พระคริสต์แห่งแสงสว่าง

พระคริสต์แห่งแสงสว่าง

            

 

ในนามของพระคริสต์แห่งแสงสว่าง
ข้าเปิดเผยความปรารถนาต่อพระเจ้า
เพื่อที่พระองค์จะได้อุ้มชูพวกเขาขึ้น
และรับพวกเขาไว้ในอุ้งหัตถ์

ในนามของพระคริสต์แห่งแสงสว่าง
ข้าเสนอตนเองต่อชีวิตนิรันดร์ ข้าสวามิภักดิ์
ต่อการสลายความผิด ความกลัวและความเศร้าโศก
เพื่อให้ความรู้สึกเหล่านั้นได้ถูกเปลี่ยน
เป็นความรักในพระคริสต์

ในนามของพระคริสต์แห่งแสงสว่าง
ข้าเปิดใจ
เพื่อรับอัคคีแห่งพระจิต
เพื่อให้อัคคีนั้นส่องไปยังดวงใจอื่นด้วย

ในนามของพระคริสต์แห่งแสงสว่าง
ข้าสารภาพบาปต่อพระองค์
เพื่อให้พระองค์ได้อภัยต่อการกระทำ
ความคิด และหนี้ต่อพระผู้เป็นเจ้าของข้า

อาเมน

Related Prayers

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ