2023. január 19., csütörtök

A Szent Hívás
A MEGDICSŐÜLT KRISZTUS JÉZUS MEGJELENÉSE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, ARIZONÁBAN, A COLORADO NAGY KANYONJÁBANBAN ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Erre a pillanatra vártam ezekben az utolsó időkben, hogy Isteni Tudatomat a Hierarchia és a Teremtés e szent helye fölé helyezhessem, hogy az Egyesült Államok valódi szellemi kincsei ezen a napon megjelenjenek azon belső szemek előtt, amelyek nyitottak, hogy érzékeljék azokat, azon szívek előtt, amelyek nyitottak, hogy érezzék azokat.

Azért jöttem, hogy megismertessem a világgal ezeket a kincseket, amelyeket a Colorado Grand Canyonjában őriznek, hogy ennek a nemzetnek a lelke emlékezzen létrejöttének és létezésének Céljára, hogy az itt élők tudják, hogy az Egyesült Államok szellemi céljának még be kell teljesülnie, annak ellenére, hogy az ország kapcsolatban van a háborúkkal és a konfliktusokkal, amelyekben évtizedek óta él.

Az emberiség és különösen az egész északi félteke elé helyezem a Colorado Grand Canyonja Szellemi Hierarchiájának eme Szent Ereklyéit, hogy minden lehetséges tudat és lélek ihasson ebből a forrásból, amely itt él és amely itt található, a Teremtés előtti legmélyebb és legáhítatosabb csendben, amelynek a szellemi lelkébe az  elmélkedés és a belső imádság révén be lehet jutni, úgy, mint az Egyesült Államok más helyeire, ahol a Hierarchia csendesen kifejezi magát, mint pl. a Shasta hegyen.

Azért jöttem ebben a döntő időben, amelyben a nemzetek lelke nem evolúciós eseményekkel kötelezi el magát, hogy elmondjam azoknak, akik nyitott szívűek, akik szüntelenül keresik a transzcendencia és a felemelkedés útját, hogy érezzék mélyen a szívükben a Colorado Grand Canyon szent energiáit, amelyek a szeretet felbecsülhetetlen és végtelen történetét fejezik ki, és azt a tapasztalatot, amelyet az eredeti népek ezzel e világegyetemmel és e bolygóval kapcsolatban értek el.

Szeretném, ha észre tudnátok venni, hogy ez az élet anyagilag nem ér véget; hogy az igazi élet
a szellemi életben található, és hogy a Földön végzett Emberi Terv kezdetétől fogva Isten minden részletre gondolt, hogy az emberi civilizációnak az Élővilággal való valódi közössége révén kapcsolódhasson az Ősforráshoz. Ez az  Élővilág felé való igazi szolgálat, amelyet a felszínen élő ember annyira megsértett és amellyel annyira rosszul bánt.

De miennyire nagy a világ legszebb tájai Élővilágának szeretete, amely minden kapott támadás ellenére továbbra is adományozza magát és átadja magát értetek, azzal az elsődleges céllal, hogy a mostani ember megtanulja, hogy fejlődjön és felébredjen.

Ahogy mondtam, itt szent ereklyék léteznek, a tiszta szívűek képesek lesznek rájuk hangolódni, és így megtalálják valódi eredetüket és az igazi okot, amiért itt testesültek meg, ebben a világban, hogy megtanulják megélni a szeretet és a megváltás iskoláját.

Röviden: Társaim, ezen a bolygón, amelyet a Teremtő gondolkodt ki és teremtett az Arkangyalok fenséges segítségével, a Szent Teremtő Szülők a legjobb feltételeket teremtették meg azon lelkek számára, akik itt testesülnek meg, hogy megéljék mély szellemi tapasztalatukat, és ezen a szent tapasztalaton keresztül találják meg a jelen időben és ciklusban való itt tartózkodásuk  célját és okát, hogy az Isteni Akarat kifejezésének a részesei legyenek.

Ezért örömmel és ujjongva nyissátok ki a tudatotokat, tágítsátok ki a szíveteket a Colorado Grand Canyonja, a szeretet és a testvériség Szent Helye előtt, hogy a szellemetek beleegyezésetek által megkapja ezt a  lehetőséget, hogy a Szentlélek fuvallata által megkapjátok azokat a kozmikus impulzusokat és áramlatokat, amelyeket itt találtok, és így elkezdhetitek azoknak az értékeknek a visszaszerzését, amelyeket az emberiség elveszített ebben az időben.

Az a Szent Helyek létezésének a fő oka, hogy a lelkek emlékezzenek arra, hogy csillagok, hogy a belső világok tudják, hogy olyan belső napok, amelyek ragyoghatnak ebben a térben és ebben az időben, élhetnek elkötelezettségük, leszármazási vonaluk és feladatuk szerint annak érdekében, hogy újjáépítsétek ennek az emberiségnek a tudatát és a tudattalan részét.

És úgy, ahogy Izrael szent népével történt, az emberiség szerezze vissza Eredeti Tervét, és élje meg a Teremtés Alapelveit és Törvényét, hogy megkezdődjön az új föld kialakulása.

Egyszerű, de mély szavakkal, hány múltbeli testvér jött a világegyetemből erre a bolygóra a Föld eredetéről kezdve, hogy elkísérje ennek a megtestesült emberi civilizációnak a lépéseit! És az idők, a traumák és a Föld felszínén történt események ellenére itt vannak, hogy továbbra is elkísérjenek. Igent mondtak az áldozatra, szellemük és felsőbbrendű tudatuk legértékesebb részét adták, hogy az erre a felszínre vonatkozó Terv ne vesszen el.

Lehetséges, hogy az emberiségnek lesz annyi bátorsága és merészsége, hogy elfogadja ezt a valóságot?

Lehetséges, hogy a felszíni ember bátorságot merít ebben az időben arra, hogy más szemmel nézze a Teremtést, és megértse, hogy ez az élet nem csak anyagi?

Elhozom nektek ezt a Kegyelmet és egyben lehetőséget, hogy a Colorado Grand Canyonjában található szent hely példáján keresztül kitáguljon a tudatotok, hogy megnyíljatok és felébredjetek arra, hogy találkozzatok a valósággal.

Ma rátok hagyom ezeket az impulzusokat. Mesteretek és Uratok pedig már előkészíti Lépteit az egész Istenséggel együtt, hogy megsegítse Brazíliát, mert a Hierarchia számára minden fontos, és remélem, hogy megtanuljátok, hogy egyetlen szándék, a hála valódi szándéka által szemléljétek az áldozatunkat.

Így képesek lesztek arra, hogy továbbra is elkísérjétek a Hierarchiát a bolygó eme hosszú pályáján, hogy a szenvedés törvénye véget érjen, a tudatok megszabaduljanak szellemi fogságukból, és megkapják a bolygó által fenntartott Elkerített Területek szent impulzusait, amelyek az emberi faj evolúcióját szolgálják.

Ragyogjon a csillagotok Velünk együtt; legyen a napotok a mi Szeretetet és Irgalmat kifejező Napunknak a része, hogy ez az emberi faj testvéribb és igazságosabb legyen, és érdemelje meg egy napon a Testvériség Harmadik Rendjét.

Minden nap imádkozom mindezért, és arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok Velem, hogy Isten eme izzó törekvése beteljesüljön, a 144 000-en túl.

Köszönetet mondok az Egyesült Államokban lévő testvéreknek, hogy elkísérték ezt a feladatot, hogy megfelelően értékelték a fontosságát a bolygó jelen pillanatának a szempontjából.

Áradjon mindannyiukra a Kegyelmem, különösen Vigasztaló Szeretetem, hogy rendelkezzenek a szükséges belső erővel arra, hogy megvessék a csoportos és a közösségi élet alapjait  az Egyesült Államokban, amely a Kelet Mestereinek mély törekvése.

A Colorado Grand Canyonja Szent Völgyéből, ahol a Hierarchia Fénye és Szeretete örökké ragyog, Megáldalak benneteket, és fogadjátok be a Békémet.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Nyerje el ez a világ a megváltást. Ámen.