SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, ARIZONÁBAN, A COLORADO NAGY KANYONJÁBANBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Ezen a napon Mennyei Édesanyátok azért jön a világba, hogy a Colorado Grand Canyonja fenségén keresztül az emberiség egy pillanatra úgy érezze, hogy Isten Tulajdonságai virágoznak; hogy mostantól az Új Föld érkezése kezdjen feltűnni a láthatáron, amely mentes az emberi tévedésektől és a szenvedéstől, amely elválasztja gyermekeimet a Teremtőtől.

Emiatt a szellemi ok miatt ma itt van Mennyei Édesanyátok és Észak-Amerika Anyja, Aki kitárja felétek a Karját, és kinyújtja a Kezét, hogy szorosan tartsátok, hogy bízzatok és merítsetek bátorságot arra, hogy kövessétek ezt a végtelen utat az ismeretlen felé. Mert megtaláljátok Istent és Szent Szívünket abban, ami ismeretlen, azokat a Szent Szíveket, amelyek újra és újra megjelennek a világ előtt, hogy emlékeztessenek arra, hogy még nem teljesítettétek be Isten Akaratát.

Annak érdekében, hogy az Új Föld kezdjen megjelenni az emberi tudat horizontja előtt, arra kérlek benneteket, gyermekeim, hogy ez az Új Föld, ez az Új Emberiség először bennetek éljen, hogy megvédjétek saját magatoktól azokat az elveket, amelyek egyesítenek benneteket a Teremtővel és az Isteni Testvériséggel.

Legyetek Fiam Szent Szeretetének hordozói.

Legyetek az állandó átalakulás példái, de legyetek a kitartás, a remény és mindenekelőtt a Krisztusi Szeretet példái is, amely lehetővé teszi, hogy elfogadjátok és megértsétek a másikat, az együttérző szeretet példái, amely már nem engedi meg, hogy az ember önző és autonóm legyen.

Éljetek nap mint nap az Új Föld ígérete szerint, és teremtsétek meg a megfelelő állapotot ahhoz, hogy az Új Emberiségnek ez a pillanata elérkezhessen, ahogyan az Örök Atya gondolta ki és érezte.

Anyai Szívem mindig híd lesz, és merítsetek bátorságot ahhoz, hogy átkeljetek rajta önmagatok üressége felé.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra.

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

Rendkívüli üzenet
A MEGDICSŐÍTETT KRISZTUS JÉZUS KÜLÖNLEGES ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZÁMÁRA AZ ISTENI IRGALMASSÁG 94. MARATONJÁRA

Az Atya, a fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Tudom, hogy néha fáradtnak érzed magad a saját megtisztulásod miatt, de itt vagyok, gyere a Karomba. Tudom, hogy néha nem tudod, hogyan tovább, és nem találod értelmét mindannak, amit csinálsz. Itt vagyok, gyere a Karomba.

Tudom, hogy néha nem érted, mi történik, vagy a világegyetem hogyan javasol néhány tanulási lehetőséget és próbát; de tudnod kell, hogy itt vagyok, gyere a Karomba, mert mindennek van értelme Isten számára, bár igazából nem ismered. Ezért vagyok itt, hogy jöjj Hozzám, és légy a Karomban; mert csak Én adok neked erőt és bátorságot ahhoz, hogy megtanuld leküzdeni ezeket a pillanatokat és ezeket az időket.

Itt vagyok, augusztus hónapja kapujában, amelyben a Szellemi Hierarchia új Fény -impulzusokat juttat el a világhoz, amelyek átjárják majd a szellemetektől fogva az egész lényeteket. Ezek az impulzusok, amelyek megérkeznek, arra késztetnek benneteket, hogy vállaljátok el az apostolkodás ezen útját, amelyet felajánlok nektek ezekben az időkben, ebben az végső pillanatban.

Éppen ezért ma eljöttem, hogy a következetesekkel együtt ünnepeljem meg ezt a nyolc éves imádsággal, erőfeszítéssel, kitartással, dalokkal, áhítattal, dicsérettel és Szent Szívem iránti tisztelettel teljes utat.

Ma azt mondhatom, társaim, hogy a világon történteken túl a Szívem ismét reményt érez azok iránt, akik a mai napig mellettem voltak, teljesítették Hívásomat, válaszoltak Kéréseimre, megismertették a világgal Irgalmam felfoghatatlan erejét.

Ezen a módon sok lelket, akiket ma nem ismertek, és akik a világon vannak, az irgalmas ima ezen éveiben, e lelkek imagyűléseken való részvétele révén, megjelölhettem és felkenhettem a Lelkem által. Ez sokat jelent Számomra, mert ezeknek a lelkeknek lehetőségük lesz arra, hogy a jövőben újjáépíthessék az életüket, és különösen, hogy újjáépíthessék szellemi útjukat, azt az utat, amely Istenhez vezeti őket.

Ezért ebben a hónapban, a Szent Szívek e szent eseményeinek kezdetén Mesteretek és Uratok bejelenti Magát a világnak, hogy elhozza a remény és a gyógyulás idejét, amelyre az emberiségnek szüksége van. Elmondom nektek azt is, hogy mindazok, akik a parancsolatok szerint élnek, követik az egyetemes törvényeket, és az egyetemes törvényeket követve leírhatatlan örömöt fognak érezni szívükben, a sötétség időszaka ellenére is, mert a Szentlélek leszáll rátok, és az összes Ajándékával megkísérli megmutatni nektek az Ígéret Földjét, Isten Országát, amely mindegyikőtökben él.

Így, társaim, teljesíteni fogjátok Ígéreteimet a Mennyei Atya előtt, mert Irgalmasságom átalakított benneteket ezekben az években, és ragaszkodásotok és odaadásotok által sok pillanatban kinyitottátok az ajtót nagyon fájdalmas és ismeretlen helyzetek megoldására; úgy, ahogyan a Kanadai őslakosok tudata több mint száz éven keresztül szenvedte el eltévedett egyházam inkvizícióját.

De ma azért jöttem, hogy felemeljem ezeket a szíveket és a világ minden szívét, hogy mindig szem előtt tartsák Üzenetemet, és ne mindazokat, akik követnek Engem, mert azok, akik követnek Engem, mindig tévedhetnek, ez emberi, mert gyenge. De Üzenetemben és Szavamban megtaláljátok a megújulás erejét, és megtalálva a megújulás erejét, megtaláljátok azt a Gyógyítást, Megváltást és Irgalmasságot, amelyre mindannyiótoknak szüksége van, hogy elérjétek Isten Országát.

Ezzel az impulzussal jövök, hogy felkészítsem szíveteket az új ciklusra, amely kifejezetten augusztus 8. után kezdődik, amelyben Anyám, aki a ti Anyátok, még jobban megnyitja az ajtót a végső elhívásnak ebben a megmentési Tervben, amely az emberiség és az Élővilág, következésképpen az egész bolygó üdvösségére szolgál.

Ezért a mai napig együtt építettük a Megváltási Munka három fontos pillérét: az Irgalmasság pillérét, a Kegyelem pillérét és a Megbocsátás pillérét. Ezt a három pillért a Fény nagy köre egyesíti, amely a Megváltás pillére, amelyre a lelkeknek ma szükségük van ahhoz, hogy újjáépítsék életüket ebben a háborúkkal, technológiákkal, eszményekkel és súlyos tendenciákkal szennyezett világban, amelyek eltávolítják a lelkeket az Isten szeretetétől.

Ez a Kegyelem, amelyet nyolc éve, hogy elhozok e világba, azokon az elvi alapokon keresztül volt lehetséges, amelyeket erre a szellemi feladatra építettek, amely a Fény-Közösségek alapja, és azokat, akik hallgatnak Engem, meg akarom hívni, hogy ismerjék meg,és hogy menjenek el a Megmentés eme Szigeteire, hogy megismerjék azt az utat, amely újjáépíti életüket ezekben a nehéz időkben. De mindenekelőtt továbbra is szeretniük kell Megváltási Tervemet, hogy egy napon megismerhessék a Megmentés Tervét a Fény-Közösségek evolúciós életén keresztül.

A Fény-Közösségek voltak a fő pillérei az Irgalmasságnak a világ más nemzetei felé való kiterjesztésének munkájában, hogy még több lelket magába foglalhasson, akik ebben az életben a megváltásra vártak.

Ma a Mennyei Atya Lába elé helyezem az erőfeszítéseket, az őszinte önátadást, a szívek áhítatosságát, az önfeláldozók és az ártatlanok szolgálatát, azokat a  lelkeket, akik az alázatban, a tisztaságban való élésre törekszenek, és arra, hogy az Isteni Terv Szent Szívem által való megvalósítása érdekében egyre jobban elmélyüljön az elkötelezettségük.

Ezért bátorítalak benneteket, és arra hívlak el benneteket, társaim, hogy ezt a Maratont az ünneplés pillanatává tegyétek, és hogy arra ösztönözzétek az összes lelket, akik részt vesznek ezen az ima-találkozón, hogy reménnyel tele megújítsák fogadalmaikat, hogy ez a Föld minden lehetséges és megengedhető módon meggyógyuljon. Így megértitek, társaim, hogy a munkámat ezen a helyen és az egész világon nem egyedül fogom elvégezni; Szükségem van a szívetekre és az életetekre, szükségem van az igenetekre, hogy végre hajthassam azt, ami még nem valósult meg, aminek még le kell szállnia a Szellemi Univerzumból, hogy meggyógyíthassa ezt a sebzett Földet, és megteremthesse az Új Emberiség alapjait.

Ebben az elmúlt nyolc évben, amikor megjelentem nektek, és az egész világnak eljuttattam Üzenetemet, láttam, hogy az enyéim közül néhányan felbuzdultak, hogy elkezdjék a szeretet fokozatos iskoláját, sőt, néhányan arra is felbuzdultak, hogy  elkezdjék az együttérzés fokozatos iskoláját.

Arra hívlak el benneteket, hogy folytassátok ezt az iskolát, és arra is, hogy a lelketek ne feledkezzen el erről az iskoláról, mert Isten szeretete nemcsak erőssé és legyőzhetetlenné tesz titeket, de Isten szeretete egyre tudatosabbá teszi bennetek a valóságot és a szükséget, olyan mértékben, hogy saját magatok felfoghassátok mindenben azt, aminek segítségre van szüksége.

Atyám gyermekei, az idők vége már bekövetkezik, és Velem együtt, a Velem való egység által nyitva kell tartanotok az ajtót az Irgalmasság világegyeteme felé, ahol a lelkek megtisztulhatnak, megmoshatják magukat, megfürödhetnek és lehetőséget kaphatnak ugyanúgy, ahogyan ti is mindnyájan lehetőséget kaptatok ezen a Velem való találkozás útján az Irgalmasság felé.

Mert amikor szívetek készen állnak arra, hogy megtegyem, amire szükségem van, mivel sok szív erre készül, még jobban kinyitom előttetek a Szívemet, és megmutatom nektek a legismeretlenebb és legmélyebb érzéseimet, amelyeket meghívok, hogy érezzétek most megtanulhatod az átváltozást.szabadítsd fel ezt a világot; Szívem érzéseit, amelyeket fizikai szemmel nem lehet látni, hanem a szív szemével, egy olyan szívvel, amely érzékeny és nyitott az ismeretlenre.

Azért jöttem ide, hogy érezzétek magatokat a Szellemem alatt, mert tudom, hogy sok társnak nehéz átvészelni a bolygó ezen pillanatát, átélni ezt a világhelyzetet, részese lenni ennek az emberi tudatnak, amely napról napra meghátrál a szeretet és együttérzés hiánya miatt.

De ti, akik sokszor merültetek Irgalmam óceánjába, már tudhatjátok és érezhetitek is, hogy ez mit jelent. És mindannak a szolgálatába helyezitek majd magatokat, amit meg kell tenni, anélkül, hogy félnének attól, hogy a fájdalomig átadjátok magatokat, mert még a csontjaitokban is érezni fogjátok ezt. Ekkor fogjátok megtudni, hogy mi a jótékonyság, és lelketek ujjongásban, dicsőségben, imádatban lesz, mert az Úr Tervének egy kis részét teljesítitek. Ha mindenki ugyanezt tenné ezen a világon, nem lenne többé világjárvány, nem lenne több szenvedés, mert mindezt felváltaná a testvériség és az együttműködés szolidaritása, amely azokból a lelkekből fakad, akik ebben az időben azért vannak itt, hogy szolgáljanak.

A Teremtés Forrásának nevében meg akarlak áldani titeket, ennek az augusztusi hónapnak a kapujában, hogy ez az áldás még inkább ösztönözzön titeket a tudat átalakulására és felemelkedésére minden tudatért, amely nem emelkedik fel és nem szeret, különösen azokért a tudatokért, akik háborúkat, humanitárius válságokat, egyenlőtlenségeket, társadalmi konfliktusokat idéznek elő, még azokat a betegségeket is, amelyeket ma a világ átél.

Még ha lehetetlennek, nehéznek vagy áthatolhatatlannak is tűnik, arra kérlek titeket, hogy utánozzátok azt, amit a fájdalmas Szenvedés alatt tettem, hogy az erőfeszítéseitek és az önátadásotok ebben az augusztusi hónapban igazoljanak minden elkövetett hibát, hogy a világ káoszát megnyugtathassák, és a leginkább elveszett lelkek újjászülethessenek a szeretet és a megbocsátás által. Ez a nagy törekvésem ebben az augusztusi hónapban, és először magatok között fogjátok megvalósítani, a körülöttetek lévőkkel, a családotokkal, a szeretteitekkel és barátaitokkal; így tudni fogják, mennyire szükséges a szeretet fokozatainak iskolája szerint élni, tudatos erőfeszítésben, hogy elérjék.

Azért jöttem, hogy különösen ne csak titeket áldjalak meg, hanem a világot is, hogy az együttműködés szelleme felébredjen az egész emberiség szívében, különösen a nem hívőkben, hogy egy napon felébredjen a Testvériség szent szelleme.

Amikor ez megtörténik, az ég leszáll a Földre, a Föld pedig felemelkedik tökéletes egységben a Mennyekbe, és akkor lesz az, amikor visszatérek, hogy Békét hozzak a világnak.

Hallom ebben a pillanatban a lelketek ajánlatait. Bár tökéletlen, legyen őszinte ajánlat, legyen az az ajánlat, amely a szív hangjából születik, hogy minden elérje a megváltást és meggyógyulhasson.

Az augusztusi hónap első eseményére, az Isteni Irgalmasság Maratonjára, itt hagyom nektek a Szívem legértékesebb dolgát, amit a testvériségben egyszer megosztottam veletek: az Eucharisztiát, Krisztus Vérét és Testét, amely mindig a bennetek lévő igazság megtalálásához és a megváltáshoz fog vezetni; mert értetek tettem ezt meg, és még sokkal többször megtenném.

Ne feledjétek el, hogy a Szentségekben ott van az üdvösség táblája, ott az út, amely a békéhez és a Szentháromsággal való isteni egységhez vezet.

Ebben az augusztusi hónapban, amelyben annyira sok éve, hogy mindegyikőtöknek az oldalán vagyunk; Jelenlétünkkel, Szent Szívünkkel, Szavainkkal eljövünk megmutatni nektek, hogy itt vagyunk, hogy segítsünk ezen a sebesült, szenvedő és haldokló világon.

Ezért meghívlak titeket, hogy legyetek véglegesen a Szívem része, és arra hívlak benneteket, hogy legyetek részesei Szívem Sugarainak, hogy megvilágítsátok ezt a világot a szeretet és a béke cselekedetei által.

Az Örökkévaló Atya kérésére megáldalak benneteket ebben az új ciklusban, amelyben a humanitárius szolgálat és az imádság kapui jobban megnyílnak, amíg el nem érjük az egész világot, amíg minden lehetséges szív meg nem hallja Hangomat, meg nem hallja Üzenetemet.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 

Elías del Sagrado Corazón de Jesús szerzetes:

Ezt a pillanatot lezárjuk egy énekkel, amelyet Jézus Szent Szívének ajánljuk fel, amely arra buzdít bennünket, hogy éljünk az apostolkodás ezen útja szerint, hogy Krisztus Fénye leereszkedhessen a világba, és törekvései megvalósulhassanak minden egyes szív igenje által.

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET URUGUAYBAN, PAISANDÚBAN, AURORA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Fiam nevében meghívlak benneteket, hogy tanuljátok meg elhordozni a saját kereszteteket ezekben az időkben azért, hogy elkísérjétek Őt fájdalmas Kínszenvedésének emlékével, hogy a Krisztus által kiontott Vér ismét megkapja azt az értéket és tiszteletet, amit megérdemel szerte a világon élő összes gyermekemtől.

Így az Úr angyalai elhozzák szolgáló kezükben a jóvátétel szent kelyheit, hogy Fényük kiáradjon e világ szellemi tudatára, hogy a szenvedés enyhüljön és eloszoljon azokból a szívekből, amelyek szenvednek ezen idők következményeitől.

Arra hívlak benneteket, hogy tartsatok ki a hitben és a bizalomban. Arra hívlak benneteket, hogy tudatosan csatlakozzatok Krisztus utolsó apostolainak soraihoz, azokhoz, akik készek lesznek feltétel nélkül szolgálni Őt, és felkészítik az Eljövetelére azokat a lelkeket, amelyek visszavárják.

Drága gyermekeim, legyetek tanúi ennek a pillanatnak, és ne vesztegessétek el. A világ avégső átmeneti időszakban van, és a szeretet győzedelmeskedni fog bennetek és a szenvedő emberiség minden szegletében.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

 

 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Negyvenkilencedik vers

Bánatos Anya,
kitartani hitben és szeretetben,
ahogyan mindig kitartottál Isten mellett,
Fiad Mennybemenetele után.

Bánatos Anya,
tárd fel előttünk a Kínszenvedés és a Kereszt felbecsülhetetlen értékét;
hogy ne féljünk az áldozattól, a fájdalomtól,
a gyötrelemtől és az idők végétől.

Bánatos Anya,
légy mindannyiunk támasza,
buzdíts minket, hogy szolgáljunk és szeressünk,
ahogyan Te szolgáltál és szeretted
 tudatlan és közömbös emberiséget.

Hadd nyíljon meg a szívünk,
hogy érezzük és megtaláljuk a választ
az élet minden tanulási alkalmával.

Bánatos Anya,
add meg nekünk a szükséges türelmet,
hogy átvészeljük ezeket a meghatározó pillanatokat.

Mindenekelőtt
éljük meg a szellemi egységet saját magunk,
útitársak között,
úgy, ahogy Te élsz az isteni egységben a Fiaddal,
édes Anyám.

Mutasd meg nekünk minden lépésnél
saját magunk  odaszánása és az önátadásunk értelmét.

Legyünk a Kereszt és Fiad Szíve szeretői,
hogy Krisztus példáját követve
éljünk testvériségben,
hogy habozás nélkül szolgáljuk a felebarátainkat.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Harmincharmadik vers

Hajnalcsillag,
Aki elhozod a Szeretet és az Igazság Fényét,
vezess minket a megváltás útján.

Szemünk Krisztusra szegeződjön,
hogy újjászülethessünk, és belsőleg kigyógyulhassunk
mindabból, amiben szüségünk van gyógyulásra.

A Vigasztalás Asszonya és Anyja,
ölelj át minket és helyezz Védőpalástod alá.

Anyaságod ébressze fel bennünk
az egységet az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel.

Mennyei Anya,
arra törekszünk, hogy Fénykoronád
megváltott csillagai lehessünk.

Segíts, hogy Szíved tulajdonságai szerint éljünk.

Taníts meg minket, hogy a Fiad Utasításait
naponta gyakoroljuk,
mert így leszünk az Úr apostolai,
megváltói Munkájának
a szolgálói és együttműködői.

Anyánk,
adj nekünk erőt és bátorságot
azokban a pillanatokban, amikor a legnagyobb szükségünk van erre,
hogy kitartóak legyünk és legyen hitünk
minden pillanatban.

Tégy minket igaz keresztényekké,
Fiad Szeretetének a tanítványaivá,
mert reméljük, hogy szolgálhatjuk és megtalálhatjuk Őt
az élet minden lépésében,
hogy Krisztusban teljesíthessük
Isten Akaratát.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET A BRAZÍLIAI FLORIANÓPOLIS VÁROSÁBÓL SAN PAULO FELÉ TETT UTAZÁS ALATT ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Gyermekem,

Nincs semmi, amit a szeretet ne tudna megoldani, gyógyítani vagy feloldani.

A szeretet mindenre képes, valamint mindent megad.

A szeretet türelmes és kitartó.

A szeretet megmarad a szeretetben, mert az igaz és békés szeretet.

A szeretet nem változik és nem csökken.

A szeretet mindig tágul, és magában foglal mindent, amit megérint.

A szeretet feltétel nélküli, mert állandó szeretet, de ugyanakkor semleges.

A szeretet nem fél a gonosztól vagy a szenvedéstől.

A szeretet újjáteremti a szeretetet, és ez teszi erőssé.

A szeretet erőt ad és növeli a hitet.

A szeretet felépíti és egyesíti a szeretet hídjait az Ég és a Föld, a lelkek és Isten között.

A szeretet mindig "igen"-t mond, és csendben várja a következő szolgálatot és a következő lépést.

A szeretet felemeli és begyógyítja a mély sebeket.

A szeretet megújítja a reményt; de a szeretet le is mond, hogy esélyt adjon másoknak.

A szeretet béke.

Köszönöm, hogy válaszoltok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS NAPI ÜZENETE, AMELYET URUGUAYBAN, CANELONES MEGYÉBEN, A KÖVEK VÁROSÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

A versek harmadik sorozata
Egy lélek tizedik verse Jézus Szent és Áldott Szívéhez


Szeretett Jézus,
tégy engem bátorrá minden pillanatban.

Add, hogy a próbák arra szolgáljanak,
hogy megtisztítsák tudatomat.

Add, hogy a kihívások, amelyeket elküldesz nekem,
segítsenek a saját magam felülmúlásában.

Add, hogy az élet minden átmeneti időszaka
egy új tudatállapot felé
legyen a híd.

Segíts nekem, Uram,
hogy kitartó,
szerény és elszánt legyek.

Add, hogy tudjam érezni a szívemben
Irgalmad Sugarát,
és az isteni és a legfelsőbb Kegyelmet,
amely az egész lényemben munkálkodik,
mert így isteni Világosságod győzni fog
ezen idők
belső sötétsége előtt.

Uram Jézus,
erősíts meg engem nap mint nap
a Veled való egyesség által,
tégy engem kicsivé és Hozzád hasonlóvá,
hogy minden lépésemben
teljességgel tudjalak utánozni.

Üresíts meg engem, Uram,  minden pillanatban.

A lelkem örvend,
amikor dicsőséges Jelenlétedben van.

És kérlek téged, Uram,
hogy könnyítsd meg keresztem terhét,
hogy irgalmas segítséged által
teljesen meg tudjam magamat adni
a Mennyei Atya Lábánál.

Ámen.
 

Hálát adok azért, hogy megőrzitek szívetekben e lélek szavait!

Áld titeket

Mesteretek, Krisztus Jézus

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS NAPI ÜZENETE, AMELYET URUGUAYBAN, PAYSANDÚBAN, AZ AURÓRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

A versek harmadik sorozata
Egy lélek ötödik verse Jézus Szent és Áldott Szívéhez

Uram,
moss meg engem belül és kívül
Kegyelmed forrása által.

Tisztítsd meg lényem minden oldalát,
hogy általad mindig
meg tudjak újulni.

Tisztítsd meg a gondolataimat
és az érzéseimet.

Urunk, kérlek Téged,
hogy légy a lényem része.

Taníts meg engem türelmesnek,
és minden pillanatban kitartónak lenni.

Taníts meg engem alázatosnak,
és egyszerűnek lenni a többiek előtt,
hogy személyiségem
ne igyekezze érvényesíteni magát,
hanem legyen készséges a szolgálatra,
amikor szükség van rám és hívnak.

Igazság Ura,
oldódjanak fel érzékeim,
beszédem felemelkedettebb legyen,
és minden imádságot, amelyet Neked ajánlok fel,
úgy fogadjon az Ég,
mint egy csepp fényt a hatalmas Világegyetemben,
hogy Isten Kegyelme
mindig le tudjon szállni.

Taníts meg engem felajánlani az életemet a szolgálatra.

Taníts meg engem felajánlani a szívemet,
mint a gyógyulás eszközét.

Kedves, Jézus, taníts meg engem arra,
hogy  üresítsem meg magam minden nap,
hogy vígasztaló Szereteted megáldja
minden megtett lépésemet.

Uram, vezesd és védd meg
az életemet,
és a Szent Szellem szálljon le,
hogy betölthessek
felséges Munkádon belül
minden Feladatot,
amelyet szerény Szíved által gondoltál ki.

Ámen.
 

Hálát adok azért, hogy megőrzitek szívetekben e lélek szavait!

Áld titeket

Mesteretek, Krisztus Jézus

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, SAN PABLO VÁROSÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

A versek második sorozata
Egy lélek nyolcadik verse Jézus Szent és Áldott Szívéhez

Ó Uram!
Tégy türelmessé és kitartóvá,
amilyen Te voltál
Kínszenvedésed minden pillanatában.

Tükröződjön mindenben, amit látok
Isten Isteni Akarata,
és bár néha igazságtalannak tűnik, Uram,
engedd meg mindig,
hogy lássam az Igazság célját,
amely minden egyes tényből kiárad.

Kicsi és láthatatlan akarok lenni, Uram Jézus,
ahogy kicsi és egyszerű lettél
az emberiségben.

Lépéseim tükrözzék
az abszolút bizalmat,
hogy követhetlek.

Emeld fel a tudatom
állapotát és rezgését,
hogy mostantól kezdve,
szeretett Jézus,
megtaláljam mindannak az értelmét,
ami megtörténhet.

Ne záruljon be a belső fülem;
hadd nyíljon ki úgy,
ahogy a szívem megnyílik,
hogy elismerje Jelenlétedet
a testvéreimben.

Segíts Uram,
hogy megértsem az életet
azon túl, ami.

Segíts, hogy  minden próbát vagy akadályt
úgy tapasztaljak meg,
hogy megértsem a fontosságukat,
hogy elérjem lényem transzcendenciáját.

Szabadíts meg önmagamtól
minden értelemben és formában.

Jézusom, legyél Te,
Aki cselekszik, folytasd
és nyilvánítsd ki a Legfelsőbb Akaratot
úgy, hogy egy napon
megtanuljak meghalni önmagamnak,
hogy Te, Szent Király,
élj bennem
örökké.

Ámen.
 

Hálát adok azért, hogy megőrzitek szívetekben e lélek szavait!

Áld titeket

Mesteretek, Krisztus Jézus

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT