és hűség, készség és válaszadás közepette, melyeknek belőletek kell fakadni ahhoz, hogy a Hierarchia beavatkozhasson és segíthessen.

Kezemen keresztül megvilágítom Atyám Terveit, és bemutatom azokat egész Európának és az egész világnak.

Úgy döntöttünk, hogy visszatérünk ide, még ha a világ más részein lévő szükségletek nagyobbak is, mert ha nem következik be váltazás ezen a helyen a tudat gyökeréből kiindulva, akkor az emberiség többi részében sem lesz változás. Ezzel megérthetitek, társaim, hol kezdődött minden, honnan származik a letérés az útról.

A Szeretet által jövök, hogy elhelyezzem Fényemet és Bölcsességemet, hogy felébredjenek az Új Krisztusok és odaadják magukat a szolgálatra.

Az európai imacsoportok és zarándokok közötti egység mindig nagyon fontos lesz. Most, hogy a következmények és a káosz szétválasztott titeket egymástól, méh inkább össze kell fognotok, mint valaha; de szívből és valóban tartsatok össze, a az embertársaitok iránti testvériség és testvéri szövetség mély érzésével.

Ezzel nyitva tartjátok majd az Irgalmam felé vezető ajtót, és Európát nem sújtja majd oly mértékben mindaz, amit nem jól csinált.

Tudjátok, társaim, hogy az Isteni Igazságszolgáltatás ajtaja kinyílófélben van. Azt akarom, hogy önfeláldozásotokon, odaadásotokon és lemondásotokon keresztül feltartóztathassam ezt az ajtót, hogy ne nyíljon ki, és így Szívem Irgalmának folyama kiömölhessen Európára és az egész világra, amint az egykor Lengyelországban történt, amikor Felfedtem a világnak Isteni és Felfoghatatlan Irgalmasságomat.

Azt akarom, hogy lelketek áldozza oda magát Szeretetemnek. Azt akarom, hogy lelketek legyen a mentség a világ által napról napra elkövetett hibákra; mert e bolygó egyensúlya megbomlott, kibillent és meghasonlott.

Nektek olyan értékes dolgoknak kell lennetek a Kezemben, olyan eszközöknek kell lennetek, amelyek révén előmozdíthatom a békét és a Terv megvalósulását. Ily módon, társaim, sokak, nagyon sokak számára véget ér majd a szenvedés és a gyötrődés.

Hadd váljanak európai nemzeteitek a menekültek számára menedékké és oltalommá, mert Én vagyok az, Aki kopogtatok nemzeteitek, kormányaitok és otthonaitok ajtaján, hogy befogadhassatok Engem.

Sokszor jártam ezen a földön, Európa földjén. Sokszor utasítottak el gyermekként, szenvedő anyaként, beteg öregként, olyan emberként, akit azért nem fogadnak el, mert külföldi.

Most, hogy Szeretetem hajtóereje által tudatotok kitágult, arra hívlak benneteket, hogy újuljatok meg, mégpedig bátorságban és nem a bűntudatban. Arra hívlak benneteket, hogy érezzétek az örömöt, hogy képesek vagytok helyesen cselekedni és képesek vagytok felhagyni a helytelen cselekedetekkel; azokkal, amelyek nem tartoznak sem a Törvényhez, sem a Tervhez, amelyek nem tartoznak a testvériséghez, sem a testvéri szövetséghez.

Váljon érzékenyebbé a szívetek, nyugodjon meg az elmétek, nyíljon meg a szellemetek, hogy az Európában annyira fontos időszakra vonatkozó Terveimet belétek helyezhessem.

Így sok benső központ hasznára válik majd ennek a kontinensnek és az egész világnak, mert tanítványaim következetessége által a beavatkozás mélyebb és közvetlenebb lesz.

Azért jöttem, hogy a tudomásotokra hozzam a dolgokat és nem azért, hogy büntetésről beszéljek. Azért jöttem, hogy időben beszéljek veletek, mielőtt lejár az idő. A bolygó ezen régiójának Testvérisége arra vár, hogy igent mondjatok.

Emiatt fontos, hogy alakítsátok át a formákat, sőt az eljárásokat is. A Hierarchia követése és kísérése nem csak az, hogy egyesülünk Vele. A Hierarchia követése és kísérése a Hierarchiát éli, reagál rá, cselekszik.

Elhoztam ide, Európába a Kegyelem Irgalom Rend Dél-Amerikában tartózkodó csoportjának egy részét, hogy érezzétek, hogy támogatnak titeket; hogy tudjátok, hogy Szent Szíveink kivételező szeretettel a Fatimai Királyságban lesznek, és mivel a fatimai királyságban lesznek, egész Európával lesznek, elkísérve minden szükségletet, helyzetet, szándékot és könyörgést, még a Távol-Keleten is.

Ezért fel kell készülnötök az idők végének utolsó ciklusára; itt a pillanat és itt az óra.

Én kinyitom előttetek Szívem ajtaját, hogy beléphessetek Szellemem Templomába, és közösségbe léphessetek Bölcsességem és Szeretetem Forrásával.

Azért jöttem, hogy bátorrá tegyelek titeket. Azért jöttem, hogy bátorítsalak benneteket, hogy éljetek az eltökéltség tüzében, hogy amit fel kell építeni, azt egyszer s mindenkorra építsétek fel.

Azért jöttem, hogy Áldásomat hozzam Európába, mert Szívem szereti ezt a földrészt, amelynek olyan értékes gyökerei és hagyományai vannak, amelyek fokozatosan veszendőbe mentek a modernitás miatt.

Az európaiak dolgos nép, és ezt megosztották és továbbadták utódaiknak, sok leszármazottjuknak, akik Dél -Amerikában és a világ más részein vannak. Továbbra is hajtsa előre ez a munkaszellem a Terv megvalósulását.

Így azért jöttem, hogy rátok hagyjam ezt az üzenetet erre az új Maratonra, hogy tudjátok, hogy itt vagyok, Atyám feltétel nélküli Szelleme alatt, aki az Atyátok, a mi Mennyei Atyánk.

Azért jöttem ebbe a belső Szentélybe, hogy megtartsam ezt a megújulást hozó Úrvacsorát, ezt az Úrvacsorát, amelyben megerősíthetitek fogadalmaitokat, hogy ezáltal a Szeretet és Megváltás Terve megvalósulhasson.

Ünnepeljétek meg ezt a pillanatot azokért, akik nem tudják megünnepelni. Dicsérjétek ezt a pillanatot azokért, akik nem tudják dicsérni, mert a alávetettség és a rabszolgaság, a elűzetés és a háború, a megsemmisülés és a káosz csendjében vannak.

Ismerjétek fel, hogy nem vagytok egyedül, és ahogy a Kezem felétek tárul, Szívem kitágul a világ felé, hogy mindenki a Békém Sugarai alatt lehessen.

Ajánljátok fel ezt az Isteni Irgalmasság Maratonját Mesteretek és Uratok Európára, Afrikára és a Közel-Keletre vontkozó összes Tervéért.

A Munkának most mindenképpen ki kell terjednie, nemcsak Irgalmasságom Munkájának, hanem a humanitárius küldetések Munkájának is, mert Szeretetemnek továbbra is enyhítenie kell az ártatlanok szenvedését.

A Békémet adom nektek, és arra kérlek titeket, hogy menjetek az Én Békémben, bízva abban, hogy új idő jön. Ez a Mennyek Országának, az Új Emberiségnek, a béke ezer évének eljövendő ideje.

Áldalak titeket szellemi Papságom alatt, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS RENDKÍVÜLI ÜZENETE, AMELYET URUGUAYBAN, MALDONADOBAN ADOTT ÁT ELIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA AZ ISTENI IRGALOM 87. MARATONJA ALKALMÁBÓL

Az Atya, a fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Ma, a széllel és az óceán hullámaival, a világegyetem kapuin keresztül jövök ide, azért, hogy az emberi tudatba behatolhasson annak spirituális jellege.

Ma mindenki számára elhozom Szívemnek - a bolygó és az emberiség helyzete miatt érzett - mély fájdalmát.

Annak ellenére, hogy Én a világegyetemben vagyok, és a Hierarchia a világ helyzetének enyhítésén dolgozik, Szemem szüntelenül arra tekint, ami történik, arra, amit még senki sem láthat valódi mélységében, hogy megérthetné, miért is történik mindez.

A mai napon a Mennyből jövök, hogy ismét arra kérjelek titeket, imádkozzatok a menekültekért, különösen azokért, akik igyekeznek túlélni, helyet találni, átkelnek az óceánon, hogy megleljék az ígéret földjét.
Közülük sokan nem érik el a végcélt, nem jutnak el arra a helyre, amelyet reménnyel keresnek, bár az arcukon tükröződik az elhagyatottság és az el nem fogadás miatti szenvedés.

Túl azon, ami az emberiségben, valamint az Isteni Irgalmasságnak ezen a Maratonján keresztül történik meg, amelynek folyamán imádságaitok összhangban és szeretetben Isten felé emelkednek fel, megosztom veletek Mesteretek és Uratok e fájdalmát;

mert minden lehetne másképp is, de mégsincs úgy. És mivel nincs másképp, és nincs válasz vagy megkönnyebbülés a hozzátok hasonló testvérek helyzetére, a sors módosítja az eseményeket.

Gondoljatok csak bele egy pillanatra, milyen volna meghallani az óceán közepén gyermekekkel, nőkkel, idősekkel, férfiakkal, hánykolódó csónakot, akik biztonságos kikötőt keresnek a származási nemzetükben tükröződő szellemi és anyagi vihar közepette.

A szenvedő felebarátaink iránti befogadás, nyitottság és együttérzés szellemisége az emberiség kötelessége a világegyetem felé.

Tudom, hogy ez nem csak az emberiségtől függ, hanem azoktól, akik mindenféle értelemben létrehozzák és táplálják a bizonytalan helyzeteket, a legszegényebb nemzetek között is a legszegényebbek körében, például Afrikában.

Ezért várok még a legmegfelelőbb pillanatra, hogy megérkezhessek Afrikába, ahol az Én feladatom és a Világ Anyja feladata nem csak azokra a nemzetekre fog összpontosulni, ahová megyünk, hanem az egész afrikai kontinensre is.

Amennyiben a jelen események nyomán nem születik hatékony humanitárius válasz a világ nemzetei részéről, akkor a szülőföldjükön még súlyosabb következményeket élnek majd át a különböző népek; mert ma nem csak éhínségről, háborúról, illetve társadalmi vagy politikai közömbösségről beszélünk, hanem valami olyanról beszélünk, ami túlmutat a látszaton és a felszínes dolgokon.

Lássátok menekült testvéreitekben magát az Istent, Aki hajótörést szenved, amelyet tulajdon gyermekei okoznak azáltal, hogy nem teljesítik a Tervét. Tekinteteteket és szíveteket hangoljátok rá a dolgoknak erre az értelmére, amelyet ma hozok el nektek.

Próbáljatok túljutni a látszaton, azon, ami felszínes, túl mindenen, ami ismert vagy anyagi.

Hatoljatok be a világegyetem titokzatosságába,  és így megértitek majd mindannak a szellemi jelentését, amit mondok nektek.

Csak azt remélem, hogy többen lesztek a tudatában annak, ami történik, mert ami néhány emberrel, például a menekültekkel történik, az az egész világgal történik meg.

Ebben a helyzetben nem léteznek határok sem az anyag, sem az elme szintjén. Ezen idők végének nagy szükségével szemben nem létezhet közömbösség vagy mulasztás. Ha ma ez a helyzet áll fent a világon, ez azért van, mert azt tükrözi, hogy milyen állapotban van az emberiség.

Nem törekedhettek a magasabb szférákba vagy a kapcsolódás magasabb szintjeire, ha nem fogadjátok a szívetekbe ezt a helyzetet, a menekültek, a testvéreitek valóságát.

Mindannyian testvérek vagytok, fajtól, nyelvtől és körülményektől függetlenül. Lényegében mindenki egyenlő a Mennyei Atya előtt, és ez nem fog változni.

Ami anyagi, az mulandó, ami szellemi, az örök. A szolgálat a jelen idő nagy kulcsa, ez hozhat enyhülést az emberiség számára a káosz és a szenvedés közepette, amely újra- meg újrateremti  saját magát.

Azonban az Elsődleges Forrás Isten Gyermekeinek a szolgálatában van. Folyamodjatok Hozzá helyesen, hívjátok Azt helyesen, egyesüljetek Vele helyesen, hogy az Elsődleges Forrás segítségetekre lehessen.

Ezáltal felébred majd bennetek sokfajta tehetségetek, erényeitek láthatóvá válnak, és lesz vezetésetek a szolgálat és az imádság útján, a bolygó sürgető ügyei miatt.

Ma a széllel és az óceán hullámain jövök, hogy meghalljátok és megérezzétek magatokban Isten Érzését, az Ő csendes Érzését, amely erről a valóságról beszél a belső világoknak.

Már elérkezett az idő, amikor sok mindent megértetek abból, ami nem anyagi, hanem anyagtalan.

Ha belső világotok és tekintetetek áhítattal és alázattal fordul a tudás felé, akkor a Törvény vezet majd titeket, a Törvény rajtatok keresztül működik majd, hogy helyrehozza azt az egyre kaotikusabb és nehezebb helyzetet, amiben a Föld található.

A Getsemáné kertje óta tudtam, hogy mindez elérkezik majd. Vérem ára, minden csepp Vérem ára, amely e világban a földre hullott az emberiségért, ebből az okból fakadt.

Irgalmas Szívemnek rajtatok keresztül kell eljutnia a szenvedőkhöz, a menekültekhez.

Az irgalmas imádság ezen napjaiban imádkozzatok buzgón, lelkesült imátok megújít majd titeket, mindig a helyes rezgésbe hoz majd benneteket ebben a vészhelyzetben, amiben a bolygó van.

A világ sose látott, leírhatatlan helyzeteket fog látni majd. Arra hívlak benneteket, hogy tudatosítsátok ezt magatokban, és fordítsátok életeteket a szolidaritás és a jó felé.

A belső síkokon hozzátok létre Velem a formák megújulását, hogy a bolygó tudatát elnyomó, az emberiséget leigázó retrográd erők, kiűzessenek a Föld felszínéről, és megszabadulva ezektől minden megújulhasson.
 
Amíg az emberiség a szellemi élet és az ima iránt csak homályosan érdeklődik vagy közömbös, addig nem nyílnak meg Irgalmasságom kapui; ez a nagy segítség a Velem való imádságokra arányos feleletként jön majd el.

Az emberiség nem áll készen arra, hogy szembenézzen az idők végével és elképzelhetetlen dolgokat lásson meg, nemcsak itt a Földön, hanem a világegyetemben is. Ez olyan volna, mintha reggel arra ébrednétek, hogy   a világ teljesen megváltozott, egy olyan valóság jegyében, amelyet soha sem láttatok és nem ismertetek.

Mit csinálnátok? Mi lenne az első gondolatotok vagy tettetek?

Az emberiség szövetségre lépett a retrográd erőkkel és ez állandó szenvedésben tartja azt.

A kitartóak imája tartja fent az egyensúlyt a számotokra felfoghatatlanban. Ez azt jelenti, társaim, hogy az ima tartja jelenleg harmóniában azt, ami az összeomlás szélén áll.

Tudom, hogy sokan nem akarják elfogadni az idők végét, mert ez véglegesen megváltoztatná őket. Azonban, mint a Világegyetem Ura és Királya, azt mondom nektek: „Nincs más kiút”.

Ha épp most, ebben az időben születtél meg itt, ennek felsőbb oka van, nagyobb feladat, megmásíthatatlan elkötelezettség miatt van így.

Amíg a lelkek és a tudatok továbbra is azon erőlködnek, hogy mást tegyenek, mint amiért ide jöttek, addig szenvedni fognak. Immár nem lehet jelen szellemi utatokon, -és mindenekelőtt a Felsőbbel való belső kapcsolatotokban- az ellenállás.

Ne kísértsétek a sorsotokat, mert nem ismeritek azt.

A mostani időkben váljatok méltóvá a legfelsőbb Kegyelemre, amely erre az engedetlen és közömbös, beteg és kaotikus emberiségre száll le.

Lábatok alatt vannak a legszentebb, a világ számára felismerhetetlen helyek, ezek az úgynevezett Szakrális Helyek. Azért vannak ott, hogy segítsenek nektek és hogy tiszteljétek azokat.

Éljetek azzal, ami valóságos és isteni. Hagyjátok el a látszólagost és az illuzórikusat.

A világ az illúzióban akar maradni és napról napra táplálja azt. Ha ez így folytatódik, hogyan találja majd meg a Valódi Időre nyíló kaput?

Minden a belső világotokból indul ki, hitetek élő gyakorlatából, az irgalmas cselekedetekből.

Ez a hozzáállás megérteti majd a nemzetekkel, hogy a menekültek nem emberi hulladékok, és nem is egy nemzetközi méretű csapás.

Könyörüljetek meg a szenvedőkön, és túl fogtok látni a történéseken.

Enyhítsétek azok fájdalmát, akik a világ tengerein és óceánjain hajóznak, biztonságos földet keresve, hogy családban és egységben élhessenek.
Ha a világ és a nemzetek nem tesznek valamit, akkor a most tapasztaltnál nehezebb próbatétel következik. Isten az emberiséget nem bünteti, az emberiség bünteti saját magát cselekedetei és ideáljai által.

Az óceánok és a vizek ma a menekültek fájdalmáról beszélnek, különösen azokról szólnak, akik nem kerültek ki élve a tengerből. Ezért ma ezeket az óceánokat Irgalmam óceánjává alakítom, hogy mindannyian megmenekülhessetek, mindenki ki legyen mentve.

Folyamodjatok az Isteni Irgalmassághoz, ne engedjétek, hogy az Igazság sújtson le most rátok, mert a világ akkora helyreigazítást tapasztalna meg, amekkorát eddig még soha.

Legyetek összhangban a Szavainkkal. Éljétek meg az Üzenetemet, ne csak hallgassátok azt. Itt az ideje az Új Krisztusok felébredésének.
 

"Mennyei Atyám,
aki fáradhatatlanul odaadtad Magadat
a Világegyetem és az élet megteremtéséért,
tartsd meg szolgálóidat,
akik Krisztus útjának követése mellett döntöttek.

Áraszd le Fényedet és Irgalmadat
e világ sötét tereibe.

Adonai, fogadd karjaidba
a hontalanokat, a föld nélkülieket.

Az óceánok fájdalmas kiáltását csillapítsa
Krisztus hatalommal teli Vérének kiáradása,
és alakuljon át minden
az Akaratod szerint, Adonai,
hogy az emberiség felelőséget vállaljon
és tudatában legyen mindannak, amit csinál.

Küldd el Fényedet, Uram, a belső világokba.
Küldj táplálékot az emberi tudatlanság legmélyebb rétegeihez,
 hogy az eloszlassa a tudatlanságot.

Szereteted által gyógyítsd meg minden teremtményedet,
hogy mindenki boldogan része lehessen
Mennyei Királyságodnak.
Ámen."
 

Friar Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

Ebben a pillanatban egyesülve az Óceánok Urával, irgalmas és szellemi Jelenléte előtt, imádságban és könyörgésben helyezzük magunkat elé, felajánlva a Béke Angyalának imáját, hogy Krisztus Isteni Szentélyként jelenjen meg minden emberi szívben és mindenki felébredhessen Hangja és Jelenléte hívására.
 

Legszentebb Szentháromság,
Atya, Fiú és Szentlélek,
Mélységesen imádlak Titeket.
Felajánlom Nektek Jézus Krisztus drága Testét, Vérét,
Lelkét és Istenségét
amely jelen van a világ minden szentélyében,
a Magasságost sértő bűn, szentségtörések és közömbösség kiengeszteléséért.
És Jézus Szent Szíve
és Mária Szeplőtlen Szíve végtelen érdemeiért
a szegény bűnösök megtérését kérem Tőletek.

Ámen.
(háromszor ismétlődik)
 

Köszönjük Isten hatalmas Irgalmát és Kegyelmét, és megújítjuk Krisztusban és Krisztusért - a fény katonáiként - tett fogadalmainkat.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT