พระวรสารประจำวันของพระแม่มารี กุหลาบแห่งสันติ ประทานมายังศูนย์พระแม่มารีแห่งออโรรา เปซานดู อุรุกวัย แด่ผู้ทรงนิมิต ภราดาเอไลอัส เดล ซากราโด โคราโซน

บุตรชายของข้า

จงจินตนาการถึงขณะที่โลกทั้งสามตกอยู่ในความมืด เพราะว่าในความจริงแล้ว สิ่งที่โลกได้จุดชนวนขึ้นนั้นดึงดูดเอาความมืดมาสู่โลกมากขึ้น

หลายคนคิดว่าดวงตะวันจะถูกซ่อนไว้จากโลกเป็นเวลาสามวัน แต่ในความจริงแล้ว หากชาติต่างๆ ไม่หยุดจุดชนวนสงครามและยิ่งไปกว่านั้น ไม่หยุดส่งเสริมสงครามดังว่ามันเป็นความนิยมล่าสุดในเวลานี้ สิ่งที่เลวร้ายกว่าจักบังเกิด สิ่งซึ่งไม่มีใครคาดคิด ข้าพเจ้ากล่าวได้ว่ามันคือความรุนแรง

วันนี้ เทวทูตของพระเจ้าลบหนามอันน่าเจ็บปวดจากหฤทัยนิรมลของข้าพเจ้า และแม้คำสวดภาวนาแด่รัฐชาติทั้งหลายนั้นสถาวรและปกปักอเมริกาใต้ไว้ก็ตาม ในอีกทางหนึ่ง ปรปักษ์ของข้าพเจ้าก็กำลังพิชิตขุมกำลังและอวดสำแดงพันธมิตรของตนมากขึ้นเรื่อยๆ

หากสรรพาวุธมิได้ถูกหยุดใช้ ดังที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้ในฟาติมา สงครามครั้งที่สาม หรือร้ายแรงกว่านั้น ย่อมถูกปลดปล่อยออกมาในชั่วข้ามคืน

ความมืดอันเป็นไปได้นั้นอาจขึ้นครองบัลลังก์โลกและปิดซ่อนทั้งสามโลกไว้ อาจเป็นผลลัพธ์จากสารเคมี แก๊สและอาวุธสงคราม สิ่งที่มิอาจคาดการณ์ได้

ผลลัพธ์ของการทำลายตนเองในฐานะส่วนหนึ่งของมนุษยชาติย่อมรุนแรงยิ่ง กระทั่งว่าหลังจากเขาผู้จุดชนวนสงครามยกอาวุธของเขาขึ้น ก็สายเกินกว่าที่พวกเขาจะรู้ว่าขุมพลังนั้นยิ่งใหญ่ไปกว่าการควบคุม ไม่อาจหยุดยั้งผลลัพธ์และสิ่งที่จะเกิดตามมา

วันนี้ ด้วยความเจ็บปวดในหฤทัยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้านำความจริงข้อนี้มาเพื่อที่ว่า ด้วยข้อเสนอและการเสียสละนั้น อาจหลีกเลี่ยงหายนะได้

จินตนาการอีกครั้งเถิด ถึงโลกอันจมดิ่งในความมืดอันเกิดแต่ผลกระทบร้ายแรงของอาวุธนิวเคลียร์

มนุษย์ ด้วยเหตุจากผลประโยชน์นั้น กำลังเล่นกับมนุษยชาติอยู่ และแม้คำสัญญาถึงการกลับมาของพระคริสต์จะลุล่วง ช่วงเวลาอันเด็ดขาดที่สุดนั้นยังรอจะผ่านพ้นไป และช่วงเวลานั้นกำลังจะอุบัติขึ้น

ในขณะเดียวกันนั้น จงอย่าหยุดสวดภาวนา เพราะเช่นนี้พระมารดาแห่งสรวงสวรรค์ของท่านจะกระทำในอากาศนาวาแห่งจิตวิญญาณต่อ ขับเคี่ยวกับปรปักษ์ของพระองค์เพื่อขับไล่ความคิดของการใช้อาวุธออกจากจิตใจอันอ่อนแอ

บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะเข้าร่วมกับเหล่าทูตสวรรค์ผู้อารักขา เพื่อที่ว่าจิตวิญญาณของท่านจะได้รับการปกป้องจากการสะท้อนอันรุกรานซึ่งเกิดแต่สงครามในตะวันออกกลาง

นี่คือสาเหตุที่พระมารดาแห่งสรวงสวรรค์ของท่านหวังจะมาที่ซีกโลกเหนือในเร็วๆ นี้ มิใช่เพียงแต่เพื่อขัดขวางพวกเขาผู้จุดชนวนสงคราม แต่ยังเพื่อปกป้องจิตวิญญาณนับล้านของชาวยุโรปซึ่งอาจเป็นพยานต่อการทำลายอันไร้ที่สิ้นสุด ซึ่งเป็นผลลัพธ์อันเกิดจากสิ่งที่ตัวแทนของพวกเขากระทำไว้ในตะวันออกกลาง

ดังนั้น จงหลับใหลและฟื้นฟูสติเถิด แต่จงมีส่วนหนึ่งของท่านที่ตื่นรู้อยู่ เพราะว่าในทางที่ไม่คาดคิดนั้น อาจเกิดกระตุ้นขึ้นได้ทุกสิ่ง

สวดภาวนามากขึ้นเถิด จากหัวใจ เพื่อที่ว่าพระมารดาแห่งสวรรค์และปวงเทพจะได้ไกล่เกลี่ยและหลีกเลี่ยงหายนะอันมิอาจแก้

เมื่อหฤทัยของข้าพเจ้าเจ็บปวด ข้าพเจ้าสนับสนุนตนด้วยการสวดภาวนาด้วยความรักของพวกเขาผู้ร่วมทางกับข้าพเจ้าในวงจรอันยากนี้

ขอบคุณที่ตอบเสียงเรียกของข้าพเจ้า

ผู้อวยพรแก่ท่าน

พระแม่มารี กุหลาบแห่งสันติของท่าน

พระวรสารพิเศษสำหรับพิธีประชุมภาวนาในกรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิ ประทานมาจากพระแม่มารีพรหมจารี พระมารดาแห่งพระกรุณาแก่ผู้ทรงนิมิต ภราดาเอไลอัส

เหล่าเด็กน้อยที่รักเอ๋ย

วันนี้ ฟ้าสวรรค์ได้เปิดขึ้น และพระแม่แห่งพระกรุณาผู้ทรงสิริรุ่งโรจน์ได้เสด็จลงมายังนครบราซิเลียและทั่วทั้งพิภพโลก ภูษาแห่งแสงสว่างของเราแผ่คลุมหมู่มวลมนุษยชาติเพื่อช่วยให้ลูกหลานของเราก้าวเดินไปในวิถีแห่งศรัทธาและในความรักของพระเยซูคริสต์

เด็กน้อยที่รักเอ๋ย เพื่อสดุดีพระเจ้าผู้สูงสุด การปรากฏของเราในวันนี้จะตราตรึงเข้าไปนใจของพวกเจ้า เพื่อให้พวกเจ้ารู้ว่าเราคือผู้เดียวกันกับผู้ที่มาจากนาซาเรธ สตรีศักดิ์สิทธิ์จากกาลิลีที่ได้อุ้มชูกุมารเยซูและนำความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ามาสู่โลก

ด้วยเหตุนี้ วันนี้เราต้องการให้หัวใจของเจ้าเปิดกว้างมากกว่าทุกครั้ง ดังเช่นดวงดอกไม้ผลิแย้มบานรับแสงตะวัน และเจ้าจักได้น้อมรับเอาอาณัติแก่ทั่วทั้งโลกที่ทุกข์ทนทรมานอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เพื่อแสวงหาสันติสุขอีกครั้งผ่านหฤทัยแห่งเรา

ในครั้งหนึ่งเราได้กล่าวแก่ซิสเตอร์ลูซีอา โดส ซานโตสที่ฟาติมาว่า โลกนี้ควรอุทิศให้แก่หฤทัยนิรมลของเรา แต่วิญญาณจะได้รับมาหลังสติของเหล่าศัตรูเสื่อมสลายไป และพวกเขาเหล่านั้นต้องได้รับคำภาวนาจากผู้อุทิศตน เพราะฉะนั้น เจ้าจักได้รับภราดรภาพในหมู่ชน

เด็กน้อยที่รักเอ๋ย วันนี้วรสารแห่งเราเป็นกระแสเรียกสำนึกของพวกเจ้าให้ตื่น ตื่นมาเพื่อภาวนาและสำแดงกรุณาต่อแผ่นดินเอเชียและสรรพชีวิตที่นั่น เช่นเดียวกับวิญญาณ ชีวิตแห่งห้วงสมุทรและปวงธรรมชาติ

ภาวนาเถิด! ภาวนาจากหัวใจเพื่อสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง! เพราะมือของเหล่าบุตรแห่งพระองค์ได้ทำลายสิ่งสวยงามที่ทรงประทานให้มาแต่เบื้องปฐมกาล ในฐานะพระมารดาผู้กรุณา เรามาเพื่อเตือนเจ้าว่า ยังมีน้ำพุแห่งความการุณและการื้นฟู ที่ซึ่งพวกเจ้าจะวิงวอนขอความช่วยเหลือและร้องขอสิ่งที่ยิ่งไปกว่านั้น

เด็กน้อยแห่งบราซิเลีย หฤทัยแห่งเราแสนปีติในการบริจาคของพวกเจ้าเพื่องานของเราในอเมริกา เราขอบใจเจ้าจากเบื้องลึกของวิญญาณที่เจ้าได้เปิดประตูหัวใจรับเราเข้าไป เพราะการนำวรสารที่เราประกาศครั้งนี้ เป็นรากฐานให้เกิดการกอบกู้แผ่นดินโลก

เด็กน้อยแห่งบราซิเลียที่รักเอ๋ย จงวิงวอนพระเจ้าเพื่อพระกรุณาในอ้อมกอดมารดาแห่งเรา เราจะช่วยเจ้าเสมอเพียงเจ้าเอ่ยเรียกมา

ขอบใจเจ้าที่รับฟังเสียงเรียกเพื่อสันติภาพของเรา!

พระแม่มารี มารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้า มารดาแห่งพระกรุณา

 

ในตอนท้ายของพระวรสารที่ประทานมาจากพระแม่พรหมจารี พระแม่ได้เริ่มภาวนาบทภาวนาต่อไปนี้

 

พระมารดาแห่งสรวงสวรรค์
พระมารดาแห่งโลก
วิงวอนให้แก่เรา
และแก่อาณาจักรทั้งปวง

อาเมน

 

และพระนางกล่าวในตอนจบของการประจักษ์ว่าคำภาวนานี้อาจภาวนาซ้ำได้มากครั้งเท่าที่วิญญาณประสงค์ และโดยเฉพาะในเหตุที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่น และในอาณาจักรทั้งปวงทั่วภูมิภาคนั้น

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ