พระวรสารประจำวันของพระแม่มารี กุหลาบแห่งสันติ ประทานมายังศูนย์พระแม่มารีแห่งออโรรา เปซานดู อุรุกวัย แด่ผู้ทรงนิมิต ภราดาเอไลอัส เดล ซากราโด โคราโซน

บุตรชายของข้า

จงจินตนาการถึงขณะที่โลกทั้งสามตกอยู่ในความมืด เพราะว่าในความจริงแล้ว สิ่งที่โลกได้จุดชนวนขึ้นนั้นดึงดูดเอาความมืดมาสู่โลกมากขึ้น

หลายคนคิดว่าดวงตะวันจะถูกซ่อนไว้จากโลกเป็นเวลาสามวัน แต่ในความจริงแล้ว หากชาติต่างๆ ไม่หยุดจุดชนวนสงครามและยิ่งไปกว่านั้น ไม่หยุดส่งเสริมสงครามดังว่ามันเป็นความนิยมล่าสุดในเวลานี้ สิ่งที่เลวร้ายกว่าจักบังเกิด สิ่งซึ่งไม่มีใครคาดคิด ข้าพเจ้ากล่าวได้ว่ามันคือความรุนแรง

วันนี้ เทวทูตของพระเจ้าลบหนามอันน่าเจ็บปวดจากหฤทัยนิรมลของข้าพเจ้า และแม้คำสวดภาวนาแด่รัฐชาติทั้งหลายนั้นสถาวรและปกปักอเมริกาใต้ไว้ก็ตาม ในอีกทางหนึ่ง ปรปักษ์ของข้าพเจ้าก็กำลังพิชิตขุมกำลังและอวดสำแดงพันธมิตรของตนมากขึ้นเรื่อยๆ

หากสรรพาวุธมิได้ถูกหยุดใช้ ดังที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้ในฟาติมา สงครามครั้งที่สาม หรือร้ายแรงกว่านั้น ย่อมถูกปลดปล่อยออกมาในชั่วข้ามคืน

ความมืดอันเป็นไปได้นั้นอาจขึ้นครองบัลลังก์โลกและปิดซ่อนทั้งสามโลกไว้ อาจเป็นผลลัพธ์จากสารเคมี แก๊สและอาวุธสงคราม สิ่งที่มิอาจคาดการณ์ได้

ผลลัพธ์ของการทำลายตนเองในฐานะส่วนหนึ่งของมนุษยชาติย่อมรุนแรงยิ่ง กระทั่งว่าหลังจากเขาผู้จุดชนวนสงครามยกอาวุธของเขาขึ้น ก็สายเกินกว่าที่พวกเขาจะรู้ว่าขุมพลังนั้นยิ่งใหญ่ไปกว่าการควบคุม ไม่อาจหยุดยั้งผลลัพธ์และสิ่งที่จะเกิดตามมา

วันนี้ ด้วยความเจ็บปวดในหฤทัยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้านำความจริงข้อนี้มาเพื่อที่ว่า ด้วยข้อเสนอและการเสียสละนั้น อาจหลีกเลี่ยงหายนะได้

จินตนาการอีกครั้งเถิด ถึงโลกอันจมดิ่งในความมืดอันเกิดแต่ผลกระทบร้ายแรงของอาวุธนิวเคลียร์

มนุษย์ ด้วยเหตุจากผลประโยชน์นั้น กำลังเล่นกับมนุษยชาติอยู่ และแม้คำสัญญาถึงการกลับมาของพระคริสต์จะลุล่วง ช่วงเวลาอันเด็ดขาดที่สุดนั้นยังรอจะผ่านพ้นไป และช่วงเวลานั้นกำลังจะอุบัติขึ้น

ในขณะเดียวกันนั้น จงอย่าหยุดสวดภาวนา เพราะเช่นนี้พระมารดาแห่งสรวงสวรรค์ของท่านจะกระทำในอากาศนาวาแห่งจิตวิญญาณต่อ ขับเคี่ยวกับปรปักษ์ของพระองค์เพื่อขับไล่ความคิดของการใช้อาวุธออกจากจิตใจอันอ่อนแอ

บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะเข้าร่วมกับเหล่าทูตสวรรค์ผู้อารักขา เพื่อที่ว่าจิตวิญญาณของท่านจะได้รับการปกป้องจากการสะท้อนอันรุกรานซึ่งเกิดแต่สงครามในตะวันออกกลาง

นี่คือสาเหตุที่พระมารดาแห่งสรวงสวรรค์ของท่านหวังจะมาที่ซีกโลกเหนือในเร็วๆ นี้ มิใช่เพียงแต่เพื่อขัดขวางพวกเขาผู้จุดชนวนสงคราม แต่ยังเพื่อปกป้องจิตวิญญาณนับล้านของชาวยุโรปซึ่งอาจเป็นพยานต่อการทำลายอันไร้ที่สิ้นสุด ซึ่งเป็นผลลัพธ์อันเกิดจากสิ่งที่ตัวแทนของพวกเขากระทำไว้ในตะวันออกกลาง

ดังนั้น จงหลับใหลและฟื้นฟูสติเถิด แต่จงมีส่วนหนึ่งของท่านที่ตื่นรู้อยู่ เพราะว่าในทางที่ไม่คาดคิดนั้น อาจเกิดกระตุ้นขึ้นได้ทุกสิ่ง

สวดภาวนามากขึ้นเถิด จากหัวใจ เพื่อที่ว่าพระมารดาแห่งสวรรค์และปวงเทพจะได้ไกล่เกลี่ยและหลีกเลี่ยงหายนะอันมิอาจแก้

เมื่อหฤทัยของข้าพเจ้าเจ็บปวด ข้าพเจ้าสนับสนุนตนด้วยการสวดภาวนาด้วยความรักของพวกเขาผู้ร่วมทางกับข้าพเจ้าในวงจรอันยากนี้

ขอบคุณที่ตอบเสียงเรียกของข้าพเจ้า

ผู้อวยพรแก่ท่าน

พระแม่มารี กุหลาบแห่งสันติของท่าน

​​​​​พระวรสารประจำวันของนักบุญโยเซฟ ประทานมายังศูนย์พระแม่มารีแห่งอรุโณทัย แด่ผู้ทรงนิมิต ภคินีลูซีอา เด เฮซุส

ความรุ่งโรจน์นิรันดร์แด่พระเจ้าผู้อยู่สูงขึ้นไป และสันติแด่หัวใจซึ่งก่อนนั้นได้ทุกข์ทนในภารกิจเพื่อหฤทัยเปี่ยมกรุณาของพระคริสต์

ผู้ร่วมทางที่รักเอ๋ย ข้าขอบคุณท่านในนามของพระเจ้า พระบิดาสูงสุดแห่งสรรพสิ่ง ที่ตอบรับคำขอให้สวดภาวนาจากพระแม่มารีนิรมล ผู้รับใช้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์  คำสวดภาวนาของท่านนั้นเป็นที่ได้ยินในอาณาจักรแห่งสรวงสวรรค์ วิญญาณมากมายถูกเคลื่อนย้ายจากหุบเหวและเปลวนรกของโลกนี้

ข้าขอท่าน ด้วยพระหฤทัยแห่งรักอันบริสุทธิ์สูงสุดของข้า ให้สวดภาวนาต่อไปให้โลกนี้ และมิให้ยับยั้งพลังแห่งการไถ่บาปซึ่งกำเนิดขึ้นจากหัวใจของท่าน

ข้าขอให้ท่านให้ความสำคัญต่อความต้องการเร่งด่วนของโลกนี้และให้ท่านจดจำในทุกขณะชีวิตของท่านว่าวิญญาณซึ่งดับสูญอย่างไม่ถูกจดจำในโลกนี้คือสิ่งธรรมดา  วันนี้พระหฤทัยบริสุทธิ์สูงสุดมาเพื่อบอกท่านมิให้อนุญาตให้ความทารุณในโลกกลายมาเป็นธรรมชาติแห่งหัวใจมนุษย์

อย่าได้เชื่อมโยงตะวันออกกลางเข้ากับสงครามและข้อขัดแย้งถาวรหรือความตาย อัตวินิบาตกรรมและการฆ่าล้างเผ่า เพราะแผ่นดินนั้นต้องถูกจดจำในฐานะพื้นดินศักดิ์สิทธิ์ซึ่งครอบครัวแห่งพระคริสต์เคยอยู่และที่หฤทัยแห่งรักเปี่ยมกรุณาของพระองค์ได้เรียนรู้ที่จะรับใช้พระเจ้าและผู้อื่น

ปรปักษ์ของโครงการของพระเจ้าได้พยายามจะลบจากความทรงจำของมนุษยชาติ และยิ่งไปกว่านั้น ของตะวันออกกลาง ซึ่งรหัสอันถูกทิ้งไว้โดยพระคริสต์ ครอบครัวของพระองค์ และโดยอัครสาวกและสาวก  แต่ศัตรูนั้นมิได้รู้ ที่รักทั้งหลาย ว่ารหัสแห่งรักนั้นมิอาจขจัดสิ้นไปได้และย่อมส่องสว่างต่อหน้าใจอันบริสุทธิ์ซึ่งร้องเรียกเพื่อการไถ่บาปแก่โลก

โลหิตแห่งพระคริสต์มิได้หลั่งลงบนพื้นดินโดยบังเอิญ และเลือดซึ่งหลั่งในวันนี้จะถูกเปลี่ยนโดยผู้สวดภาวนาแห่งผู้สร้างสันติทั้งหมดในโลก

จงอย่าได้ลืมวิญญาณซึ่งหลงทางอยู่ทุกวันในโลกนี้ และยิ่งไปกว่านั้น ในแอฟริกาและในตะวันออกกลาง  จงอย่าหยุดภาวนาและเสนอความทุกข์ยากทั้งหมดของท่านให้แก่พวกเขาผู้ไม่มีโอกาสได้สำรวจหนทางแห่งจิตวิญญาณ

จงอยู่ด้วยจิตวิญญาณอันสำนึกคุณในทุกๆ วัน ด้วยนั่นคือทั้งหมดที่พระผู้สร้างนำมาแด่ท่าน เพื่อให้ท่านได้สามารถเติมเต็มแผนของพระองค์และสร้างสะพานสู่การไถ่บาปให้แก่ดวงใจที่หลงทาง

จงตื่นและเดินดุ่มไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์เถิด  การช่วยให้โลกนี้พ้นจากบาปเริ่มขึ้นในความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในชีวิตของท่าน

จงรู้ว่าวิญญาณและจิตวิญญาณของท่านนั้นศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า เพราะท่านเก็บไว้กับตนซึ่งศักยภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของบุตรชายแห่งพระองค์

ข้ารักท่านและหวังจะพบท่านในการสวดภาวนา ในการเปลี่ยนแปลง ความพยายามและการเสียสละในทุกๆ วัน

นักบุญโยเซฟ ผู้รักษาการณ์และคุ้มครองแผนการศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ