SZENT JÓZSEF NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK LUCÍA DE JESÚS NŐVÉR SZÁMÁRA

Gyermekek, a döntések idején az összes lény, különböző mértékben, arra kényszerül, hogy szembenézzen önmagában az emberi akarattal és az Isteni Akarattal, a régi és az új emberrel.

Az emberi akarat magában hordoz minden hiedelmet az életről, önmagáról, Istenről és az Ő Tervéről, a személyes küldetésről és annak megvalósításáról, a tudásról, a bölcsességről, az igazságról és a tudatlanságról.

Az Isteni Akaratban valami mélységesen ismeretlen és csendes marad, amely egyszerű megközelítésével falakat és struktúrákat bont le, átalakítja, módosítja és megújítja azt, ami a lényekben nem volt a helyén.

De nem könnyű dolog bebiztosítani magunkat abban, ami ismeretlen. Engedni, hogy az ember legjobban kialakult és legérettebb meggyőződései tudatossá váljanak, hogy belesétáljon valamibe, amiről nem tudja, mi az, ahol az emberi tudat nem gyökerezik, hanem csak a szellem létezik, ez a mai idők nagy kihívása.

És hogyan lehet megélni ezt?

Nem lesz más mód arra, hogy átkeljetek ezen apillanaton, gyermekek, mint az ima által, azzal, hogy minden nap mélyebben átadjátok magatokat, és megnyitjátok magatokat egy igazabb kapcsolatra Istennel, hogy tudjátok, hogyan ismerjétek fel Őt, még a láthatatlanban is, még a csendben is, hogy tudjátok, hogyan különböztessétek meg az Ő Akaratát, túl az emberi akaratok kiáltásain.

A bolygónak ebben az időszakában csak az Isten és az ember közötti igaz kapcsolat fog benneteket fenntartani. A Krisztus által már megvalósult Szövetség megtapasztalásáról van szó, amelyet most a lényeknek meg kell élniük. Az Istennel való kapcsolatban azonban nincs múlt, nincs emberi állapot, nem a test uralkodik, hanem csupán a szellem.

Ahhoz, hogy átléphessetek a Találkozás ajtaján, le kell győznötök a szégyent, a hiteket, a meggyőződéseket, a személyes terveket, akaratokat, feltételeket, félelmeket és vágyakat, célokat és törekvéseket. Az ürességben találjátok meg a választ és a megfelelő öltözéket ahhoz, hogy átjussatok a keskeny kapun, ahová csak a szellem és a szeretet fér be.

Imádkozzatok, hogy megértsétek, amit mondok nektek. Hallgassatok, hogy a csenddel való közösségben meghalljátok annak Hangját, aki, bár kinyilvánította az Igét, a csendben beszél.

Áldásomat adom erre.

Legtisztább Szent József

SZENT JÓZSEF NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK LUCÍA DE JESÚS NŐVÉR SZÁMÁRA

Maradj Szívem Szentélye előtt, hogy megvalld legmélyebb nyomorúságodat, mint a fiú, aki apja előtt leleplezheti a szégyenét.

Maradj Szívem Szentélye előtt, hogy felfedd Előttem hibáidat és nehézségeidet, le nem győzött vétkeidet, legmélyebben gyökerező félelmeidet, legnehezebben formálható félreértéseidet, legnehezebben megtörhető ellenállásaidat, falaidat, korlátaidat.

Állj Szívem Szentélye elé, és még ha nem is vagy képes bármit is mondani, ajánld fel Nekem a hallgatásodat, a képtelenségedet, hogy átadd magad, hogy elengedd életed gyeplőjét, hogy kitárd a szívedet, hogy törékenynek és kicsinek érezd magad.

Állj Szívem Szentélye elé, és mutasd meg Nekem bánataidat, de örömeidet is, mondd el Nekem vereségeidet és győzelmeidet is, hogy Szeretetem által feloldjam illúzióidat, Kegyelmem által megerősítsem erényeidet, és Szívem Szentélyének tükrében megmutassam neked, hogy embernek lenni több, mint amit eddig felfedeztél magadról, gyermekem.

Hadd mutassam meg neked az igazságodat, azt,ami a látszat mögött rejtezik, ami a bevallott gyarlóságaid mögött rejtezik. Az emberi lények nem csupán a nyomorúságok és erények, a hús és a szellem keverékei, hanem maga a szellem, felöltözve és elrejtve abba, ami eddig úgy tűnt számotokra, hogy az egyetlen igazságotok.

Szemléld Szívem Szentélyét, hogy ne Engem találj meg, hanem saját magadat, és benned az Istent.

Áldásomat adom erre.

Legtisztább Szent József

 

SZENT JÓZSEF NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK LUCÍA DE JESÚS NŐVÉR SZÁMÁRA

Ahhoz, hogy elérd Isten Szívét, nincs szükséged nagy tudományokra vagy mély filozófiákra, nincs szükséged formulákra vagy akár örök gyakorlatokra. Gyermekem, egy őszinte, tiszta és átadott szívre van szükséged az Atya előtt.

Az összes szellemi gyakorlat kikovácsolja benned tudatod átalakulását, és lehetővé teszi, hogy a Teremtővel egységben maradj, és ne csak egy pillanatra, hanem hogy ez egy állandó tudatállapottá váljon.

De ahhoz, hogy megérintsd Isten Szívét, hogy érezd és megismerd, csak egy őszinte szívre van szükséged, amely hajlandó az Atya elé állni gyónásban, imádatban, közösségben és önátadásban, hogy érezd, hogy megtapasztald magadban azt, ami valóságos, és hogy Istent ismerve megismerd önmagadat is.

Ezért mindenekelőtt – még ha nincs is erőd vagy ihleted – állj őszinte szívvel a Teremtő elé, csak állj átadott szívvel az Ő Oltára elé. Helyezd magadat áldozatként a Lába elé, és hagyd, hogy Ő éreztesse Magát veled. Az Isteni Jelenlétben minden értelmet nyer benned, erőfeszítéseidnek lesz értelme, és kisebb lesz a súlyuk, mert IstenSzeretete hangosabban fog beszélni benned; csatáid könnyebbek lesznek, mert a szíved többé nem a sötétség szeleiben fog lavírozni, hanem Isten Jelenlétében megalapozva, ahonnan semmilyen szél sem tud elsodorni.

Gyermekem, minden a gyónással kezdődik, az önátadással, a meghódolással, az imádattal és így az Istennel való tökéletes közösséggel. És ez megtörténhet a csendben, a szellemi örömben, a lélek mély sírásában, az imádságban vagy az istentiszteleten, a saját életedben. Csak egy őszinte szívre van szükség.

Áldásomat adom erre.

Legtisztább Szent József

SZENT JÓZSEF NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK LUCÍA DE JESÚS NŐVÉR SZÁMÁRA

Béke uralkodjék a szívedben, hogy megértsd ezeket az időket, és a tudatod és a szíved megfelelő helyén keresd az erődet.

Lesznek olyan napok, amikor a gyengeségeid meghaladják azt a képességedet, hogy legyőzd magad és hogy folytasd tovább, de ilyenkor keress a szívedben egy olyan pontot, ahol biztonságban lehetsz, gyermekem. Keresd Krisztus Szeretetét, Urad ölelésének emlékét, keresd az isteni Jelenlét tudatát, annak a tudatát, hogy a Teremtő szemei rajtad vannak; állj csendben a természet előtt, nézd a napfelkeltét és napnyugtát, ami békét és emlékezést hoz a szívedbe; keresd a reményt azokban a szavakban, amelyeket Isten már kimondott Küldöttei által; ülj csendben és magányosan, csak azért, hogy lélegezz és hálát adj, és gyengeségedben így szólj:
 

Uram, itt vagyok, 
önmagamban gyenge,
és keresem az erődet,
keresem annak a módját, hogy Benned maradhassak.

Szálljon le rám a Kegyelmed,
nyilatkoztassa ki magát a gyengeségemben, nyilatkoztassa ki a nagyságodat,
mely még mindig a szívembn rejtezik.

Jöjj, Uram,
és Te, Aki ismered a világot
és a gyengeségeimet,
fedd fel most az erődet, a csodádat,
a hatalmadat, a Kegyelmedet és az Irgalmasságodat,
mert én magamban semmi vagyok,
de Te bennem mindent megtehetsz.

Ámen.
 

És amikor kimondod ezt és még sok más vallomást, ami a szívedből fakadhat, adj teret Istennek, hogy ne csak a te ürességedet és kicsinységedet mutassa meg neked, hanem az Ő nagyságát, az Ő csodáját, az Ő erejét is.

Gyermekem, válaszd azt hogy legmélyebb gyengeségeidben is helyet adj Krisztusnak, hogy a szíved élő tanúságtételén keresztül kinyilatkoztassa Kegyelmét a világnak.

Áldásomat adom erre.

Legtisztább Szent József

SZENT JÓZSEF NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK LUCÍA DE JESÚS NŐVÉR SZÁMÁRA

Gyermekeim!

Amikor eljön az idő, Isten Világegyetemének Tudása, Igazsága és Fénye feltárul, és nem lesz olyan dogma, doktrína vagy intézmény, amely elrejthetné azt, ami a lényekben úgy fog megjelenni, mint a legmagasabb égbolton.

A kozmosz lüktetni fog a teremtményekben, és ugyanebből a végtelenségből egy új idő, egy új élet jelei fognak megjelenni az égen, amely feltárja és kinyilvánítja Isten Országát, egy olyan Országot, amelyet az emberiség félreértett és ismeretlen.  

Amikor eljön az idő, a kitartók hallgatása lesz a legnagyobb eszközötök az igazság kinyilatkoztatásának lehetővé tételére, mert az igazság nem az emberek szavaiból fog kiderülni, hanem élő példájukból, az ég jeleiből és Isten saját Hangjából, amely a hallgatás után ezer harsona erejével fogja az Ő Igéjét a világ fölé harsogni.

Ezért ne meggyőzni akarjatok, ne akarjátok ti magatok megtenni ezt, ne szavakkal akarjátok átalakítani a világot, hanem példával, atanúságtétellel, amely önmagáért beszél. És amikor az ember elhallgat, Isten Hangja visszhangzik.

Az Ő Királysága, amely mindig azokban él, akik megengedték az Ő kifejeződését, mutassa meg a világnak az utat.

Ezek legyenek tehát állandó törekvéseitek: példával hirdetni, szóval imádkozni és hirdetni Isten Kegyelmét, saját életetek által kifejezni az Ő Országát, szívvel megújítani az Ő Szeretetét.

Áldásomat adom erre.

Legtisztább Szent József

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Versek Mária Szeplőtelen Szívéhez
Tizenegyedik vers

A fény örökkévaló Asszonya,
legyőzhetetlen és makulátlan hatalom,
azok támogatója, akiknek szükségük van Rád,
Isteni Szeretet azok számára, akik keresik,
add, hogy felfedezzük saját magunkban Istent,
hogy legyőzhessünk bármilyen nehézséget vagy kihívást,
szellemi segítséggeddel,
amelyet adsz nekünk, Isteni Anya.

Kérünk Téged ezen a napon,
hogy vezess minket mindig szeretett Fiadhoz,

hogy életünk feltétlen szolgálata által
felismerhessük Krisztus Arcát.

Értsük meg a Szeretet Tervének
fontosságát az emberiségért
minden alkalommal, amikor odaadjuk magunkat.

Szent Anya, ily módon
szabadok leszünk önmagunktól,
hogy minden új nap elteltével
önátadásunk és felajánlásunk
legyen egyre mélyebb.

Kedves Anyánk,
védelmezd minden lépésünket.

Segíts, hogy megtaláljuk az alázatot és a csendet
az élet minden ritmusában.

Mert arra törekszünk, hogy utánozzunk Téged
az elmélkedés és a csendes ima által.

Anyánk, ezért
megadjuk magunkat Neked,
hogy a Te tiszta Szíved
áldjon meg minket örökre.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a Hívásomra!

Áld titeket

Anyátok, Mária, a Béke Rózsája
 

SZENT JÓZSEF NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK LUCÍA DE JESÚS NŐVÉR SZÁMÁRA

A Halleluja szombatját a csend és az üresség jellemezte, a Mennyben éppúgy, mint a Földön. A Teremtő Szíve és Igéje elhallgatott, és maga Isten vonult vissza Szíve mélyére. Ott fakadt Krisztus feltámadásának ereje, az örökkévalóság bölcsessége, a Szeretet újjászületése és megújulása.

A világegyetem már nem a tudományon keresztül ismerhetné meg az örökkévalóságot és az élet meghosszabbítását. A szellemi feltámadás valami új volt, amit Isten egész Teremtésében még soha sem tapasztaltak; és még a bölcsek és arkangyalok is csendben kísérték a szeretet mozdulatát, amely Krisztus életét hívta életre az összes dimenzióban.

Szelleme, amely teljes mértékben átadta Magát, megérintette az Atyát a tapasztalatával, és visszatért a Földre, hogy megújíthassa Szeretetét.
Isten mélységes csendben kísérte a Fiából született Szeretetet. Még maga a Teremtő is tanult az Ő önátadásából és feltámadásából.

Lelke, Szelleme, Istensége, emberi és anyagi Teste meggyulladt és újjáépült a Szeretettökéletes ereje által. A Szeretet volt az a levegő, amely az Ő sejtjeiben keringett. A krisztusi kód életet adott Vérének, fizikai és szellemi szerveinek. Az élet visszanyerte értelmét.

Krisztus Szeretete tovább terjeszkedett az anyagi szinten túlra. Önátadása tovább növekedett és ismeretlen dimenziókba hatolt, mind a kozmoszban, mind az anyagi élet sötétebb dimenzióiban, az úgynevezett földi poklokban.

Mint a Teremtés tengerének egy hulláma, úgy áramlott Krisztus Szeretete a világegyetemeken és az élet megnyilvánulásain keresztül. Miközben megérintette az összes teremtményt, maga a Szeretet megtapasztalása arra késztette a Testét, hogy új, romolhatatlan életben, mindent átható, mindent átfogó életként újjáéledjen és megújuljon. Olyan életként, amelynek nincs saját dimenziója, ugyanakkor minden dimenzióban ott lakozik, örök életként, mert ez az élet Istenben, a Teremtővel való egységben való élet.

Ahogy az Atya mindenben ott van, úgy van a Fiú is. Az Ő Teste megnyilvánulhat az anyagban, mint a magasabb dimenziókban. És ahol nincs anyag, nincsenek színek és hangok, csak csendes és láthatatlan létezés, ott is jelen van az Isten Fia. Minden egyesül a Szeretetében.

Krisztus feltámadását nem lehet szavakkal vagy tudományosan megmagyarázni, mert az meghalad minden tudományt, minden értelmet és minden bölcsességet. Alleluja szombatján magaa Teremtő újult meg, és Vele együtt az egész teremtés.

A csend az egyetlen magyarázat arra, ami ott történt. A csendben megtapasztalhatjátok a mindent átölelő Szeretetet. A teljesség, a mindenütt jelenlét, az élet, minden újjá lett Alleluja szombatján, és a megnyilvánult a Dicsőség vasárnapján.

Meditáljatok, érezzétek és tapasztaljátok meg ennek az isteni élménynek a kódjait.

Atyátok és barátotok,
Legtisztább Szent József
 

SZENT JÓZSEF NAPI ÜZENETE, AMELYET URUGUAYBAN, PAYSANDÚBAN, AURORA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK LUCÍA DE JESÚS NŐVÉR SZÁMÁRA

Légy csendben és lélegezz, hogy magadban keresd a felemelkedés útját. Engedd, hogy szíved meglássa az illúzió és az emberi állapot összes rétegét, amelyen át kell kelned, át kell változtatnod és amelyen felül kell kerekedned, mielőtt elérnéd Istent.

Légy alázatos és ismerd el a korlátaidat, de ne hagyd, hogy megvonja tőled a hitet és a reményt. Győzd le és fedezd fel magadban azt az ajtót, amely összeköt a Végtelennel, az Isteni Tudattal és mennyei eredeteddel. Lényeged mutatkozzon meg hídként Isten Szíve felé, és ha nem is tudtsz egyszerre átkelni ezen a hídon, legyen az mindig kitartásod szimbóluma, hited mozgatórugója.

Törekedj minden nap egyre inkább a Végtelenségre, az örökkévalóságra, de nem csak arra, hogy elhagyd a földi élet kényelmetlen dolgait. Szeresd az Istentől kapott lehetőséget, és tanuld meg megérteni az életet annak evolúciós és szellemi értelmében. Szemléld a bolygón azt a lehetőséget, hogy egyre jobban szeress, és szemléld minden egyes testvéredben az Isteni Szeretet megújulásának lehetőségét egy Új Krisztus megjelenése által.

Törekedj a Végtelenre, a világegyetemre, hogy a tudatában légy annak, hogy visszatérhetsz Istenhez; de úgy fogsz visszatérni, gyermekem, hogy a szíved tele van ismeretlen szeretettel, a szellemed tele van az Isteni Szellemmel, a tudatod teljes mértékben kifejezi az Isteni Gondolat lényegét az emberiség számára. És ajánld fel majd Istennek ezt az örökséget a szívedben, hogy egy új kezdetet írjon, úgy a Mennyben, mint a Földön.

Törekedj a magasabb életre; törekedj arra, hogy visszatérj Istenhez. Ne legyenek benned emberi törekvések és emberi elképzelések a magasabb életről. Az igazság lüktessen a szívedben, és legyen az a motor, amely arra ösztönöz, hogy minden nap megéld az átalakulást.

Atyád és Barátod,

Legtisztább Szent József

SZENT JÓZSEF NAPI ÜZENETE, AMELYET URUGUAYBAN, PAYSANDÚBAN, AURORA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK LUCÍA DE JESÚS NŐVÉR RÉSZÉRE

Az Isteni Küldöttek mélyülő csendje vezesse a  tudatodat arra, hogy szintén elcsendesedjen. Így tanulj meg hallgatni belső világodra és benne Isten Szellemére, Aki a tudatotodban lakozik és vezet téged.

Értsd a csendet az Atyával való kommunikáció elmélyítésének módjaként. Értsd a visszavonulást úgy, mint annak érlelését, amit már megkaptál, és hogy felkészítsd a lényedet valami nagyobbra.

Hagyd, hogy ez a ciklus a pusztaságon keresztül szóljon a tudatodhoz, mert mindazoknak át kell kelniük rajta, akik arra törekszenek, hogy valóban elmélyítsék szellemi életüket.

Ne félj az ürességtől vagy a magánytól, hanem tanuld meg megtalálni benne Isten csendjét, és így az Atya Szeretete által fedezd fel az Istennel való párbeszédet, amely eddig ismeretlen volt a számodra. A Teremtő a csendben beszél teremtményei legbelsőbb részéhez, és csak szíved sivatagában és tudatod ürességében tanulhatod meg megtalálni Őt.

Fogadd az isteni áldást erre a ciklusra, amelyet szeretettel szemlél az egész világegyetem. A teremtmények megélik szellemi érettségüket,hogy aztán egy ismeretlen lépést tegyenek az egész életért, az egész Isteni Teremtésért.

Egyesüljön a lényed az egyetemes elvekkel és törvényekkel, amelyek ezt a pillanatot irányítják, és mindenekelőtt legyen a csend a legnagyobb útmutatód.

Atyád és Barátod,

Legtisztább Szent József

 

MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET LENGYELORSZÁGBAN, KRAKKÓBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Valójában, gyermekeim, semmi sem akadályoz meg abban, hogy közel jöjjek hozzátok, mert amikor eljövök, a Mennyország a világegyetem minden Kegyelmével jön mögöttem, különösen azzal a Kegyelemmel, amelyre a legbűnösebbeknek van szükségük, hogy megbocsátást kapjanak és eljussanak a megtéréshez.

Ezért aztán, a káosz vagy a nyugalom, a nyugtalanság vagy akár a legmélyebb csönd közepette, semmi és senki nem akadályozhat meg abban, hogy gyermekeim közelében legyek, mert Anyai kívánságom az, hogy minden egyes napon egészen az örökkévalóságig, bármilyen körülmény vagy esemény ellenére, tanuljatok meg Istenben lenni, amiként Én is Istenben vagyok.

Arra buzdítalak benneteket, hogy az ima és   Krisztussal való közösség által lépjetek túl az idők végének világkáoszán és haladjátok meg azt; de ne közömbösséggel, hanem intelligenciával, hogy az Isteni Intelligenciában életetek eljusson addig a lehetőségig, hogy minden körülmény ellenére, a Békét vonzza le a Földre.

Merjétek átlépni a káosz eme küszöbét, hogy belépjetek Isten Szívének tökéletes menedékébe, mert így még sokkal többeket vezetnek majd a megszabadulás ugyanezen útjára.

Köszönöm, hogy válaszoltok hívásomra!

Áld titeket,

Anyátok, Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN ADOTT ÁT A SÃO JOSÉ DO RIO PRETOBÓL SAN PABLOBA TÖRTÉNT UTAZÁS ALATT, ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Szeplőtelen Szívemen keresztül, az Élő Isten Szívén keresztül van hatalmam és Kegyelmem arra, hogy megszabadítsalak benneteket minden fájdalomtól és tévedéstől.

Bízó Szívemen keresztül adom meg nektek azt a lehetőséget, hogy utatokat a fény és a szeretet értékes ösvényévé tegyétek.

Aki egyesül a Szívemmel, annak tudnia kell, hogy osztozni fog Velem abban az örömben, amit érzek, és abban a gyötrelemben is, amelyet a világon élő összes gyermekemben látok.

Aki az Én Szívemben él, az Velem együtt fog szenvedni és mindent el fog viselni ennek a beteg bolygónak a javára és azoknak a megváltásáért, akik még nem jelentkeztek, mint Krisztus szolgái.

Kinyilatkoztatom nektek Szeplőtelen Szívemben Isten Isteni Akaratát és a hűséges célt, hogy mindenek felett teljesítsétek.

Éjjel és nappal, pillanatról pillanatra meghívlak benneteket, hogy fedezzétek fel újra Szeplőtelen Szívemet, hogy felébreszthessem az életetekben a csend és az atyaság érzését embertársaitok iránt.

Az Isteni Testvériségben arra hívlak benneteket, hogy éljetek úgy, hogy apránként az emberiség történelme irányt változtasson, és hogy újra lehessen írni a fény és a megváltás sorsát.

Így minden nap meghívlak benneteket, hogy Bennem éljetek, hogy mindannyiótokban munkálkodhassak, hogy eloszoljanak a kételyeitek, és Isten Békéje és Szent Bizalma uralkodjon.

Állandóan arra hívlak benneteket, hogy legyetek a Béke eszközei a világban.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Jézus Krisztusban egyesítelek benneteket:

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT