Az Isteni Irgalmasság Maratonja
A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS RENDKÍVÜLI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA AZ ISTENI IRGALMASSÁG 113. MARATONJA ALKALMÁBÓL

Második előkészítő üzenet a Maratonra

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Íme, az Ígéret Földje, Galilea földje, Krisztus belső hívása, amely korszakokon át visszhangzik és kiolthatatlan.

Hallgassatok erre a Hívásra, amely a világegyetem szívéből, az Androméda nagy civilizációjából hangzik, amely a belső világokban készül az Úr eljövetelére, az Ő régóta várt Visszatérésére.

Ma boldog vagyok, hogy itt lehetek. Vágytam erre a pillanatra, hogy találkozhassak azokkal, akik az Én nyomdokaimban járnak, a nehézségek és megpróbáltatások ellenére.

Boldogan találkozom az enyéimmel, azokkal, akik nem fáradnak bele, hogy igent mondjanak nekem. Még ha nem is értik, hogy ez mit jelent, ez az igen megmozgatja az egész világegyetemetés a Teremtést.

Azért vagyok ma itt, hogy újra bemutassam nektek a Szentföld szívében lappangó Szellemi Visszavonulásom Helyét, ahová ma meghívlak benneteket, hogy szellemileg, lényegileg és lelkileg menjetek be azért, hogy megkapjátok azokat a kódokat, amelyeket elvetettem és letétbe helyeztem azon a helyen minden egyes cselekedetem által, és azon helyek által, ahol jártam.

Társaim, a legfontosabb dolog mindebben az, hogy ma belső világotok ismét emlékezzen arra, amit sokan megtapasztaltak azokon a távoli földeken, az Úr Igéje, az Úr Jelenléte, az Úr közelsége által. Ma az Enyéim szíve horizontján újra felbukkannak ezek a pillanatok.

Nem várhattam sokáig anélkül, hogy ne térjek vissza Brazíliába, mert ez a hely méltó volt arra, hogy befogadjon és elfogadjon Engem, hogy felismerje Hívásomat és kövesse azt, a Figueirai Fény-Közösség megalapítása óta.

Íme, az Élet Fájának Ura, aki azért jön, hogy megújítsa a Figueira Fáját, aki azért jön, hogy ezúttal elhozza nektek annak eredetét és elveit, azokat az alapokat, amelyeket az önkéntes szolgálókon keresztül alapítottak meg, azokon keresztül, akik meghallották a hívást és az üzenetet a Tanításon keresztül, és amely állandóan visszhangzik az idők folyamán, és bár nem tudtok róla, de visszhangzik a csillagokban oktatótok és mesteretek, József felemelkedése óta.

Ma itt van Velem, hogy belsőleg megpillanthassátok és szemlélhessétek, hogy lehetséges megélni az átalakulást és a megváltást.

Józsefen keresztül hosszú ideig jelen voltam itt, a Tanítás minden pillanatában, ahogyan e Fény-Közösség és a többi Fény-Közösség megnyilvánulásának minden pillanatában, a minden napi munkában és minden közös pillanatban.

Ma, társaim, a galileai Szellemi Visszavonulási Helyem egyesül az itteni Szellemi Visszavonulási Hellyel, amelyet az Örök Atya Kegyelme megáldott, hogy lelketek és testvéreitek lelke szerte a világon megtapasztalja a belső szintézist és a megújulás pillanatát.

Ezért azt mondom nektek, hogy még nincs minden készen. A Hierarchiának ebben a Munkájában, amely a szolgálat és az összes humanitárius misszió révén terjedt el az egész világon, ebben a pillanatban nagyon kevesek erőfeszítéseinek gyümölcsét pillanthatjátok meg, de olyan igazi erőfeszítésekét, amelyeket csak Isten ismer az Ő Szívében.

Ezért arra bátorítalak benneteket, hogy ne féljetek többé. Azok az idők, amelyeken ti és testvéreitek keresztülmennek, bonyolult és fájdalmas idők, de ne felejtsétek el, hogy itt vagyok, és mindig ott leszek az életetekben, amikor hívtok Engem, amikor kerestek Engem, amikor csak meg akartok találni Engem.

Ez a hely számomra mindig egy Szent Templom lesz, ahol Isten az Ő Hierarchiáján és minden eszközén keresztül reményt ad a világnak, egy olyan reményt, amely Isten Szeretetét, vigaszt és megújulást hoz a lelkeknek.

Ezért nyitottnak kell lennetek arra, hogy minden érkezőt befogadjatok. Soha se zárjátok be az ajtót senki előtt, mert mindegyikük mögött ott lehetek.

Legyetek könyörületesek, és Isten Bölcsessége nem fog cserbenhagyni benneteket.

Legyetek irgalmasok, és a békének nem lesz vége, mert Szeretetem diadala még mindig közel van.

Visszatérésem előtt Szeretetem győzelmének be kell teljesednie bennetek és testvéreitekben.

Emlékezzetek arra, hogy azt mondtam nektek, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek benneteket feltétel nélkül.

Azért jöttem ide, hogy elhozzam nektek a legértékesebb szellemi ereklyéimet, azokat az ereklyéket, amelyeket mindannyiótok számára letétbe helyeztem a Szentföldön, és amelyeket ma szellemileg átadok nektek, hogy erőt adjak nektek a megújuláshoz, a továbblépéshez, hogy legyőzzétek ezeket az időket, hogy túllépjetek a formákon, hogy elmélyítsétek a szeretet fokozatait.

E második látogatásom során, amelyet ma teszek nálatok, ennek az országnak és a többi nemzetnek a Szellemi Célja érdekében jöttem, hogy minden nemzet Célja benne legyen, és az emberek a bolygó e vidékének minden részén megtalálják az ittlétük értelmét, ezen a világon, és azt az okot, amiért itt vannak.

Társaim, ma azt akarom a legjobban, hogy itt lehessek azokkal, akik hallgatnak rám, azokkal, akik felismerik Hangomat, azokkal, akik követik Lépteimet, akik önmagukat felülmúlva tanúságot tesznek a krisztusivá válásról, amely mindegyikőtökben a legkisebb dolgokban kezdődik, azokban, amelyeket senki sem láthat. Itt kezdődik Munkám beteljesedése, a bátor szívek átalakulásában, a következetesek bátorságában, azok reménységében, akik  Hívásom szerint élnek.

Emlékezzetek arra, hogy Velem együtt jött a Szent Szövetség Ládája, amelyet tisztelettel helyeztek el ezen a helyen, e Fény Közösség szívében. Mert ebben a Szent Ládában mindent megőriztek, a múltat, a jelen és a jövő időt, a Teremtés összes kódját, amelyet a világegyetemben és a Földön éltetek át a korszakok és civilizációk során, az önátadást és az összes társam belső életét.

Ünnepeljük meg ezt a pillanatot örömmel és ujjongással. Szeretném látni arcotokon ennek a szent pillanatnak a mosolyát, mindazokért a világon, akik nem élhetik át, akik nem tudnak befogadni Engem.

Sokszorozódjon meg ez a belső közösség a Világmindenség Urával és Mesterével, mint áldás és Kegyelem nemcsak a számotokra, hanem a világban élő testvéreitek számára is, különösen azok számára, akik üldöztetésben, háborúban és konfliktusban élnek.

Azt akarom, hogy ez a Maraton belsőséges legyen, a Belső Krisztustok szüntelen keresése végett.

Azt kívánom, hogy ezen a maratonon a Belső Krisztusotokkal legyetek, hogy egységben legyetek Velem, mindazért, amit Megváltótok a többi Szent Szívvel együtt véghezvisz ebben a májusi hónapban.

Köszönöm, hogy meghallgatjátok ezt a kérést, és hogy képesek vagytok követni a világegyetem impulzusait, azokat a szellemi impulzusokat, amelyek a megfelelő hangolásba és a megfelelő időben helyeznek benneteket ahhoz, hogy képesek legyetek megérteni mindazt, amit a Hierarchia tenni fog. Már tudjátok, hogyan kell tennetek, ez csak a kezdet.

Ma egy olyan érdemet akarok nektek adni, amelyet nem láttam előre a Terveimben, mert láttam azt az odaadást és azt a valódi erőfeszítést, amelyet Szívemnek ajánlottatok fel az elmúlt Nagyhéten, még az összes megpróbáltatáson keresztül is.

Értitek-e, hogy Szeretetem által minden lehetséges?

Ma mindannyian épségben és biztonságban vagytok itt, és Rám hallgattok, és megvan az a Kegyelmetek, hogy Elém állhassatok, ahogyan Nekem is megvan az a Kegyelmem, hogy belső világotok előtt álljak.

Az az érdem, amelyet adni szeretnék nektek, egy különleges felszentelés, hogy az Isteni Irgalmasság következő Maratonjától kezdve mélyebben behatolhassatok mindabba, amit a Hierarchia tenni fog, tudva, hogy ezekben az időkben meg kell tanulnotok azt, hogy fenntartsátok mindazt, amit a világ önmagában nem tud támogatni, megtanuljátok, hogyfenntartsátok  mindazt, amit az emberiség többi része tudatosan nem támogat, és hogy különösen megtanuljátok szeretni azt, amit a világ többi része nem szeret vagy nem vesz figyelembe.

Ezért ismerjétek fel ezen a Maratonon, hogy itt az ideje, hogy úgy döntsetek, hogy Krisztusi Iskolámban éljetek, mert nincs több idő. És az Én Krisztusi és Szeretet Iskolámban gyorsan fogtok tanulni, ha elfogadjátok; növekedni fogtok az ajándékokban, erényekben és szentségben, és nyomorúságaitok többé nem jelentenek majd problémát, hanem célotok és tervetek az lesz, hogy szolgáljatok másoknak, a közelieknek és a távoliaknak, a szüntelen imaéletben, hogy ez a világ újra egyensúlyba kerüljön, és újra békére leljen.
 

Elías del Sagrado Corazón de Jesús szerzetes:

Krisztus azt mondja, hogy e Munka Tanácsának engedélyével idehívja ennek az oltárnak a lábához az önkéntes segédnővéreket.

Vigyük Krisztushoz a megszentelés elemeit: a gyűrűket és a fátylakat.

Álljunk az Úr elé harmóniában és egységben!

Használjuk ki ezt a Krisztus által felajánlott pillanatot, hogy megújítsuk fogadalmainkat, a szentté avatás szent törvényével és a szellemi élettel. Használjuk fel ezt a pillanatot Jézus Szíve előtt, hogy megújuljunk fogadalmainkban,elveinkben és mindenekelőtt az Ő Szeretettervének szolgálatában.

Készüljük fel!
 

Mennyei Atyám,
Aki megfogantad az életet ebben a világegyetemben,
hogy gyermekeid és teremtményeid
belsőleg felismerjenek Téged
és dicsérjenek Téged.

A Világmindenség és a Végtelen Irgalom Fenséges Ura,
arra kérlek,
hogy áldd meg ezeket az elemeket, amelyek a mai naptól kezdve
megújulást jelentenek azon szívek számára,
akik leborulnak az Egyetemes Király előtt,
hogy feltétel nélkül szolgálják  Őt az utolsó napokig,
azon fogadalmak által, melyeket engedélyeddel az összes segítő megtesz.

Képviseljék ezek az elemek a Velem való egyesülést;
de mindenekelőtt, legyenek képesek a lelkek arra, hogy belső világuk
helyreállíthassa a Velem való szövetségüket
azáltal,
hogy elkötelezik magukat a Megváltó Krisztus mellett.

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Dal: "Felszentelés"
 

Ma Krisztus Betlehem névvel szenteli fel ezt a nővért.

Krisztus Júdeai Mária névvel szenteli fel ezt a nővért.

Krisztus Sinai névvel szenteli fel ezt a nővért.

Krisztus Betánia névvel szenteli fel ezt a nővért.

Krisztus Cenákulo Máriája névvel szenteli fel ezt a nővért.

Krisztus Qumrán névvel szenteli fel ezt a nővért.

Krisztus Betsabai Mária névvel szenteli fel ezt a nővért.

Krisztus Eloheinuh névvel szenteli fel ezt a nővért.

Krisztus Jézus Vigasza névvel szenteli fel ezt a nővért.

Krisztus Izrael Csillaga névvel szenteli fel ezt a nővért.
 

És te, aki kezdettől fogva hűséges voltál Hozzám, és hűséges leszel Hozzám a végsőkig, aki megörvendeztetted Szívemet a műveiddel, aki nagylelkűségeddel megörvendeztetted Anyám Szívét, ma egy olyan nevet akarok adni neked ezen a felszentelésen, amely nagyon szent a Számomra és Izrael népe számára: Menóra.

Ma a te neved Emmanuelle, a Teremtő nevében lesz a Számomra.
 

Elías del Sagrado Corazón de Jesús szerzetes:

A nővérek felszentelésének a befejezéséül imádkozzuk el az Új Faj Adventjének imáját!
 

Uram,
teljesüljön be az Új Faj eljövetele.
Az emberiség fejezze ki archetípusát.
Az élő ige építse fel Templomodat.
Terjedjen ki bennünk a Titkod és
táruljon fel a világ számára a valódi létezés,
hogy összejöhessünk a Te Nevedben 
és dicsőítshessük a tökéletes Egységet.

Ámen.
 

Hálát adunk, Uram, mindazért, amit adsz nekünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS MEGJELENÉSE PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁN ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Az Eget és a Földet egyesíteni kell a jó és odaadó papokon keresztül. Ez a fő Örökség, amelyet az emberiségnek és a bolygónak adtam.

A régmúlt idők óta mindig voltak jó és odaadó papok; a pátriárkákon keresztül; a próféták bejelentése révén; mindazokon keresztül, akik az idők során átadták életüket az Úrnak, nem csak azért, hogy teljes tudatukat odaszenteljék, hanem azért is, hogy a Világegyetem Urát szolgálják.

Isten már gondolt minderre, hogy ez az Emberi Terv egyesülhet a Világegyetemmel és az Ősforrással, a jó és az odaadó papok jelenléte és léte által.

A szellemi szinten létező összes feladat közül papjaim élete a legüldözöttebb és leginkább ostromlott a világon. De a mesterkulcs mindezek legyőzéséhez a papok teljes átadásában rejlik Irgalmas Szívemnek.

Mert nem azért jöttem, hogy az idők során tökéletes tudatokat keressek. Azért jöttem, hogy megkeressem azokat az erényeket és adottságokat, amelyeket mindegyikőtökben meghagytam, amire most szükségem van a sürgős Mentőterv végrehajtásához. Emiatt a papi tudatot szellemileg támadták az idők során.

De hoztam néhány példát a leküzdésre. Olyan tudatokon keresztül, amelyek átadták magukat Nekem, bizonyságtételeket és példát adtam nektek arról, hogy  hogyan éritek el a Krisztussal való egyesülést önmagatok felülmúlása által e legfontosabb és legszentebb feladat elvégzése érdekében; hogy Isten népe a világ papjain keresztül, vallásukon vagy meggyőződésükön, dogmáikon vagy intézményeiken túl szellemileg megélhesse azt az ajándékot, amelyet nekik  adtam.

Mert szeretném, ha tudnátok, társaim, hogy papok nélkül elpusztul ez a világ. Igaz és jó papok nélkül a lelkek továbbra is elveszhetnek ebben a világban.

Nagyon fontos Számomra, hogy a papi élet képes legyen tükrözni a bolygón azokat a szent kincseket, amelyeket a Szentségek által hagytam minden lélekre.

Azt akarom, hogy ma este az egész világ emlékezzen az Úr Kínszenvedésére. Arra a mély és örökkévaló szenvedésre, amelyet Krisztus az Utolsó Vacsorán élt át, és nemcsak az Egyetemes Szeretet legnagyobb Hagyatékát alapította meg Krisztus Testén és Vérén keresztül, hanem a Szellemi Papságot is megalapította a bolygón, megújítva azt Isten Báránya önátadása révén, Aki elveszi a világ bűnét és Békét ad neki.

Emiatt hálás vagyok, hogy ebben a szerzetesrendben úgy, mint a világ más szerzetesrendjeiben vannak tudatos lelkek, akik imádkoznak a papokért, hogy Krisztusi Hagyatékom ne tűnjön el ebből a világból.

Mivel valamennyi papomon keresztül van egy híd, amely egyesíti a lelkeket Istennel, lehetőség nyílik arra, hogy megközelítsék az Ősforrást, és hogy minden szív emlékezzen arra - bűneiken és hibáikon túl - hogy megvan a Kegyelmük arra, hogy Isten méltó gyermekei lehessenek. Ez is a végidők papjainak szent feladata.

Emiatt térek vissza Izraelbe ebben az évben, hogy helyreállítsam és újjáépítsem a planetáris szellemi papságot.

És arra kérek minden lelket, aki imádkozik a papokért, minden szerzetest és apácát, akik odaadóan, hittel és szeretettel élnek Papi Szolgálatom szerint, hogy egyesüljenek a világ Nagy Papjával, Krisztus Jézussal; hogy mint 2000 évvel ezelőtt, a bolygó inflexiójának e pillanatában azok a papok, akik még mindig Krisztusban és Krisztusért élnek, legyenek szellemileg a Szeretet és Megváltás Hagyatékának letéteményesei mindazáltal, amelyet Én magam ajánlok fel a világnak a következő Nagyhéten.

Társaim, szeretném, ha megértenétek, hogy nincs más út vagy más megoldás; mert azokon a papokon keresztül, akiket belsőleg formálok akkor, amikor valóban Nekem adják életüket, csodákat, felszabadulásokat, kiengesztelődéseket és az Irgalmasság mély cselekedeteit tudom végrehajtani azokban a lelkekben, akik még nem érték el Isten kiengesztelését.

Ezeknek az időknek a végén a papi élet lesz az, amely lehetővé teszi a lelkeknek, hogy megtalálják azt az erőt, amelyre szükségük van a vészhelyzetekben, a szentségek megtapasztalása révén, mint valami egyedi és szellemi dolgot.

Így a lelkek képesek lesznek egyesülni Szellemi Papi Archetípusommal, amely egy lappangó, örök és kiolthatatlan tudatállapot, amelyet Krisztus Jézus sugároz a világegyetembe Androméda magasztos szívéből, ahonnan krisztusi és papi impulzusaim eljuthatnak az összes emberiséghez, ezen az emberiségen túl.

Tudom, hogy még mindig rejtély, vagy akár valami elérhetetlen a lelkek számára az, amit a világra hagytam 2000 évvel ezelőtt és az Utolsó Vacsora által, miután megalapítottam a világ apostolkodását.

De arra kérlek benneteket, hogy ebben a végső időben szeressétek azt, hogy magatokon keresztül felfedezzétek a szentségek tudományát, mert amit 2000 évvel ezelőtt alapítottam, annak újra virágoznia kell ebben a végső időben és különösen a következő Nagyhéten, mert ez lesz az utolsó nagy impulzus, amelyet az egész világnak adok, hogy a papi életen keresztül a lelkek készen álljanak és felkészüljenek a nyomorúság utolsó és nagy idejének átélésére; amelyben úgy fog tűnni, hogy minden elveszett. Ebben a betetőző és az emberiség számára ismeretlen órában Isten Fénye visszatér a világba Krisztus visszajövetele által.

És ugyanúgy, ahogy mindenkit a saját nevén szólítottam, hívni fogom papjaimat, hogy jöjjenek, és ünnepeljék meg Velem együtt a Megváltás Vacsoráját, az angyalokkal együtt, akik áldott és jóakaratú lények, akik az idők során értékelték Krisztus Drága Vérét, amely kiömlött a világra, tanúságot téve Szeretetem Jelenlétéről ebben a világban, társaim áldozata és odaadása által.

Ezért nem csak a bolygót fogom újjáépíteni, hogy felkészítsem a lelkeket az Új Emberiségre; Visszatérek, hogy megkeressem apostolaimat, papjaimat, minden imádkozómat, azokat, akik a szemlélődés szellemében élnek, azokat, akik a békét keresik, az imádókat, mindazokat, akik a bolygó gyógyulását vonzzák oda a világhoz, azokat, akik életükön keresztül tükrözik Isten Kegyelmét és Irgalmát, mint egy nagy tükör, valamint azokat, akik őrzik és oltalmazzák az Evolúciós Tervet.

Így gyűjtöm össze őket egy hegy tetején, de ez már nem a Kálvária lesz, hanem a Paradicsom, az Új Föld megjelenése a világ ezen horizontján. És mindenki Velem együtt ismét megtöri a kenyeret, megosztja testvéreivel, ismét eszik Krisztus Élő Testéből, Aki jelen lesz; és iszik a megújulás és béke kelyhéből az egész emberi faj megváltásáért és e bolygó lelkének meggyógyulásáért.

És a lelkeken keresztül megújítom a világot, és kiűzöm a gonosz erőit erről a bolygóról. És nem fog többé nemzet nemzet ellen felkelni, nem fognak emlékezni többé a családok megosztottságára, és egyetlen lélek sem fogja megtudni ezen a világon, hogy mi a betegség, mert eléri saját magában a belső gyógyulást, amely a kozmoszból jut el mindazok által, akik összhangban lesznek a Gyógyítás Törvényeivel.

És az Úr visszatérésének pillanatában látható lesz a jel, mert úgy jövök, mint a Legfelsőbb Gyógyító, a Világ Megváltója, hogy visszaadjam nektek azt a békét, amit annyira kerestek és amelyre annyira vágytok. Velem együtt kéz a kézben beléptek a Paradicsomba, és a Terv végre beteljesül.

Emiatt nagyobb buzgalommal, ismeretlen hévvel kell imádkoznunk, nem fanatizmussal, sem eufóriával, őszintén, szívből, érezve az imádkozó ige által kiejtett minden egyes szót.

Így azok, akik még nem tértek meg, megtérnek Fájdalmas Kínszenvedésem érdemei által; és nyitva fogom tartani Irgalmasságom ajtaját azok számára, akik magamra hagytak és elhagytak Engem.

És megígérem nektek, hogy ebben az órában minden lélek a saját valósága előtt lesz; tudni fogja, ki ő, tudni fogja, ki volt és mit csinált a múltban. És abban a pillanatban lehetőségük lesz letérdelni a földre, és bocsánatot, irgalmat és megváltást kérni, hogy visszanyerjék és helyreállítsák még a saját eredetüket is mindabból, ami más időkben történt.

Ezért nemcsak ebbe a világba fogok visszatérni, hanem a világegyetembe is. Erre készítelek fel benneteket. Ne hagyjátok ki azt a lehetőséget, hogy Velem legyetek, mert kevés időm maradt, hogy veletek legyek. A vártnál hosszabb ideig hosszabbítottam meg az itt töltött időmet.

Ezekben az években, ezeken az összejöveteleken keresztül, a társaimmal megosztott minden pillanatban az Atya lehetővé tette, hogy a vártnál több időt töltsek el. Mert ez az a pillanat, amikor végleg meg kell erősödnötök, hogy az Apostolaim lehessetek nem az elméletben, hanem a gyakorlatban; hogy olyan apostolok legyetek, akik közel vannak Hozzám, akik hallgatnak Rám, akik párbeszédet folytatnak Velem, akik elfogadják a különbségeket az együttérzés szent szellemében való élés Kegyelme által, hogy ebben a pillanatban és ebben a bolygói állapotban a lelkek megkapják azt az utolsó esélyt, amire szükségük van egy egyetlen cél érdekében: hogy újra felfedezzék a Szívemhez vezető utat.

Aki igazán szeret Engem, és ragaszkodik Hozzám, nem vész el. Ez egy törvény.

Igyatok helyes módon a Kegyelem Forrásából, mielőtt visszatérnék Izraelbe, ahol az egész történetem ismét feltárul és elérhető lesz a belső világok számára.

Ebben az időben és ezekben a hetekben felkészítelek benneteket arra, hogy tudatosabban és elszántabban lépjetek be a Nagyhétre, mert továbbra is remélem, hogy életetek eszközként szolgál a Földön.

Ebben az órában azokkal lépek közösségre, akik nyíltan hallgatnak Rám.

Megújítom Jelenlétemet mindazokon keresztül, akik hallgatnak Engem.

Kiárasztom Irgalmasságomat azok által, akik Hozzám kiáltanak, mert az Új Idő Krisztusai meg fogják gyógyítani a bolygó nagy szellemi sebeit. Ez egy olyan ígéret, amelyet az Örök Atyának tettem.

Már mindenetek megvan; mindent kérni fogok tőletek. És remélem, hogy megértetek Engem.

Közeledik az idő; János apostol próféciája beteljesedik. Itt a cselekvés ideje. Most ünnepeljük meg Szeretetem Hagyatékát, éljük újra Jézus Kínszenvedését, Halálát és Feltámadását a Szent Eucharisztia által; amelyben ismét mindenki megkapja a Krisztusi Örökségem előtti lét Kegyét, hogy az angyalok, akik együtt ünneplik ezt a pillanatot, elhelyezhessék a Kegyelmet a szívetekben.

Ne felejtsétek el, hogy Én vagyok a Szeretet és az Élet Ura, és hogy az Életemet adom barátaimért, ahogyan az Életemet átadtam a Kereszten, a fájdalmas Kálvária minden lépésénél. Valamennyi korbácsütésnél nem a fájdalomra, a gyötrelemre gondoltam, vagy mindarra, amit átéltem, miközben megsebesítettek vagy megvertek, mert azt akarták, hogy meghaljak, mielőtt elérném a Megváltás Győzelmes Keresztjét, hogy megújítsam az Élet fáját.

Így azt remélem, hogy nemcsak a papok, hanem mindazok, akik tudatosan csatlakoznak Hozzám, életüket adják értem. Elszomorít, hogy ebben a pillanatban tudom, hogy néhányan azok közül, akiket elhívtam, elhagytak Engem, mert abszolút nem értették meg Szeretetem erejét, egyetlen ok miatt: nem hódoltak meg Nekem.

Ezért, ha azt látjátok, hogy valakivel ez történik, ne ítéljétek el és ne kritizáljátok. Ne ítéljétek el azt az elveszett lelket. Bölcsességgel, szeretettel és együttérzéssel lássátok meg magatokban, milyen az Irántam való odaadásotok; mert ellentétes áramlatok érkeznek, a föld megremeg, és szilárdaknak kell maradnotok az Én Szeretetem és a Bennem való bizalmatok által, mert aki Velem van, Én is vele vagyok. Ez egy ígéret.

Most megengedem a papokon keresztül, hogy a Mennyország leszálljon a Földre, ahogyan leszáll a Szavamon keresztül.

Most megengedem, hogy Kegyelmem leszálljon, hogy a lelkek megújuljanak és szellemileg meggyógyuljanak, hogy ismét lehetővé váljon az ártatlanok szenvedésének enyhítése, azoké, akik káoszban élnek, és még mindig nem rendelkeznek az Irgalmasság Kegyelmével, sem a Békével.

Ünnepeljék meg ezt a pillanatot, mert erre van szükségem.

Ajánljátok fel az ima vagy az imádat pillanatait, amelyeket mostantól fogva át fogtok élni a szellemi életetekben, mindazért, amit Mesteretek és Uratok tenni fog a Közel-Keleten a következő Nagyhéten.

Tegyetek úgy, ahogy kérem, majd később meg fogjátok érteni, hogy miért. A vészhelyzet megköveteli.

Nyissuk meg ebben a pillanatban a Mennyei Egyház kapuit, hogy az őrangyalok felemeljék az itt és más helyeken jelenlévő lelkek ajánlatait, hogy a lelkek őszintén éljék át Krisztus Kínszenvedését az Oltáriszentségen keresztül.

Így ismét mindegyikőtöket az Én Fényem és Békém fog megjelölni.

Ünnepeljünk!

És áldalak, erőt, bátorságot és merészséget adok a következő időszakhoz, hogy felébredhessen bennetek az Új Idő Krisztusa.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.    

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS MEGJELENÉSE A NAGYHÉT ÖTÖDIK NAPJÁN BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 

Elías del Sagrado Corazón de Jesús szerzetes:

Fray Zeferías, az Úr arra kér, hogy zongorázz, hogy előkészítsd munkáját.

Valamilyen módon arra kér mindannyiunkat, hogy most készüljünk fel arra, ami történni fog, éberen és összpontosítva, fenntartva ezt az  összeköttetést Krisztussal.
 

Micsoda öröm, hogy ma itt lehetek köztetek, és emlékeztethetlek titeket arra, amit egykor az egész emberiség megváltása céljából adtam nektek, azért, hogy megmentsem az egész emberiséget: Szeretetem nagy kulcsát, amely  a megváltás szellemén alapul, és amelyet Én magam éltem át a saját testemben.

Ez lesz az az Ajándék, amelyet ma kérünk a Szentlélektől, hogy isteni intelligenciáján keresztül továbbra is adja meg a világnak a megváltás lehetőségét, különösen azon tudatok számára, amelyek már elítéltettek, és csak apostolaim szeretete képes arra, hogy megmentse őket.

Emiatt ma meggyújtjuk a Menórát, kérve a Szentlelket, hogy ebben a pillanatban hozza le a Megváltás Ajándékát, amely fontos adottság ezekben a kritikus időkben, mert megváltás  nélkül nincs felépülés, és felépülés  nélkül a lelkek nem találhatják meg Isten Szeretetét.

A megváltás az az ajtó, amely megnyílik a lelkek felszabadítása előtt, hogy az elnyomottak megszabaduljanak kötelékeiktől és láncaiktól. Emiatt ismét meggyújtjuk a Menórát, a Szentlélek isteni beavatkozását híva.

A Cenákulumban megtanítottam apostolaimat a Szeretet Törvényére, amely az Atya mérhetetlen Irgalmasságán alapul minden lélek számára, minden szellem számára, amely az Ő Forrásából származott, hogy újrateremtse ezt a Teremtést és megáldja azt a Szeretet és a Megbocsátás megtapasztalása által.

Ha a bukott atya engedelmeskedett volna, ez az egész helyi világegyetem a Mennyei Királyság része lenne, mert ez az isteni összeolvadás a dimenziók és a tudatsíkok között Isten Szívében még mindig lehetséges.

És a Cenákulumban, azokban a titkokban, amelyeket Szívem felfedett az apostoloknak, nem csak szeretetem hagyatékát adtam át nekik, és a Szentség és a Hitvallás értékeit és a Velem való közösség fontosságát tártam fel számukra, egészen a napok végéig, hanem feltárult előttük az a fontos pillanat is, hogy Uruk élni fog feltámadása után. Ez a pillanat, amelyet megosztottam apostolaimmal, és ma megosztok veletek, később, a Mennybemenetelem alatt történt.

Mi történne az Anyagi Világegyetem és a Mentális Világegyetem, az emberi tudat és az angyali tudat között?

Amikor felmentem a Mennybe, a Világegyetembe, Isten fizikailag kinyitotta Nekem az Androméda kapuját,
mert ott, a világegyetem azon helyén helyezte el azt, amit ezzel az Anyagi Világegyetemmel kapcsolatban gondolt. És ez az arkangyali beavatkozás révén, a hierarchiákon keresztül volt lehetséges.

Gondolkozzatok el tehát egy pillanatra, mit jelentett az apostolok számára, hogy szívük legmélyebb csendjében megkapták a kinyilatkoztatást arról, hogy mi fog valóban történni Mesterükkel és Urukkal, amiért őrködniük kellett és ébernek kellett lenniük imáik és istentiszteleteik által, szívük legmélyebb csendjében, mert akkoriban ez még nem derülhetett ki, ahogy a későbbiekben sem. A A Mennybemenetelemről szóló kinyilatkoztatást Nekem magamnak kell felfednem, közvetlenül a világba való Visszatérésem előtt.

Nos, értitek-e, hogy több mint kétezer évvel ezelőtt mind a mai napig, az összes lélek, akit összegyűjtöttem, számomra egy nagyon fontos történet része, jöttem, hogy a saját két kezemmel vegyem le a fátylat a tudatotokról, hogy lássátok a valóságot, amelyet maga az ellenség zavart össze megtévesztéseivel és kétségeivel.

Szívetek Isten számára egy nagyon fontos molekulát őriz, amely a tudat ébredése révén tárul fel, és különösen akkor mutatkozik meg, amikor a szív megadja magát, hogy Isten Akaratát élje.

Ennek a ma feltáruló, ésszel fel nem fogható, de a szívvel befogadható titoknak a kapujában, amikor Andromédába érkeztem, találkoztam azokkal a Magasztos Tudatokkal, akik elkísértek a belső síkokon a földön való tartózkodásom során, születésemtől halálomig és feltámadásom fontos pillanatában.

Ezekben a pillanatokban azok a Magasztos Tudatok jelen voltak, mert a Szívükben tudtak Isten tervéről. Az Univerzum kilenc hierarchiája, a Mennyei Kormányzatok Mentorai, akik több millió tudat szellemi és anyagi fejlődéséért felelősek ebben a Teremtésben, valamint más galaxisokban vagy csillagképekben.

Ez által a kinyilatkoztatás által képesek lesztek megérteni, hogy az élet végtelen, és hogy az életetek csak az elmétekben ér véget, mert az Androméda kapujánál ezek a tudatok arra vártak, hogy megmutassák Nekem a következő lépést, amelyet meg kellett tennem értetek: nem csak a Világ Megváltójaként, hanem a Világegyetem Uralkodójaként is, amely Szívemen és Istenségemen keresztül egyesíti mindazokat a tudatokat, amelyek Engem szolgálnak a Nagyobb Világegyetemben tapasztalataik és evolúciós útjuk által.

Azért, hogy az Emberi Terv ne vesszen el amiatt, ami ezekben az időkben történik, az első dolog, amit Isten adott Nekem, az a bolygó Rendeltetésének lényege, valamint más világoké, amelyek szerint, tanulás, erőfeszítés és a Krisztusi Megváltó Szeretet által, el kell érniük Engem. Mert ne felejtsétek el, hogy mindegyikőtökben megvan az a krisztusi részecske, amelyet az Atya adott nektek, egy olyan krisztusi részecske, amelyet már régóta próbál felébreszteni bennetek.

De most, amikor éberek vagytok és tudatosak, most, amikor megtanultok a szívetekkel hallgatni; ez a részecske minden egyes társamban erősödik, hogy az esszenciákon keresztül, Visszatérésem által, újra elhelyezzem e bolygó Rendeltetésének a lényegét, amelyet Isten a kezdetektől fogva kigondolt, amelyet úgy ismertek, mint Mózes első könyvét, a Genezist.

Ily módon, Krisztus Dicsőséges Visszatérése és az Ő Isteni és Földöntúli Arca révén ez a Rendeltetés újra beépül mindazokba, akik kitartottak mellettem, időkön és nemzedékeken keresztül.

Ily módon a gonosz kódja eltűnik az emberi tudatból, a káosz erői eltávolodnak a bolygótól olyan területekre, amelyeket maguk az Arkangyalok készítenek elő. Mivel minden megérdemli a megváltást a legfejlettebb tudattól a legkisebb részecskékig, amely élő ebben a Teremtésben, kezdettől fogva minden a Teremtő Tervének a része. Ezért figylejetek most, mert nem lesz újabb figyelmeztetés.

Ezen a Velem való találkozáson keresztül, a mai napon, amelyen az Utolsó Vacsorára emlékeztek, itt az ideje, hogy tudatotok kibővüljön és kitáguljon. Itt az ideje, hogy belső érzékeitek felébredjenek, és felváltsák a külső érzékszerveiteket; mert így jobban fogtok látni azonkívül, amit (fizikailag) láttok, így jobban fogtok hallani azonkívül, amit (fizikailag) hallotok, így  erősebben fogtok érezni annál, mint ahogy most éreztek.

Mert amikor a Krisztusi részecskéitek egyesülnek Szívemmel ebben a munkában, amelyet ezen a Szent Héten végzek, biztosíthatlak benneteket, hogy nem lesznek kétségeitek afelől, hogy hol kell lennetek és mit kell tennetek, mert valami olyan fontos dologra van szükségem, amit most még nem érthettek meg.

Amikor a szív vagy a lélek bízik az ismeretlenben, és a kozmikus tudás óceánjába veti magát, fokozatosan felkészül Krisztus Visszatérésének nagy pillanatára, valamint lehetősége nyílik rá, hogy tudatában legyen erényeinek és képességeinek.

Visszatérve az Andromédához, helyezzétek tudatotokat erre a helyre, az univerzum ezen részébe. Ne gondoljátok, hogy nem tudjátok  megtenni, mert Rajtam keresztül az Androméda Kapuja már nyitva van, és egyesíti a magasabb síkokat az alsóbb síkokkal.

Azt akarom, hogy a kinyilatkoztatásnak ugyanabba az állapotába kerüljetek, mint amelybe a szent asszonyok és Szent Anyám, mert ez lehetséges volt azon a Szellemi Közösségen keresztül, amelyet az Utolsó Vacsora gyakorlása során éltek meg.

Minden alkalommal, amikor megkapjátok Krisztus Testének Kegyelmét, minden alkalommal, amikor megkapjátok Krisztus Vérének Irgalmát, tartsátok szem előtt és legyetek tudatában fontos belső krisztusi részecskéiteknek. Erre kell most koncentrálnotok és dolgozni ezen, még akkor is, ha továbbra is a megtisztulás és a megváltás folyamatában vagytok.

Nem akarlak dicsőségesekké vagy túlélőkké tenni benneteket. Alázatossá, alkalmassá, nyitottá, ragaszkodóvá és segítőkésszé akarlak tenni benneteket mindarra, amit Krisztus Visszajövetelének fontos preambulumában fel kell építeni, mert Szavaim itt egyszer véget érnek, és nincs sok idő hátra. Mindenki felelős és tudatában van annak, amit most kapott, mert mindaz, amit adok és adtam, nem veszhet kárba.

Az Andromédába való belépéskor a Magasztos Tudatok felfedték sugaraikat, mert ők voltak a
az elsők, akik a Teremtő Atyáktól, az Arkangyaloktól örökül kapták azt a Tervet, aminek meg kell nyilvánulni az idők során. És amikor nagy volt a kavarodás és a zavargás
a bukott angyal miatt, azt a tervet újra kellett alkotni, ahogyan az most is, másodpercről másodpercre újra alkalmazkodik, ezekben a végső időkben.

Ezért soha nem szabad azt gondolnotok, hogy a Hierarchia meggondolja magát. Most itt az ideje, hogy a szellemi érettség révén felismerjétek, hogy minden, amit a Hierarchia javasol és tesz, a Megmentő Terv teljesítése érdekében történik. És amikor egy darab, azaz valamilyen tudat elmozdul a helyéről, a káosz tudata eltéríti vagy elrabolja, újra kell alkotni a tervet, mert az Istenség és a Magasztos Hierarchiák nemcsak a ti javatokra dolgoznak, hanem az egész világ javára.

Nem felejthetitek el, társaim, hogy már minden el van tervezve, ahogy előre látták, hogy ma itt legyenek azok, akik itt vannak. Megértettétek-e már, hogy ez mit jelent, és miért halljátok ebben a pillanatban ezeket a dolgokat, az Én Ajkamon keresztül, megerősítve Isten Akaratát a világ számára?

Ebben az akaratban egy értékes izzó feszültség rejlik, amely a földi tudatokban gerjeszti az emelkedettséget, hogy egyszer s mindenkorra megtanuljátok, hogy többé nem önmagatokra kell gondolnotok, és hogy az Isteni Cél, amely a belső síkokban lappang, nagyon világos és nagyon jelen legyen a számotokra, a lényetek középpontjában, hogy teljesítsétek és megtestesítsétek azt.

Amikor megnyíltok, hogy szolgáljatok, biztosítlak, hogy az ismeretlen felé nyíltok meg.

Amikor egyre jobban megnyíltok a szeretetre, biztosítom, hogy a Szeretet fokozataiba léptek be.

Amikor elfelejtkeztek magatokról, biztosítom, hogy nagyon közel vagytok Istenhez; ahogy ennek a bolygónak sok tudata is közel volt Istenhez, a Kelet és a Nyugat szentjein keresztül.

Mindez csak akkor lehetséges, ha a tudat meg akarja tenni ezt a lépést. És amikor megteszi ezt a lépést, olyan élménybe kerül, amely hasonló ahhoz az élményhez, amelyet az Andromédában éltem át, és aminek a befejezéséhez három anyagi időciklusra volt szükségem; mert nemcsak magamat dicsőítettem és istenítettem Krisztus emberi személyén keresztül, hanem mélyebb és örökkévalóbb módon vállaltam az üdvösségetek iránti elkötelezettségemet is.

Nos, ki az, aki kész arra hogy – akárcsak Én Andromédában – megkapja a Küldetését az emberiség és a bolygó Megváltási Tervének folytatásában, azt, amelyet mindenkinek meg kell élnie és teljesítenie kell?

Ki lesz képes arra, hogy őrizze ezt a Küldetést?

Ki lesz képes arra, hogy jobban szeresse, mint saját magát, még ha nem is fogja fel, vagy nem is érti?

Ki lesz képes arra, hogy megvilágosítsa tudatát és sejtjeit az impulzusokon keresztül, amelyeket ezen a Nagyhéten hozok nektek?

Mert amire szükségem van, az nagyon nagy dolog, de nagyon egyszerű is. El kell döntenetek, hogy áldottak lesztek-e, még akkor is, ha ezen a fájdalmas és sebzett felszínen vagytok; hogy bátorítást kapjatok arra, hogy életeteket adjátok Értem, ahogyan az apostolok is bátorítást kaptak a Szentföldön és a Szentföldön túli apostolkodásuk során; hogy elég bátrak legyenek ahhoz, hogy a Szent Anyához és a szent asszonyokhoz hasonlóan képesek legyenek átkelni egész Európán és eljutni Angliába, megalapítani a Templomosok Rendjét, és a Belső Központokon keresztül megerősíteni a keresztény energia bázisait a bolygón.

Ki lesz képes arra, hogy folytatást biztosítson ezeknek a szellemi kincseknek, miközben a világon több millió lélek teljesen összezavarodott a belső kapcsolat elvesztése miatt?

Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok azokért, akik még nem ébredtek fel. És hogy ti továbbra is ébren legyetek, és ne higgyétek, hogy már ébren vagytok, mert ha valóban ébren lennétek, akkor bizonyos dolgok már nem történnének meg veletek.

De ismét meghívlak benneteket, hogy bízzatok Megváltó Szeretetemben, hogy megtanuljatok bízni Kozmikus Szeretetemben, amely Androméda Szívében rejtőzik az összes Hierarchia között. Mert akárcsak ma csütörtökön, veletek ünneplem ezt a pillanatot, és veletek fogom ünnepelni a felszentelésnek ezt a pillanatát egy nagyobb és megmagyarázhatatlan okból; ugyanakkor hierarchiák százai gyűlnek össze ebben a pillanatban Isten Fia körül, a Világ Urának Arca előtt, Krisztus istensége és az Ő földön túli aspektusa  előtt, amely ma mindenki számára Napangyalként jelenik meg.

Most arra kérlek benneteket, hogy gondoljatok bele abba, hogy hogyan lehetséges, hogy egy ember, aki köztetek öltött testet, tanított, prédikált, megváltott és életét adta nagyobb okból, hogyan tudott Mennybemenetele után Napangyallá válni?

Ezt szívetek legmélyén kell átgondolnotok anélkül, hogy azonnali választ keresnétek. A
A tudatosság fejlődésének és terjeszkedésének lépéseit a Szeretet Törvénye szabályozza. Itt kezdődik a kiterjeszkedésetek és felemelkedésetek.

Minél jobban szerettek, annál jobban növekedtek, és feloldódik a büszkeségetek. Többé nem akarjátok majd megélni a személyes erőt, mert a Nagyobb Szeretet elvezet benneteket a Legfelsőbb Akarat megélésére az elkötelezettségen és a felelősségen keresztül, azokon a tulajdonságokon keresztül, amelyeket erénynek és tehetségnek neveznek, és amelyeket mindegyikőtöknek adtam.
 

Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

A Krisztus mögött megnyíló portálon keresztül ebben a pillanatban az Úr arra késztet bennünket, hogy szemléljük Andromédát és a hely körüli összes csillagot, valamint az összes napot és az összes Magasztos Tudatot, amely ebben a pillanatban az összes nyitott szívvel közösségben van.

Arra kér bennünket, hogy szemléljük az Andromédát belső világunkban, és lássuk meg magunkban a belső világegyetemünket. Szemléljük egy pillanatra, és hallgassuk meg a felkínált dallamot. És ürítsük ki magunkat a Mindenség előtt.

Ennek az erőteljes energiának a hatására, amely átölel minket, és ezen áhítatos és odaadó hozzáálláson keresztül, Krisztus Jelenlétében fogunk továbblépni az új papok felszentelésére.

Arra kérünk, hogy maradjunk összpontosítva és egységben ehhez a fontos pillanathoz, amelyet Krisztus visz véghez.

Kérjük az Anyákat, hogy közelítsék meg az emelvényt, ezt a színpadot, és mindenki vigyen magával egy gyertyát.

Ne szakítsuk meg a kapcsolatot.

Szemléljük az Andromédát belső világunkban, igyunk abból a Forrásból, amelyet Krisztus tudatosan kínál nekünk, és így áhítattal és odaadással kísérjük végig ezt a szertartást.
 

Gyermekeim, akik ma felszentelik magukat az előtt a felhatalmazás előtt, amelyet e pillanattól fogva átadok nektek, a Legszentebb Anya kérésére és szeretetteljes és örökkévaló könyörgésére; Először is, Isten adjon nektek anyai védelmet, nem csak isteni, hanem földi védelmet is ezeken az Édesanyákon keresztül, akik a Mennyei Házastársnak vannak felszentelve, és akik teljes mértékben rendelkezésre állnak, hogy támogassanak, meghallgassanak és megvigasztaljanak.

Ez a lépés, amit ma meg fogtok tenni, nem személyes, hanem bolygószerű lesz, hogy ezeken az apostolokon keresztül, akiket a sötétség idejében szentelek meg, újjáépíthessék megsértett Egyházamat, és különösen helyrehozhassák azokat a sértéseket, amelyeket  papok milliói követtek el Ellenem.

Emiatt a világegyetem kilenc Magasztos Tudata, az univerzum Legfelsőbb Papjai kísérik ma ezt az ünnepélyes, isteni és áhítatos pillanatot, hogy újjáépítsék és helyreállítsák a papság szellemi vonalát, amelyet kétezer évvel ezelőtt alapítottam ebben a világban.

És hogy a Jámbor Anyán, a Szentléleken, a megszentelt lelkek Anyján keresztül, aki fáradhatatlanul könyörgött, hogy a papi élet ne vesszen el, ma mindenki és különösen a bolygó összes papja előtt rátok bízom a Szentlélek Fénye által, hogy legyetek őrzői és gondozói annak a Szent Istentiszteletnek, amelyet az apostoloknak tanítottam, és amelyet apostolaim tanítottak a korszakokon át, hogy az Ég és a Föld egyesülhessen tökéletes harmóniában és megváltásban
 

Krisztus így szól minden egyes paphoz, aki felszenteli magát:

Isten Szent Szelleme világosítsa meg lépteidet ezen a napon.
 

Krisztus így szól az egyik új paphoz:

Az Úr ma Fray Juan Evangelista néven szentel fel, annak az apostolnak a tiszteletére, aki az utolsó pillanatig szerette a keresztet, az az apostol, aki vigasztalta az Urat legnehezebb óráiban, és aki a Mennyei Anyával és Mária Magdolnával, valamint Arimetai Józseffel, nem hagyták el az Urat, mert Vele együtt szenvedtek lelke kilehelésének utolsó percéig. Isten hozott, Fray Juan Evangelista, a Szentlélek világosítsa meg ezt a napot.
 

Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

Megtehetitek felajánlásotokat Krisztus előtt.

Tömjént.
 

"Uram, szerető Atyám,
Te, Aki megtisztítasz Szereteted által,
 mindent, amit megérintesz és szemlélsz,
ma tisztítsd meg az emberi tudatot alsóbbrendű állapotától,
hogy felemelkedjen Előtted,
mivel ebben a pillanatban a Te Fiad van Trónod előtt,
hogy ezek a tudatok dicsérjenek és dicsőítsenek Téged, akárcsak a Menny angyalai.
Adonai,
áldj meg mindenkit
ezen a felajánlott tömjénen keresztül,
Szíved Templomában."
 

Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

Szentelt vizet
 

"Uram, Emmanuel,
mielőtt megteremtetted gyermekeidet,
gondoltál arra, hogy vigyázz rájuk és úgy szeresd őket,
mint egy szerető Atya, és megadtad nekik a vizet, hogy általa
megtanulják oltani szomjukat.
Kegyelmed és Irgalmad forrásként áradjon ebben a pillanatban,
a bolygó minden sötét tere fölött,
és ez az áldás állítsa helyre a békét az emberiségben
az itt jelen lévő lelkek egységén keresztül.
Ámen."
 

Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

Szűz Mária jelen van ebben a pillanatban, mint minden anya és minden pap Anyja.

Ide hozhatjuk a stólákat, hogy az Úr megáldja őket szenteltvízzel.

Jöhetsz, Fray.
 

Hogy ezen a papi jelképen keresztül a papok lelke a Fény hídja legyen a Végtelen és a bolygó között, hogy áldozati odaadásuk által az Isten Szeretetére leginkább rászoruló lelkek eljussanak Szívéhez. Ámen.
 

Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

Olajat a megáldásra

Kinyithatjátok az olajat. Felemelhetitek.
 

Jeruzsálemi jegyeseim szeretettel kenték fel Fejemet és Lábaimat a Kínszenvedés előtt.

Jeruzsálemi jegyeseim szeretettel kenték fel a keresztre feszített Krisztus megsebzett testét.

Jeruzsálemi jegyeseim szeretettel kenték fel Krisztus feltámadását a Belém vetett bizalmuk által.

Azok, akiket ma felkenünk, mindig kenjék fel azokat, akiknek szükségük van rá, mert az erős Keresztkenetben van felszabadulásuk.
 

Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

Most, ebben a pillanatban a következő Anyákat fogjuk hívni, hogy álljanak a magukat a felszentelésre szánó testvérek mögé:

María Fidelia Anya Fray Paulo Mateus mögött, María Shimani Anya Fray Juan Evangelista mögött, María Getsemaní Anya Fray Shemaya mögött, María del Salvador Anya Fray Nazareno mögött.

Most az Anyák, akik a szellemi fiaik mögött állnak, odaadják a gyertyát a testvéreknek, előttük állva, és a gyertya átadása előtt belső felajánlást tehetnek Krisztusnak.
 

Fray Elías elmondja az imát, hogy Isteni Bölcsességet kérjen a megszenteltek számára.
 

Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

Most, az Úr előtt, a testvérek végre fogják hajtani a papi felszentelést.
 

Az új papok elmondják a jelzett imát.
 

Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

Ily módon, még Jézus Szíve előtt, elmélkedjetek Szeretete és Irgalma munkájának végtelenségéről.

Meghívunk minden jelenlévőt, hogy együtt éljék újra az Utolsó Vacsorát.
 

"Mennyei Atya,
Képviseljék ezek a Gyűrűk 
a lelkek örökös egyesülését
Isteni és Dicsőséges Szíveddel,
hogy mindig létrejöjjön
 a tökéletes egység a Menny és Föld között."
 

Ahogy Én felajánlottam az apostoloknak az Irántam való örökkévaló elkötelezettséget a Szent Cenákulumban, ma is felajánlom nektek, új apostolaim, ugyanezt az elkötelezettséget Szívem iránt.
 

A papok az Eucharisztia ünneplése előtt elmondják a papi tisztító imát.
 

Ahogy azon az éjszakán, amikor találkoztam apostolaimmal, ma is ünnepélyesen találkozom veletek, hogy helyreállítsam az egységet a Menny és a Föld között, a lelkek és Isten között.

Emiatt mindenki iránti ismeretlen Szeretettel veszem újra a kenyeret, és felajánlom az Atyának, hogy dicsőséges testemmé változzon. Ugyanígy ismét megtöröm, és mindenkinek felajánlva azt mondom: "Vegyétek és egyétek, mert ez az Én testem, amelyet az emberek adtak a bűnök bocsánatára."
 

Dicsérünk Uram, és áldunk Téged.
Dicsérünk Uram, és áldunk Téged.
Dicsérünk Uram, és áldunk Téged.
Ámen.
 

Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

Tiszteljük Krisztus Élő Testét.
 

Azután Kezembe vettem a Kelyhet, és még jobban felajánlva Magamat az Atyának minden egyes társamért áldozatul és szeretetben, kértem, hogy a bor alakuljon át Drága Véremmé. Azután átadtam társaimnak, ahogy ma átadom nektek, mondván nekik: „Vegyétek és igyatok, mert ez Vérem Kelyhe, az Új és Örök Szövetség Vére, amelyet Megváltótok ontott ki az összes bűn bocsánatára. Tegyétek ezt az Én emlékezetemre, mert már visszatérek."
 

Dicsérünk Uram, és áldunk Téged.
Dicsérünk Uram, és áldunk Téged.
Dicsérünk Uram, és áldunk Téged.
Ámen.
 

Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

Tiszteljük Isten Bárányának Drága Vérét, amely elveszi a világ bűneit és békét ad nekünk.
 

Itt van Krisztus Teste és Vére. Boldogok és áldottak azok, akik újra igénybe veszik ezt a hatalmas Szentséget, mert mindig megígérem nektek Szeretetemet, vigasztalásomat és Békességemet.
 

Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús:

Egyesülve Jézus Szentséges Szívével, amely jelen van és kifürkészhetetlen ebben a pillanatban, fejezzük be ezen átlényegült elemek felajánlását Megváltónk tiszteletére és dicsőségére, hogy az Ő Szeretete és Irgalma megerősödjön a bolygón.

Ezt a felszentelést a Miatyánk arám nyelvű eléneklésével zárjuk, Urunk angyalaival együtt.

Dal: "Mi Atyánk" arám nyelven.

Krisztus Békéje szálljon le a Földre.

Mesterünkkel egyesülve és az áhítat gesztusával köszöntjük testvéreinket, békét adva nekik.
 

Uram, nem vagyok méltó arra, hogy a házamba jöjj,
de szólj egy szót és meggyógyulok.
Ámen.

 

És mi Urunk Jézus Krisztus kérésére ebben a pillanatban hirdetjük meg az utolsó vacsora emlékének ezen fontos ünnepén a szellemi közösséget, hogy ezek a gyakorlatok az idők során is megmaradjanak és még sok-sok lelket gyűjtsenek egybe, Urunk Szeretetén keresztül.

Ma Urunk arra kér bennünket, hogy vegyünk Úrvacsorát a megváltatlanokért.

Mindenki megkapja az Úr krisztusi részecskéjét.

Mindannyian, akik ebben a közösségben Jézus Szentséges Szívét szemlélik, és ennek a Szívnek a Fényét kiterjesztik az egész világra és a lelkekre, a Krisztus közösségével való szövetség révén; kisugározzuk ezt a Fényt minden drága lényre, testvérünkre és ismerősünkre; családunkra, barátainkra és kollégáinkra; mindannyian megkapják Jézus Szentséges Szívének Fényét, amelyet ezekben a pillanatokban mindenki számára sugároz.

Helyezzük az összes szeretteinket és a bolygót Jézus Szívébe, megerősítve a Krisztussal való egyesülést; hogy mindannyian megkönnyebbüljenek és megvigasztalódjanak az ebben a pillanatban jelenlévő Jézus Szentséges Szíve által.

Érezzük ugyanazt az ölelést, amelyet apostolainak adott az utolsó vacsorán. És imádjuk a Világegyetem Királyát ezen az Eucharisztián keresztül.
 

Szentháromság,
Atya, Fiú és Szentlélek,
mélységesen imádlak
és felajánlom Nektek a Legdrágább Testet, Vért,
Jézus Krisztus Lelkét és Istenségét,
amely jelen van a Föld összes Tabernákulumában,
 jóvátételül a sértésekért,
szentségtörésért és közömbösségért, amellyel Őt sértik;
és Legszentebb Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének érdemeiért
 esdeklem a szegény bűnösök megtéréséért.
Ámen.
 

Most már nyugodtan mehetek, mert ez a pillanat beteljesedett, és belsőleg megadja nektek a világba való fizikai Visszatérésem első impulzusait.

Áldalak és békét adok a világnak, különösen azoknak, akik szenvednek.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS MEGJELENÉSE A NAGYHÉT HARMADIK NAPJÁN BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Ahogyan máskor is szoktátok, hajtsátok  fejeteket a Mellemre, és érezzétek Szívem kozmikus dobogását; és kérjük, e Velem való tökéletes szövetség által, hogy a Szentlélek ismét szálljon le a világba, hogy megadja az ajándékok Legnagyobb Ajándékát,  a törvények Legnagyobb Törvényét, a Legnagyobb Célt Isten minden Célja között.

Ma kinyitom a Szentlélek ajtaját, hogy megadjam a világnak a Szeretet Ajándékát. Ezért éreznetek kell Szívem dobbanását, egy olyan Szívét, Amely szomjazik a lelkekre, egy olyan Szívét, Amely szenved az ártatlanok, a rabszolgák, az elveszettek és a menekültek miatt; ez az a Szív, Amely ismét az Életét adja értetek.

De tudjátok-e, mit adok nektek ma? Szellemi, Isteni és Kozmikus Életemet, mindent, amit azután tanultam, hogy felmentem a Mennybe, és jelen voltam ennek a Világegyetemnek a középpontjában, melyet Andromédának hívnak; azért, hogy Királyotok az alázatosság szellemében megtanuljon kormányozni, ahogy az Atya is kormányoz Szeretete és Irgalma által, mert Isten Kormányzása nem kényszer, nem is igazságosság vagy tekintély.

Androméda szívében, ennek a galaxisnak a közepén van az a hely, ahol Mesteretek és Uratok a ti időtök szerint kétezer éven át készült, hogy elérje ezt a csúcspontot, amikor újra megjelenhetek azok előtt, akik az Enyéimek, azok előtt, akik a Szellemi Életemhez tartoznak, azok előtt, akik Misztikus Testem részei, hogy mindannyian tudatosan készítsék elő Visszatérésemet, amely igen közel van.

Most érzitek, hogy mi dobogtatja meg Szívemet? Most öleljetek át, érezzetek Engem, bízzatok újra Bennem, és higyjétek, hogy Köztem és köztetek, Lelkem és a lelketek között nincs semmi, ami elválaszthatna minket.

Higyj ebben az Erőben, amelyet Isten adott Nekem, hogy felszabadítsam az életedet, hogy időnként megszenteljelek, hogy egy napon te legyél az Én megváltottam, akit úgy fogok megkoronázni, mint az áldottakat, akik anélkül, hogy tudnák, azért kockáztatják az életüket, hogy betöltsék az Akaratomat.

Hagyjátok, hogy Örök Szívem Tüze megvilágítson benneteket, és Irgalmas Szívem Sugarai hatoljanak be lelketek és lényegetek mélységeibe, hogy a világ hibáival és igazságtalanságaival szemben Uratok, Mesteretek és Szeretetetek igazolni tudja az Atya előtt mindazt, amit el kell érnem a ti életetek és a testvéreitek élete által, mert én Krisztus vagyok bennetek és a testvéreitekben.

Semmit sem kell eltitkolnotok Előttem, de félnetek sem kell Tőlem. Nem bíróként jövök ide, hanem Megváltótokként, Aki a Kálvária minden lépésén Vérének cseppjeit ontotta, hogy ma ti és testvéreitek itt legyenek, és hallgassátok a Világegyetem Urát, és érezzétek minden egyes Szavát, amelyek egyértelműen véget vetnek ennek a rabságnak.

Különleges nap ez a mai Számomra, mert minden alkalommal, amikor valaki felszenteli magát, tudatosan tesz egy lépést az ismeretlen felé, nem afelé, amelyet nem tud vagy nem ismer, hanem a Szeretet ismeretlensége felé, amely arra vár, hogy megújítsa életeteket és testvéreitek életét, mindazokét, akiknek szükségük van Szeretetemre ebben a  mostani időben, hogy megtanuljanak túlélni és átkelni ezeknek az időknek a sivatagjain, ahol szárazság uralkodik, és ahol sok szív szomjazik.

Ölelj át nagyon szorosan, érezd Szellemi Testemet, Isten Fiának Megdicsőült Testét, akinek az irántad és a világ iránt érzett szeretete által minden egyes atomja és sejtje feltámadt, és megvilágosodott Isten Lelke által a harmadik napon, hogy Örök Életet adjon mindenkinek.

Ebben a szívekkel való belső közösségben ma minden jelenlévőnek és mindazoknak, akik hallgatnak engem, megalapítom a Kiengesztelődés Szentségét, mert abban a pillanatban, amikor átöleltetek Engem, és remélem, hogy még mindig átölelve tartotok, és érzitek Szívem Szeretetének Tüzét, bűneitek, hibáitok és adósságaitok megbocsátást kaptak, mert tudom, hogy képesek vagytok mindenre Értem, különösen azért, hogy Atyám Akarata teljesüljön e bolygó minden szegletében és minden szívben, amely  itt él. Mert az a lépés, amit Szívem felé tesztek, azon túl, amit ez jelent vagy képvisel, olyan lépés lesz, amely ajtót nyit az emberi faj megváltása felé.

Egyszerű szavakkal, Ölelésemen keresztül, amelyet ma adok nektek, Isten irgalmában és örökkévaló Lelkének jóságában nemcsak megújítalak benneteket, hanem arra is buzdítalak benneteket, hogy egyre többet adjatok.

Még mindig kételkedtek abban, hogy az Új Idő Krisztusai lehettek?

Ha tizenkét tudat által meg tudtam menteni a világot, mire lehetek képes most mindazokkal, akik követnek Engem?

Nos, értitek-e Irgalmasságom óceánjának mérhetetlenségét?

Nincsenek határai, mert Isten Irgalmassága, mivel ő maga az Irgalom, szereti azt, ami tökéletlen és romlott, és romolhatatlanná, magasztossá és emelkedetté tesz mindent, hogy minden teremtmény egyesülhessen Velem ebben a tökéletes szövetségben, függetlenül attól, hogy hol van a világegyetemben, hogy a Szeretetet árasszuk szét az egész világon, hogy szívek millióinak sebei, traumái és fájdalmai, amelyek  a járványon és az ukrajnai háborúban keletkeztek, reményt nyerjenek, és örökre újjáépíthessék életüket.

Ezen az ölelésen keresztül, amelyet ma tudatosan adtok Nekem, Karomban tarthatom a háború gyermekeit is, azokat, akik napokig a sivatagban bolyonganak, menedéket keresve, azokat, akik a világ börtöneiben vannak sötétségbe merülve, mert senkinek sem volt bátorsága, hogy szeresse az ellenségét és megbocsásson annak, aki vétkezett, úgy, ahogy Én is sokszor megbocsátottam nektek.

Ma nem terhellek benneteket kereszttel. Ma egy ígéretet adok nektek: azt az ígéretet, hogy higyjetek abban, hogy szolgálhattok Nekem, és kiterjeszthetitek a szeretet fokozatait ebben a szenvedő világban, mert Mesteretek és Uratok Szeretete által átalakíthatjátok a tökéletlenségeiteket, és ily módon megváltoztathatjátok a világot, visszaszerezve az emberiségnek azt a méltóságot, amit teljesen elveszített amiatt, amit ellenségem szívek millióiba, életek százaiba oltott, azokéba, akik már nem hisznek Isten Szeretetében.

Most, hogy ezen a Nagyhéten tanúi lehettek Isten jelenlétének a Fián keresztül, tegyétek fel újra magatoknak a kérdést: mit adhat még a szívetek az Úrnak? Mert most nemcsak, hogy készen kell állnia a szíveteknek; a szíveteknek már üresnek kellene lennie, hogy beteljesíthessétek Mesteretek és Uratok törekvéseit.
 

Elías del Sagrado Corazón de Jesús Szerzetes:

Tedd a kezed a szívedre, és ebben a pillanatban érezd Krisztus forró ölelését. Azt kéri, hogy ismételjük meg: Uram Jézus, Benned bízom.

Együtt.
 

Uram Jézus, bízom Benned.
Ámen.
(ötször)

 

Krisztus elhívja két társát, két szellemi jegyesét, hogy jelenjenek meg Jézus Szentséges Szíve előtt és énekeljenek neki.

Ide jöhet María Jerusalén nővér és Patricia.

Mi pedig ezen a Krisztussal kötött szövetségen keresztül és Jézus Szentséges Szíve előtt nem csak azért vagyunk itt, hogy ismét megújítsuk fogadalmainkat az Úr Jelenése előtt, hanem a felszentelés pillanatát is előkészítjük, ahol új segítőket fogunk felszentelni.

Ide jöhetnek azok a nővérek, akik Krisztusnak fognak énekelni.

Legyetek szívesek és hozzatok nekik mikrofont.

Legyetek szívesek és hozzatok nekik mikrofont. Elénekelünk egy dalt, amit Ő választott mindannyiunk számára, melynek címe: "Megpihenek", és megkérjük a zenészek csoportját, hogy kísérjék a nővéreket ebben az felajánlásukban.

Mindazok, akik felajánlást akarnak tenni Krisztus előtt, megtehetik ezt most, állva vagy térdelve. Most énekelni fogunk Krisztusnak, mivel Ő jelen van, szemlél minket, hogy el tudja vinni a szeretetünket Istenhez.

Dal: "Megpihenek".

Az Úr megáldott minket, miközben énekeltünk, kitárta karjait, mint a világ Megváltója, és az Úrnak felajánlott szeretetünket visszaadta a világnak Fény, Gyógyulás és Remény formájában.

Még mindig ki van tárva a Karja, és most, piros palástban és fehér tunikában, mint a világ megváltója, Kezét nyújtja nekünk, hogy minden alkalommal, amikor szükségünk van rá, szorítsuk meg, és azt mondja nekünk, hogy sohasem fognak legyőzni minket, ha Vele vagyunk, hogy részei vagyunk Lényének és Krisztus-Tudatának.

Az Úr azt mondja nekünk ebben a pillanatban, hogy szeretné, ha a nővérek, akik itt vannak, Mária Jeruzsálem és Patrícia, a lehető legjobb tudásuk szerint elénekelnének Nagyszombaton egy olyan dalt, amely mindenki számára fontos ebben az időben, egy olyan dalt, amely Nagyszombaton fog szólni, hogy mindazoknak a tudatában, akik ezt a világot irányítják, gyúljon fel egy pillanatra a Fény, hogy ne felejtsék el, hogy a Szeretet mindenek felett áll.

Ez a dal, amelyet erre a bolygóhelyzetre ajánl, a "The Prayer (Ima)".

Azt kérdezi a nővérektől, hogy ez jó-e így nekik. A Hierarchia mindig megerősíti, amit kér, mert Isten számára minden értékes.
 

Szeretnék ma több időt tölteni itt, de a világ szenvedése hív Engem szolgáim és imádkozóim által, hogy megkönnyebbülés és béke legyen mindazok számára, akiknek szükségük van rá most.

Ezért köszönöm, hogy válaszoltatok.

Holnap ugyanebben az időben itt találkozunk, hogy újra egyesülhessünk Isten ölelésében, és így egyesítsük a Mennyet és a Földet, a lelkeket és az Isteni Forrást.

Áldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 

Elías del Sagrado Corazón de Jesús Szerzetes:

Emeljük szívünkhöz néhány pillanatra Krisztus Ölelését. Legyünk közösségben Krisztus ölelésével, ragaszkodjunk Krisztus öleléséhez, és hagyjuk, hogy minden fájdalmat, legyen az személyes vagy máshonnan jövő, belső vagy külső fájdalom, feloldozzon a Megváltó Szeretete, aki ma ismét felkent minket Szellemével.

Most készüljünk elő Krisztus Isteni Irgalma új Segítőinek a felszentelésére.

Az Isteni Irgalmasság Maratonja
A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS RENDKÍVÜLI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA, AZ ISTENI IRGALMASSÁG 100. MARATONJA ALKALMÁBÓL

Az Atya, a Fiú és a Szenlélek nevében. Ámen.

Jövök a napfelkeltén át. Jövök a holdfényen át. Ezek az új idő jelei.

Ez nem egy új vallás. Ez nem egy új mozgalom. Ez a várt esemény eljövetele.

A mennyei boltozatban megnyílik az a nagy kapu az új idő felé, kinyílik a kozmosz kapui között.

Ez a Nagy Konklávé kapuja, amely ma előttetek gyűlik össze, és amely ma jelen van a belső világotok előtt. A Mennyei Atya így döntött, és engedelmességgel és törvény szerint teljesítjük is.

Ma a Hangom az Andromédáról visszhangzik,  az Andromédán keresztül minden világegyetemben és tudatban.

A mai nap egy tetőfokára hágott folyamat lezáurlt, nem csak a civilizációtok vagy a bolygó lelkének számára, hanem a Nagy Idő kapujának megnyílását is jelzi. A változás meg fog történni.

A lelkeknek ébren kell lenniük és még inkább szeretniük kell az ismeretlent, aminek nincs formája, ami nem intellektuális. Az ismeretlen az, ami nem anyagi.

Ezért ma eljövünk, és megjelenünk nektek egy nagy és ismeretlen kapun keresztül. Ez a negyedik dimenzió kapuja.

Ez lesz az az út, ez lesz az az ösvény, és ez lesz az a híd is, amelyen mindenki átkelhet.

De nem valamilyen technikával, sem elméleti vagy szellemi módszerrel.

Ez a kapu áthalad majd a belső világotokon; mert ott van, mindegyikőtök belső világában, ahol az Isteni Cél lényege létezik; amelyet az emberiség a mai napig megzavar, megsért és áthág.

Most már megérted a következményeit annak, amit megtapasztalsz?

De a szeretet az, ami mindig győzni fog. Ez a Szeretet az, amely ma összehoz minket, ez a Szeretet az, amely ma összegyűjt minket, a Főbb Hierarchiák Szeretete, amely mindenkit arra hív, hogy lépjen be a nagy kapun, hogy az egész tudat és a bolygó is átalakuljon, megtisztuljon és felszabaduljon.

Mert a legkaotikusabb pillanatokban, mint amilyenek a mai idők is, adódnak a megszabadulás és a megváltás nagy lehetőségei.

Ne felejtsétek el, hogy a remény ott lappang az Univerzum Szívében; ezt az Isteni Egységtől áthatott reményt hozom el ma nektek, hogy elfogadjátok és megélhessétek.

Emiatt fontos, hogy a testvéri és nem kicsinyes tudatosságot gyakoroljátok, a befogadó tudatosságot, és ne az elutasítást, a békés tudatosságot, a konfliktusok elkerülését, a szeretet tudatát, és nem a hazugságokét.

Ezek a tulajdonságok eltakarítják a Földről a bolygó korrupcióját, azt, amely e világ és az egész emberiség nagy hiányát okozza, azt, amely a legártatlanabbakat és a legszegényebbeket a mélységbe taszítja, anélkül, hogy lehetőségük lenne felemelni tekintetüket az Ég felé, hogy újra higgyenek és hogy legyen újra hitünk.

Ezért a világba való Visszatérésemet készítem elő, ahogy ígértem, és szeretném, ha tudnátok, társaim, hogy a mai napon ezek nem csupán szavak, hanem tények.

Kétezer év telt el, amióta veletek és közöttetek történnek az eseményeim; emiatt összegyűjtöm a Konklávéban az univerzum minden Fejlődő Tudatát, hogy segítsenek Nekem előkészíteni Visszatérésemet. Így látni fogjátok Isten Fiát eljönni a felhők között, a felhők az univerzum kapui, amelyek megnyílnak és fizikai valósággá válnak. Így Isten Lelke visszatér, meggyógyítja a Földet és annak sebeit, benépesíti a Földet az Új Krisztusokkal, azokkal, akik igent tudtak mondani Nekem.

Ezért ma megnyílik a Nagy Idő kapuja a szemetek és a belső világotok előtt. Ma megnyílik ezen óceánok felett, és az egész emberiséget és a bolygót képviseli, mint a természet birodalmait, amelyek szintén látni fogják Isten Fiát eljönni. És ami az emberiség Tervének kezdetén volt elgondolva,  újjáépül és helyreáll.

Az időn és téren keresztül az összes  nemzedékek által generált gonosz feloldódik; és azok, akik a végsőkig kitartanak, hogy kivárják visszatérésemet, látni fogják, ezt a konkrét változást.

És így mindenki, ténylegesen mindenki visszatér eredetéhez, ahhoz az eredethez, amelynek céljából kigondolták és megalkották őket, az eredethez abból a célból, amiért keletkeztek, az eredethez, ami miatt léteztek, és a Legfelsőbb Forrásból származtak.

Ma nemcsak Szellemi Kormányom által szólok hozzátok, hanem Isten Szeretetén keresztül is; olyan szeretet, amely képes volt meghalni értetek a kereszten, még akkor is, ha tudta, hogy meg fogják tagadni.

Hogy ma azok, akik szenvednek, gyógyuljanak meg, akik reményvesztettek, újuljanak meg, akik úgy döntöttek, hogy leeresztik karjukat, emeljék fel Isten felé, mert eljön az idő, amikor  ki fogjátok fejezni hálátokat közeli Visszajövetelemért.

Ez az én nagyszerű Üzenetem az Isteni Irgalmasság 100. Maratonjának ünneplésére; mindenki számára fontos és szellemi pillanat, amelyben Isten Fia, a Kozmikus Krisztus Szoláris Esszenciája megmutatja nektek, felismerteti veletek, hogy meddig jutottattok Velem.

Ne csak megpróbáltatásaitok nyomorúságait lássátok meg, emberi aspektusaitok száműzetését. Ne csak a bolygó szenvedését vagy az Élővilággal való törvényszegő bánásmódot lássátok. Arra kérlek benneteket, hogy ezen a 100. Maratonon lássátok meg az elért erőfeszítések eredményeit, a kitartást, az egység megerősödését, a hit bővülését és az elért Irgalmat, a világ sötétségének ellenére.

Mert ezen az Egyetemes Konklávén keresztül fogjátok megtalálni a megoldást és a kiutat, az Evolúciós Tudatok ezen Konklávéján keresztül, amely mélyen ismer benneteket, amely az eredettől kezdve végigkíséri kozmikus pályáitokat.

Ott találjátok meg azt az erőt és meggyőződést, amely szükséges ahhoz, hogy előrehaladjatok, és így teljesítsétek a tervet. Egy Terv, amelyet még teljesíteni kell, először egyenként mindegyikőtökben, hogy később a Kozmikus Terv teljesüljön az egész világban, még akkor is, ha minden romokban és sötétségben van.

A Főtanácsok Fénye ma megáld és szemlél benneteket, nem csak mint a megváltás folyamatában lévő lényeket, hanem mint átalakulásban lévő bátor tudatokat.

Mindenkiből, aki az Enyém, apostolt fogok csinálni. Ezért tartsatok ki és kövessétek Fény nyomdokaimat, kövessétek határozott lépteimet az Isteni Cél felé, mert ma Isten Jogara a Kezemben van, hogy vezessen titeket a cél felé, a Krisztus hasonlatosságára való átalakulásotok nagy célja felé.

Szeretnék köszönetet mondani Szívem legmélyéből a következeteseknek és az imádkozóknak; azoknak, akik ezen az elmúlt 100 imatalálkozón Békém zászlaját tartották, és akik továbbra is ezt fogják tenni, még sokáig, amíg szemtől szembe nem találkozom velük a Visszatérésemkor.

És az utolsó, amit elmondok nektek, társaim, hogy szívetekben tartsátok, a következő:

Mit tennétek, ha ebben a pillanatban fizikailag előttetek lennék?

Mi az első dolog, amit mondanátok Nekem?

Mit tennétek Velem, ha azt mondanám: "Fiam, lányom, már itt vagyok, mert visszatértem"?

Gondolkodjatok el ezen a jeleneten a belső világotokban, és vonzzátok magatokhoz ezt a valóságot minden új napon.

Amikor úgy érzeitek, hogy nem vagytok képesek, vagy  hogy nem fog sikerülni, hogy nem lesz erőtök továbbmenni, gondolkodjatok el és szemléljétek egy pillanatra: ha előttetek állnék, mit mondanátok Nekem?

A Békességemet hagyom rátok, a hálámat hagyom rátok, a Vigasztaló és Megváltó Szeretetemet adom nektek.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen
 

Elías del Sagrado Corazón de Jesús szerzetes:

Hálát adunk, Uram, mindazért, amit adsz nekünk!  

Hálát adunk, Uram, mindazért, amit adsz nekünk!

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS MEGJELENÉSE PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁBAN, ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA, A SZENT HÍVÁS ALKALMÁBÓL

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Szívemből Isten Csendjét közvetítem a világnak, azt a Csendet, amely sok mindenről beszél, Isten Csendjét, amely sok elmélkedésre készteti gyermekeit.

Íme Isten csendje, amely a belső csend felé hívja az emberiséget, hogy hagyja el e világ zajait, hogy a szív csendjében hallgasson Isten Igéjére, amely kibocsátja az Ő mindent átalakító felsőbbrendű energiájának erejét.

Íme Isten csendje, az Elsőszülött Fiú által, aki ma ismét eljön e világra, hogy megmentse az elveszett lelkeket, hogy megszabadítsa az elnyomás láncaitól sok olyan társamat, akik lelkileg a gonoszság foglyai. De kinyitom az ajtót Isten Csendje felé, mert ott szabadultok meg.

A gonosz nem ismeri a csendet, mert a csend elvezet titeket a belső egységhez, és a belső egységben megerősítitek magatokat, hogy szembenézzetek ezeknek az időknek a küzdelmeivel, hogy legyen elég bátorságotok és elég merészségetek szembenézni ezzel a bolygóbeli valósággal.

Isten Csendje megváltoztathatatlan. Szeretett Fia Szívén keresztül a Béke Üzenetét hozza el a világnak, de egyben a gondolkodás Üzenetét is, hogy teremtményeinek többsége ne veszítse el az isteni célt, és vegye észre, hogy ez a bolygó az emberiség miatt haldoklik, mindazért, amit az emberiség tesz vele nap mint nap.

Isten Csendje Irgalmas Szívem által, utoljára meghirdeti nektek, hogy térjetek meg szívből, tartsatok bűnbánatot, többé ne hágjátok át a természet törvényeit, mert senki sem ismeri azokat eme bolygó felszínén.

Isten Csendje Megdicsőült Szívemen keresztül, azt mondja nektek, hogy ne dacoljatok a Törvényekkel és ne dacoljatok az időkkel, mert senki sem tudja, mi lesz holnap.

Isten Csendje Megdicsőült Szívemen keresztül, azt mondja nektek, hogy ne dacoljatok a Törvényekkel és ne dacoljatok az időkkel, mert senki sem tudja, mi lesz holnap.

Szívemen keresztül Isten Csendje minden belső világhoz szól, mert közeleg a legkritikusabb időszak. A világjárvány és az éghajlati helyzet ezen a bolygón az idők végét jelzi, az Armageddon utolsó részének a preambuluma.

Az Apokalipszis ajtaja már tárva-nyitva van, és mivel nem tudjátok, mi az Apokalipszis, arra kérlek benneteket, hogy ne dacoljatok az Apokalipszissel, ne torzítsátok el az Apokalipszist a Föld férfiainak és nőinek gonosz cselekedeteivel; mert a szenvedés ebben a világban megszaporodott az idők során, és a bolygó felszínén még mindig vannak tudatok, amelyek élvezik mások szenvedését.

Megkérdezlek benneteket Isten csendjén keresztül:

Hol van az érzékenység és az emberi méltóság? Nem beszélek semmiféle szellemiségről, hanem valamiről, ami mélyen közel áll hozzátok.

Hol van az emberi testvériség?

Hol van az emberi szeretet, amely annak ellenére, hogy tökéletlen, soha nem lenne képes rosszra? Mindaz, amivel ma a világ szembesül, a világegyetem is szembesül veletek együtt; a galaxis Központi Napja egyre inkább erőteljes és átalakító sugarakat bocsát ki a tudat három síkjában.

Mivel nem ismeritek a világegyetem erős áramlatait, Isten Csendje szól hozzátok, és azt mondja nektek, hogy ne dacoljatok ezekkel az áramlatokkal, ne álljantok ellen ezeknek az áramlatoknak, de sajnos tudom, hogy sokan továbbra is így tesznek.

Ebben a pillanatban úgy jövök, mint az életetek egy nagy szellemi amnesztiája, és tovább bővítem ajánlatomat ebben a világegyetemben és ebben a Teremtésben, hogy ne csak Szenvedésem érdemei segítsenek benneteket, hanem Felemelkedésem és Szellemi Kormányzásom is kiigazítsa a világegyetem és a Törvény előtti minden hibátokat. Az emberi lény nem csak a tévedések lénye, ez egy tévhit, ám az ember nem ismeri a belső világegyetemét, mert teljes mértékben tagadja azt.

A belső világegyetemet Isten sok szeretettel adta nektek. Ez a belső világegyetem Isten Temploma, az Ő szent Tabernákuluma, ahol a Szentháromság jelen lehet az életetekben. De úgy tűnik, nem elég mindaz, amit adunk nektek, és tudom, hogy ez a többségnek nem jelent semmit, de az emberiség nagy egészének igen. Emiatt a korszakokon és az összes nemzedékeken át léteztek olyan nagy szentek és olyan tudatok, amelyek átadták magukat Nekem, akik nemcsak a saját bűneiket tették jóvá, hanem a világ bűneit is.

Ki más ajánlja fel magát Szívemnek és Isten Szívének, hogy az univerzum Szeretetének áldozata legyen?  Ez semmiképpen sem költői vagy misztikus. Ez egy lépés azoknak a tudatában, akik megkockáztatják, hogy Krisztusban és Krisztusért éljenek;  azoké, akik nyomorúságaik, hibáik vagy bűneik ellenére minden nap felkelnek, hogy újrakezdjék, mintha mi sem történt volna.

Ő az a Krisztus, aki nekem szenteli magát. Ez az a tudat, amely keresztre feszíti magát Értem, nemcsak önmagát adja a másikért, hanem él a másikért, szolgál a másikért, és átadja magát a Természet Élővilágáért; mert nemcsak az emberi lénynek van szüksége szeretetre, hanem az egész Élővilágnak is szüksége van szeretetre és megváltásra.

Ezzel a világpanorámával, amelyet ma Isten Csendjének mutatunk be, arra hívlak benneteket, hogy elmélkedjetek ezeken a tanításokon. Arra hívlak benneteket, hogy meditáljatok ezen az Üzeneten, az  elejétől a végéig, mert Szavaim elhallgatnak, és a világegyetem készül a Visszatérésemre, egy ismeretlen Visszatérésre a felszíni ember számára, mert csak Isten tudja, hogyan térek vissza, és Mennyei Anyám, aki a kereszt pillanatától a ti Anyátok, az emberiséghez való visszatérésem Őrzője. Ő Szívem titkainak őrzője.

Emiatt Anyám, aki a ti Édesanyátok, mindig arra kér benneteket, hogy imádkozzatok, hogy ne teljesedjenek be titkaim, amelyek az Én próféciáim, hanem csak Szívem nagy ígérete teljesedjék be mindegyikőtök számára, testvéreitek számára.

Mint a napfény, amely ma megvilágít titeket, úgy jövök el a Viláegyetemből. Így elhozom Szellemi Kormányzásomat ennek az Andromédának nevezett viláegyetemnek a szívéből, a Legfelsőbb Istenség kedvenc lakhelyéből, hogy vezesse, kísérje és irányítsa az egész anyagi világegyetemét.

Andromédából származom, ez az a hely, amelyet Isten adott nekem Mennybemenetelem után, mert a Trónján ülő Isten jobbján lenni, közel a Szívéhez, azt jelenti, hogy teljesítem Akaratát, ahogyan a Fia teljesítette azt Földi születésének kezdete óta.

Emiatt eljövök, hogy elmondjam minden társamnak, mindazoknak a lelkeknek, akik az életük bizonyos pontján Szeretetem áldozati részévé akarnak válni, hogy menjenek tovább, legyenek bátrak, kitartóak és elszántak, hogy a szívük soha sem hűljön ki, de langyos se legyen, hanem érezzék Szeretetem lángját, hogy képesek legyenek megújítani ezt a sebzett és felbolydult Földet, hogy meg tudják gyógyítani ezt a beteg és a lelki irányvonal hiánya miatt elveszett emberiséget.

De most újra megjelenek, hogy elhozzam a világnak Visszatérésem előkészítésének Üzenetét; de azért is jöttem, hogy Isten Csendjén keresztül elhozzam a Figyelmeztető Üzenetet az emberiségnek, mert Irgalmasságom ajtaja még mindig nyitva áll, és a lelkek még mindig alámerülnek a mélységek ajtaján keresztül.

Gyermekeim, ne rángasson vagy lökdössön a gonosz, de ne is ingereljétek. Legyen minden egyes ütés, amit kaptok, lemondó cselekedet és  őszinte áldozat azokért, akik még mindig ostorozzák Szívemet; különösen a Katolikus Egyház papjaiért, akik az egész világ szégyenei, mert rájuk bíztam nyájaimat, a legártatlanabb és legkisebb bárányaimat, ők az okai, hogy a különböző korszakok során az egyházon belüli események miatt a kicsinyek megkeresztelkedésének  lehetősége elveszett.

Ki fog tenni valamit azért, hogy visszafordítsa ezt? Ki lesz képes legyőzni a felháborodását és az igazságtalanságot, hogy megértse a bűnösöket, ahogy Én értem és szeretem őket? Tudnotok kell, társaim, hogy itt az ideje, hogy nagy merészséggel éljetek, hogy Szeretetem győzedelmeskedjen ezen a bolygón.

De nem a tudatlanságra hívlak benneteket, sem az éleslátás hiányára, mert az Én botom mér minden bűnt, de Szívem, és mindenekelőtt Irgalmasságom mindent átalakít és meggyógyít az Előttem megtérő szívben. Így képesek lesztek megérteni, hogyan oldódik fel a bűn a Szeretetben, és hogyan készteti a Szeretet a tudatot arra, hogy a történtek ellenére újragondolja és újjáépítse életét.

Sokkal tovább szeretnék beszélni hozzátok, de tudom, hogy belső világotoknak és lelkiismereteteknek időre van szüksége ahhoz, hogy megértsék Szavaimat, és mindenekelőtt képesek legyenek megragadni Üzenetem rezgését; mert nem azért jöttem, hogy bíráskodjak, hanem azért jövök ide, hogy Megmentőtök és Megváltótok legyek, mert ne feledjétek, hogy az Életemet adtam értetek a Kereszten, utolsó lélegzetem pillanatáig.

Kínszenvedésem minden másodpercét értetek, az emberiségért ajánlottam fel; ezért felkérem Szent Szívem hűséges követőit, hogy hívják segítségül Vérem erejét.

Arra hívlak benneteket, hogy mondjátok el mindazokat az imákat, amelyek Jézus erőteljes Vérét vonzzák a világba, hogy egyetemes Tudatosságom krisztusi kódjai bejussanak az emberiség beteg sejtjeibe, és minden megfordítható legyen.

Helyezzétek reményeteket és hiteteket Vérem erejébe, de ne várjatok eredményeket.

Az ima minden egyes pillanatát lemondóan ajánljátok fel, és engedjétek meg, hogy a szív imájának gyümölcsét oda helyezzem, ahol a legnagyobb szükség van rá, és azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.

De mivel tudom, hogy felismeritek a bolygó helyzetét és az összes agressziót, amit a világ átél, arra kérlek benneteket, hogy újítsátok meg a hiteteket, és különösen a Belém vetett bizalmatokat.

Kérlek benneteket, hogy ne tegyétek azt, amit az apostolok tettek, hogy hit és bizalom hiányában ellenségeim körül vették őket, félelem ölelte át őket, és kételkedtek Krisztusban, magára hagyva és a kereszten függve.

Legyetek olyanok, mint a szent asszonyok, akik túlléptek minden helyzeten és nehézségen, legyetek olyanok, mint Krisztus első segítői a Földön, akik soha nem kételkedtek, akik nem féltek szembenézni semmiféle viszontagsággal, hogy az Úr közelében lehessenek, és a szeretet csókjaival meggyógyítsák őt; mert ezen szeretet csókjai, a szent asszonyok szeretetének csókjai voltak azok, amelyek a sírba helyezés utáni második napon bezárták az Úr Sebeit. Ez egy olyan titok, amelyet ma feltárok előttetek, a szeretet egyszerű, de valódi titka, amely hittel átadja magát az Úr Lábainál.

Ma Szívembe fogadok minden imát és szándékot.

Tudom, hogy mindegyikőtök, de családjaitok, szeretteitek, barátaitok, kollégáitok és nemzetei- tek is ezen idők végével néznek szembe; egy mindenki számára nagyon ismeretlen idő ez, amelyről sokan nem is tudják, hogyan éljék át. De ne féljetek, mert közel van Királyságom győzelme, és az Új Föld megszületik azokban a szívekben, amelyek hittek Bennem.

Mindazoknak, akik meghallgatnak Engem, tudják meg, hogy ismerem szándékaikat, kéréseiket, sőt imádságaikat is; legyetek türelmesek és kitartóak. Szellemi papságom megáld benneteket és megvilágítja lépteiteket, hogy ezeknek az időknek a sötétségét azzal a teljes bizalommal élhessétek át, hogy visszatérek.

Emiatt a szívükben kell élnem, sokkal több szívben kell jelen lennem úgy, ahogyan apostolaim és a szent asszonyok szívében is jelen voltam.

Ma újra átadom nektek azt a Parancsolatot, amelyet apostolaimnak és a szent asszonyoknak adtam: „Bocsássatok meg egymásnak és béküljetek ki, szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket, és ma is szeretlek titeket; mert a Mindenható Szeretetében mindent le tudtok győzni, de amikor elveszítitek ezt a Szeretet, sok időbe telik, míg újra el tudjátok azt érni, legyetek türelmesek a Szeretetben, és minden meggyógyul."

Az irántatok érzett Szeretetem legnagyobb élményét hagyom nektek a szellemi közösség által, és ne feledjétek, hogy az Oltáriszentségben van a megváltásotok és az életre való megújulásotok.

Az Atya Fia most visszavonul Isten Csendjébe, hogy még többen beléphessenek az Atya Csendjébe.

Feloldozlak, de egyben meg is áldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ámen.

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS JELENÉSE A SZENT HÉT HETEDIK NAPJÁN, BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA KÖZPONTBAN, ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 

Az Andromeda nagy csillagában helyezte el Isten ezzel a jelen emberiséggel és másokkal kapcsolatos  nagy Törekvését.

Az Andromeda a Naprendszeretek és más Naprendszereknek az irányítója. Ott volt, a világegyetemnek azon a részén, ahová a Teremtő Atyák egyszer megérkeztek, hogy az anyagi világegyetemben elhelyezzék Isten Tervét egy Isteni Tervezet útján, amelynek először fel kellett merülnie és meg kellett nyilvánulnia az Androméda Nagy Csillagában.

Akik oda érkeztek, a mentális világegyetem lényei voltak, a Tudományban és az Isteni Bölcsességben nagyon megvilágosodott lények. Így küldték az Arkangyalok a Helleleket, hogy a világegyetem ezen részén kivitelezhessék Isten Tervét. Ezt mutatja meg ma nektek Égi Egyházam fő kapuján keresztül.

Az eredetetek valódi tudományához megyünk, hogy megértsétek, hogyan működtek az Isteni Törvények egy teremtő világegyetemben, hogy később kifejlesszék az Egyetemes Törvényeket, amelyek aztán a Parancsolatokká váltak, és amelyek az összes Egyetemes Törvény nagy tanulságának a részei.

Az élet nem jöhet létre, ha nem irányítja törvény.

Mi lenne az evolúció értelme a világegyetemben a Törvény jelenléte nélkül?

Az Isteni Cél megnyilvánulásához a Törvényre van szükség, ezért az Atya ezt így határozta el, és az Andromeda Nagy Csillagát azért választották ki, hogy a Mentális Világegyetem szempontjából tapasztalja ezt meg.

A Hellelek, a Ragyogóak, a Mentális Világegyetem legkifinomultabb angyali lényei soha sem ereszkedtek le erről a helyről, csak akkor, amikor az Arkangyalok azt kérték, hogy a szellemi egyetemből vigyék véghez az Andromedán ezt az Isteni Tervezetet, amely a tiétekéhez hasonló emberiségek létre hívása volt.

Miért Andromedát választották, és miért nem egy másik helyet a világegyetemben? És miért az Andromeda az Irányító Központja ma is ennek a Helyi Világegyetemnek?

Minden egy isteni és rejtett értelemből ered, amely az Isten Titkának nagy Törvényében található, ezen belül pedig az Isteni Gondolat volt az, amely egykor, nagyon ősi időkben elősegítette az élet megjelenését ebben a világegyetemben.

Úgy, ahogy Isten emberi Tervezetére gondolt, gondolt más Tervezetekre is, amelyek továbbra is ehhez hasonlóan fejlődnek. Az Atya a tudat és az evolúció más fokain lévő különböző teremtményei úgy élik meg a tanulásukat és az iskolájukat, hogy megtapasztalják a szeretet különböző fokait.

De mi az a valami emberiség Tervezetében, ami miatt olyan fontos a világegyetem többi része számára? Az, ami nem létezik más világegyetemekben, ami viszont nektek van, az úgynevezett Isteni Esszencia, amely méltóvá tesz titeket arra, hogy az Atya gyermekeinek hívjanak titeket. Ez teszi lehetővé, hogy ma itt legyetek, hibáitok ellenére.

Andromedában ez az indíttatás nagyon nagy volt; lehet, hogy a kihívás túl nehéz volt, de nem lehettek benn hibák.

Abban az időben a tudat fejlődése más volt. Mielőtt eldöntötték volna egy ilyen emberiség létezésését, amely a föld felszínén van, csak az Atya tudta, mi fog történni. Ezért hozta létre a Törvényeket, - először a Szellemi Világegyetemben - hogy Kérései teljesüljenek, és törekvései megvalósuljanak, hogy hozzátok hasonló lények legyenek, akik felismerik és szeretik Őt, mint Isteni Forrást, mint a Szeretet Lényegét, mint a Legfelsőbb Hatalmat.

Addig a pillanatig Andromedában minden folyamatban volt. A Terv készen állt a végrehajtásra.

Így történt, hogy a Hellelek, az Egyetlen Forráshoz hasonló Fényforrásban, az Andromeda nagy csillagán belül létrehozták az első képviselőket, akik tovább viszik ezt a mostani és más emberiséget is.

Szükség volt arra, hogy a Tervezetben legyenek közvetítők, nemcsak azért, hogy elkísérjék és irányítsák ezt a folyamatot, hanem azért is, hogy az első emberiség, amely Ádám és Éva révén jött létre a Földön, kövesse azokat az isteni irányelveket, amelyeket a Hellelek bíztak rá ezekre a felsőbb tudatokra, akik közvetítők voltak a Menny és a Föld között, emberségetek és a Szellemi Világegyetem között.

Ebben az időben történt a szeretet megtapasztalásának első élménye. Istennek nem volt szándéka, hogy Krisztusként ereszkedjen le a Földre, hogy megváltsa az emberiséget. De a Terv eltorzult, nem követte az igaz utat az akkori férfiak és nők választása miatt, amely  nem a helyes utat követte.

De volt valami, ami nem veszhetett el, az elveszett Cél lényege, amelyet az Atya kért az Arkangyaloktól, és az Arkangyalok a Hellelektől.

Mivel a Tervet az Andromedában hozták létre, és onnan indult ki a világegyetem más részei felé, az emberiségek különböző iskoláikban és tanításaikban életben kellene tartaniuk isteni lényegüket, hogy evolúciójuk során megértsék Isten Tervét és hogy megértsék, hogy az életet Isten imádása, szeretete és tisztelete céljából teremtették, úgyanúgy, ahogy Ő szeret, tisztel és imád titeket Atyaságának részeként.

Eddig a pillanatig Andromedának sikerült kifejlesztenie azt, amire az Atyának szüksége volt. A Ragyogóak egy meghatározott időre települtek le. Ez volt az isteni óhaj kinyilatkoztatásának nagy pillanata, amelyben az első tizenhárom emberiségnek léteznie kellett az anyagi világegyetemben, hogy a tizenhárom emberiség egyike megkapja az isteni kapcsolat és az angyali kapcsolat adományát. És ez az emberiség ti vagytok.

Értitek, hogy  milyen fontos, hogy ez a Terv működjön?

A kettősség legyőzésének fő kulcsa a Szeretet.

Az ellenég nem semmisítheti meg a Szeretetet,  mint ahogy sokszor megpróbálta megsemmisíteni a tervet, minden idők legnagyobb  eltévelyedésére csábítva  Ádámot és Évát, hogy ne teljesüljön be az, amire Istennek szüksége van.

De Isten törekvését nem lehet megakadályozni. A világegyetem sok tudata azért jött a Földre, hogy segítsen az emberiségnek, mert az Andromedában történtek nagyon fontosak voltak.

Azokban az időkben tartottak egy szellemi összejövetelt, amikor az emberi tudat még nem létezett, sőt a Tervezet első részének kidolgozása sem létezett, mivel csupán a Szellemi Világegyetem egy törekvése volt, hogy később megvalósuljon az Anyagi Univerzumban.

Miért nem fejezték be az Andromedai Tervet a Földön, minden megengedett segítség ellenére?

Miért nem sikerült a magasabb tudatosságoknak kivitelezni azt, amit a Hellelek kértek tőlük?

Tisztában kell lennetek azzal, társaim, hogy az egyik Teremtő Atya megbukott, és hogy az engedetlensége legyőzte őt.

Innentől kezdve minden megváltozott. Az Örök Atya egy pillanatra egy ismeretlen dologgal szembesült. Mi lenne a Teremtéssel, ha a Terve nem teljesülne, úgy ahogyan az Egyedi Tudata meghatározta? Mi volt a Törvénye és a parancsa iránti engedetlenségnek az oka, és annak az értetlenségnek az oka, hogy Hatalmának középpontjában a Szeretet áll és nem a Tekintély?

Az eltévedt Teremtő Atyának nem sikerült a tényeken túl látnia. Ezért megtagadta az Örökkévaló Atyát, és minden megváltozott.

Innentől kezdve, Ádám és Éva első hibája miatt megtört az evolúció. A kísértés almája elcsábította őket, és a Genetikai Terv egyik napról a másikra megváltozott.

Kikerültek a halhatatlanságból és beléptek a halandóságba. Valami váratlan történt: a Földi férfi és nő öregségére ébredt, ami váratlanul jött, mert Isten egy örök és halhatatlan emberiségre gondolt.

Huszonhatezer évvel azután, hogy az első terv megszületett az emberiségben Ádám és Éva személyében, megjött Ábrahám, aki az első nagy pátriárka volt, akinek élete legnehezebb pillanatával kellett szembenéznie, hogy rá vezesse népét arra, hogy a Törvényben éljen és ne engedetlenségben.

Ábrahámnak sikerült, de sokat kellett szenvednie, mert Isten mindent számon kért tőle, mivel tudta, hogy később utódaitól születik majd meg Krisztus.

Ezért volt döntő az, ami Ábrahámmal és népével történt. Ez volt az emberi Terv kiigazítása és a Törvény szerint való helyes élet megtanulásának nagyszerű pillanata.

Innentől kezdve az Örökkévaló Atya látta, hogy az emberiséget soha többé nem lehet elterelni, és hogy az emberiség iránya az Ő Akaratának és Törvényének beteljesedésétől függ. És ez a mai napig így van a Szent Szívek beavatkozása révén, mert Isten részeként ismerjük a történelmeteket és  részei vagyunk ennek az emberiségnek.

Anyám és Én testet öltöttünk, hogy egészen az anyagi szintig átéljük a megváltás folyamatát, és betölthessük azt, amit a Hellelek határoztak meg.

Ezért kellett meghalnom a Kereszten, ezért tagadtak meg, utasítottak el, aláztak meg és korbácsoltak meg, hogy az emberi Tervet megmentsék,  és ezen utolsó lehetőség alkalmával, Krisztus földi jelenléte révén beteljesülhessen Isten az iránti törekvése, hogy Szeretete örökké teremtményeinek része legyen.

Így Isten arra kért, hogy használjam teremtményeit, gyermekeit az idők és a nemzedékek során, hogy lehetőleg minden lélek krisztusi életet élhessen, még a csúcspillanatokban és a meghatározó ciklusokban is, addig, amíg Isten Akarata be nem teljesedik.

A Ragyogóak törekvése azonban még nem valósult meg. Ez a végső pillanat
Krisztus visszatérésével jön el, amikor minden arra készül, hogy beteljesedjen, amikor a próféciák megnyilvánulnak, és az emberiség az események utolsó órájában  ezeknek az történéseknek a tudatában lesz.

Így a Hellelek Szent Könyve még mindig hiányos. Életetek története fogja befejezni. Ez az az érték, amelyet a Vérem árán mindnyájan adhattok neki, hogy ezt a könyvet végül a Ragyogók megírhassák tulajdon kezükkel.

Életeteket, és ezen a bolygón minden lény életét bele kell írni ebbe a Szent Könyvbe, Isten Akarata beteljesedésének bizonyságaként, ahogyan  Uratok élete is a Ragyogóak könyvébe van írva.

Ezen a hetedik napon ezt a kinyilatkoztatást hagyom rátok, hogy megértsétek és érezzétek azt, amit az Atya érez és él át, hogy ez az a kiéleződött pillanat, és nem lesz más pillanat.

Ezért küld el Engem, mint Hírnökét, hogy ne csak átélhessétek ezeket a dolgokat az Irgalmamban, hanem teljesítsétek is be azokat, ahogyan el van tervezve.

Ma emberi részetek Isten Igazsága előtt áll, hogy minden nap tudatosabbakká és felelősségteljesebbeké váljatok, mert az utolsó nagy idő előtt, az Isten Fia Visszatérésének az ideje előtt vagyunk.

Isten tegyen titeket alázatossá, hogy az Üzenetére és a Szavára hallgassatok, hogy túllépjetek saját magatokon és teljesítsétek be az Akaratát.

Az Eucharisztia szentségének a kegyelme által legyünk ezzel a titokkal és Isten ezen igazságával közösségben, hogy az emberiség választ tudjon adni a még be nem fejezett Tervre.

Ünnepeljünk.
 

Helyezzük oda magunkat első személyben Jézus Krisztus Urunk elé, hogy megkapjuk Áldását és Isteni Kegyelmét. Teljes szívvel csatlakozunk ehhez az imához minden papért:
 

Uram,
tisztuljon meg a szellemem
ebben a pillanatban,
hogy részt vehessek
a Szereteted kifürkészhetetlen titkaiban.

Uram,
tisztuljon meg a lelkem
ebben a pillanatban,
hogy méltó lehessek
minden Kegyelmedre.

Uram,
tisztuljon meg az elmém
ebben a pillanatban,
hogy egyesüljön a tudatom
Isten Isteni Elméjével, és így
megkapjam azt a kegyelmet,
hogy szeretettel teljesítsem
ezt a Szent Szentséget.

Uram,
tisztuljon meg a szívem
ebben a pillanatban,
hogy az érzéseim egyesüljenek
az emberiség iránti Szereteted
legtisztább Érzésével.

Uram,
tisztuljon meg a kezem
ebben a pillanatban,
hogy méltó lehessek a Tested és Véred
ünneplésében és felszentelésében való részvételre
Tisztítsd meg a kezemet mindattól,
amit tisztátalanul és helytelenül tettem,
hogy áldásban részesülhessek azért, hogy
megérinthessem Dicsőséges Testedet.

Uram,
tisztuljon meg a szemem
ebben a pillanatban,
mindattól, amit a Törvényen kívül látok,
hogy az ünneplés alatt
a tekintetem csak Rád szegeződjön.

Uram,
tisztuljon meg a szám
ebben a pillanatban,
azoktól a szavaktól, kifejezésektől és ítéletektől,
amelyeket Isten Szeretete ellen mondtam ki,
hogy mindazt, amit mostantól fogva mondok,
Evangéliumod Szent Igéje legyen,
a Szentlélek Kegyelme által.

Uram,
tisztuljon meg a fülem
ebben a pillanatban
mindattól, amit hallottam,
hogy ezentúl
csak a Szavaidat hallhassam,
és papként gyakorolhassam
minden Tanításodat.

Uram,
üríts ki ebben a pillanatban
hogy ne a személyiségem cselekedjen,
hanem Szellemed ereje és hatalma,
amely csodákat fog tenni
ezen a Szent Eukarísztián.
Ámen.

 

Ünnepeljük Krisztus szeretete titkát, amely jelen van az Eukarisztiában, és Urunk, a Ragyogóak, a Hellelek és Teremtõ Atyánk Jelenléte előtt ne csak felajánljuk ezt a szentséget, mint az emberi állapot átadását, hanem ajánljuk fel lelkünket és szívünket is bizonyságként és hálaadásként Krisztus minden Szeretetéért, amelyet az idők során kaptunk.

Ezért, mielőtt Krisztust átadták volna, vette a kenyeret, felemelte, megköszönte az Atyának, hogy Dicsőséges Testeként megáldja, hogy a világegyetem angyalai átváltoztassák igazságszolgáltatásként és az emberi bűnök megbocsátásaként. Azután megtörte és felajánlotta a társainak, mondván: "Vegyetek és egyetek, mert ez az Én testem, amely átadatik az emberiségért a bűnök bocsánatára."
 

Dicsérünk, Uram, és áldunk Téged.
Dicsérünk, Uram, és áldunk Téged.
Dicsérünk, Uram, és áldunk Téged.
Ámen.

 

Ezután vette a Kelyhet, és felajánlotta az Atyának az emberiség megváltásáért, hogy az Ő Vérévé váljon. Megáldotta a kelyhet, és a Teremtő Atya meghallgatta a Fia imádságát. Ezután felajánlotta társainak mondván: "Vegyetek és igyatok, mert ez az Én Vérem Kelyhe, az örökkévaló és az új Szövetség Vére, amelyet Uratok kiont majd az összes vétek megbocsátásáért. Tegyétek ezt az Én Emlékezetemre".
 

Dicsérünk, Uram, és áldunk Téged.
Dicsérünk, Uram, és áldunk Téged.
Dicsérünk, Uram, és áldunk Téged.
Ámen.

 

Mi Atyánk (spanyolul és angolul).

A béke, a Szeretet és Krisztus Világossága szálljon le a bolygóra.
 

Uram,
nem vagyok méltó, hogy  hajlékomba jőjj;
hanem csak szólj egy szót, és meggyógyulok.
Ámen.

Mennyei Atya,
Aki mindannyiunkat vezetsz,
fogadd el felajánlásunkat Neked,
vezess minket a Szeretet útján,
hogy legyen meg a Te Akaratod.
Ámen.

 

Krisztus Üdvösségének a Terve zajlik, és ez a lényege annak, hogy idejöttem Isten Hírnökeként, mint az Atya Fia, hogy Szeretetem által mindenkit megmenthessek.

Köszönöm, hogy most meghallgathatjuk a "Szereteted által megváltott" című dicséretet, hogy megértsétek a ma elhangzott üzenet lényegét, mert minden mindig a Szeretetből indul ki, és a Szeretet Kegyelmet hoz nektek.

Áldalak titeket.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 

Hálát adunk mindazért, Uram, amit adsz nekünk!

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT