SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET PORTUGÁLIÁBAN, FATIMÁN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!    

Szeretetem olyan, mint amikor Isten simogatja a teremtményeit.

Az Ő Szeretete olyan bőséges és végtelen, hogy a lelkek gyakran nem tudják, hogyan különböztessék meg.

Ezért küld el Engem Fiam nevében, mint Isten Szeretetének Anyját, hogy a lelkek és mindenekelőtt az esszenciák emlékezzenek arra, hogy magukban hordozzák a Legnagyobb Szeretet egy kis részecskéjét; és hogy e Legfelsőbb Szeretet nélkül nem lehetséges tanulni vagy fejlődni ebben a világban.

Fiam azért jött a világba, hogy megtanítson benneteket a Szeretetre; egy olyan Szeretetre, amely érett, önadakozó és feltétel nélküli; egy olyan Szeretetre, amely azokért adatott, akiket elutasítottak, diszkrimináltak és kitagadtak.

Krisztus szeretete szeretet a bűnösök, az elveszettek és azok iránt, akik már nem találnak szeretetet önmagukban.

Az Isteni Szeretet Anyjaként azért jöttem ma, hogy emlékeztesselek benneteket arra, hogy minden tökéletlenségen és hibán túl bennetek él az a Szeretet, amely e bolygó és e nagy világegyetem részévé tesz benneteket, amely újra és újra vár rátok, hogy megtanuljatok fejlődni.

De gyermekeim, ne felejtsétek el, hogy ennek a krisztusi szeretetnek a kifejezése a legkisebb dolgokban kezdődik, a mindennapokban, mindazokkal, akik körülöttetek élnek és vannak.

Mindaz, amit Fiam tanított nektek, nem lehet hiábavaló és nem maradhat eredménytelen.

Adjátok meg a Nagyobb Szeretetnek azt a helyet, amit megérdemel az életetekben és a testvéreitek körében, mert így az akadályok feloldódnak, a sebek begyógyulnak, és a lelkek az Örök Atya Szeretetének hiteles ereje által újjászületnek az útjukon.

Ma úgy kérem ezt tőletek mintha először kérném, mert a világ továbbra is a közömbösség, az Istentől és az Ő jelenlététől üres életmód felé halad, ahol az irányzatok és ideológiák veszik át az első helyet az emberek életében, hogy eltávolítsák őket Istentől és valódi lényegüktől.

Tehát gondolkodjatok el ezeken a kérdéseken:

Hol munkálkodik az életemben Krisztus Szeretete?

Hagyok-e teret, és nem állok-e ellen, hogy a Szeretet átalakíthasson engem és a világot?

Hiszek-e a Nagyobb Szeretet erejében?

Így, gyermekeim, Szavaim nem csak szavak lesznek, nem csak egy újabb Üzenet, amelyet csak meghallgattok, és semmi sem történik gyermekeimben.

A világnak szüksége van a Szeretet hiteles pilléreire, hogy az emberiségnek a valódi és egyedülálló Céljától való globális eltávolodását időben helyre lehessen hozni.

Köszönöm, hogy figyelmesen válaszoltatok a hívásomra.

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZERZETES RÉSZÉRE

Gyermekem!

Ahhoz, hogy tiszta életed legyen, tiszta szívvel kell rendelkezned, tiszta szívvel rendelkezve tiszta elméd lesz, és tiszta elmével rendelkezve tiszta szándékokat fogsz elérni.

Ahhoz, hogy ez megtörténjen, nem szabad megfeledkezned arról a szellemi lényegről, amely vagy, és nem szabad annyira a külsőségekhez ragaszkodnod.

A tiszta szívet az által az abszolút elhatározás által lehet elérni, hogy megéljük Isten Szeretetét, és nem veszítjük szem elől.

A tökéletlenségektől vagy a traumáktól függetlenül a tiszta szív nem veszíti el vagy nem oldja fel azt, amit valóban megtanult.

Ezért csak a tiszta szív nemes szív, amely képes arra, hogy megértse az életet és annak helyzetét a konkréton vagy az anyagiakon túl.

Így a tiszta szív lesz az élet ura, nem pedig az elme. Az elmének a szív által eldöntött cselekedetek segítőjeként kell működnie, hogy az élet harmóniában és ne konfliktusban legyen.

A tiszta szív egy bizalommal teli, önfeláldozó és segítőkész szív, amely képes kimozdulni önmagából, hogy helyet és teret adjon másoknak.

A tiszta szív nem fél attól, hogy elváljon valamitől, az áldozattól, attól, hogy egy kicsit többet adjon magából, még akkor sem, ha látszólag azt hiszi, hogy nem fog sikerülni.

A tiszta szív felismeri hibáit, de nem hibáztatja magát azok miatt. Csendben dolgozik, amíg át nem tudja alakítani lényének legmélyebb aspektusait.

A tiszta szív béketeremtő.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Megáldalak benneteket.

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT A LÁTNOK ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SZERZETES SZÁMÁRA

Eljött az ideje annak, hogy az emberi szív megszentelt szívvé váljon, ahogyan Szent Józsefé.

Az egyszerű názáreti ács példája motiváljon benneteket arra, hogy megtaláljátok az emberi állapot transzcendenciáját, elfogadva a tökéletlenséget, de napról napra átalakítva azt, ahogyan Szent József is tette.

Az Ő tisztaságának és személytelenségének példája hívjon benneteket arra, hogy ugyanezt az utat keressétek, hogy továbbra is megfeleljetek a megszentelődés kihívásainak és a lélek törekvéseinek.

Csatlakozzatok Szent Józsefhez, és legyetek a Szeretet Tervének munkatársai. Építsétek az új élet alapjait, és a megújulás el fog jönni.

Utánozzátok Szent József alázatos lépteit. Legyen a szívetek lemondó, de legyen üres szívetek, tele szolgálattal és szeretettel, ahogyan Szent József kifejezte.

Szent József munkájának e zárónapján éljen bennetek az összes útmutatása, és a Legtisztább Szent József által megáldott lelketek újítsa meg a Mennyei Atya Szeretettervének tett fogadalmát.

De ne feledjétek, hogy Szent József továbbra is áldani fogja a világot.

Most eljött annak az ideje, hogy minden lélek úgy éljen, ahogyan Szent József tette. Ez egy belső meghívás azok számára, akik Szent József példájából akarnak tanulni.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Megáldalak benneteket.

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS NAPI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, SAN PABLO VÁROSÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

A versek második sorozata
Egy lélek kilencedik verse Jézus Szent és Áldott Szívéhez

Uram,
tanulhassak mindig
a tetőző és nehéz pillanatokból.

Legyek képes arra, hogy megtanuljam,
hogy láthassam minden tanulás
fényes eredményét,
hogy belsőleg fejlődhessek
alázatban, szeretetben és irgalmasságban.

Uram, mutasd meg
minden egyes tanulási alkalom
és minden próba  nagyszerűségét.

Láthassam mindenben azt,
ami csodálatos,
Szeretetedet és Irgalmasságodat,
hogy megtanulhassuk,
hogy megalázzuk és átadjuk magunkat Neked
minden pillanatban.

Uram, vegyél részt
az élet minden iskolájában.

Menj be ennek a tökéletlen lénynek
a mélyébe,
hogy én magam
fedezzhessem fel a szolgálatnak
és annak a jónak a kincseit, amelyeket elhelyeztél
a belső világomban.

Uram, tartsd meg mindig bennem
az egységet.

Tégy engem kicsivé,
de ugyanakkor szolgálatkésszé is
az élet minden pillanatában.

Tégy engem a világ szolgálójává,
mint a hangszeredet,
hogy mindenkinek legyen meg az a Kegyelme,
hogy megismerje átalakító
és életet adó Szeretetedet.

Uram, tedd meg,
amit meg kell tenned.

Ámen.
 

Hálát adok azért, hogy megőrzitek szívetekben e lélek szavait!

Áld titeket

Mesteretek, Krisztus Jézus

A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS NAPI ÜZENETE, AMELYET SPANYOLORSZÁG MALAGA VÁROSÁBAN ADOTT ÁT ELIÁS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

A versek első sorozata
Egy lélek kilencedik verse Jézus Szent és Áldott Szívéhez

Bár a lelkem, Uram,
szegény és tökéletlen,
könyörgöm Hozzád, szeretett Jézus,
hogy használd őt,
hogy folytatni tudjad
Szereteted és Megváltásod
végtelen és csodálatos Munkáját.

Kedves Jézus!
rősítsd meg ezt a gyenge
és törékeny lelket.

Uram, Isteni Tüzed
juttasson el valaha ahhoz,
hogy találkozhassak ártatlanságod szent Ajándékával,
hogy  Terveid szerint
én is  
felébreszthessem magamban
a belső Tisztaságodhoz hasonló
Ajándékot.

Tegyél szelíddé, Jézus.

Tegyél alázatossá,
és mindenekelőtt igazzá,
hogy ezekben a tökéletlen szemekben
szeretetteljes és békés pillantásod tükröződjön
azért, hogy a legmagányosabb és leginkább szenvedő lelkek
a felajánlásom révén
erős  Mennyei Jelenléteddel találkozhassanak.

Ezért, Uram,
Szabadíts meg engem vágyaimtól,
szabadíts meg engem minden hivalkodástól és akaratosságtól.

Legyen szívem olyan egyszerű, mint a Tiéd.

Mert az egyetlen kívánságom, kedves Jézus,
az, hogy tetszésedre legyek és megosszam Veled
a nehéz keresztet, amit Te
még mindig hordozol a világért.

Hallgasd meg imádságomat, Uram,
és még egyszer tegyél
érdemessé arra, hogy Előtted lehessek.

Mert annak ellenére,
hogy még nem értem
titkaid hatalmát,
szeretettel fogadom el
az összes Isteni Akaratodat.

Ma teljesüljön bennem, Uram,
Mennyei Terved,
hogy egy napon bizonyságot tehessél
Megváltási Munkádról rajtam keresztül,
és a Mennyei Atya  előtt.

Ámen.
 

Hálát adok azért, hogy megőrzitek szívetekben e lélek szavait!

Áld titeket

Mesteretek, Krisztus Jézus

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT