SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FAITMÁN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Mennyei Édesanyátok ma a sebesült Afrikára tekint, hogy népe az Istenanya vigasztalása által megtalálja a továbblépéshez szükséges belső erőt.

Afrika az Én szeretett népem, egy olyan nép, amelyről gyakran megfeledkeznek, és amelynek fájdalmat okoz a mai idők kifinomult rabszolgasága.

Az Isteni Ige Asszonyaként azért jöttem, hogy megkérjem gyermekeimet, hogy ne feledkezzenek meg szeretett Afrikám szükségleteiről; mert amíg ezeket a sürgős szükségleteket az egész emberiség ki nem elégíti, addig nem fog eljönni a béke ideje, amelyet a világ oly kétségbeesetten keres.

Bizonyos események révén kedves afrikai gyermekeim hangját és kiáltását elhallgattatják, hogy szenvedésükről ne szerezzenek tudomást.

Ezért, ahogy a múlt hónapban arra kértelek benneteket, hogy imádkozzatok a családokért, ma arra hívlak benneteket, hogy ne felejtsetek el imádkozni a sebesült Afrikámért; mert szükségem van arra, hogy a szívetek, amelybenmár minden benne van, érzékeny legyen azok iránt, akik a legjobban szenvednek.

Nem múlhat el egyetlen nap sem anélkül, hogy ne gondolnátok az afrikai gyermekeimre. Szeretném, ha egy napon megismernétek és megértenétek, milyen fontos, hogy több misszionárius legyen Afrikában.

Éjjel-nappal imádkozom azokért, akiket elvetnek.

Éjjel-nappal imádkozom azokért, akiket elhanyagolnak.

Éjjel-nappal imádkozom azokért, akiket elfelejtettek.

Éjjel-nappal imádkozom azokért, akik nem érzékenyek arra, hogy meghallják Afrika kiáltását és segélykérését.

Anyai Szívem Afrikával van.

Kegyelmem fenntartja az összes afrikai hitét.

Szeretetem oltalmazza és vigasztalja őket a nehéz időkben.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és egész Afrika Anyja
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZERZETES RÉSZÉRE

Kedves gyermekeim!

Ezekben az időkben nehéz lesz a szeretetnek legyőznie a közömbösséget.

Ebben a csatában a lelketek és a szívetek fog küzdeni, hogy a mindennapi ima ereje által a világ megkapja az utolsó esélyt, amire szüksége van, hogy megtegye azt a lépést, amit még nem tett meg.

Ebben a csatában minden megengedett lesz, mert a lelkeknek meg kell tanulniuk választani, és a szabad akaratuk lesz a tét, mert az, hogy mit fognak megtapasztalni, attól függ, hogy mit választanak. Ez a jelenlegi valóság. Amíg az emberiséget még mindig megbénítja a világjárvány, addig a lelkek ragadják meg a lehetőséget, hogy észhez térjenek, és tudatosítják a jelenlét valódi értelmét ebben az emberiségben.

A globális fordulat e pillanatának oka legyen az, hogy szellemileg helyrehozzuk és újjáépítsük azt, amit az emberiség az eszméivel és cselekedeteivel tönkretett. Így a Világegyetem más szemmel fog rátok nézni, és több IsteniIrgalom fog leszállni, hogy ezt a pillanatot a gyógyulás és a megváltás lehetőségévé változtassa.

Gyermekeim, az ima iskolája ennek a pillanatnak az alapvető alapja, mert általa tanuljátok meg, hogy jobban összpontosítsatok és összehangolódjatok az Isteni Céllal, és ez visszahat az egész világra, hogy testvéribb és igazságosabb cselekedetek történjenek a bolygón.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Megáldalak benneteket.

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

 

Rendkívüli üzenet
SPECIÁLIS ÜZENET AZ ISTENI IRGALOM 82. MARATONJÁRA, AMELYET ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES KAPOTT MEG A MEGDICSŐÜLT KRISZTUSTÓL FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN, MINAS GERAISBAN, BRAZÍLIÁBAN

Legyen a Szentlélek az elmétekben és a szívetekben.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Ma azért jöttem le a Mennyből, hogy itt legyek ezen a találkozón, hogy elmondjam a világnak, hogy ebben a ciklusban minden megengedett. Atyám így döntött. Az emberiségnek belsőleg kell növekednie ahhoz, hogy kifejezze, mi célból jött erre a világra.

Szükségem van arra, hogy Velem legyetek éber állapotban, mert ebben az ébrenlétben mindig meg fogjátok találni a békét, és bölcsen fogtok tudni döntéseket hozni.

A bolygó olyan, mint egy törékeny kristály, amely a törés pontján van, akárcsak az összes benne található.

De irgalmas imátok és hitetek által megtanultátok, hogy hogyan erősítsétek meg magatokat, és ez az erősség nem lehet langyos, hanem szilárd, amelynek azon kell alapulnia, amiben hisztek és amit megtapasztaltok, amit gyakoroltok és amit szolgálatként felajánlotok a világnak valamint a testvéreiteknek.

Ezért minden megengedett, hogy az emberiség megtanulja azt, amit még nem tanult meg. Ez nem azt jelenti, hogy továbbra is szenvedni fogtok, mert továbbra is egy alaptörvény irányít titeket, amely a szabad akarat. Az emberiség eme választásában van az ítélet, az elveszettség és a sötétség.

De ma felszólítlak titeket, hogy kerekedjetek ezen a törvényen felül, és egyesüljetek az Isteni Ismeretemmel, Szavammal, hogy a Szeretet és az Igazság révén megtanuljatok bölcsen és éleslátással dönteni, anélkül, hogy a szabad akarat törvénye ítélete alá esnétek.

Tudom, hogy nem mindenkinek sikerül ezt megtennie, de még mindig van időtök, hogy lekűzdjétek a kettősséget. Ez nem fog megtörténni a Visszajövetelemig, és a szíveknek meg kell tapasztalniuk azt, amit meg kell tapasztalniuk ahhoz, hogy valódi szolgálókká válhassanak, feltéve, ha úgy döntötök, hogy követitek azt az utat, amelyet nemcsak nektek, hanem az egész világnak felajánlok, minden népnek és minden vallásnak, mivel nemcsak a keresztények Krisztusa vagyok, hanem minden lélek Mestere és Ura.

A lelkekben nincs vallás, nincs tan; van hit, bizalom és egység az Örökkévaló Atyában; ott ahol Én vagyok. És ezért arra törekszem, hogy mindig a szívetetekben és az életetekben legyek, hogy tükrözhessétek azokat az ajándékokat, amelyeket jó ideje adtam nektek.

Kincseim, amelyek belsőek, mélyek és nem anyagiak, soha nem vesznek el. Amikor a lelkek nem élnek azokkal a tehetségekkel, amelyeket adok nekik, az ajándékokat és az erényeket visszaveszem azokból a szívekből, amelyek nem teljesítik a Célom, és ez nem azt jelenti, hogy elhagyom őket.

Magányban és csendben figyellek titeket, egészen addig a pillanatig, amikor megtanultok lépéseket tenni, úgy, ahogy a Gecsemáné kertjétől a Keresztig tanítottam.

Az életetek minden pillanatában megtapasztalhatjátok a megváltást.

Az életetek minden lépésében lehetőségetek van a szabadságra, amikor a Szeretet és az Igazság Törvénye alatt vagytok.

Ez a világ szenved, és fájdalomban és bánatban van, nem csak a tudatosságban, hanem a lélekben is, mert a bolygó részeteket képezi, és mindnyájan együtt a bolygó nagy tudatának része vagytok, amely beteg és gyógyításra szorul.

Fenntartva a hiteteket és a Bennem való bizalmatokat, hidak mindig léteznek, amelyeken keresztül le tudok szállni, hogy segítsek nektek, annak ellenére, hogy nem érzékelitek, nem veszitek észre a Jelenlétemet, és csendben vagyok.

Mivel ez egy olyan meghatározott pillanat, amikor a bolygó egy kiszámíthatatlan esemény előtt áll, bizonytalan sors előtt, anélkül, hogy tudnánk, hogyan fog folytatódni az eljövendő idő.

De ti, akik a Szavaim és a Bölcsességem szeretetében nőttetek fel, nem kell arra összpontosítanotok az eszeteket, hogy mi fog történni, hanem inkább arra, ami most történik. Ebben van az a lecke, amelyre szükségetek van ahhoz, hogy növekedjetek, tanuljatok és képesek legyetek legyőzni az akadályokat és a megpróbáltatásokat a Szívem által felkínált végtelen bizalom által.

Talán azt, amit ma elmondok nektek, társaim, már hallottátok valamikor más Szavakkal, amelyeket már kimondtam. De a tudomásotokra hozom, hogy mindenben, amit ma mondok nektek, ott van a válasz, amire minden lénynek szüksége van az oktatás és a megtisztulás pillanatának megfelelően.

Ne higgyétek, hogy nem látom, mi történik bennetek, az eszetekben, hogy mit él át a lelketek, mire törekszik a szellemetek annak érdekében, hogy megtalálja az igazságot.

Ezért a Hierarchia egyhangúan egyesül ebben a pillanatban, Engedélyem és Tekintélyem alatt, hogy nyilvánosságra hozza az egész világ számára az utolsó impulzusokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az emberiség tudata még jobban felébredjen, és észrevegye, hogy nem tölti be a törvényt, és hogy be kell azt töltenie.

Ilyen módon a bizonytalanság, a szenvedés, és a járvány ideje véget ér. Ilyen módon nyitottak lesztek arra, hogy fogadjatok Engem visszatérésem rendkívüli pillanatában, amely nincs messze, amely minden nap elteltével egyre közelebb van, és amelyet szem előtt kell tartanotok, mert nem fogom figyelmeztetni sem a világot, sem titeket. A legszükségesebb és legsürgősebb pillanatban érkezem, annak ellenére, hogy minden nyugodtnak látszik.

Ebben a pillanatban visszatérhetek, hogy úgy tegyem ezt a világot a helyes útra, ahogyan sohasem történt eddig. Ilyen módon fog eljönni a szeretetteljes ítélet, és mindenki tudomásul fogja venni, nem számít, hogy hisztek-e vagy sem, hogy ismeretetek van vagy semmi ismeretetek sincs. Az Atya Színe előtt mindenki egyenlő lesz.

Soha sem fogok büntetést hozni rátok, hanem az Igazságot fogom megmutatni nektek a Szereteten keresztül, amely örökre megszabadít titeket.

És azzá lesztek, amire Nekem szükségem van, amit annyira várok, amit annyira remélek több, mint 2000 éve, mert ha ma itt vagyok, az azért van, mert Atyám ezt kérte Tőlem, és világosan megmutatta Nekem mindezt a Gecsemáné kertjében, mielőtt a kereszthalálra szántam volna Magamat.

Még mindig vannak Irgalommal teljes Kelyheim, hogy a lelkek ihassanak belőlük.

Az a Szeretet, amelyet mindegyik Kehelyben elhelyeztem, annyira bőséges, hogy kicsordul Vérem Fénye Erejétől. Ezek a kelyhek, abban az esetben, ha a lelkek nem isznak belőlük, és még csak figyelembe sem fogják azokat venni,  el fogják árasztani a világot a szenvedésem és a fájdalmam kódjával.

Ez az az áldozat, amit szeretném, ha Velem együtt tudnátok átélni; valami, amely túlmutat saját magatokon és tudatotokon, ismereteteken és szándékotokon.

Az áldozatok kelyhei fogják megmenteni a világot, és a büntetések rendkívüli szellemi megbocsátását fogják megengedni az emberiség legnagyobb részének, az odaszentelt életmód, a papi és misszionárius életmód által.  

Tehát minél nehezebb a pillanat, annál nehezebbek  a próbák, és annál fájdalmasabb számotokra a valódi igazság megismerése.

Ez az az idő és a nagy lehetőség arra, hogy odaadjatok mindent a mindenért, ahogyan Én is tettem, anélkül, hogy egy pillanatra gondoltam volna a visszavonulásra vagy a lemondásra. Mert tudtam, társaim, mi fog jönni. Nem volt olyan emberi fájdalom, érzés vagy gondolat, amely megakadályozta volna azt, hogy elvégezzem feladatomat a világért, éppúgy, mint ma töltöm be ezt a feladatot értetek és veletek.

Befejeződik szavaim Isten Könyvébe való írása, és ti ennek a történetnek a részei vagytok, amely Munkálkodásom nyomán íródik.

Az Isteni Irgalom eme Maratonján kiáltsunk az isteni megértésért, az egyetemes bölcsességért, hogy mindenki jó döntéseket hozhasson ebben a kritikus időben, amikor az ima és a szolgálat lesz a pajzs, amely megvéd titeket, és az az impulzus, amely arra a döntésre for titeket vezetni, hogy feltétel nélkül az Én oldalamon legyetek.

Ma nem azért jövök, hogy a tévedéseiteket, sérüléseiteket, sivatagjaitokat lássam, mert ezeket már ismerem.

Azért jövök, hogy értéket és hatalmat adjak minden egyes Fénykódnak, Szeretetkódnak és Igekódnak, amelyet a szívetekbe helyeztem, mert hiszem, hogy alkalmazni fogjátok azokat, és felelősséget fogtok vállalni azokért, tudva, hogy tükrökre, szolgálókra és misszionáriusokra van szükségem a Földön. hogy meggyógyítsák a fájdalmat a Szeretet által, amelyet nekik adtam, és amelyet félelem nélkül mindig fogtok tudni adni.

Merjetek szeretni, jobban, mint ahogy Én szeretlek titeket.

Merjétek megadni magatokat, jobban, mint amennyire Én adtam meg magam.

Még senki sem lépett túl Rajtam a Szeretetben, és remélem, hogy ez majd valamikor megvalósul.

Ma a világból a szenvedését viszem Magammal, amelyet átél, hogy meggyógyuljon, felszabaduljon, átalakuljon és szublimálódjon, és hogy ezen a Maratonon tanítványaim, barátaim és társaim, megújítsátok Velem a belső fogadalmat.

Június e hónapjában, a Jézus Szent Szívének hónapjában, a lelkek emlékezzenek arra, hogy a Szívemben mindegyikőtök számára van hely, egy olyan hely, amely arra vár, hogy elfoglaljátok azt.

Köszönöm, hogy Velem imádkoztok, hogy a világért imádkoztok, hogy Megváltótok Terve megvalósulhasson az emberiségben. Ámen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT