พุธ, 30 de December de 2015

Mensajes diarios
พระวรสารประจำวันของพระแม่มารี พระมารดาแห่งการปฏิสนธิศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์ตรีเอกานุภาพ ประทานมายังผุ้ทรงนิมิต ภราดาเอไลอัส เดล ซากราโด โคราโซน

ทุกผู้คนได้รับการช่วยเหลือผ่านพระกิตติคุณของข้า ทุกการเปลี่ยนแปลงภายในนั้นเป็นไปได้ผ่านพระกิตติคุณนิรันดร์แห่งพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าไม่เหน็ดเหนื่อยกับการสนับสนุนให้ท่านก้าวไปในศรัทธาและความหวังว่าพรุ่งนี้ท่านจะพบพระมารดาศักดิ์สิทธิ์ลงจากสรวงสวรรค์เพื่อเหยียบลงบนศีรษะแห่งปรปักษ์ ไถ่บาปเขา และสร้างพันปีแห่งสันติ

ท่านเชื่อหรือไม่ว่านั่นเป็นไปได้?

หากในหมู่หญิงทั้งมวล ข้าพเจ้าได้รับคำอวยพรผ่านความรักจากพระเจ้า ข้าพเจ้าสามารถยังให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงและไถ่ในสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้ หากข้าพเจ้าคือทนายแห่งสรวงสวรรค์ ข้าพเจ้าย่อมสามารถไกล่เกลี่ยและช่วยเหลือผู้ใดได้อย่างแท้จริงและโดยมิได้ร้องขอ ข้าพเจ้าคือสตรีผู้แต่งตนด้วยตะวัน มีดวงจันทร์อยู่แทบเท้าและมีกุหลาบเจ็ดดอกอยู่ในสวนแห่งแสงสว่างของนาง

จงรอเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่จะมาถึงนี้ เมื่อพระมารดาของพระผู้สูงสุดทรงเหยียบย่ำความชั่วและสิ่งที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดด้วยพระบาท เพื่อการนี้ กองทัพแห่งผู้สวดภาวนาของข้าพเจ้ากรำงานทุกวัน ก็เพื่อก่อให้เกิดการไถ่บาปซึ่งเหล่าหัวใจจะพาตนเองมาสู่พระคริสต์

ข้าพเจ้ามาในครั้งนี้เพื่อเติมเต็มวิวรณ์ ข้าพเจ้ามาดังเช่นดาวนำทางดวงสุดท้ายเพื่อนำพวกเขาผู้ต้องการอยู่ด้วยพระองค์โดยสัตย์ซื่อก่อนจะถึงวันพิพากษาไปสู่พระคริสต์

มนุษย์แต่ละคน แต่ละสรรพสิ่งในโลก และแต่ละเหตุการณ์แห่งจิตวิญญาณล้วนถูกนับและจดทะเบียนไว้ ท่านต้องไม่หวั่นกลัวการร่วงหล่น ท่านต้องขอบคุณที่สามารถรู้ได้ว่าความชั่วร้ายนั้นมีอยู่และลวงหลอกมนุษยชาติมาเนิ่นนานแล้ว

ข้าพเจ้ามาเพื่อเปิดเผยเล่ห์กลทั้งหมด เพื่อนำแสงสว่างและสันติมาสู่ที่ที่ยังไม่มี ด้วยการทอดเนตรของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้เลือกเขาผู้จักร่วมทางข้าเพื่อต่อกรสัตว์ร้าย เมื่อมันได้ละถ้ำอันมืดของมัน ความรักจะเอาชนะมัน ศรัทธาทำให้มันอ่อนแอ ความจริงทำให้มันหวาดกลัว และมันจะได้รับการไถ่บาปด้วยพระกรุณาแห่งพระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยการกระทำแห่งกฎหมายศักดิ์สิทธิ์

จงเป็นดั่งผู้สร้างสันติแห่งพระคริสต์ ตอบรับต่อการไถ่บาปของท่าน ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่เพื่อช่วยท่าน และยื่นหัตถ์แห่งรักของข้าพเจ้าออกไปหาท่าน

ข้าพเจ้าต้องการท่านตอนนี้!

ขอบคุณที่ตอบเสียงเรียกของข้าพเจ้า

เราก้าวเดินด้วยศรัทธาเสมอ

พระแม่มารี กุหลาบแห่งสันติของท่าน