การอุทิศแด่พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์

การอุทิศแด่พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์

            


สวดภาวนาทุกวันพฤหัสบดี
วันแห่งความลึกลับที่ส่องสว่าง ตามที่พระเยซูทรงระบุไว้

 

 วิหารนิรันดร์
ซึ่งปกปักที่อาศัยของข้าด้วยความรัก

อัคคีนิรันดร์
ซึ่งตามไฟให้เส้นทางของข้า

ราชานิรันดร์
พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์และหยั่งถึงมิได้ของพระเยซู
เป็นอยู่ในข้า มีอยู่ในข้า
กระทำและกรำงานผ่านใจข้า
เพื่อให้พวกเรา บัดนี้และตลอดไป
เป็นส่วนหนึ่งของสรวงสวรรค์นิรันดร์แห่งพระเจ้า

อาเมน

 

Related Prayers

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ