SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!
    
Ma örömmel találkozom veletek a szemlélődés e szent erdejében, egy Általam megáldott helyen, mert Mennyei Édesanyátok harminc éven át hűséges tanúja volt a belső felajánlásoknak és az összes virrasztásnak, amelyek itt történtek az emberiség szeretetéért és üdvösségéért.

Ezért ezen a napon, ahogy megmutattam nektek, azért jöttem, hogy megújítsam és újra megszenteljem ezt az erdőt "A Harmónia és Szemlélődés Erdeje" névvel, mint a Figueirai Mária Központ új kibővítését.

Itt fogják felállítani a Szent Rózsafüzér összes Titkát, kis oltárok segítségével, amelyeket azért fognak építeni, hogy a lelkek szemlélhessék a Szent Család összes eseményét és titkát.

A Harmónia és Szemlélődés Erdeje lesz az a hely, amelyet felajánlunk a zarándoklelkeknek és mindazoknak, akik itt élnek, hogy a Szent Rózsafüzér titkainak recitálásán keresztül újra felfedezzék Isten Szeretetének a Kegyelmét.

A Harmónia és Szemlélődés Erdeje a lelkeket egy kis tó elé vezeti az Oca kunyhója jelenlegi területén, és közepében az a kép lesz, amelyet ma felajánlottatok Nekem az oltáron.

Annak érdekében, hogy ez lehetővé váljon, és tekintettel e hely sürgősségére, Mennyei Édesanyátok felkéri Mária minden felszentelt Fiát, hogy gondozza ezt a szent helyet.

Azt is kívánom, hogy az oltár minden egyes, a Rózsafüzér Titkainak szentelt helye alatt legyenek kis kertek padokkal, hogy minden állomáson legyen hely a szemlélődésre.

Viszont arra is törekszem, hogy a Szűzanya tavában különböző növényfajok és egy kis vízesés, egy szökőkút legyen, hogy a lelkek megkapják az érzelmeik gyógyulásának a Kegyelmét.

Ha ez teljesül, ahogy kértem, megígérem, hogy a Mária Központnak ez az új területe az áldások és csodák helye lesz mindazok számára, akik hittel jönnek ide.

Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra!

Áld benneteket

Anyátok, Szűz Mária, a Béke Rózsája és Figueira Szent Erdejének az Anyja
 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA HETI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, FIGUEIRA MÁRIA-KÖZPONTJÁBAN ADOTT ÁT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Miközben a világot háború és bánat osztja meg, Én a Mennyei Fénnyel jövök, hogy megáldjalak benneteket, hogy minél több lelket emelhessek a Mennyei Atya Jelenlétébe, és hogy Ő  Irgalmasságában és Végtelen Kegyelmében minél több léleknek segítsen.

Több mint száz évvel azután, hogy Fatimában voltam, hogy megállítsam minden idők legnagyobb kegyetlenségét, ma itt vagyok, ebben a Szeretetközpontban, az összes gyermekemmel együtt, hogy beteljesítsem azt a próféciát, amelyet egykor Fatimában jelentettem be: hogy el fog hajózni Isten hajója Dél-Amerikába, amely összegyűjti az összes tudatot, amely felkészül Krisztus Visszatérésére. Mert Dél-Amerikából kell kiindulnia a megújulás és a béke lendületének, Dél-Amerikából kell helyreállnia a Menny és a Föld, az emberiség és az Isten közötti egységnek.

Ezért vagyok ma itt, hogy ismét elmondjamnektek, hogy a Mária-Központok ajtaja már nyitva van, és hogy Mennyei Édesanyátok szorosan követi az emberiség elkövetkező eseményeit, miután Fiam megérkezik ezen a Szent Héten, amikor is számos kódot állít helyre a bolygó tudatában. És e kódok minél több lélekben történő újbóli helyreállítása során Fiam felébreszti az Új Krisztusokat, mindazokat, akiket még csak el sem tudtok képzelni, akik azért jöttek el ebben az időben, hogy Őt szolgálják az emberiség megmentésének tervében.

Ez az oka annak is, hogy Fiam, ahogyan azt az Evangéliumban a Mennybemenetele idején bejelentette, azért jön el ebben az időben, hogy beteljesítse Ígéreteit, de azért is jön, hogy elkérje a szívek talentumait, amelyek nélkülözhetetlenek és alapvető fontosságúak a bolygó és az emberiség felkészítéséhez az Ő várható Visszatérésére.
 

Elías del Sagrado Corazón de Jesús szerzetes:

A Szűzanya ebben a pillanatban kinyitja palástját, és megmutatja Szeplőtelen Szívét. És ma ebből a Szeplőtelen Szívből tövisek állnak ki, amelyek Mária Szívének vérét ontják.
A Szűzanya pedig a következő imát tanította nekünk:

 

Ó Mária Vérző Szíve,
bocsásd meg az emberiség minden hibáját.
Ámen.

 

Ismételjük meg ezt az imát a Szűzanyával együtt!

Mialatt imádkoztunk, Mária Szívének Vére eltűnt. A tövisek Mária Szívében a nemzetek háborúinak és konfliktusainak nagyon súlyos gyalázatát jelképezik, és különösen azt az ártatlan vért, amely kiömlött a gyermekektől kezdve az idősekig, a menekültek és a száműzöttek ártatlan vére, nemcsak Kelet-Európából, hanem a világ minden tájáról. A Szűzanya azt mondja, hogy Jemenből, Etiópiából, Szudánból és Szíriából is.

Anyánk így szól hozzánk:
 

Imádkozzatok Mária Szívéhez, hogy ne döfje azt át a háborúkat és a konfliktusokat vívó emberek súlyos bűnei. Imádkozzatok Mária Szívéhez, hogy ne ontsa ki a Vérét, mert az az ártatlanok, a védtelenek és a hajléktalanok vére.

Ma azért vagyok itt, hogy átadjam nektek ezt az áldozatot, hogy megkönnyítsem az Istenanya Szívét, hogy sok tudat szíve megkönnyebbüljön.

És most, hogy készen álltok arra, hogy újra átkeljetek a sivatagon, ahogyan Fiam tanított benneteket, az élet sivatagain, amelyek az elkövetkező időkben jönnek, legyetek merészek és bátrak. Ne engedjétek le a karotokat, és menjetek előre, mert ezúttal szem előtt kell tartanotok, hogy mindaz, amit megtapasztaltok, nem csak önmagatokért lesz, hanem az egészvilágért is.

Ezért már tizenhárom éve közel vagyunk hozzátok, elhozzuk az Üzenetet a Mennyből és a Világegyetemből, elhozzuk Isten Hívását az összes lélekhez és tudathoz, és újra és újra odaszenteljük az emberiséget, hogy a legrosszabb ne jöhessen el.

Örülök, hogy itt talállak benneteket, egy családban, egy olyan családban, amely megtanulta elviselni saját megtisztulását, és minden nap arra törekszik, hogy elfelejtse önmagát, hogy előtérbe helyezze Isten Tervét, azt a Tervet, amelyet mindannyiótok életében be kell teljesíteni és meg kell valósítani. És ennek az lesz a következménye, hogy tovább növekedtek a szellemi érettségben, abban a felelősségben, hogy ezekben az időkben válaszoljatok Fiamnak mindabban, amit Neki ebben az időben meg kell valósítania.

Tudjátok, hogy Fiam Visszatérésének ajtaja már nyitva van, ezen az alázatos és egyszerű pillanaton keresztül, amelyet megosztotok Velem ebben a házban, mert Isten így akar látni benneteket, egyesülve és egymáshoz közel, ahogyan Édesanyátok az apostolokkal volt, és ahogyan ma is veletek van, szeretett gyermekeim.

A közelség legyen ezekben az időkben a szívek megnyugtatásának, a szellemi nyomások feloldásának alaphangja; szívetekben gyarapodjon az együttérzés érzése, hogy életetekben többé ne kritika, hanem a szeretet együttérző szelleme legyen jelen, ami arra késztet benneteket, hogy növekedjetek aszeretetben, elfogadva embertársatokat olyannak, amilyenek, ugyanúgy, ahogy Isten elfogad benneteket olyannak, amilyenek vagytok.

Most örömmel zárjuk le ezt a találkozót az Eucharisztia megszentelésével az Istenanya Jelenlétében, mint minden Velem együtt töltött szombati napon; hogy Mária Szeplőtelen Szíve által nemcsak az emberiség megváltásáért ajánljuk fel ezeket az elemeket, hanem hogy életetek megváltása és átalakulása legyen az a tanúság a mi Szentséges Szívünkön keresztül, amelyre az Atyának szüksége van ahhoz, hogy Irgalmát árassza ki, és ne Igazságosságát.

Tudjátok meg, hogy ebben a pillanatban, a Nagyhét küszöbén sok léleknek van segítsége a belső síkokon. És ez azért lehetséges, mert hívtam Őrangyalaitokat, akik ebben a pillanatban jelen vannak, és az Istenanya oldalán szolgálnak.

Ünnepeljünk Krisztusban és Krisztus által!

 

SZŰZ MÁRIA, A BÉKE RÓZSÁJA RENDKÍVÜLI ÜZENETE, AMELYET BRAZÍLIÁBAN, MINAS GERAISBAN, A FIGUEIRAI MÁRIA-KÖZPONTBAN KÖZVETÍTETT ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS LÁTNOK SZERZETES SZÁMÁRA

Kedves gyermekeim!

Hallgassátok meg a következő kinyilatkoztatást és kérést, amelynek átadására ma Legszentebb Anyátok a Mennyből jön el.

Ma Szívem hangját hallgassátok, ne csak a szavakat. Ma hallgassátok meg Szeretett Anyátok könyörgését ezért az emberiségért.

Mélyen óhajtom, szeretett gyermekeim, hogy Szeplőtelen Szívem Békéjének misszionáriusai hajtsanak végre egy új humanitárius küldetést.

A misszió védett célpontja ezúttal Törökország és Szíria határa lesz, hogy szellemi és humanitárius segítséget nyújtsanak azoknak a szülők nélküli gyermekeknek, akik a háború és a végtelen száműzetés borzalmát élik át, akiknek nincs hol lakniuk és nincs mit enniük.

Szeretett gyermekeim, megértitek-e Szeplőtelen Szívem fájdalmát?

A Békémet szolgálókat szent küldetésre küldöm Magyarországra is, amely a megsebzett menekültek, a megtizedelt családok és társadalmi felfordulások végtelen harcának másodlagos középpontjába került a bevándorlók be nem fogadása miatt.

Az emberiség csónakjába gyorsan szivárog be a víz, és kevesen jutnak el odáig, hogy tudatában legyenek annak, hogy ha bizonyos dolgokat nem sikerül gyorsan elkerülni, akkor valami meglepetésszerű történhet az emberiség ezen részével.

Ezért arra hívom el a gyermekeimet, hogy Irgalomból és Könyörületből tegyétek félre előnyben részesített fontos dolgaitokat, és kisérjétek el imáitokkal és adományaitokkal Mennyei Anyátokat és az Én Békemisszionáriusaimat.

Kedves gyermekeim! A Közel-Kelet a bolygó legsúlyosabb konfliktusának soha korábban nem tapasztalt módon vált gócpontjává, mindenki közös, szeretetteljes munkája megállítani ezt az emberi méltóságot leromboló háborút.

Kedves gyermekeim, az Irgalom könyörgésével jövök ma ebbe a Mária-Központba, arra hívlak benneteket, hogy mélyedjetek el a jócselekedeteken és a testvériségen való elmélkedésben.

Ennek a törökországi missziónak a feladata lesz a menekülttáborokban élő családok lelki, imádságos szolgálata és általános ellátása, Magyarországon pedig az ezekbe az országokba napokig tartó, országokon, határokon át vezető útról érkezett, segítséget és békét szomjazó családok  számára erkölcsi segítség nyújtása és élelem adása.

A Közel-Keleten senki sem tud ebből a békére törő konfliktusból kimaradni. Tervem az imádkozó szíveteken keresztül az, hogy eljövök majd és kimentem azon lények legnagyobb részét, akik az állandó szenvedésben vannak.

Gyermekeim, Isten Igazsága mérlegével a kezemben, remélem, hogy erőfeszítésetek, akárcsak az egész világ erőfeszítései, késedelem nélküliek és valódiak lesznek. A bolygó tengelyét veszély fenyegeti, ennek oka pedig a Természeti Élővilág, sőt az Emberiségnek magának a kiirtása.

Elfelejtettétek, hogy mindannyian testvérek, egyazon Atya gyermekei vagytok, és ez, lesújtja a Szent Szíveket.

Ez a küldetés akkor fog létrejönni, amikor az együttműködő személyek tevékenysége csoportossá válik, és meg tudnak nyilvánulni az eszközök ehhez a fontos küldetéshez.

A Kegyelem kulcsa a ti kezetekben van. Ki nyitja ki az ajtót?

Köszönöm mindannyiótoknak, hogy válaszoltok a Könyörületről és az Irgalmasságról szóló hívásomra!

A Mennyből kiált hozzátok Anyátok Mária, a Béke Rózsája
 

Figyelmeztetés: Az a 14 misszionárius, aki felajánlja magát erre a küldetésre, az életét Isten Kezébe helyezi.

KIK VAGYUNK

Mária Egyesület
A 2012 decemberében Szűz Mária kérésére megalakult Mária, az Isteni Fogantatás Anyja Egyesülete filozófiai-szellemi, ökumenikus, humanitárius, jótékonysági, kulturális jellegű vallási egyesület, amely nem kötődik semmilyen bevett valláshoz, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyeket Krisztus Jézus, Szűz Mária és Szent József által közvetített utasítások jellemeznek. Olvasd el az egészet

KAPCSOLAT