บทสวดภาวนาแห่งความสำนึกคุณต่อพระหฤทัยบริสุทธิ์สูงสุดของนักบุญโยเซฟ

บทสวดภาวนาแห่งความสำนึกคุณต่อพระหฤทัยบริสุทธิ์สูงสุดของนักบุญโยเซฟ

            


ข้าคือครูสอนศาสนาแห่งสันติภาพ
ข้านำมาไว้ในสองมือ ซึ่งดวงดาวอันกระจ่าง
แห่งภราดรภาพและความรัก

โอ้ พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์แห่งนักบุญโยเซฟ
ข้าขอบคุณท่าน และข้าวิงวอนท่านบัดนี้และตลอดไป
โปรดนำทางเรา
ปกป้องภารกิจของเรา
ชีวิตและวิญญาณของเรา
ดังนั้น ด้วยคำวิงวอนอันได้รับคำอวยพร

จากพระเยซูคริสต์ บุตรชายของท่าน
เราจะรักทุกสิ่งเพื่อนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้า

อาเมน

Related Prayers

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ