SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET SPANYOLORSZÁGBAN, KATALÓNIÁBAN, BARCELONÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Ezen a napon az óceánok életének Anyjaként jövök, hogy az emberiség meghallja az óceánok kiáltását, hogy a felszínen élő ember érzékennyé váljon, és felhagyjon a rideg közömbösséggel.

Az óceánok hangjaként jövök, hogy meghallgassanak, hogy gyermekeim imádkozzanak az egész bolygó egyik legveszélyeztetettebb erőforrásáért.

Imádkozzunk, gyermekeim, hogy a szennyezés többé ne jelentsen veszélyt az összes tengeri élőlényre.

Imádkozzunk, hogy ne folyjon több kőolaj az óceánokba, hogy a bolygó belsejében lévő vért többé ne szivattyúzzák ki mindig ugyanazon emberek javára.

Imádkozzunk az óceánok életéért!

Imádkozzunk, hogy az óceánok élővilága ne legyen többé a történelem legnagyobb emberi temetője, és hogy a nemzetek elkötelezzék magukat a menekültek életének megmentése mellett.

Drága gyermekeim, ez az óceánok fájdalmas jelenete, az emberiség öntudatlanságának és mindenekelőtt a józan ész és a belátás hiányának hűséges tanúja.

Arra kérlek benneteket, jobban, mint valaha, hogy tegyetek valamit az óceánokért, és hogy a többség ne nézze tétlenül, hogy hogyan pusztul el a világegyetemtől kapott élet.

Drága gyermekek, itt az ideje, hogy mindez tudatossá váljon bennetek, mert nincs több idő, és később már nem lesz lehetőségetek megbánni.

Imádkozzunk az óceánok és az összes tengeri élőlény által elszenvedett kegyetlenségért, hogy a szenvedés, amelyet a mai ember véres keze okoz, ne maradjon büntetlenül, és hogy ne térjen vissza az emberiségre az a bűn, hogy az utóbbi időben még többen tűnnek el  a tengerekben, és hogy a világ nagy édesvízkészletei megmagyarázhatatlanul kiszáradnak.

Ne károsítsátok többé az óceánokat. Ma az Anyatermészet hangján keresztül kiáltanak.

Kezdjetek el először magatokban tenni valamit. Nagyon hálás leszek mindazoknak, akik enyhítik az óceánok csendes fájdalmát.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és az Óceánok Anyja
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET OLASZOLRSZÁGBAN, RÓMA VÁROSÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Ma itt vagyok, Krisztus Házában. Szellemileg közelebb lehetek a traumatizált Ukrajnához. Összegyűjthetem mindazok imáit, akik a Béke szent ügyéért imádkoznak.

Gyermekeim, hálás vagyok ezért, mert a bolygónak ebben az órájában sok üggyel kell foglalkozni, és sürgős Isten számára a mennyei közbenjárás.

Ezért, amikor a hangok egyesülnek az imában, Én, mint a Világ Anyja, közbenjárhatok és ismét megnyithatom a Mennyország kapuját, hogy a Béke és a Megbékélés Angyalai segíthessenek a legelveszettebb lelkeken, különösen a konfliktusokban és háborúkban lévő lelkeken.

Drága gyermekeim, azért vagyok itt, hogy Szeretetemet és Fényemet sugározzam a világban; hogy elmondjam Isten Teremtményeinek, Gyermekeim belső világának, hogy álljatok meg és hallgassátok meg a bolygó és azon családok kiáltását, akiket kitelepülésre kényszerítettek a háború, az éhség és migráció miatt.

Meddig lesz ez így?

Emiatt jön el Üzenetem, hogy még Krisztus Egyházán belül is érzékennyé tegye azokat, akik nem gondolnak a menekültekre vagy a szegényekre.

Remélem, drága gyermekeim, hogy mielőtt minden megtörténne, több jó lélek lesz képes arra, hogy Velem együtt segítsen a Törvény mérlegének a kiegyensúlyozásában; mert különben maga az emberiség fog ártani saját magának, ahogyan eddig is tette.

Azért imádkozom, hogy ne létezzenek önpusztító eszmék a Föld felszínén, ne dobjanak több bombát a nemzetekre, mint ahogy a szemetet dobják el. Gyerekek, ne csináljátok ezt!
Legyetek képes arra, hogy érzékeljétek, hogy milyen messzire eljut a gonosz. Tartsatok bűnbánatot és kérjetek bocsánatot, mert kevés idő marad hátra.

Imádkozzunk, hogy az a kis béke, ami még létezik ezen a bolygón, ne tűnjön el.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, RIO GRANDE DO SUL MEGYÉBEN, A SANTA CATARINAI SANTA MARIA VÁROSÁBÓL BRASÍLIA IRÁNYÁBA TÖRTÉNT UTAZÁS ALATT ADOTT ÁT, ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Az igaz ima nagyobb hatást gyakorol, mint a harci fegyverek százai. Az ima hatalma leállítja a bolygó önpusztításának súlyos folyamatait. Előnyben részesíti a szeretet kiterjesztését, mint egyetemes áramlatot, és elősegíti, hogy az imádkozók közelebb kerüljenek Isten Kegyelmének Forrásához.

Az igaz ima a szívből születik, a személyes szándékoktól és az azonnali eredmények keresésétől mentes.

Az igaz ima beindítja a lélek tükrét és megakadályozza a szellemi betegségek pusztítását, megszabadít a rabságból és megnyugtatja az emberi szívet.

Az ima hatalma feloldja a téveszméket, kiigazítja a tudatos megkülönböztetést és vonzza azokat a gondolatokat, amelyek a Mennyben megtestesülnek, hogy Isten szolgáinak segítségével valósuljanak meg.

Az ima olyan lehetőséget kínál, amelyben alkalmunk nyílik az  átváltozásra, a megtisztulásra, és létezésünk bizonyos szempontjainak kidomborításásra. A megfelelő helyzetbe állít bennünket, és felold bármilyen bekövetkező  zavart, segíti a félelmek túllépését, és erős védő szellemi falat hoz létre a főbb bűnök ellen.

Az igaz ima felébreszti a békét, kiegyensúlyozza az érzelmeket és semlegesíti a sötétséget, amíg le nem győzzük azt. Összekapcsol minket Isten elsődleges Forrásával, és megnyitja az ajtókat az angyalok számára, hogy megvédjenek minket és beavatkozzanak azokban a lehtetelen helyzetekbe, amikor az emberi cselekedetek nem segíthetnek.

Az ima egyesít minket a szellemmel, hogy kapcsolatba kerüljünk az Égi dolgokkal.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áldalak titeket,

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET AZ AURORA MÁRIA-KÖZNTJÁBÓL MONTEVIDEÓBA TÖRTÉNT UTAZÁS ALATT ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Mindaz, amelyet ebben az időben a világban láttok, az emberiség szellemi élete önpusztításának súlyos eredménye. Kevés olyan dolog van, amelyet ma szellemileg megőrzött az emberiség tudata; Emiatt a Menny segítsége a bolygó számára azonnali és sürgős, nehogy több tudat járjon a téves úton.

Ezért, gyermekek, Mennyei Anyátok együttérző és irgalmas szemmel szemléli ezt a
helyzetet; és imádkozik abban a reményben, hogy egy napon a tudatotok felébred Isten hívására.

Drága gyermekeim, Mennyei Édesanyátok könyörög Fiának a titeket körülvevő világegyetem végtelensége előtt, hogy árassza ki Végtelen Irgalmát, hogy legalább az esszenciák és a lelkek megszabaduljanak a zűrzavar és a vakság tengerétől, az anyagiasság és a büntetlenség életétől.

De most a Világegyetem elküldi a Világ Anyját, mint szellemi közbenjárót, hogy a szívek megkapják az utolsó Kegyelmet, hogy beléphessenek Adonai Királyságába, és ne hagyják abba Atyai Szeretete nagyságának a megismerését.

Gyermekeim, ez a Szeretet az, amely Fiam legyőzhetetlen Kegyelme által lehetővé tette, hogy sok lélekből száműzze Ellenfelem befolyását.

Elég, hogy azokért imádkozzatok, akik elvesztek, és hogy azt reméljétek, hogy az Isteni Kegyelem érintése eléri a szívüket.

Ne feledjétek, hogy a lehetőség az összes gyermekemnek szól.

Köszönöm, hogy válaszoltok a hívásomra!

Fény Ölében tart benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT