คำขอต่อนักบุญโยเซฟ

คำขอต่อนักบุญโยเซฟ

            


โอ้ นักบุญโยเซฟผู้เป็นที่รัก
บิดาแห่งความกรุณามิรู้สิ้น
วางในจิตวิญญาณของเรา
ซึ่งความถ่อมใจศักดิ์สิทธิ์
และความกรุณาอันไม่สิ้นสุด
เพื่อให้บังเกิดขึ้น
ผ่านชีวิตพวกเรา
ซึ่งมนุษยชาติใหม่

อาเมน

 

Related Prayers

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ