SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET SPANYOLORSZÁGBAN, CANTABRIÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!
    
A Kármel-hegyi Szűzanyaként és a Tenger Csillagaként újra találkozom veletek Szeplőtelen Szívem magasztos menedékében.

Ma azért jöttem hozzátok, hogy imáitokat Istenhez emeljem, különösen azokat az imákat, amelyekről tudom, hogy fontosak a szívetek számára.

Arra kérlek benneteket, hogy továbbra is imádkozzatok Velem együtt a békéért és az értelmetlen háborúk befejezéséért, hogy a hatalomért és a nemzetek meghódításáért folytatott illuzórikus küzdelemben elmerült gyermekeim észhez térjenek és megtérjenek, mielőtt túl késő lenne.

Ezért Örökkévaló Tengeri Csillagként jövök, hogy minden gyermekemet Isten Szívének biztonságos kikötőjébe vezessem, és hogy megpróbáljam eltávolítani a bolygó viharos és zord tengeréről azokat, akiknek már nem sikerül kitartaniuk.

Fiam Közvetítőként és Könyörgő Anyaként küld el Engem, mint azt az Anyát, Aki az emberiséghez kiált, hogy vessen véget a háborúknak, a fegyverhasználatnak és a nukleáris próbáknak.

Drága gyermekeim, imáimban és könyörgéseimben azt kívánom, hogy az emberiség ne fejlődjön többé vissza, hogy ne zárja be többé a szívét Isten, a szeretet és az élet előtt.

Ezért imádkoznunk kell, és áldozatokat kell hoznunk azért, hogy azok, akik már elkárhoztak, megkapják az üdvösség utolsó lehetőségét.

Drága gyermekeim, egyesülök az összes olyan  imádkozómmal, akik nap mint nap szeretettel és hittel támogatják a különböző heti imák mindegyikét. Ez nagyon fontos számomra, mert ily módon Mennyei Édesanyátok szellemi eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy közbenjárjon és megmentsen.

Gyermekeim, újuljatok meg minden nap azáltal, hogy Szeplőtelen Szívemre szegezitek a tekinteteteket.

Veletek vagyok, és kívánom a békéteket, a világ békéjét.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és a Tenger Csillaga

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET FRANCIAORSZÁGBAN, AZ ALPOKBAN, SAINT- BONNET-EN-CHAMPSAURBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

1961 után Mennyei Édesanyátok a garabandali Carmen Szűzön keresztül jött a világba, különösen az Egyházhoz intézett Üzenetével, hogy mindazoknak, akik azt alkotják, legyen ideje megváltozni és helyrejönni.

De bár Édesanyátok Garabandal látnokai révén nagyon világos és közvetlen volt Szent Mihály Arkangyal segítsége által, Garabandal Üzenetét nem fogadták be és nem tisztelték; ugyanez történt La Salette-ben is.

Most, annak ellenére, hogy az emberiséget megosztják a háborúk, a természeti katasztrófák; hogy az emberiség közömbös és bizonyos esetekben érzéketlen; hogy az emberiség egy összeomlott és traumatizált bolygó kihívásával néz szembe; a garabandali Üzenetet nem ismerték fel.

Emiatt arra kérem a világot és az Egyházat is, hogy többé ne próbálják elhallgattatni Isten Igéjét.

Azért jöttem, hogy megkérjem, hogy a Szent Szívek valódi Jelenléte által megáldott szent helyeket ismerjék el és fogadják el; Mert mindaddig, amíg mindent megtagadnak, mindazt, ami Istentől származik, sem az Egyház, sem bármely más hely ezen a sebzett bolygón nem tud segíteni semmiben, ami már folyamatban van.

Arra hívlak benneteket, hogy a Jelenlétünkön keresztül ismerjétek fel a Magasságos Jelenlétét. Amíg nem létezik ez a becsületes és őszinte szándék, Kegyelemmel teli Szívem fájdalmat fog érezni, amiért nem talál teret vagy olyan szíveket, ahol ki tudnám önteni Kegyelmemet.

Arra kérem a rágalmazáson, az átláthatóság és a tisztaság hiányán felháborodott egyházat, hogy adja meg magát és kérjen bocsánatot, hogy továbbra is a szentség és a szeretet oszlopa legyen, és ne létezzen többé olyan szomorú hír, amely veszélyezteti milliók szellemiségét a világon.

Itt az ideje, hogy ennek az érintett földfelszínnek minden szektora felismerje hibáit, és hozza helyre azokat, mielőtt eljönne a Fiam, hogy elválassza a pelyvát a búzától. Már nagyon kevés idő marad hátra.

Köszönöm azoknak, akik imádkoznak, anélkül, hogy bármit is várnának cserébe.

Köszönöm, hogy válaszoltatok anyai hívásomra és nyíltan meghallgattátok azt.

Mindig áld benneteket és imádkozik értetek

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET SPANYOLORSZÁGBAN, A CANTABRIA MEGYEI SAN SEBASTIÁN DE GARABANDALBÓL NAVARRA FELÉ TÖRTÉNT UTAZÁS ALATT KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SASGRADO CORAZÓN LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

A Garabandalban tapasztalt impulzusok és kinyilatkoztatások után lezárul egy időszak.

Most, miután ez az ajtó kinyílt, Mennyei Anyátok arra törekszik a következő szakaszban, hogy továbbra is látogassa Garabandalt, hogy mindenki számára feltáruljon az az ismeret, amelyet ez a Szentély őriz.

Emiatt az eddig végrehajtott küldetés lehetővé tette, hogy a felszínen fontos szellemi bázisok jöjjenek létre, és az angyali tudat megközelíthesse a földi szférát, hogy  elkezdje előkészíteni az Új Föld megjelenését mindazoknak a szívében, akik a garabandali Szűz hívei.

Ez a pillanat, amelyet átéltünk és megosztottunk Garabandal lakóival, nem csak a testvériség magját hagyta elhinteni, hogy később kicsírázzon, és egy bizonyos ponton, amikor már eléggé megnőtt, olyan gyümölcsöt teremjen, amely segítségre és lelki hasznára lesz nemcsak Garabandal lakói, de mindazok számára, akik szívesen fogadják Anyai Üzenetemet, hívásomat Garabandalban.

Arra kérlek benneteket, hogy továbbra is imádkozzatok mindazért, aminek még fel kell ébrednie, hogy egy napon az angyali segítség révén Garabandal azon a helyen és abban a spirituális térben legyen, amelyet valóban képvisel.

Köszönöm, hogy elkísértetek Engem ezekben a napokban Garabandalban, és életre keltettétek magatokban Üzeneteimet.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT