Ave Maria_polish

Ave Maria_polish

            

>> Polski - Polish <<
 

Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą.
błogosławionaś Ty między
niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego,
Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen

 

POLISH TRANSLITERATION

Zdróvash Marío,
uáskish pêuna,
Pan stóbom.
Buogosuaviônash te mieumdzê
nieviastâmi.
I buogosuaviône óvots
jivóta tfoiêgo, Iézus.

Shfiêumta Mário, Mátko Bója.
Mudl sheum zanâmi gjeshnemí.
Téras iv godínaum shmiérti náshei.

Ámen


Praying Hail Mary
in different languages

Download here the pamphlet

Oraciones Relacionadas

Who are we?

Association Mary
Founded in December of 2012, at the request of the Virgin Mary, Association Mary, Mother of the Divine Conception, is a religious association without ties to any institutionalized religion. It has a philosophical-spiritual, ecumenical, humanitarian, charitable, cultural character, and it supports all activities that are indicated through the instructions transmitted by Christ Jesus, the Virgin Mary, and Saint Joseph. Read more

Contact