Chaplet of the Divine Mercy in Polish

Chaplet of the Divine Mercy in Polish

            

Learn how to pray in Polish

(You can find below the audios with the pronunciation in Polish)


 

On each union bead, let’s pray:

Ojcze Przedwieczny,
ofiaruję Ci Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,
a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze
i całego świata.


O Krwi i Wodo
któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego
jako zdrój Miłosierdzia dla nas
Ufamy Tobie
 

On each decade, let’s pray:


Dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas
i całego świata.
 

At the end, let’s pray:

Święty Boże,
Święty Mocny,
Święty Nieśmiertelny
zmiłuj się nad nami
i nad całym światem

Amen.
 

Loading...
Eternal Father

Blood and Water

For the sake of His sorrowful

Holy God

Spiritual Exercises Related

Who are we?

Association Mary
A Christian and ecumenical religious association for the purpose of disseminating the universal message of love and of peace that Christ Jesus, the Virgin Mary, and Saint Joseph transmit to the monks of the Grace Mercy Order, stimulating spiritual growth through prayer and altruistic service.

Contact