Ave Maria_polish

Ave Maria_polish

            

>> Polski - Polish <<
 

Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą.
błogosławionaś Ty między
niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego,
Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen

 

POLISH TRANSLITERATION

Zdróvash Marío,
uáskish pêuna,
Pan stóbom.
Buogosuaviônash te mieumdzê
nieviastâmi.
I buogosuaviône óvots
jivóta tfoiêgo, Iézus.

Shfiêumta Mário, Mátko Bója.
Mudl sheum zanâmi gjeshnemí.
Téras iv godínaum shmiérti náshei.

Ámen


Praying Hail Mary
in different languages

Download here the pamphlet

Oraciones Relacionadas

Who are we?

Association Mary
A Christian and ecumenical religious association for the purpose of disseminating the universal message of love and of peace that Christ Jesus, the Virgin Mary, and Saint Joseph transmit to the monks of the Grace Mercy Order, stimulating spiritual growth through prayer and altruistic service.

Contact