SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET POTUGÁLIÁBAN, NAZARÉBEN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Az Isten szolgájának imádsága

Ó, Uram,
töltsd be életünket
kegyelmed ajándékaival!

Istenem, fedd fel magad
az élet minden lépésénél!

Légy jelen a legapróbb dolgokban is,
hogy még többen felfedezhessék
Alázatod szent erejét.

Uram, nyisd meg Országod kapuit,
hogy mindenki bemehessen.

Szemlélhesd az Irgalom Szemével annak a nagyságát,
hogy az összes teremtményed Benned van,
és Te bennük, Uram.

Ismerjék fel azok
Isteni Célod lángoló lángját,
 akik átkelnek a sötét éjszakán,
mert Te vagy a világ világossága, Uram,Te vagy az a híd, amely látszik
a szemünk előtt,
hogy bizalommal átkelhessünk rajta
a Paradicsom felé.

Uram, ne nézd az emberek közömbösségét,
a hitetlenek kegyetlenségét;
Uram, fordítsd tekintetedet mindazokra,
akik áldozatkészséggel és szeretettel adják át magukat Neked,
hogy dicsérjenek Téged és úgy ismerjenek el Téged,
mint az Egyetlen Urat, Adonájt.

Uram, kifürkészhetetlen Szereteted
szentelje meg gyermekeid életét.

Hadd ragyogjon ismét a betlehemi csillag
azok szíve mélyén,
 akik arra vágyakoznak, hogy egy napon
szemtől szembe találkozzanak Krisztussal.

Istenem, így készítsd el az Új Földet
azokon keresztül, akik szeretetből felajánlják magukat Neked,
hogy Szent Királyságod leszállhasson a Földre.

Elevenedjen meg létezésed
ebben a tökéletes egyesülésben
Szíved és gyermekeid szíve között,
mert végülis
amikor minden beteljesedik,
ahogyan elrendelted, Eggyé válnak Teremtményeid és Te, a világmindenség Ura,
és semmi sem fogja többé elválasztani az életet a lényegtől,
az anyagtalanság valóságát,
az isteni és kozmikus  belsőséget.

Szolgálólányod és Rabszolgád ismét felajánlja magát,
szeretetben és lemondva,
hogy még sokan újjászülethessenek Benned.

Ámen.
 

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és Isten Szolgája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET IZRÁELBEN, JERUZSÁLEMBEN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!
    
Ma örömmel és mély ujjongással találkozom veletek Izraelben.

Az Örökkévaló Atya ismét megadta Nekem azt a Kegyelmet, hogy itt lehetek, az Én Szent Földemen, Adonai Szent Földjén.

Ma arra hívlak benneteket, hogy emlékezzetek Rám, nemcsak mint Izrael Édesanyjára, hanem mint a Szolgálólányra is, aki járt és taposta ezt a szent földet; Aki Krisztus hűséges követőivel, a szent asszonyokkal, Mennyei Édesanyátokkal együtt felejthetetlen pillanatokat osztott meg és élt át.

Azt akarom, hogy otthon érezzétek magatokat Adonai házában.

Jelentse a számotokra minden hely, ahová a Szentföldön utaztok, hogy ugyanazt érzitek és élitek át, amit Szívem élt és érzett az emberiség minden gyermeke számára.

Örömömre szolgál, hogy megismerhetitek Názáreti Házamat, hogy ott lehettek azon a szent helyen, ahol társaimmal, a szent asszonyokkal együtt dolgoztam és imádkoztam, ahol hosszú órákat töltöttünk az Úr imádatával és a Vele való szellemi közösségben.

Társaim a végidőkben, szolgáló és az Urat imádó leányaim, szeretném, ha most összegyűjthetnétek a szívetekben a legigazabb és legalázatosabb tapasztalatokat, amelyeket Mennyei Édesanyátok oly régen átélt; olyan tapasztalatokat, amelyek később arra vezettek, hogy átéljem a Boldogasszonnyá való felavatásomat.

A múlt szent asszonyaihoz hasonlóan úgy éljetek meg minden pillanatot a Szentföldön, mint egyedi és kitörölhetetlen pillanatot, és erősítsétek meg felajánlásotokat a Szívem által.

Ismét örülök, hogy itt vagytok Velem, az Úr földjén, azon a helyen, ahol Ő prédikált, gyógyított és megszabadított a világ bűneitől.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET AZ AURORA MÁRIA-KÖZNTJÁBÓL MONTEVIDEÓBA TÖRTÉNT UTAZÁS ALATT ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Mindaz, amelyet ebben az időben a világban láttok, az emberiség szellemi élete önpusztításának súlyos eredménye. Kevés olyan dolog van, amelyet ma szellemileg megőrzött az emberiség tudata; Emiatt a Menny segítsége a bolygó számára azonnali és sürgős, nehogy több tudat járjon a téves úton.

Ezért, gyermekek, Mennyei Anyátok együttérző és irgalmas szemmel szemléli ezt a
helyzetet; és imádkozik abban a reményben, hogy egy napon a tudatotok felébred Isten hívására.

Drága gyermekeim, Mennyei Édesanyátok könyörög Fiának a titeket körülvevő világegyetem végtelensége előtt, hogy árassza ki Végtelen Irgalmát, hogy legalább az esszenciák és a lelkek megszabaduljanak a zűrzavar és a vakság tengerétől, az anyagiasság és a büntetlenség életétől.

De most a Világegyetem elküldi a Világ Anyját, mint szellemi közbenjárót, hogy a szívek megkapják az utolsó Kegyelmet, hogy beléphessenek Adonai Királyságába, és ne hagyják abba Atyai Szeretete nagyságának a megismerését.

Gyermekeim, ez a Szeretet az, amely Fiam legyőzhetetlen Kegyelme által lehetővé tette, hogy sok lélekből száműzze Ellenfelem befolyását.

Elég, hogy azokért imádkozzatok, akik elvesztek, és hogy azt reméljétek, hogy az Isteni Kegyelem érintése eléri a szívüket.

Ne feledjétek, hogy a lehetőség az összes gyermekemnek szól.

Köszönöm, hogy válaszoltok a hívásomra!

Fény Ölében tart benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Mint egy fény-hárfa hangja, úgy viszem a lelketekbe a legtisztább és legharmonikusabb hangokat, amelyek a Mennyben léteznek, hogy ily módon megkapjátok Anyai és Szellemi Gyógyításom balzsamját.

Gyermekeim, minden, ami előre látható volt, már elkezdődött, és az emberiség ebben a pillanatban szembesül tetteinek és döntéseinek eredményével, amelyek ebben az órában lelkek millióit fogják eltéríteni a Fiam által felkínált útról.

Sok szeretett gyermekem a szenvedés, az átalakulás és a megadás igája alatt fog élni az emberiségre nehezedő hatalmas teher és a mennyei kéréseknek engedelmeskedő szolgák hiánya miatt.

Ez az a végtelen ok, amiért Mennyei Atyátok, Adonai, úgy döntött, hogy az átalakulás kódjait kiárasztja, amelyek annyira hasonlóak azokhoz, amelyeket Szeretett Fiam megtapasztalt és érzett a Gecsemáné kertben töltött utolsó éjszakáján.

Az Atya saját Szent Kezei által egy olyan ösvényre helyez benneteket, amelyet még senki sem ismert meg és soha sem tapasztalt meg; mert a múlt sok szentjéhez hasonlóan nektek is át kell majd mennetek ugyanazon a kapun, hogy Isten felismerje, hogy helyesen teszi azt, hogy Irgalmat és Szabadítást áraszt egy olyan világra, amelyet teljesen megbénítottak az ellenfelem jelvényei.

Ezért készüljetek fel, gyermekek, mert eljön az idő, és Isten az Ő legdrágább Ajándékainak letéteményesévé tesz benneteket, hogy Szeretett Fia nevében felkészüljetek arra, hogy segítsétek Isten Tervének fejlődését.

Így, gyermekeim, az önátadás és az adakozás szellemében, a bizonytalanságok és a körülmények ellenére, készen álltok majd arra, hogy vállaljátok az egyik ciklus végét és a másik kezdetét.

Mennyei Édesanyátok összegyűjt benneteket Isten Gyógyító Szellemében, hogy éljétek át intenzív belső megtisztulásotokat és felszabadulásotokat, hogy teljességben és szeretetben szolgálhassátok Isten Országát.

Gyermekeim, a végső csata még nem kezdődött el. Mielőtt ez megtörténik, azért jövök a Mennyből, hogy elárasszalak benneteket a Tanításaimmal, amelyek elvezetnek benneteket ahhoz, hogy készen álljatok a Mennyei hívásra.

Ne csüggedjetek. Az Úr veletek lesz, még ha nem is érzitek, az Ő jelenléte csendes.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!
Egyesít benneteket Isten Áldott Szívével
Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT