ศุกร์, 5 de September de 2014

Mensajes semanales
พระวรสารพิเศษของพระเยซูคริสต์ ประทานในกระแสพระกรุณาศักดิ์สิทธิ์ที่ 14 ในที่ใจกลางของการรับใช้ ซากราโด เซอู เบโล โฮริซอนเต้, MG, บราซิล แด่ผู้ทรงนิมิตภราดาเอไลอัส เดล ซากราโด โคราโซน

ภราดาและภคินีที่รักทั้งหลายเอ๋ย

เส้นทางสู่ความเป็นคริสต์นั้นยาวไกล ใช้เวลานานและยากเข็ญด้วยระหว่างทางมีก้อนหินและขวากหนามซึ่งต้องขจัดเสียก่อน จึงจะไม่ทำร้ายโลกภายใน

ในเส้นทางทั้งหมดนี้ การปรากฏของข้านั้นจับใจและเงียบงัน  ข้าไม่พลาดที่จะสังเกตฝีเท้าของท่าน ไม่ว่าช้าหรือเร็ว มั่นคงหรืออ่อนแรง  สิ่งสำคัญของเส้นทางนี้คือการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้คนมากมายได้ทิ้งไว้เบื้องหลังเนื่องจากความกลัวอันถูกกระตุ้นและความกลัวอันเกิดแต่พบพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงแห่งหฤทัยและสำนึกของข้าในตน

ข้าแนะนำให้ท่านจงมีความอดทนศักดิ์สิทธิ์ในเวลานี้ เพื่อดำรงอยู่ในสถานะสันติอันเปลี่ยนแปรมิได้ ซึ่งไม่อาจขยับท่านไปจากที่ซึ่งท่านได้ร่วมสร้างกับข้าในความปรองดองอันโปรดปราน ด้วยหฤทัยอันเปี่ยมกรุณา

เพื่อให้ทุกสิ่งอาจเป็นไปได้ ข้าเชิญท่านให้จดจำพลังแห่งการเสียสละและสวามิภักดิ์ อันเป็นกุญแจซึ่งอนุญาตให้ท่านพบประตูสู่ความถ่อมใจและรักนิรันดร์

หากท่านเคยรู้สึกว่าทุกสิ่งล้วนยากเข็ญเกินไป นั่นเป็นเพราะในความยากเข็ญของท่านนั้น ข้ามองหาโอกาสแห่งการไถ่บาปและการเปลี่ยนแปลง  ข้าย่อมไม่พลาดที่จะอุ้มท่านขึ้นจากพื้นแม้จะผ่านการร่วงหล่นและความเข้าใจผิด  จิตวิญญาณของข้ามีพลังในการประกอบเก็บชิ้นส่วนซึ่งถูกแยกออกจากการไถ่บาปอันยิ่งใหญ่ของข้า

บนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงนั้นพบบททดสอบยิ่งใหญ่ที่จะก้าวข้ามไป บททดสอบซึ่งต้องให้พ่ายแพ้ด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณสันติภายใน

เฉพาะแต่ของขวัญซึ่งข้าให้ท่านในรูปของพิธีศักดิ์สิทธิ์ เช่นพิธีมหาสนิทและการสารภาพบาป ท่านจักได้ปรับปรุงตนและสละตนวันต่อวัน ด้วยรังสีซึ่งพรั่งพรูจากข้านั้นรุนแรงและมิใช่เป็นที่รู้จักแต่ทุกผู้คน

ข้าย่อมไม่พลาดที่จะคะนึงถึงท่านในความเงียบงันแห่งสันติและความรักของข้า  บ่วงรั้งซึ่งพันธนาการท่านกับอดีตได้สะบั้นแล้ววันนี้ด้วยคมดาบแห่งแสงสว่างของข้า เพื่อให้บัดนี้เป็นอิสระจากทุกสิ่ง เป็นอิสระในวิถีของท่าน ท่านย่อมสามารถพิจารณาข้อเสนอซึ่งข้าเคยให้ท่านสำหรับจุดจบนี้

ทูตสวรรค์ผู้อารักขาของข้าได้จรรโลงสิ่งซึ่งดำรงมิได้ในโลกนี้ พวกเขาเจาะจงรับใช้ข้าเพื่อช่วยเหลือเหล่าวิญญาณซึ่งเสนอตนจะรับใช้ข้า ในขณะแห่งวิกฤติครั้งใหญ่

จงรู้เถิด เหล่าคนสนิทของข้า โลกนี้พลิกกลับจากสำนึกอันแท้จริง และสรรพสิ่งในยุคนี้ซึ่งล้วนผิดที่ผิดทางย้อมต้องถูกจัดระเบียบอีกครั้งด้วยการกระทำแห่งแสงไถ่ของข้า ซึ่งมาเพื่อช่วยท่านและรักษาท่าน

อย่าได้ให้วจนะของข้าจางหายไปจากเนื้อแท้ของท่าน

ข้าให้พลังแห่งการฟื้นคืนจิตวิญญาณ เทียบเท่าทั้งในความโสมนัสและในการร่วงหล่น

ทุกสิ่งอย่างล้วนอยู่ในที่อันเหมาะควร ถึงเวลาแล้วที่จะติดตามรอยเท้าใหม่ซึ่งข้าแสดงแก่ท่าน  ถึงเวลาแล้วที่จะย้อนทวนการกระทำอันอยุติ ซึ่งเหล่าปิศาจกระทำต่อเหล่าดวงใจอันบอบช้ำและเดียวดาย

จงจำว่า ผ่านตัวท่าน ข้าจักทำภาระสุดท้ายของข้าให้ลุล่วงได้

ภายใต้ความรักของพระเจ้าซึ่งปกป้องและฟื้นฟูท่านเสมอ โปรดได้รับการอวยพร

ขอบคุณสำหรับการพิจารณ์ภายใต้แสงสว่างแห่งหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของข้า

พระเยซูคริสต์ พระผู้ไถ่บาปของท่าน