Albanian

Albanian

            

>> Shqipe - Albanian <<

Të Falemi Mëri

Të falemi, Mëri,
hirplote,
Zoti me ty,
bekue je mbi gjithë gra
e i bekuem fryti i barkut t'yt, Jezus.

Shejtja Mëri,
Nana e Tënzot,
lutu për në mëkatnoret,
tash e në fill të mordes sonë.

Ashtu kjoftë

Oraciones Relacionadas

Who are we?

Association Mary
A Christian and ecumenical religious association for the purpose of disseminating the universal message of love and of peace that Christ Jesus, the Virgin Mary, and Saint Joseph transmit to the monks of the Grace Mercy Order, stimulating spiritual growth through prayer and altruistic service.

Contact