2023. június 10., szombat

Heti üzenetek
SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FAITMÁN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Mennyei Édesanyátok ma a sebesült Afrikára tekint, hogy népe az Istenanya vigasztalása által megtalálja a továbblépéshez szükséges belső erőt.

Afrika az Én szeretett népem, egy olyan nép, amelyről gyakran megfeledkeznek, és amelynek fájdalmat okoz a mai idők kifinomult rabszolgasága.

Az Isteni Ige Asszonyaként azért jöttem, hogy megkérjem gyermekeimet, hogy ne feledkezzenek meg szeretett Afrikám szükségleteiről; mert amíg ezeket a sürgős szükségleteket az egész emberiség ki nem elégíti, addig nem fog eljönni a béke ideje, amelyet a világ oly kétségbeesetten keres.

Bizonyos események révén kedves afrikai gyermekeim hangját és kiáltását elhallgattatják, hogy szenvedésükről ne szerezzenek tudomást.

Ezért, ahogy a múlt hónapban arra kértelek benneteket, hogy imádkozzatok a családokért, ma arra hívlak benneteket, hogy ne felejtsetek el imádkozni a sebesült Afrikámért; mert szükségem van arra, hogy a szívetek, amelybenmár minden benne van, érzékeny legyen azok iránt, akik a legjobban szenvednek.

Nem múlhat el egyetlen nap sem anélkül, hogy ne gondolnátok az afrikai gyermekeimre. Szeretném, ha egy napon megismernétek és megértenétek, milyen fontos, hogy több misszionárius legyen Afrikában.

Éjjel-nappal imádkozom azokért, akiket elvetnek.

Éjjel-nappal imádkozom azokért, akiket elhanyagolnak.

Éjjel-nappal imádkozom azokért, akiket elfelejtettek.

Éjjel-nappal imádkozom azokért, akik nem érzékenyek arra, hogy meghallják Afrika kiáltását és segélykérését.

Anyai Szívem Afrikával van.

Kegyelmem fenntartja az összes afrikai hitét.

Szeretetem oltalmazza és vigasztalja őket a nehéz időkben.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és egész Afrika Anyja