พระวรสารประจำสัปดาห์ของพระเยซูคริสต์ ประทานมายังศูนย์พระแม่มารีแห่งฟิเกวรา มินาสเจราส ประเทศบราซิล แด่ผู้ทรงนิมิตภราดาเอไลอัส เดล ซากราโด โคราโซน

ทุกสรรพสิ่งซึ่งจักรวาลอาจได้บอกหรือเปิดเผยผ่านการแนะนำจักนำท่านสู่ความจริง นัยน์ตาของท่านจักไม่มืดบอด ตรงกันข้าม ด้วยการแนะนำศักดิ์สิทธิ์ ท่านจักเห็นส่วนหนึ่งและมากกว่าที่ท่านจักได้เห็นตามปกติ

ในทางเช่นนี้ ท่านย่อมสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ และในจิตวิญญาณแห่งการไตร่ตรองล่วงหน้า ท่านย่อมรู้ว่าต้องทำอย่างไรและจะดำเนินการอย่างไร

ดังนั้น เมื่อได้รู้ทุกสรรพสิ่งซึ่งจักรวาลเปิดเผยแก่ท่านผ่านคำแนะนำ ท่านจักเดินอย่างมั่นคงและแม้ว่าในบางคราคำแนะนำอาจดูโหดร้ายต่อชีวิตและต่อการนิยามของจิตสำนึก ท่านจักเรียนรู้ที่จะขอบคุณคำแนะนำนั้นทุกวันที่ไม่จางหายหรือห่างไกลจากความจริง และเพียงพยายามจะวางท่านในขั้นใหม่ของการตื่นรู้

เช่นนั้นจงรู้จักรักกระแสรับสั่งดังที่เป็น และท่านจักสามารถตระเตรียมตนรับและสดับฟังการเปิดเผยใหม่ ซึ่งในกาลนี้เพียงแต่พยายามจะวางจิตวิญญาณในเส้นทางของการกำหนดและการสวามิภักดิ์อันถูกควร

แม้จะมีทุกสรรพสิ่ง มนุษยชาติได้รับคำเตือนหลายต่อหลายครั้งว่าย่อมมาถึงเวลาซึ่งพระผู้เป็นเจ้าจักแยกแกลบจากข้าวสาลี และสรรพสิ่งย่อมถูกกล่าวถึง

ขอบคุณท่านที่น้อมนำวจนะของข้าไว้ในใจท่าน!

ผู้อวยพรท่านเสมอ

พระเยซูคริสต์ นายแห่งท่าน