ศุกร์, 28 de March de 2014

Mensajes semanales
พระวรสารประจำสัปดาห์ของพระเยซูคริสต์ ประทานมายังศูนย์พระแม่มารีแห่งฟิเกวรา แด่ผู้ทรงนิมิตภราดาเอไลอัส

หากท่านเหน็ดเหนื่อยในการแบกกางเขนของตน และหากในบางขณะ ความกังวลแห่งชีวิตนั้นใหญ่หลวงกว่าความพยายามของท่าน จงเชื่อในความกรุณาศักดิ์สิทธิ์ของข้า

หากความปรารถนาของท่านบางครั้งยิ่งใหญ่กว่าของข้า แลความเห็นและความคิดหลอมรวมปะปนกัน จงเชื่อในความกรุณาศักดิ์สิทธิ์ของข้า

หากความรักของท่านขาดแคลนเฉกเช่นความเปราะบางของท่านและทำให้ใจดวงน้อยของท่านต้องทนทุกข์ทรมาน จงเชื่อในความกรุณาศักดิ์สิทธิ์ของข้า

หากย่างก้าวอันท่านกระทำเพื่อมาสู่ข้าถูกแปรเปลี่ยนเป็นความลังเลล่าช้าไร้ที่สิ้นสุด จงเชื่อในความกรุณาศักดิ์สิทธิ์ของข้า

ข้าคือความรักอันเปี่ยมศรัทธาและไม่รู้สิ้น ซึ่งอาจช่วยท่านและกระตุ้นให้ท่านเดินอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย ให้ท่านมีชีวิตแลกำเนิดใหม่ในความมืด เพราะผู้ใดที่ติดตามรอยเท้าของข้าไปย่อมไม่มีวันหลงทาง

จงกระทำดั่งเศคาริยา ผู้ขอการทอดมองอันเปี่ยมกรุณาของข้าแม้ท่ามกลางหมู่คนจำนวนมาก และแม้โดยที่ไม่รู้จักข้า  ท่านจงรู้ว่าข้าไม่เคยลืมผู้ที่ตระเตรียมตนเพื่อใช้ชีวิตในเส้นทางของข้า  ข้าอยู่ทุกหนแห่ง ข้าคือลมหายใจแห่งจิตวิญญาณพระผู้บิดาซึ่งพเนจรทั่วที่อาศัยแห่งผู้ที่ดีงาม

จงเชื่อและติดตามข้า  ข้าคือต้นน้ำซึ่งจะดับกระหายอันขมขื่นของท่าน  จงเปิดประตูใจของท่านแก่ข้าในทุกๆ วัน และข้าจักกล่าวแก่ท่านว่าต้องทำเช่นใดในโมงยามอันยากลำบาก

จงอยู่กับข้า ด้วยเสื้อคลุมของข้าย่อมปกป้องท่านจากความหนาวเหน็บในยามค่ำคืน

จงอยู่กับข้า เคียงข้างข้า ด้วยความอบอุ่นของข้าจักแผดเผาดั่งไฟแห่งรักในหัวใจของท่าน

จงอยู่กับข้า ด้วยแสงสว่างของข้าย่อมโอบล้อมวิถีและการแผ่ขยายของเส้นทางของท่าน

จงอยู่กับข้า ด้วยเนตรของข้าจักตามไฟแก่เส้นทางชีวิตของท่าน

จงอยู่กับข้า เพื่อให้ข้าได้โอบกอดท่านแน่นหนา ให้ท่านรู้สึกว่าในการเสียสละนั้นมีความรักและการปลดปล่อย

จงอย่าละการอยู่กับข้า เพราะข้าหวังจะกระทำการต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ในชีวิตเล็กๆ ของท่าน

จงอยู่กับข้าด้วยความเชื่อมั่นและตอบสนองต่อข้าแต่ผู้เดียว

ภายใต้แสงสว่างแห่งพระผู้เป็นเจ้า จงได้รับคำอวยพร

ขอบคุณที่คงอยู่ในหฤทัยนิรันดร์ของข้า!

พระเยซูผู้ช่วยให้รอด