บทสวดภาวนาแก่อาณาจักรต่างๆ ในโลก

บทสวดภาวนาแก่อาณาจักรต่างๆ ในโลก

            

บทสวดภาวนาพิเศษแด่พระมารดา สำหรับเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่น
และสำหรับทุกอาณาจักรในบริเวณนั้น ให้สวดภาวนาบ่อยเท่าที่วิญญาณท่านต้องการ

 

พระมารดาแห่งสรวงสวรรค์
พระมารดาแห่งโลก
วิงวอนให้แก่เรา
และแก่อาณาจักรทั้งปวง

อาเมน

Related Prayers

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ