Albanian

Albanian

            

>> Shqipe - Albanian <<

Të Falemi Mëri

Të falemi, Mëri,
hirplote,
Zoti me ty,
bekue je mbi gjithë gra
e i bekuem fryti i barkut t'yt, Jezus.

Shejtja Mëri,
Nana e Tënzot,
lutu për në mëkatnoret,
tash e në fill të mordes sonë.

Ashtu kjoftë

Oraciones Relacionadas

Who are we?

Association Mary
Founded in December of 2012, at the request of the Virgin Mary, Association Mary, Mother of the Divine Conception, is a religious association without ties to any institutionalized religion. It has a philosophical-spiritual, ecumenical, humanitarian, charitable, cultural character, and it supports all activities that are indicated through the instructions transmitted by Christ Jesus, the Virgin Mary, and Saint Joseph. Read more

Contact