มิสเซอริคอร์เดีย มาเรีย ทีวี

ด้วยการประกอบกิจอย่างไม่รู้เหนื่อยล้าเพื่อสันติภาพโลกและรับใช้แผนของพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด คือหลักการทางคริสต์ของมิสเซอริคอร์เดีย มาเรีย ทีวี (เมอร์ซี มารี ทีวี) เป็นช่องรายการสื่อสารที่ตั้งเป้าจะเข้าถึงทุกครัวเรือนในโลก นำพาคำสอนของผู้ส่งสารสวรรค์แก่ทุกคน

ด้วยการประกอบกิจอย่างไม่รู้เหนื่อยล้าเพื่อสันติภาพโลกและรับใช้แผนของพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด คือหลักการทางคริสต์ของมิสเซอริคอร์เดีย มาเรีย ทีวี (เมอร์ซี มารี ทีวี) เป็นช่องรายการสื่อสารที่ตั้งเป้าจะเข้าถึงทุกครัวเรือนในโลก นำพาคำสอนของผู้ส่งสารสวรรค์แก่ทุกคน
 

"โครงการนี้ ซึ่งไม่ใช่โครงการของโลกมนุษย์ แต่เป็นโครงการฝ่ายวิญญาณ จะกระทำเพื่อเข้าถึงหัวใจของทุกบ้านเรือนในวิถีทางภราดรภาพ สวัสดิภาพ และสันติภาพ เพราะจดประสงค์ของเมอร์ซี มารี ทีวี จะเปิดประตู่ให้แก่วิญญาณทุกดวง พวกเขาจะได้ยินสารของเราและสารแห่งเยซู บุตรของเรา"


วันนี้ มิสเซอริคอร์เดีย มาเรีย ทีวี ถ่ายทอดรายการสดมากมาย ในนั้นมีการประจักษ์ของพระเยซูคริสต์ การประจักษ์ต่อสาธารณะของพระแม่มารี และการประจักษ์รายเดือนของนักบุญโยเซฟ การถ่ายทอดครั้งปฐมฤกษ์เริ่มขึ้นในมาราธอนของพระเมตตาคุณครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 และ 19 กันยายน 2013 ที่ศูนย์มาเรียนแห่งฟิเกวรา การ์โม ดา กาโชเอรา เอ็มจี บราซิล

ดูรายการทั้งหมดของมิสเซอริคอร์เดีย ทีวี และเข้าชมการถ่ายทอดได้ที่ www.misericordiamariatv.org/en - www.youtube.com/misericordiamariatvenglish

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ