Afrikaans

Afrikaans

            

>> Afrikáans - Afrikaans <<
 

Wees Gegroet, Maria

Wees gegroet Maria,
vol genade,
die Here is met u.
Geseën is u onder die vroue
en geseën is Jesus, die vrug van u skoot.

Heilige Maria, Moeder van God,
bid vir ons sondaars,
nou en in die uur van ons dood.

Amen

Oraciones Relacionadas

Who are we?

Association Mary
A Christian and ecumenical religious association for the purpose of disseminating the universal message of love and of peace that Christ Jesus, the Virgin Mary, and Saint Joseph transmit to the monks of the Grace Mercy Order, stimulating spiritual growth through prayer and altruistic service.

Contact