พระวรสารประจำวันของพระแม่มารี กุหลาบแห่งสันติ ประทานมายังศูนย์พระแม่มารีแห่งออโรรา เปซานดู อุรุกวัย แด่ผู้ทรงนิมิต ภราดาเอไลอัส เดล ซากราโด โคราโซน

บุตรชายของข้า

จงจินตนาการถึงขณะที่โลกทั้งสามตกอยู่ในความมืด เพราะว่าในความจริงแล้ว สิ่งที่โลกได้จุดชนวนขึ้นนั้นดึงดูดเอาความมืดมาสู่โลกมากขึ้น

หลายคนคิดว่าดวงตะวันจะถูกซ่อนไว้จากโลกเป็นเวลาสามวัน แต่ในความจริงแล้ว หากชาติต่างๆ ไม่หยุดจุดชนวนสงครามและยิ่งไปกว่านั้น ไม่หยุดส่งเสริมสงครามดังว่ามันเป็นความนิยมล่าสุดในเวลานี้ สิ่งที่เลวร้ายกว่าจักบังเกิด สิ่งซึ่งไม่มีใครคาดคิด ข้าพเจ้ากล่าวได้ว่ามันคือความรุนแรง

วันนี้ เทวทูตของพระเจ้าลบหนามอันน่าเจ็บปวดจากหฤทัยนิรมลของข้าพเจ้า และแม้คำสวดภาวนาแด่รัฐชาติทั้งหลายนั้นสถาวรและปกปักอเมริกาใต้ไว้ก็ตาม ในอีกทางหนึ่ง ปรปักษ์ของข้าพเจ้าก็กำลังพิชิตขุมกำลังและอวดสำแดงพันธมิตรของตนมากขึ้นเรื่อยๆ

หากสรรพาวุธมิได้ถูกหยุดใช้ ดังที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้ในฟาติมา สงครามครั้งที่สาม หรือร้ายแรงกว่านั้น ย่อมถูกปลดปล่อยออกมาในชั่วข้ามคืน

ความมืดอันเป็นไปได้นั้นอาจขึ้นครองบัลลังก์โลกและปิดซ่อนทั้งสามโลกไว้ อาจเป็นผลลัพธ์จากสารเคมี แก๊สและอาวุธสงคราม สิ่งที่มิอาจคาดการณ์ได้

ผลลัพธ์ของการทำลายตนเองในฐานะส่วนหนึ่งของมนุษยชาติย่อมรุนแรงยิ่ง กระทั่งว่าหลังจากเขาผู้จุดชนวนสงครามยกอาวุธของเขาขึ้น ก็สายเกินกว่าที่พวกเขาจะรู้ว่าขุมพลังนั้นยิ่งใหญ่ไปกว่าการควบคุม ไม่อาจหยุดยั้งผลลัพธ์และสิ่งที่จะเกิดตามมา

วันนี้ ด้วยความเจ็บปวดในหฤทัยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้านำความจริงข้อนี้มาเพื่อที่ว่า ด้วยข้อเสนอและการเสียสละนั้น อาจหลีกเลี่ยงหายนะได้

จินตนาการอีกครั้งเถิด ถึงโลกอันจมดิ่งในความมืดอันเกิดแต่ผลกระทบร้ายแรงของอาวุธนิวเคลียร์

มนุษย์ ด้วยเหตุจากผลประโยชน์นั้น กำลังเล่นกับมนุษยชาติอยู่ และแม้คำสัญญาถึงการกลับมาของพระคริสต์จะลุล่วง ช่วงเวลาอันเด็ดขาดที่สุดนั้นยังรอจะผ่านพ้นไป และช่วงเวลานั้นกำลังจะอุบัติขึ้น

ในขณะเดียวกันนั้น จงอย่าหยุดสวดภาวนา เพราะเช่นนี้พระมารดาแห่งสรวงสวรรค์ของท่านจะกระทำในอากาศนาวาแห่งจิตวิญญาณต่อ ขับเคี่ยวกับปรปักษ์ของพระองค์เพื่อขับไล่ความคิดของการใช้อาวุธออกจากจิตใจอันอ่อนแอ

บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะเข้าร่วมกับเหล่าทูตสวรรค์ผู้อารักขา เพื่อที่ว่าจิตวิญญาณของท่านจะได้รับการปกป้องจากการสะท้อนอันรุกรานซึ่งเกิดแต่สงครามในตะวันออกกลาง

นี่คือสาเหตุที่พระมารดาแห่งสรวงสวรรค์ของท่านหวังจะมาที่ซีกโลกเหนือในเร็วๆ นี้ มิใช่เพียงแต่เพื่อขัดขวางพวกเขาผู้จุดชนวนสงคราม แต่ยังเพื่อปกป้องจิตวิญญาณนับล้านของชาวยุโรปซึ่งอาจเป็นพยานต่อการทำลายอันไร้ที่สิ้นสุด ซึ่งเป็นผลลัพธ์อันเกิดจากสิ่งที่ตัวแทนของพวกเขากระทำไว้ในตะวันออกกลาง

ดังนั้น จงหลับใหลและฟื้นฟูสติเถิด แต่จงมีส่วนหนึ่งของท่านที่ตื่นรู้อยู่ เพราะว่าในทางที่ไม่คาดคิดนั้น อาจเกิดกระตุ้นขึ้นได้ทุกสิ่ง

สวดภาวนามากขึ้นเถิด จากหัวใจ เพื่อที่ว่าพระมารดาแห่งสวรรค์และปวงเทพจะได้ไกล่เกลี่ยและหลีกเลี่ยงหายนะอันมิอาจแก้

เมื่อหฤทัยของข้าพเจ้าเจ็บปวด ข้าพเจ้าสนับสนุนตนด้วยการสวดภาวนาด้วยความรักของพวกเขาผู้ร่วมทางกับข้าพเจ้าในวงจรอันยากนี้

ขอบคุณที่ตอบเสียงเรียกของข้าพเจ้า

ผู้อวยพรแก่ท่าน

พระแม่มารี กุหลาบแห่งสันติของท่าน