A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS NAPI ÜZENETE, AMELYET NÉMETORSZÁGBAN A NÜNBERGBŐL KÖLN FELÉ TÖRTÉNT UTAZÁS ALATT ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

A versek első sorozata
Egy lélek negyedik verse Jézus Szent és Áldott Szívéhez

Szeretett Jézus, mindenek előtt kérlek,
szabadíts meg engem a vágyak láncaitól és köteleitől,
hogy emberileg teljesen megtisztuljak.

Tested és Véred által
érhessem el sejtjeim és testem szellemi célokra irányulását.

Hadd legyek kristálytiszta Kezeid között,
hogy Te, Uram,
használhassad szent tükörként
tudatomat,
és Szíved minden atribútuma
áradjon ki az emberiség összes lelkére.

A világ ismerje meg Szíved Szeretetét
életem és egész tudatom feláldozása által.

Ezért, Uram, add, hogy hűségesen részt vegyek  
Szentségeidben,
hogy bennük
okot találjak arra, hogy életem
minden nap szentebb és felemelkedettebb legyen.

Kedves Jézus, távolítsd el tudatomból
azokat az alacsony ösztönerőket, amelyek uralni akarnak engem és kormányozzák életemet,
mert én csak arra várakozom, hogy Isteni Világosságod
megjelenjen lényem legmélyebb tereiben és sarkaiban,
hogy felfedd előttem a tudat igazi valóságát, és hogy mindent át tudjak alakítani, állandó felajánlásként.

Odaszentelésemet és megadásomat
tedd hasonlóvá az apostolokéhoz.

Add, Uram, hogy még az apró részletekben is
meg tudjam mutatni Neked,
testvéreimen keresztül,
hogy hogyan és mennyire szeretlek Téged.

Ne tűnjön ez úgy,
mint dicsekvés,
vagy mintha csillogtatni akarnám azt mások előtt.

Üresíts meg engem teljesen, Isteni Jézus,
hogy mindenben szolgálni tudjalak Téged.
De add meg nekem azt a kegyelmet, hogy személytelenül és csendesen szolgáljalak Téged,
hogy hagyjam, hogy a többi szív korábban találkozzon Veled, mint én,
és hogy én csupán Értékeidnek és Terveidnek a példája legyek.

Áldott Jézus,
Te alakítsd át mindazt, amit nekem nem sikerül átalakítanom,
és vezess engem, hogy teljes bizalommal és önátadással
menjek Melletted.

Ámen.
 

Hálát adok azért, hogy megőrzitek szívetekben e lélek szavait!

Áld titeket

Mesteretek, Krisztus Jézus