ฟราเทอร์นิเดด - สมาพันธ์มนุษยชนสากล


FRATERNIDADE

สมาพันธ์มนุษยชนสากล

 

สมาพันธ์เป็นองค์กรในระดับโลกซึ่งแสวงหาการขยายจิตสำนึกของมนุษย์ ประสบการณ์ของสันติและความรัก การรับใช้อย่างปราศจากอัตตา และการแสดงออกซึ่งมาตรฐานใหม่ของชีวิต เป้าหมายคือความกลมกลืนสอดคล้องและความดีอันเป็นสากล

rหลักการเช่น ภราดรภาพ สหสัมพันธ์ ความรักในอาณาจักรแห่งธรรมชาติ และภารกิจเพื่อสันติภาพแผ่คลุมทุกแง่มุมของการปฏิบัติ ซึ่งตั้งมั่นอย่างปราศจากอัตตาและการอาสารับใช้ ในการสั่งสอนและในการพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณ พันธกิจมนุษยชน และ เครือข่ายแสงสว่าง รวมกันเป็นเสาหลักของปฏิบัติการ

 

องค์กรที่เกี่ยวข้อง:

 • Association Mary, Mother of the Divine Conception - Minas Gerais, Brazil 
 • Light-Community of Figueira – Minas Gerais, Brazil 
 • Light-Community Fraternity of Aurora – Paysandú, Uruguay
 • Light-Community of the Brotherhood – Córdoba, Argentina  
 • Light-Community of the New Earth – Rio de Janeiro, Brazil 
 • Light-Community of Fleur-de-Lys – Fátima, Portugal 
 • Light-Nucleus Sacred Heaven - Belo Horizonte, Brazil 
 • Light-Nucleus Sacred House of Mary Mother of Sao Paulo - São Paulo, Brazil
 • Light-Nucleus Imaculate Relief House of Suffering - São Carlos, Brazil
 • Light-Nucleus Sacred Kingdoms - Distrito Federal, Brazil
 • Light-Nucleus Flower of the Sacred Tepui of Roraima - Roraima, Brazil 
 • Fraternidade – International Humanitarian Missions - Minas Gerais, Brazil
 • Light House on the Hill, Minas Gerais, Brazil
 • Francis of Assisi Park - Minas Gerais, Brazil
 • House of Christ of Good - Rio de Janeiro, Brazil
 • Light-Network of Federal District Association - Distrito Federal, Brazil
 • Fraternity - International Humanitarian Association - Greece
 • Fraternidade – International Humanitarian Association (FIHAE) - Europe
 • Irdin Publishing Association - Minas Gerais, Brazil
 • Irdin Publishing Association in Europe - Portugal
 • Shasti Associaction Incorporation - United States
 • Grace Mercy Order - Minas Gerais, Brazil 

 

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.fraterinternacional.org/en

เราคือใคร?

สมาคมพระแม่มารี
สมาคมคริสต์ศาสนาสัมพันธ์ที่มีประสงค์เพื่อเผยแผ่วรสารสากลแห่งความรักและสันติภาพที่พระเยซูคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญโยเซฟประทานมายังเหล่าพระของคณะพระกรุณากิตติคุณ เร่งเร้าการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการภาวนาและการรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตน

ติดต่อ