Contemplación del Relicario del Castísimo Corazón de San José

날짜: 
화요일, 19 de 1월 de 2021

날짜: 
화요일, 19 de 1월 de 2021

Transmission via internet through:
Hora transmisión: 
17:00
(Brasilia | Brasil)
시간대:
Brasilia 17:00
Buenos Aires 17:00
Montevideo 17:00
New York 15:00
London 20:00

Check time zones


Programa: 

ONE HOUR OF CONTEMPLATION


Contact us