SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, NAZARÉBEN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Isten szeretetében az élet minden szakaszára megtaláljátok a választ.

Isten szeretetében újjászülettek, mint minden új hajnalban, és értelmet találtok az egész átélt tapasztalatban.

Isten szeretetében meggyógyultok, de meg is szabadultok önmagatoktól.

Isten szeretetében többé nem lesz okotok arra, hogy az isteni szeretettől távol cselekedjetek, gondolkodjatok vagy haladjatok.

Anyaként, olyan Anyaként, Aki már járt a Földön és közelről ismerte az emberi állapotot, arra kérlek benneteket, hogy ne hagyjátok befolyásolni magatokat a saját tökéletlenségetek miatt, hanem hagyjátok, hogy a Szeretet meggyógyítson és megváltson benneteket, hagyjátok, hogy a szív ajtaja mindig szélesre kitárva maradjon.

Soha se zárd be szíved ajtaját!

Ragaszkodjatok az Örök Atya Szeretetéhez, és újjászülettek, megszabadultok a rabságból, és a világ összes gonoszsága feloldódik.

Gyermekeim, bizony mondom nektek, hogy Szeretet nélkül soha sem fogjátok tudnimélységében megismerni a valóságot. Ezért ne felejtsétek el, hogy Isten  Szeretetének mély érzése által teremtett benneteket a Forrásban.

Engedjétek el tehát azt, amiben hisztek, amit egyetlen igazságként állítotok. Engedjétek el azt, amit a sajátotokként tartotok számon.

Itt az ideje, hogy gyermekeim saját magukon tapasztalják meg az összes Küldött Szavait; mert egy napon eljön a vég, és nektek Isten Szeretetében kell élnetek, abban a Szeretetben, amely képes túlmutatni önmagatokon egy nagyobb és egyetemes jó megvalósítása érdekében.

Ezt a kulcsot adom nektek még egyszer, az üres szeretet kulcsát, a meggyőződésektől és eszméktől mentes szeretetét, amely képes feláldozni magát Fiam szeretetéért.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és a Nagyobb Szeretet Anyja

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!    

Szeretetem olyan, mint amikor Isten simogatja a teremtményeit.

Az Ő Szeretete olyan bőséges és végtelen, hogy a lelkek gyakran nem tudják, hogyan különböztessék meg.

Ezért küld el Engem Fiam nevében, mint Isten Szeretetének Anyját, hogy a lelkek és mindenekelőtt az esszenciák emlékezzenek arra, hogy magukban hordozzák a Legnagyobb Szeretet egy kis részecskéjét; és hogy e Legfelsőbb Szeretet nélkül nem lehetséges tanulni vagy fejlődni ebben a világban.

Fiam azért jött a világba, hogy megtanítson benneteket a Szeretetre; egy olyan Szeretetre, amely érett, önadakozó és feltétel nélküli; egy olyan Szeretetre, amely azokért adatott, akiket elutasítottak, diszkrimináltak és kitagadtak.

Krisztus szeretete szeretet a bűnösök, az elveszettek és azok iránt, akik már nem találnak szeretetet önmagukban.

Az Isteni Szeretet Anyjaként azért jöttem ma, hogy emlékeztesselek benneteket arra, hogy minden tökéletlenségen és hibán túl bennetek él az a Szeretet, amely e bolygó és e nagy világegyetem részévé tesz benneteket, amely újra és újra vár rátok, hogy megtanuljatok fejlődni.

De gyermekeim, ne felejtsétek el, hogy ennek a krisztusi szeretetnek a kifejezése a legkisebb dolgokban kezdődik, a mindennapokban, mindazokkal, akik körülöttetek élnek és vannak.

Mindaz, amit Fiam tanított nektek, nem lehet hiábavaló és nem maradhat eredménytelen.

Adjátok meg a Nagyobb Szeretetnek azt a helyet, amit megérdemel az életetekben és a testvéreitek körében, mert így az akadályok feloldódnak, a sebek begyógyulnak, és a lelkek az Örök Atya Szeretetének hiteles ereje által újjászületnek az útjukon.

Ma úgy kérem ezt tőletek mintha először kérném, mert a világ továbbra is a közömbösség, az Istentől és az Ő jelenlététől üres életmód felé halad, ahol az irányzatok és ideológiák veszik át az első helyet az emberek életében, hogy eltávolítsák őket Istentől és valódi lényegüktől.

Tehát gondolkodjatok el ezeken a kérdéseken:

Hol munkálkodik az életemben Krisztus Szeretete?

Hagyok-e teret, és nem állok-e ellen, hogy a Szeretet átalakíthasson engem és a világot?

Hiszek-e a Nagyobb Szeretet erejében?

Így, gyermekeim, Szavaim nem csak szavak lesznek, nem csak egy újabb Üzenet, amelyet csak meghallgattok, és semmi sem történik gyermekeimben.

A világnak szüksége van a Szeretet hiteles pilléreire, hogy az emberiségnek a valódi és egyedülálló Céljától való globális eltávolodását időben helyre lehessen hozni.

Köszönöm, hogy figyelmesen válaszoltatok a hívásomra.

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, SAN PABLO VÁROSÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

A versek második sorozata
Egy lélek kilencedik verse Jézus Szent és Áldott Szívéhez

Uram,
tanulhassak mindig
a tetőző és nehéz pillanatokból.

Legyek képes arra, hogy megtanuljam,
hogy láthassam minden tanulás
fényes eredményét,
hogy belsőleg fejlődhessek
alázatban, szeretetben és irgalmasságban.

Uram, mutasd meg
minden egyes tanulási alkalom
és minden próba  nagyszerűségét.

Láthassam mindenben azt,
ami csodálatos,
Szeretetedet és Irgalmasságodat,
hogy megtanulhassuk,
hogy megalázzuk és átadjuk magunkat Neked
minden pillanatban.

Uram, vegyél részt
az élet minden iskolájában.

Menj be ennek a tökéletlen lénynek
a mélyébe,
hogy én magam
fedezzhessem fel a szolgálatnak
és annak a jónak a kincseit, amelyeket elhelyeztél
a belső világomban.

Uram, tartsd meg mindig bennem
az egységet.

Tégy engem kicsivé,
de ugyanakkor szolgálatkésszé is
az élet minden pillanatában.

Tégy engem a világ szolgálójává,
mint a hangszeredet,
hogy mindenkinek legyen meg az a Kegyelme,
hogy megismerje átalakító
és életet adó Szeretetedet.

Uram, tedd meg,
amit meg kell tenned.

Ámen.
 

Hálát adok azért, hogy megőrzitek szívetekben e lélek szavait!

Áld titeket

Mesteretek, Krisztus Jézus

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS NAPI ÜZENETE, AMELYET SPANYOLORSZÁG MALAGA VÁROSÁBAN ADOTT ÁT ELIÁS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

A versek első sorozata
Egy lélek kilencedik verse Jézus Szent és Áldott Szívéhez

Bár a lelkem, Uram,
szegény és tökéletlen,
könyörgöm Hozzád, szeretett Jézus,
hogy használd őt,
hogy folytatni tudjad
Szereteted és Megváltásod
végtelen és csodálatos Munkáját.

Kedves Jézus!
rősítsd meg ezt a gyenge
és törékeny lelket.

Uram, Isteni Tüzed
juttasson el valaha ahhoz,
hogy találkozhassak ártatlanságod szent Ajándékával,
hogy  Terveid szerint
én is  
felébreszthessem magamban
a belső Tisztaságodhoz hasonló
Ajándékot.

Tegyél szelíddé, Jézus.

Tegyél alázatossá,
és mindenekelőtt igazzá,
hogy ezekben a tökéletlen szemekben
szeretetteljes és békés pillantásod tükröződjön
azért, hogy a legmagányosabb és leginkább szenvedő lelkek
a felajánlásom révén
erős  Mennyei Jelenléteddel találkozhassanak.

Ezért, Uram,
Szabadíts meg engem vágyaimtól,
szabadíts meg engem minden hivalkodástól és akaratosságtól.

Legyen szívem olyan egyszerű, mint a Tiéd.

Mert az egyetlen kívánságom, kedves Jézus,
az, hogy tetszésedre legyek és megosszam Veled
a nehéz keresztet, amit Te
még mindig hordozol a világért.

Hallgasd meg imádságomat, Uram,
és még egyszer tegyél
érdemessé arra, hogy Előtted lehessek.

Mert annak ellenére,
hogy még nem értem
titkaid hatalmát,
szeretettel fogadom el
az összes Isteni Akaratodat.

Ma teljesüljön bennem, Uram,
Mennyei Terved,
hogy egy napon bizonyságot tehessél
Megváltási Munkádról rajtam keresztül,
és a Mennyei Atya  előtt.

Ámen.
 

Hálát adok azért, hogy megőrzitek szívetekben e lélek szavait!

Áld titeket

Mesteretek, Krisztus Jézus

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT